Zlecenia stop-loss są gorącym tematem w świecie inwestorów. Dzisiaj dostarczę wskazówek, jak powinniśmy z nich korzystać.

Dla tych, którzy dopiero rozpoczęli swoją przygodę z inwestowaniem, kilka słów wstępu: zlecenia stop loss działają podobnie jak ubezpieczenie; w przypadku, gdy transakcja z jakiegoś powodu nie idzie po naszej myśli, nasza pozycja zostaje automatycznie sprzedana ze stratą. Występują dwa rodzaje zleceń stop: zlecenia stop-market oraz zlecenia stop-limit.

Aby możliwie najlepiej wykorzystać zlecenia stop-loss, zastosuj się do następujących wskazówek:

  1. Nigdy nie składaj zleceń stop-loss, jeśli aktywnie inwestujesz. Dla inwestorów, którzy śledzą notowania na ekranach przez cały dzień, a także angażują się w daytrading, korzystanie ze zleceń stop-loss nie ma większego sensu.
  2. Uważaj na ukryte opłaty. Choć nie jest to może tak powszechne jak kiedyś, różne domy maklerskie pobierały, a być może nadal pobierają różne opłaty za korzystanie z tych zleceń. Sprawdzenie, czy Twój dom maklerski pobiera stałe opłaty jest prawdopodobnie najlepszą drogą do korzystania ze zleceń stop-loss.
  3. Nigdy nie zakładaj, że zlecenie stop-loss zostało dobrze wypełnione. Zawsze upewnij się, czy wypełniłeś zlecenie w całości, sprawdzając to na stronie z potwierdzeniem transakcji.
  4. Przy składaniu zlecenia zawsze uwzględnij możliwość zmiany wartości akcji na poziomie co najmniej 5%, aby uniknąć skutków ich przejściowej zmienności. Jeśli akcje spółki kosztują obecnie 100 USD, zlecenie stop-loss powinno być na początku ustawione przy cenie nie wyższej niż 95 USD, w przeciwnym wypadku zmiany wartości akcji w ciągu dnia mogłyby spowodować, że zlecenie zadziała zbyt wcześnie.
  5. Nie składaj zleceń stop przy dużych pozycjach. Inwestorom, którzy kupują duże pakiety akcji, zlecenia stop-loss, jeśli nie zostały w całości wypełnione, mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc.
  6. Nowi inwestorzy powinni składać wyłącznie zlecenia stop-market. Jeśli cena akcji osiągnie ustalony poziom, zlecenia stop-market sprawią, że zostaną one sprzedane po bieżącej cenie rynkowej. Zlecenia stop-limit są bardziej zaawansowane, a co za tym idzie, łatwiej jest popełnić błąd w czasie ich składania.
  7. Korzystaj ze zleceń stop-loss, aby ustalić stosunek ryzyka do straty. Stosunek ryzyka do straty do kluczowe narzędzie, z którego korzystają inwestorzy osiągający duże sukcesy, a lecenia stop-loss mogą im pomóc utrzymać dyscyplinę przy wdrażaniu określonej strategii inwestycyjnej.
  8. Zwracaj uwagę na różnicę cen w transakcjach pozasesyjnych. Różnice cen akcji, jakie występują po zakończeniu dnia handlowego na giełdzie mogą spowodować, że zlecenie stop-loss zadziała i dojdzie do transakcji, a my nie osiągniemy tym samym postawionego sobie celu. To zdecydowanie zła wiadomość dla każdego inwestora, który posiada określoną pozycję na akcjach.
  9. Ustal cenę aktywacji zlecenia stop-loss na typowym poziomie. Ceny takie jak 100 USD czy 60,50 USD występują w transakcjach z pewnością znacznie częściej niż 123,47 USD. Jeśli ustalimy cenę aktywacji zlecenia na typowym poziomie, istnieje większa szansa, że nasze zlecenie zadziała.
  10. Najważniejszą wskazówkę zachowałem na koniec: Korzystaj ze zlecenia stop-loss tylko w odniesieniu do akcji cechujących się przeciętnym dziennym wolumenem obrotów. Płynność odgrywa istotną rolę w zapewnianiu, że cena akcji osiągnie ustaloną przez nas cenę aktywacyjną (zobacz wskazówkę numer 9). Dla przykładu, jeśli średni dzienny wolumen obrotów jest niższy niż 100 tys. akcji, istnieje większe ryzyko, że nasze zlecenie nie zadziała.
Zlecenia stop-loss są wprawdzie łatwe w obsłudze, powyższe wskazówki powinny Wam jednak pomóc jak najlepiej jej wykorzystać przy składaniu Waszych zleceń. Inwestujcie mądrze.