Jedną z książek, która jest podstawą prawie każdego programu nauczania języka angielskiego w szkole średniej w USA jest "Opowieść o dwóch miastach" Charlesa Dickensa. Książka zasadniczo porównuje życie ludzi na szczycie spektrum ekonomicznego i tych na dole. W gruncie rzeczy opowieść pokazuje, że ludzie żyjący w bliskim sąsiedztwie mogą mieć zupełnie inne realia ze względu na swoje okoliczności.

Ta sama dynamika przejawia się na rynku akcji przez większość 2021 roku. Na przykład, S&P 500 (SPY  ) wzrósł o prawie 20%, ale niektóre części rynku znajdują się o ponad 50% niżej od swoich maksimów. Podczas gdy niektórzy twierdzą, że taki rozkład i rozproszenie wskazują na zbliżający się rynek niedźwiedzia, inną możliwością jest to, że rynek utrzymuje swój byczy trend, odpracowując nadwyżki i pianę.

Podczas gdy najnowsza historia wskazuje na to, że ta druga teoria jest prawdopodobnie poprawna, ta pierwsza wydaje się zyskiwać na popularności, zwłaszcza że wyprzedaż rynku rozszerzyła się z kilku sektorów bardziej spekulacyjnych i tych zorientowanych na wzrost na 90% rynku. Sytuacja ta nabiera rozpędu również przez deklarację senatora Joe Manchina z Wirginii Zachodniej, że jest na "nie" dla ustawy Build Back Better.

Pomimo tych wyzwań, faktem pozostaje, że jest to rynek byka, a ekstremalne słabości są często okazją do kupna. Jednym z sektorów, który wyróżnia się pod względem siły fundamentalnej i technicznej są akcje przedstawicieli sektora przemysłowego. Oto 3 powody, dla których inwestorzy powinni rozważyć objęcie długich pozycji na wysokiej jakości akcjach w tym sektorze:

1. Utrzymująca się dynamika zysku

Większość spółek przemysłowych odnotowała w ostatnim kwartale bardzo dobre wyniki i podniosła prognozy. W czwartym kwartale sektor przemysłowy ma szansę przewodzić wszystkim innym sektorom pod względem wzrostu zysków, a głównym motorem napędowym jest wzrost produkcji samochodów i lotnictwa. Oczywiście, wyniki finansowe są jednym z głównych czynników wpływających na ceny akcji.

2. Problemy związane z łańcuchem dostaw zmniejszają się

Wiąże się to z kolejnym byczym katalizatorem, chociaż ostatni skok liczby przypadków zakażeń koronawirusem może spowolnić ten trend. Jednym z powodów luki produktowej w sektorze przemysłowym jest fakt, że problemy z łańcuchem dostaw uniemożliwiły gospodarce osiągnięcie pełnej zdolności produkcyjnej. Najbardziej znaczącym przykładem jest lotnictwo i przemysł samochodowy, który stanowi główną część ogólnej produkcji samochodów. Sytuacja jest daleka od ideału, ale poprawia się, co oznacza, że produkcja samochodowa i lotnicza wracająca do pełnej zdolności produkcyjnej będzie kolejnym bodźcem dla sektora.

3. Wykresy pokazujące akumulację

Jedynym ryzykiem dla silnych zysków jest to, że może to być "szczyt" zysków. Chociaż powinno to być brane pod uwagę, nie wydaje się to prawdopodobne, ponieważ na wykresach widać silne oznaki akumulacji, a nie dystrybucji. Podczas spadków wolumen i zmienność były niewielkie, natomiast podczas wzrostów wolumen był silny. Są to oznaki, że akcje są akumulowane przez instytucje podczas słabości na rynku.