Federalny Komitet ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC) zakończył swoje grudniowe posiedzenie i ogłosił, że będzie zwiększał skalę ograniczania zakupów obligacji. Dodatkowo, zaktualizowany dot plot, tj. wykres wskazujący, jakiej wysokości stóp procentowych oczekują poszczególni członkowie FOMC na koniec każdego roku, pokazał konsensus oczekiwań na 3 podwyżki stóp w przyszłym roku.

Żadna z tych zmian nie jest w pełni zaskakująca, ponieważ krótkoterminowe stopy procentowe skłaniają się ku wyższym poziomom. Chociaż był to jedynie umiarkowany czynnik hamujący dla głównych średnich, spowodował on silne odreagowanie na akcjach o charakterze wzrostowym i spekulacyjnym.

W typowy dla siebie ironiczny sposób, po ogłoszeniu zmiany polityki, na rynku akcji nastąpiła potężna zwyżka. Doprowadziło to do dramatycznego odwrócenia wielu ostatnich strat. S&P 500 (SPY  ) zamknął się na poziomie 470,60 USD, co stanowi wartość o tylko 19 centów niższą od jego rekordowej ceny. Tak optymistyczna reakcja rynku wskazuje, że najgorsze może być już za nami, jeśli chodzi o sentyment risk-off na rynku, który akceptuje nowy reżim monetarny.

Skup aktywów zostanie ograniczony do 60 mld USD miesięcznie z poziomu 120 mld USD, który obowiązywał w październiku. W oparciu o dot plot, zakupy aktywów powinny zostać całkowicie ograniczone do wiosny, co powinno doprowadzić do podwyżek stóp procentowych. Jednym z powodów byczej reakcji rynku jest powolne tempo podwyżek - trzech w 2022 r. i prognozowanych dwóch w 2023 r. i trzech w 2024 r.

Z dot plot wynika również wzrost prognozy inflacji do 5,3% z poprzednich 4,2%. Obecna prognoza przewiduje lekkie wyhamowanie inflacji do 2,7% w 2022 roku. Prognoza stopy bezrobocia również spadła do 4,3% z 4,8%. Obniżono również prognozę wzrostu PKB w 2021 r. z 5,9% do 5,5%. Wzrost prognozowany w 2022 r. został nieznacznie podwyższony do 4% z 3,8%.

Pojawiły się oczekiwania, że Fed może przesunąć w czasie tapering, biorąc pod uwagę ostatni wzrost liczby zachorowań na COVID-19 i pojawienie się szczepu Omicron. Rezerwa dostrzega to ryzyko, ale nie wydaje się ono istotne dla polityki.