Cena akcji Amazona (AMZN  ) spadła o 1,8% w obrocie po sesji po opublikowaniu wyników za III kwartał. Firma przewyższała szacunki analityków dotyczące sprzedaży i zysków oraz przedstawiła prognozy, które również okazały się nieco wyższe niż oczekiwano.

Niezadowalająca reakcja notowań spółki jest częściowo spowodowana sytuacją na rynku oraz podwyższonymi oczekiwaniami wobec spółki, biorąc pod uwagę serię raportów, w których przewyższała ona szacunki i prognozy. Obecnie cena akcji Amazona jest o około 10% niższa od rekordowego poziomu z początku września.

Szczegółowe dane

Amazon odnotował 12,37 USD zysku na akcję, przewyższając szacunki wynoszące 7,41 USD na akcję. Również przychody firmy wzrosły i wyniosły 96,2 mld USD w porównaniu z oczekiwanymi 92,3 USD, co stanowi wartość o 37% wyższą w porównaniu z trzecim kwartałem 2019 roku.

Amazon opublikował prognozy na czwarty kwartał, w których przewiduje przychód w wysokości od 112 do 121 mld USD, czyli powyżej oczekiwań na poziomie 112,3 mld USD. Spółka oczekuje również, że dochód operacyjny wyniesie od 1 do 4,5 mld USD, przy 4 mld USD w zwiększonych kosztach związanych z wydatkami z powodu koronawirusa.

Rozwój Amazona jest imponujący, a jego trajektoria wzrostu rzeczywiście uległa wystromieniu podczas pandemii. Zatrudnienie w firmie wzrosło o 50%. Obecnie zatrudnia ona 1,12 miliona pełnoetatowych pracowników. Innym źródłem wzrostu są usługi Amazon Web Services (AWS), które wygenerowały 11,6 mld USD przychodów, co oznacza 29% wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Działalność reklamowa giganta e-commerce również odnotowała 54% wzrost i osiągnęła w tym kwartale 5,1 mld USD przychodów.

Wpływ raportu na cenę akcji

Amazon jest jednym z przedsiębiorstw, które znacznie skorzystały na pandemii. Tempo wzrostu spółki przyspieszyło, ponieważ wiele osób zdecydowało się na wygodę i bezpieczeństwo zakupów online. Może to oznaczać kolejny wzrost aktywności w okresie świątecznym, ponieważ wielu kupujących deklaruje również te zakupy robić bez wychodzenia z domu. Dyrektor generalny firmy, Jeff Bezos, powiedział, że Amazon spodziewa się rekordowego sezonu świątecznego.

Co więcej, wzrost liczby osób pracujących zdalnie i rozwój gospodarki cyfrowej doprowadziły również do wzrostu popytu na usługi przetwarzania w chmurze, takie jak AWS. W zakresie przetwarzania w chmurze AWS jest najbardziej dominującą firmą z 31% udziałem w rynku.

Wszystkie te pozytywne czynniki znajdują odzwierciedlenie w cenie akcji Amazona, która osiąga lepsze wyniki w porównanie do prawie każdego przedziału czasowego. Od początku roku notowania spółki wzrosły o 72,6%. Od połowy lipca cena akcji Amazona jest głównie ograniczona zakresami - jej wartość to obecnie 3000-3500 USD.

Jest bardzo prawdopodobnym, że rynki handlu elektronicznego i przetwarzania w chmurze wciąż będą się rozwijać. Tak więc Amazon jest pod tym względem w bardzo dobrej sytuacji, jednak należy pamiętać, że stoi także przed pewnym ryzykiem regulacyjnym, które może się nasilić pod rządami Bidena i Senatu Demokratów.