Pod koniec kwietnia Amazon (AMZN  ) zaoferował użytkownikom Amazon Prime nową usługę: dostarczanie paczek bezpośrednio do samochodu w wybranym czterogodzinnym przedziale czasu.

Usługa jest dostępna tylko dla użytkowników mieszkających w jednym z trzydziestu siedmiu miast, którzy posiadają samochody, które można zdalnie odblokować - obecnie jedynymi modelami, które się do tego kwalifikują samochody marki Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac lub Volvo z aktywnym kontem OnStar z 2015 roku bądź nowsze. Konsumenci będą musieli zaparkować w publicznie dostępnym miejscu w pobliżu miejsca dostawy i podać adres swojego zaparkowanego samochodu, ponieważ Amazon nie będzie w stanie ustalić jego dokładnej lokalizacji. Po przybyciu kierowca dostarczający przesyłkę będzie mógł otworzyć bagażnik za pomocą tej samej aplikacji i umieścić paczkę w środku bez kodu lub potrzeby, aby klienci odblokowali cały swój samochód.

Amazon planuje zwiększenie dostępności, choć prawdopodobnie będzie to zależeć od sukcesu obecnie wdrażanego projektu.

Dostawy do samochodu są poszerzeniem usługi Amazon Key, która początkowo została wdrożony, aby umożliwić dostarczanie paczek do zamkniętych mieszkań. Aby z niej skorzystać, użytkownicymusieli mieć podłączony do Internetu zamek w drzwiach, a także system kamer bezpieczeństwa, aby zniechęcić do kradzieży lub wandalizmu w otwartym domu. Nowy system miał zminimalizować kradzież paczek, co stało się coraz większym problememdla osób korzystających z usługi. Na podstawiebadań przeprowadzonych na zlecenieXfinity home, firmy działającej w obszarze bezpieczeństwa należącej do Comcast home, można stwierdzić, że ponad 30 procent ankietowanych doświadczyło kradzieży paczek. Firma Amazon podjęła również próbę nawiązania bezpośredniego kontaktu z właścicielami i zarządcami budynków w celu zainstalowania szafek Amazon wewnątrz budynków mieszkalnych, umożliwiając zabezpieczenie przedmiotów do czasu, aż klient będzie gotowy je odebrać. Od października 2017 r. firmy takie jak AvalonBay Communities, Equity Residential, Greystar i Bozzuto Group, które łącznie zarządzają ponad 600 000 mieszkań, podpisały umowę z firmą Amazon.

Usługa Amazon Key i dostawa do samochodów są częścią większej wizji stworzonej przez Amazon, która zakłada, że jeślizamówienia będą tak proste, niedrogie i wygodne, jak to tylko możliwe, klienci nie będą mieli powodu, aby robić zakupy w innym miejscu. Coraz łatwiej jest połączyć usługi świadczone przez Amazon z codziennym życiem: zamówienia można składać i opłacać za pomocą "zamawiania jednym kliknięciem"; konsumenci mogą "subskrybować" określone towary, abymieć pewność, że będą dostarczaneregularnie, bez konieczności pamiętania o tym; a Amazon Echo i Alexa, firmowa aktywowana głosem usługa chmury, może zrobić za użytkowników niemal wszystko, od złożenia zamówienia do kontroli inteligentnych urządzeń domowych.

W połowie kwietnia Jeff Bezos ogłosił, że usługa Amazon Prime, w ramach której zapewniania jest bezpłatna wysyłka w przeciągu 48h od zamówienia oraz usługi transmisji cyfrowej, została wykupiona przez 100 milionów użytkoników. Wkrótce potem Amazon ogłosił podwyżkę ceny usługi Amazon Prime o 20 USD z 199 USD rocznie do 119 USD, co stanowiło pierwszą zmianę od 2014 r., kiedy to koszt został podniesiony z pierwotnej ceny 79 USD rocznie do 99 USD. Zmiana nastąpiła po tym, jak Amazon zanotował dobre wyniki kwartalne, ogłaszając 1,6 miliarda dolarów zysków już w pierwszych trzech miesiącach 2018 roku.