Biuro Budżetowe Kongresu zdecydowało się na obniżenie prognozy wzrostu gospodarczego Stanów Zjednoczonych. Wszystko za sprawą spirali wojny celnej, która trwa między USA i Chinami - kraje wprowadzają kolejne cła i zapowiadają wprowadzenie kolejnych. Obecna prognoza wzrostu gospodarczego wynosi 3,1% w porównaniu do kwietniowej prognozy na poziomie 3,3%. Prognoza długoterminowa nie jest najlepsza - wiele scenariuszy uwzględnia dalsze zwolnienie wzrostu gospodarczego w perspektywie kilku najbliższych lat. Do czynników można zaliczyć także obniżenie podatków.

Prognozy dotyczące amerykańskiej gospodarki nie są obiecujące - Biuro Budżetowe Kongresu zrewidowało najbliższe prognozy i scenariusze rozwoju. W 2019 roku wzrost amerykańskiej gospodarki ma spowolnić do 2,4% z prognozowanych dotychczas 3,1%. Analitycy pracujący nad prognozą amerykańskiego PKB stwierdzili, że tempo wzrostu zostanie zachowane w drugiej połowie roku, natomiast w kolejnych latach zacznie spadać. Obecnie wzrost gospodarczy jest napędzany przez wzrost konsumpcji - wartość sprzedaży detalicznej za lipiec wzrosła o 6,4% w ujęciu rocznym. Silny popyt ma wpływ na wzrost produkcji, która wzrosła o 0,3% w lipcu i aż o 2,8% w perspektywie rocznej.

Kwietniowa prognoza Biura Budżetowego Kongresu wskazuje na to, że deficyt budżetowy będzie stale wzrastał - z 804 miliardów dolarów w bieżącym roku, 981 miliardów za przyszły rok i wzrośnie do biliona dolarów w 2020 roku. Prognoza dotycząca deficytu budżetowego pogorszyła się za sprawą wprowadzenia reformy podatkowej, co spowodowało spadek wpływów do budżetu, a także nastąpił wzrost wydatków rządowych o około 300 miliardów dolarów - ta różnica powiększyła się o ponad 20% w ciągu pierwszych 10 miesiący bieżącego roku podatkowego.

Według przedstawicieli administracji Donalda Trumpa gospodarka ma się rozwijać szybciej, co ma wynikać z obniżenia podatków - w szczególności podatku korporacyjnego z poziomu 35% do 21%. Wzrost gospodarczy odnotowany w drugim kwartale był na poziomie 4,1% w porównaniu do 2,2% za pierwszy kwartał - ten wynik był rekordowy od 2014 roku. Eksperci uważają, że nadmierny popyt doprowadzi do wzrostu stopy inflacji i wyższych stóp procentowych, co spowolni gospodarkę do średniego poziomu 1,6% w latach 2020-2022, natomiast w latach 2023-2028 pozostanie na poziomie 1,7% rocznie.

Powodem obniżenia amerykańskiego wzrostu gospodarczego są napięte stosunki handlowe między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzegł, że potencjalna wojna handlowa może doprowadzić do naruszenia stabilności globalnego systemu handlowego. Dotychczas Pekin ogłosił, że wprowadza 25-procentowe cła na import amerykańskich produktów, które są warte 16 miliardów dolarów - były to cła odwetowe. 23 sierpnia mają wejść w życie kolejne cła - Stany dążą do nałożenia 25-procentowych cła na importowane chińskie produkty o wartości 16 miliardów dolarów, za co Chiny zadeklarowały odwet i ponadto zapowiedziały wprowadzenie kolejnych ceł, które mogą obejmować amerykańskie produkty o wartości 200 miliardów dolarów.