Z opublikowanego w czwartek szokującego raportu Kongresowego Biura Budżetu (CBO) wynika, że jeśli limit zadłużenia nie zostanie podwyższony, rząd federalny może wyczerpać dostępne środki do połowy października.

W marcu tego roku ustalono limit długu publicznego Stanów Zjednoczonych w wysokości 19,8 bln dolarów. Wcześniej próg ostrożnościowy został zawieszony. Możliwe, że procedurę trzeba będzie powtórzyć, by uniknąć problemów z obsługą zadłużenia oraz finansowaniem programów rządowych.

CBO szacuje, że jeśli w ciągu najbliższej dekady nie dojdzie do zmiany przepisów, stosunek deficytu budżetowego do PKB będzie wzrastał. W bieżącym roku obrotowym deficyt może wynieść nawet 693 mld dolarów, a więc 3,6% obecnego PKB, co stanowiłoby najwyższy poziom od 4 lat. Jedną z przyczyn znacznego zwiększenia deficytu budżetowego są niższe przychody z tytułu podatków, które mogą mieć związek ze zmianą rządu, liczbą upadających małych przedsiębiorstw oraz opóźnieniami w składaniu zeznań podatkowych przez Amerykanów.

Trzeba jednak pamiętać, że jak już wspomniano, prognoza CBO na kolejne 10 lat zakłada brak zmian w przepisach dotyczących podatków oraz wydatków publicznych. Oznacza to, że przewidywań nie należy traktować jako głównego wyznacznika dla gospodarki, lecz raczej jako wskazania pozwalające ocenić wady i zalety proponowanej polityki, zwłaszcza w zakresie podatków oraz funkcjonowania przedsiębiorstw.

Raport CBO, zatytułowany "Aktualizacja prognoz budżetowych i gospodarczych na lata 2017-2027", głosi: "Kongresowe Biuro Budżetowe przewiduje, że jeśli obecny limit zadłużenia zostanie utrzymany, dostępne środki zostaną wyczerpane na początku lub w połowie października. Rząd nie będzie wówczas w stanie spłacić zobowiązań w całości, co pociągnie za sobą konieczność wstrzymania finansowania programów rządowych lub problemy z obsługą zadłużenia, bądź też jedno i drugie".

Co gorsza, spodziewany jest wzrost wydatków publicznych o 5%, spowodowany zwiększeniem wydatków na programy, które nie wymagają autoryzacji przez Kongres. Przykładowo, dopłata Ministerstwa Edukacji do kredytów studenckich wzrośnie o 40 mld dolarów. Koszty największych programów rządowych, takich jak Social Security czy Medicare, nie uległy znaczącym zmianom. Według CBO wydatki publiczne w bieżącym roku wyniosą 4,008 bln dolarów.

Rząd Stanów Zjednoczonych mógłby rozważyć wprowadzenie przepisów skracających czas na złożenie zeznania podatkowego lub obciążających spóźnialskich karą finansową. Inne możliwe rozwiązania to ograniczenie wydatków na zbrojenia i podwyższenie podatku dochodowego od osób prawnych, zwłaszcza spółek z sektora technologicznego. Problem w tym, że każda taka propozycja napotyka opór ze strony lobbystów.