Bank Kanady może dostarczyć więcej bodźców monetarnych, jeśli będzie to konieczne do osiągnięcia celu inflacyjnego na poziomie 2%, gdy gospodarka wyjdzie z kryzysu Covid 19, powiedział we wtorek gubernator Stephen Poloz.

Bank centralny trzykrotnie obniżył swoją podstawową stopę procentową do rekordowo niskiego poziomu 0,25% od czasu rozpoczęcia epidemii i uruchomił swój pierwszy w historii program zakupu obligacji na dużą skalę w celu złagodzenia napięć na rynkach finansowych.

Kryzys oraz spadek cen ropy naftowej sprawiły, że roczna inflacja w kwietniu po raz pierwszy od 2009 roku osiągnęła wartość ujemną. "Wiemy, że aby przywrócić inflację do wartości docelowej, należy ustabilizować gospodarkę, a następnie przywrócić potencjał produkcji gospodarczej i zatrudnienia" - powiedział Poloz komisji finansów Senatu. "Jeśli do osiągnięcia naszych celów inflacyjnych potrzebny jest dalszy bodziec pieniężny, bank ma do dyspozycji narzędzia, które pozwolą na dostarczenie tego bodźca". Poloz, występując po raz ostatni publicznie jako gubernator przed przejściem na emeryturę w przyszłym tygodniu, powtórzył, że bank centralny jest przygotowany do zwiększenia rozmiarów programów, które wprowadził w celu wsparcia sprawnego funkcjonowania rynków finansowych.

Od początku pandemii, Bank miał na uwadze dwa cele. W krótkiej perspektywie pracuje na rzecz pomocy kanadyjskim gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom w pokonaniu kryzysu. Jego celem długoterminowym jest zapewnienie silnych podstaw dla ożywienia gospodarczego. Oba te cele wymagają sprawnie funkcjonującego systemu finansowego, aby zapewnić powodzenie wprowadzonej w życie nadzwyczajnej reakcji budżetowej. W ciągu ostatnich kilku miesięcy Bank podjął szybkie i zdecydowane działania w celu wdrożenia kilku programów i udogodnień mających na celu zapewnienie potrzebnej płynności i wsparcie podstawowych rynków finansowych. Wysiłek ten miał kluczowe znaczenie dla utrzymania przepływu kredytów do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, aby mogły one nadal zaspokajać swoje podstawowe potrzeby.

Programy te obejmują cotygodniowe zakupy obligacji rządu kanadyjskiego o wartości co najmniej 5 miliardów dolarów w celu wsparcia płynności i efektywności tego podstawowego rynku. Bank zwiększa również swój udział w aukcjach bonów skarbowych rządu federalnego oraz pomaga w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania rynków długu prowincji poprzez zakup nowych papierów wartościowych na rynku pieniężnym prowincji i obligacji prowincji na rynku wtórnym. Podjęto szereg kroków w celu zapewnienia instytucjom finansowym niezawodnego dostępu do dużej płynności. Kroki te obejmują wzmocnione instrumenty repo, które umożliwiają bankom i innym głównym dealerom pożyczanie od banku środków pieniężnych poprzez wykorzystanie ich aktywów jako zabezpieczenia. Pomaga to instytucjom finansowym lepiej zarządzać ryzykiem płynności. Poszerzono listę instytucji, które mogą udzielać kredytów w takim samym stopniu, jak i rodzajów zabezpieczeń, które mogą zastawić, a instrumenty te mogą obecnie zapewnić finansowanie na okres do 24 miesięcy.

Ponadto, instytucje te stworzyły program zakupu Canada Mortgage Bonds do kwoty 500 milionów dolarów na każdy tydzień. Ma to na celu wspieranie zdrowego funkcjonowania ważnego rynku kredytów hipotecznych dla Kanadyjczyków. Wszystkie te udogodnienia powinny poprawić płynność finansową i warunki finansowania dla kredytodawców, co pomoże firmom i gospodarstwom domowym uzyskać dostęp do potrzebnych im kredytów. Pomoże to również Kanadyjczykom w większym stopniu korzystać z bodźców pieniężnych w okresie ożywienia gospodarczego. Aby złagodzić napięcia na kluczowych rynkach finansowania dla kanadyjskich przedsiębiorstw, bank rozpoczął programy zakupu akceptów bankowych i papierów komercyjnych oraz program zakupu wysokiej jakości obligacji korporacyjnych o wartości 10 miliardów dolarów na rynku wtórnym. Bank Kanady zgłosił wczesne wyniki tych programów w swoim Przeglądzie Systemu Finansowego, który opublikował na początku tego miesiąca. Podsumowując, udało mu się przywrócić dobre funkcjonowanie na wielu kluczowych rynkach finansowych, które wykazywały oznaki znacznego stresu. Dostęp instytucji finansowych do płynności uległ znacznej poprawie. Wiele z tych programów wspierających rynki finansowe jest wykorzystywanych w coraz mniejszym stopniu, ponieważ warunki się stabilizują.

Jeśli chodzi o politykę pieniężną, Bank obniżył swoje stopy procentowe łącznie o 150 punktów bazowych do 0,25 procent - efektywnego limitu. Podjęto działania w oparciu o analizę czynników, które od razu dostrzeżono - wpływu działań mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się COVID-19 i spadku cen ropy. Warto zauważyć, że nawet gdyby Kanada nie miała ani jednego przypadku COVID-19, gospodarka wymagałaby zwiększonego bodźca pieniężnego ze względu na spadek cen ropy naftowej.

Obniżenie ich stopy politycznej jest w pełni zgodne z umową o przeciwdziałaniu inflacji, w ramach której bank podejmuje decyzje. Wie, że aby przywrócić inflację do wartości docelowej, konieczna jest stabilizacja gospodarki, a następnie przywrócenie produkcji gospodarczej i zatrudnienia do ich potencjału. Stopa procentowa, jaką stosuje w swojej polityce, jest najlepszym wkładem, jaki może w tym czasie wnieść, aby uzupełnić wysiłki fiskalne rządu i stworzyć podstawy dla ostatecznego ożywienia gospodarczego.

Bank Kanady jest świadomy, że polityka pieniężna będzie miała teraz mniejsze możliwości dostarczania bodźców, biorąc pod uwagę to, że duża część gospodarki jest albo zamknięta, albo działalność jest znacznie ograniczona. Połączenie agresywnych działań fiskalnych rządów z bodźcami pieniężnymi ze strony Banku, wspierane przez działania zapewniające funkcjonowanie rynków finansowych, stworzy najlepszą możliwą podstawę dla okresu ożywienia gospodarczego.