Sztuczna inteligencja jest jednym z najbardziej popularnych trendów w 2023 r. i przedmiotem zainteresowania firm i inwestorów.

Bank of America zwrócił uwagę na wpływ, jaki sztuczna inteligencja może mieć na kilka sektorów w przyszłości i stwierdził, że może ona być bardzo przełomowa.

Oto kilka spółek i funduszy ETF, o których warto wiedzieć.

Rewolucyjna sztuczna inteligencja: Wiele firm może skorzystać na przełomowym wpływie sztucznej inteligencji. To z kolei skłoniło inwestorów do poszukiwania czołowych spółek, które mogłyby odnotować wzrost przychodów i zysków na akcję dzięki tej technologii.

"Nie tylko firmy technologiczne skorzystają na najnowszej fali sztucznej inteligencji. Naszym zdaniem transformacja generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI) będzie prawdopodobnie podobna do transformacji napędzanej przez wcześniejsze przełomowe technologie, takie jak telefon, samochód, komputer osobisty i Internet" - powiedział analityk Bank of America, Alkesh Shah.

Shah opracował wyniki ankiety przeprowadzonej wśród analityków, aby przewidzieć, które sektory i spółki wyróżniają się wśród inwestorów.

Podczas gdy większość przełomowych technologii potrzebowała od 15 do 30 lat, aby wejść do głównego nurtu, analityk powiedział, że generatywna sztuczna inteligencja może wejść do mainstreamu szybciej, niż wiele osób się spodziewa.

"Wydajność napędzana sztuczną inteligencją i dodatkowe przychody mogą pojawić się w sektorach na całym świecie już w ciągu najbliższych 3-5 lat, znacznie szybciej niż w przypadku poprzednich technologii i niż inwestorzy oczekują, co wskazuje, że potencjał wzrostu może nie być w pełni wyceniony".

Według analityka wpływ sztucznej inteligencji na gospodarkę może wynieść 15,7 bln USD do 2030 roku.

Spółki i fundusze ETF, które warto obserwować: W raporcie Bank of America znalazło się wiele spółek, na których wyniki wpływ może mieć sztuczna inteligencja. Oto kilka wyróżniających się przykładów z raportu.

Nvidia Corp (NVDA  ): Jednym z największych zwycięzców w 2023 r. jest spółka Nvidia, której akcje są silnie powiązane z rozwojem projektów związanych ze sztuczną inteligencją. Analityk powiedział, że firma odnotowuje wzrost przychodów ze swoich chipów wykorzystywanych do zastosowań związanych ze sztuczną inteligencją. Według analityka firma kontroluje około 75% rynku procesorów graficznych (GPU) do zastosowań sztucznej inteligencji.

"Spodziewamy się, że strategia AI Nvidii będzie napędzać nowe strumienie przychodów, które mogą ostatecznie doprowadzić do transformacji biznesowej" - powiedział Shah.

International Business Machines (IBM  ): Platforma GenAI firmy, Watsonx, może generować dodatkowe strumienie przychodów. Firma wykorzystywała również Watsonx i chatboty do zwiększania wydajności i produktywności, w tym 30% redukcji miejsc pracy w back-office. Analityk zwrócił uwagę, że Watsonx może przynieść IBM od 1 do 2 mld USD przychodów z usług konsultingowych w roku podatkowym 2024 i 2025.

Sweetgreen Inc (SG  ): Firma z branży gastronomicznej wykorzystuje swoją Infinite Kitchen do zwiększania wydajności i produktywności. Analityk powiedział, że roboty w kuchni do automatyzacji działań pomagają również w obsłudze klienta. Pierwsza Infinite Kitchen odnotowała 67% redukcję kosztów pracy i wyższą produkcję żywności niż tradycyjne sklepy Sweetgreen. Firma zapowiedziała, że wszystkie jej sklepy zostaną ostatecznie zautomatyzowane.

Adobe Inc (ABDE  ): Firefly, aplikacja GenAI firmy, przynosi jej dodatkowe przychody dzięki narzędziu do zamiany tekstu na obraz. Uruchomienie wersji beta Firefly doprowadziło do wyprodukowania ponad dwóch miliardów obrazów od marca 2023 roku. Firma włączyła Firefly do swojej linii produktów Creative Cloud i podniosła ceny subskrypcji. Analityk powiedział, że Firefly może przynieść Adobe dodatkowy 1 mld USD przychodów w roku podatkowym 2024.

Workday Inc (WDAY  ): Analityk stwierdził, że firma inwestuje w sztuczną inteligencję od 2020 roku i może odnotować wzrost przychodów dzięki produktom takim jak AI Marketplace i Workday AI Gateway. Firma uruchomiła również funkcję GenAI do automatyzacji opisów stanowisk.

Meta Platforms Inc (META  ): Zaangażowanie i monetyzacja na platformach należących do Meta, takich jak Facebook i Instagram, mogą ulec poprawie dzięki transformacji narzędzi sztucznej inteligencji, uważa analityk. Firma korzysta z treści zalecanych przez sztuczną inteligencję na platformach i odnotowała wzrost czasu spędzonego w jej serwisach społecznościowych w drugim kwartale, co jest potencjalnym impulsem do rozwoju tego rodzaju inicjatyw.

Morgan Stanley (MS  ): Globalna firma inwestycyjna ma plany dotyczące chatbota opartego na sztucznej inteligencji, który wykorzystuje OpenAI. Inicjatywa ta może dać doradcom finansowym przewagę nad konkurencją i skrócić czas potrzebny na raporty analityczne i zaangażowanie klientów.

Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ  ): Jeden z trzech ETF-ów rekomendowanych w raporcie i określany mianem najlepszego funduszu w zakresie rewolucji generatywnej sztucznej inteligencji, który zajmuje się tylko tą branżą.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ  ): Uznany za najbardziej zdywersyfikowany spośród funduszy ETF wymienionych w raporcie.

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB  ): Kolejny ETF wymieniony w raporcie pod kątem ekspozycji na spółki zajmujące się sztuczną inteligencją.