Należąca do Warrena Buffetta spółka Berkshire Hathaway (BRK.A  ) to kultowa firma, która zapewnia swoim akcjonariuszom spektakularne zyski. Sukces firmy jest przede wszystkim świadectwem zdolności Buffetta do efektywnej alokacji kapitału. Przypomina ona koło zamachowe, gdzie Buffett wykorzystuje swoje umiejętności inwestycyjne do generowania pieniędzy, które wykorzystuje do kupowania firm. Następnie wykorzystuje przepływy pieniężne z tych firm do inwestowania lub kupowania jeszcze większej liczby przedsiębiorstw.

Biorąc pod uwagę umiejętności i wiedzę Buffetta w zakresie inwestowania, jego ruchy są bacznie obserwowane i wyczekiwane przez rynek. W tej chwili daje on bardzo wyraźną wskazówkę, że uważa, że ​​spółka Berkshire jest niedowartościowana. W tym roku Buffett inwestuje pieniądze w skup akcji Berkshire, a w trzecim kwartale podwoił te wysiłki, wykupując udziały o wartości 9 mld USD. W sumie odkupił akcje, których wartość wynosi 15,7 mld USD, co stanowi nieco ponad 3% firmy.

Szczegółowe dane

Wykup akcji ma pozytywny wpływ na notowania firmy, ponieważ świadczy to o tym, że Buffett uważa, że ​​najlepszym sposobem wykorzystania swojego kapitału jest ponowne zainwestowanie go w Berkshire. Dodatkowo, obniżając liczbę udziałów w obrocie, zwiększa zysk na akcję. Warto zauważyć, że wiele udziałów Buffetta, w tym Apple (AAPL  ), mają rozbudowane programy skupu akcji, które oferują więcej korzyści podatkowych niż dywidendy.

W trzecim kwartale dochód netto Berkshire z firm operacyjnych wyniósł 5,5 mld USD, co stanowi 30% spadek w porównaniu z 2019 r. Nie jest to całkowicie zaskakujące, ponieważ firmy Berkshire działają w sektorach takich jak finanse, energetyka, ubezpieczenia i przemysł, w których przychody spadły w wyniku pandemii. Jednak przyszłość prezentuje się w optymistycznych barwach, a wiadomości o szczepionkach zwiększają prawdopodobieństwo, że w tych sektorach nastąpi poprawa i wzrost popytu.

Jedną z pozytywnych informacji dla inwestorów jest to, że podczas gdy dochody operacyjne spółki spadły, dochody z inwestycji znacznie wzrosły, głównie ze względu na wzrost udziałów Buffetta w Apple i Amazonie (AMZN  ). Jak wynika ze słynnego formularza 13F, Buffett inwestuje w akcje spółek z sektora farmaceutycznego i medycznego.

Prognozy

Chociaż spółka Berkshire osiągnęła nieznacznie gorsze wyniki ze względu na swoją ekspozycję na słabiej radzące sobie sektory, takie jak energetyka i finanse, istnieje kilka powodów do optymizmu poza informacją o skupie akcji. Szczepionka na COVID-19 wydaje się być zwiastunem masowej rotacji wartości, która może skutkować lepszymi wynikami dla Berkshire. Akcje stały się dość tanie, a stosunek ceny do zysku wynosi 15, co nie obejmuje oczekiwanej poprawy stanu gospodarki.

Po publikacji raportu kwartalnego cena akcji Berkshire osiągnęła rekordową wartość. Jeśli notowania spółki będą dalej rosnąć, a stopy procentowe pozostaną niskie, w przyszłym roku akcje Berkshire prawdopodobnie będą radzić sobie lepiej niż rynek.