Firmy biotechnologiczne, energetyczne i technologiczne płacą najwięcej - takie wnioski pojawiają się w raportach rynkowych coraz częściej. Niekiedy wynagrodzenia w tych sektorach sięgają sześciocyfrowych kwot. Moda na karierę w bankach powoli mija - jest to związane z cyfryzacją świata finansów.

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez amerykańską Securities and Exchange Commission (SEC) ponad 100 korporacji z indeksu S&P500 wypłaca pensję oraz dodatkowe benefity, które przekraczają nawet 100 000 dolarów. Blisko połowa z tych firm to wielkie korporacje działające w przemyśl energetycznym, biotechnologicznym i informatycznym. Amerykańskie spółki giełdowe są zobowiązane do ujawniania mediany wynagrodzenia pracowników (w tym wartości nagród oraz dodatkowych benefitów) - jest to wymagane przez ustawę Dodda-Franka z 2010 roku. Niektóre spółki wypłacają znacznie wyższe wynagrodzenie niż 100 000 dolarów - dla czterech spółek mediana wynagrodzeń przekracza 200 000 dolarów. Jedną z nich jest Facebook (FB  ) (mediana wynagrodzeń w okolicach 240 000 dolarów), natomiast trzy pozostałe to spółki biotechnologiczne - Incyte Corp. (INCY  ), Celgene Corp. (CELG  ) i Vertex Pharmaceuticals (VRTX  ). Kilka dużych korporacji technologicznych i naftowych wykazały znacznie wyższe wynagrodzenie pracowników w porównaniu do poprzedniego roku.

W rankingu opublikowanym przez SEC znalazły się także banki i fundusze inwestycyjne. Na 25 pozycji znalazła się spółka zarządzająca aktywami Affiliated Managers Group (AMG  ) z medianą 157 384 dolarów, natomiast dopiero na 46 miejscu znalazł się Goldman Sachs (GS  ) - dla 34 000 pracowników banku mediana wynosi 135 165 dolarów. Średnia wynagrodzeń dla około 400 spółek z indeksu S&P500 waha się na poziomie 78 000 dolarów, a to niemal dwukrotnie więcej w porównaniu do mediany dla wszystkich amerykańskich pracowników, która wynosi poniżej 38 000 dolarów. Medianę wynagrodzeń dla amerykańskiej gospodarki obniżają pracownicy zatrudnieni w przemyśle produkcyjnym oraz fast-foodach.

Natomiast w rankingu opublikowanym przez Business Insider na podium znalazły się Microsoft (MSFT  ), Google (GOOGL  ) oraz Amazon (AMZN  ), które najlepiej opłacają swoich pracowników. Na piątym miejscu znajduje się Intuit (INTU  ), który jest pośrednio powiązany z branżą finansową - zajmuje się produkcją i rozwojem oprogramowania finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to kolejny dowód na to, że korporacje technologiczne lepiej opłacają swoich pracowników niż firmy zajmujące się inwestycjami.

Badania przeprowadzone przez Indeed, portal z ogłoszeniami pracy, na populacji 18 milionów pracowników pokazały, że Costco (COST  ) zajmuje pierwszą pozycję jako pracodawca, który oferuje atrakcyjne wynagrodzenie oraz dodatkowe benefity. W 2016 firma podniosła minimalne wynagrodzenie dla pracowników do 13,50 dolarów, co jest znacznie powyżej 11,50 dolarów, minimalnego wynagrodzenia godzinowego. Do benefitów pracowniczych zalicza się także opieka zdrowotna, opieka stomatologiczna, program emerytalny 401k oraz akcje pracownicze.

Z wysokimi zarobkami pracowników idą w parze także wysokie zarobki kadry zarządzającej - mediana wynagrodzeń prezesów spółek farmaceutycznych za poprzedni rok wyniosła 14,9 milionów dolarów. Prezesi spółek działających w szeroko pojętym przemyśle czy też w branży surowcowej nie mogą narzekać na niskie wynagrodzenia - mediana wyniosła odpowiednio 13,9 milionów i 12,7 milionów dolarów. Najniższa mediana wynagrodzeń prezesów przypada na spółki dostarczające media (gaz, wodę, prąd) - 9,3 miliony dolarów, działające w finansach (10,4 miliona dolarów) oraz świadczeniu usług (11,3 miliona dolarów).

Ostatnio opublikowane badania, które zostały przeprowadzone przez amerykańskich ekonomistów, wskazują, że korelacja między wielkością firmy a zarobkami pracowników zmniejsza się, czyli w mniejszej firmie można oczekiwać znacznie wyższego wynagrodzenia niż w wielkich korporacjach. W ciągu ostatnich lat nastąpiła rewolucja na listach płac - branże, w których wynagrodzenie było niskie, np. przemysł naftowy czy produkcji samochodów, znacznie podwyższyły płace i stały się atrakcyjne dla pracowników - zostały wyparte przez sprzedawców detalicznych, firmy logistyczne oraz fast-foody, w których wynagrodzenie jest o wiele niższe. Obniżenie wynagrodzeń jest po części spowodowane przez outsourcing - część prostych procesów biznesowych jest przenoszona z krajów o wyższych zarobkach do państw rozwijających się, gdzie wynagrodzenie jest znacznie niższe. Obniżenie średnich płac może być spowodowane także przez naciski akcjonariuszy na poprawę wyników spółki - zarząd wprowadza programy oszczędnościowe, które zazwyczaj polegają na restrukturyzacji zatrudnienia i programie dobrowolnych odejść.