Gaz ziemny jako najczystsze z paliw kopalnych stał się pomostem łączącym zanieczyszczające i nieodnawialne źródła energii przeszłości z zieloną, czystą i odnawialną energią przyszłości. Chociaż pomysł zastosowania tego paliwa w długiej perspektywie nie zyskał zbyt wielu zwolenników, istnieją przesłanki, by twierdzić, że pozytywne nastroje na rynku energetycznym zdołają się utrzymać.

Rozwiązanie to wykorzystywane jest w krajach na całym świecie dzięki zaskakująco szybkiemu rozwojowi technologii skraplania gazu ziemnego (LNG). Dostawy LNG z terminalu Sabine Pass do Centralny Europy pozytywnie oddziałują na rynki, które wcześniej ograniczone były przez rurociągi. Dobry wpływ mają również słabnąca dominacja energetyczna Rosji. Moskwa wystarczająco wcześnie zdała sobie sprawę, że obecny rynek nie obejdzie się bez LNG. W grudniu 2017 roku Novatek z powodzeniem uruchomiło największy na Syberii terminal Yamal LNG. Według serwisu Reuters ponad 95% dotychczas wyprodukowanego gazu zostało sprzedane do regionu Azji i Pacyfiku na mocy długoterminowych kontraktów. Rozkwit przemysłu LNG wynika przede wszystkim z podniesionej atrakcyjności gazu ziemnego wśród azjatyckich odbiorców, szczególnie jako alternatywne źródło energii w czasach licznych awarii elektrowni atomowych oraz polityki ograniczającej wydobycie węgla. Program gazyfikacyjny w chińskiej prowincji Shandong jest traktowany jak środek zaradczy przeciwko zanieczyszczeniom wywołanym przez elektrownie węglowe. Jego celem jest wprowadzenie ogrzewania gazowego w milionach chińskich domów. Zgodnie z raportem Bloomberg New Energy Finance (BNEF) ponad 70% skroplonego gazu ziemnego będzie importowana do Azji do 2030 roku. Łączne zapotrzebowanie na LNG w Chinach, Indiach oraz południowej Azji ma do 2050 roku przekraczać popyt w Japonii, Korei oraz Tajwanie.

Odpowiedzią gigantów energetycznych są kosztowne inwestycje w infrastrukturę produkcyjną LNG. 6 z 7 najważniejszych projektów rozpoczętych przez BP (BP  ) w ubiegłym roku miały związek z gazem ziemnym. Uzasadnieniem dla takiej zmiany strategii energetycznej może być duża obfitość tego paliwa oraz jego niskoemisyjność. LNG jest konkurencyjnym zasobem energetycznym, który idealnie wpisuje się w rewolucję czystej energii. Shell (RDS.A  ) należy do spółek, które nieustannie zwiększają swój udział w rynku LNG. Prelude FLNG to nazwa flagowego projektu przedsiębiorstwa, który realizowany jest w okolicach Broome na zachodzie Australii. Zgodnie z notatką prasową przedsięwzięcie to wyznacza początek nowej ery na rynku LNG. Prelude FLNG to najpotężniejsza jednostka pływająca, jaka kiedykolwiek została zbudowana. Jego roczna produkcja zaspokaja 117% zapotrzebowania Hong Kongu na gaz ziemny.

Wszystko wskazuje na to, że przedsiębiorstwa działające na rynku energetycznym uważają, że spełnienie długoterminowego celu polegającego na korzystaniu głównie z odnawialnej energii jest możliwe przy pomocy gazu ziemnego w perspektywie średnioterminowej. Dlatego też możemy spodziewać się coraz większej ilości projektów infrastrukturalnych, szczególnie w przemyśle LNG. Takie rozwiązanie gwarantuje wielu krajom większą niezależność w zakresie dostaw energii, redukcję zanieczyszczenia oraz tańszy sposób na pozyskiwanie energii. Ogólnie rzecz biorąc, gaz ziemny może stanowić solidną alternatywę dla węgla i energii atomowej, które wciąż dominują sektor energetyczny. W nadchodzących latach może także zastąpić inne odnawialne źródła energii.