Presja wywierana przez prezydenta Donalda Trumpa może doprowadzić do reakcji republikańskich senatorów, którzy rozważają możliwość ograniczenia jego kompetencji do nakładania ceł ze względu na interes bezpieczeństwa narodowego.

Kluczowa jest wykorzystywana przez prezydenta Sekcja 232 ustawy "US Trade Expansion Act", która pochodzi jeszcze z roku 1962, a więc czasów zimnej wojny. Argumentacja stojąca za tymi przepisami była poparta stanowiskiem, że restrykcje handlowe są wprowadzane właśnie z powodu zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Już samo wykorzystywanie przepisów stworzonych w czasach kryzysu kubańskiego mocno podważa zasadność działań Trumpa.

Członek GOP (Grand Old Party), senator Bob Corker z Tennessee, powiedział, że spróbuje przesunąć przynajmniej część posiadanych przez prezydenta uprawnień do tzw. farm bills, czyli narzędzi służących prowadzeniu polityki rolnej i żywnościowej rządu federalnego. Inny członek partii republikańskiej senator Orrin Hatch z Utah, przewodniczący Komisji Finansów, który nadzoruje politykę handlową, powiedział, że planuje rozwinąć niezależne ustawodawstwo, które zniwelowałoby obawy członków dotyczące nałożenia przez Trumpa nowych ceł.

"Planuję przeniesienie niektórych przepisów taryfowych do komitetu" - powiedział Hatch reporterom, dodając, że skupi się on na Sekcji 232, którą Trump stosował w tym roku do nakładania ceł na stal i aluminium na sojuszników ze Stanów Zjednoczonych. Trump zagroził także wprowadzeniem ceł na import samochodów i zagranicznych części po zakończeniu przez Departament Handlu dochodzenia w sprawie ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego.

Corker zaproponował ustawodawstwo, które wymagałoby rewizji kongresu, gdy prezydent powołuje się na bezpieczeństwo narodowe nakładając cła, i miałoby zastosowanie do ostatnich działań, ponieważ obowiązywałoby z mocą wsteczną przez dwa lata.

Opuszczając prywatne spotkanie w biurze szefa Senatu we wtorek po południu, Corker powiedział, że McConnell nie zamierza sprzeciwić się jego planowi, aby spróbować ponownie z narzędziami polityki rolnej i żywnościowej. Dodał jednak, że nie wie czy uda mu się uzyskać niezbędną zgodę wszystkich senatorów na wniesienie poprawki. Corker ma poparcie ponad 270 grup biznesowych. W liście wysłanym do senatorów we wtorek, stwierdzono, że cła już nałożone na import stali i aluminium doprowadziły do odwetu i "podważają wysiłki Stanów Zjednoczonych w celu zbudowania międzynarodowej koalicji podobnie myślących krajów, aby przyłączyć się do Stanów Zjednoczonych w zwalczaniu nieuczciwych działań handlowych". Hatch od dawna sprzeciwiał się cłom, a zwłaszcza stosowaniu ustawy 232, ustawy handlowej z lat 60., która daje prezydentowi szerokie uprawnienia do ominięcia Kongresu w swojej decyzji. Wielu Republikanów wyraziło zaniepokojenie ruchami Trumpa i starało się ograniczyć jego autorytet.

Na przesłuchaniu komisji z sekretarzem handlu, Wilburem Rossem, Hatch powiedział: "Po prostu nie rozumiem, w jaki sposób szkody wyrządzone we wszystkich tych sektorach mogłyby zwiększyć nasze bezpieczeństwo narodowe .(... ) Lekcje płynące z nakładania ceł na stal i aluminium są jasne: te cła nie wspierają bezpieczeństwa narodowego USA" - powiedział Hatch.