Choć najwięcej mówiło się ostatnio o kryzysie finansowym w Grecji, również Portoryko było ostatnio pogrążone w kryzysie. Państwo ogłosiło, że nie będzie w stanie spłacić swojego długu, w związku z czym właściciele bonów skarbowych nie będą mogli odzyskać swoich pieniędzy. Ta wiadomość wpłynęła również na nastroje inwestorów i notowania niektórych spółek na Wall Street. W środę rozpoczęły się negocjacje w sprawie spłaty zadłużenia, które pozytywnie oddziaływały wartość następujących spółek notowanych na NYSE: Assured Guaranty, First Bancorp, MBIA, OFG Bancorp.Assured Guaranty (AGO  ) zapewnia produkty ubezpieczeniowe związane z finansami publicznymi, infrastrukturą a także rynkami finansowymi w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Spółka oferuje gwarancje finansowe, które zapewniają ochronę posiadaczom instrumentów dłużnych przed niewypłacalnością oraz opóźnieniami w płatnościach. Assured Guaranty jest jednym z największych emitentów portorykańskiego długu. W środę akcje spółki zyskały 4,6% osiągając cenę 25,93 USD, w czwartek były natomiast 1,42% na minusie.

First Bancorp (FBP  ) to jeden z największych banków z siedzibą w Portoryko. Oferuje on różnorodne produkty finansowe, zarówno dla klientów indywidualnych, komercyjnych, jak i instytucjonalnych. W środę spółka zyskała 8,5% osiągając cenę 3,98 USD, w czwartek spadła natomiast o 0,74%.

MBIA (MBI  ) świadczy usługi w dziedzinie gwarancji finansowych dla rynków finansowych w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Jest jednym z większych emitentów długu publicznego Portoryko. W środę spółka zyskała aż 12%, osiągając cenę 7,58 USD, w czwartek za akcje spółki płacono natomiast 1,43% mniej.