Na początku bieżącego roku amerykański Departament Sprawiedliwości rozpoczął dochodzenie w sprawie zmowy 4 wiodących operatorów telekomunikacyjnych z GSM Association (GSMA), międzynarodową organizacją handlową zrzeszającą spółki działające na rynku telefonii komórkowej i wyznaczającą standardy przemysłowe.

Podejrzane przedsiębiorstwa - AT&T (T  ), Verizon (VZ  ), T-Mobile (TMUS  ) oraz Sprint (S  ) - miały współpracować z GSMA w celu ograniczenia konkurencji poprzez blokadę rozwoju technologii eSIM. Rolą instytucji handlowej było stworzenie standardu przemysłowego, zgodnie z którym jedno urządzenie mobilne mogło mieć dostęp do usług tylko jednego operatora, bez względu na fakt, czy korzystało z karty eSIM czy też nie. Po tym jak inne firmy telekomunikacyjne, na przykład Apple (AAPL  ), złożyły skargi, władze USA zażądały wyjaśnień w tej sprawie. GSM Association przyznało, że utworzyło standard hamujący rozwój eSIM, jednak nie wprowadziło go w życie i tylko rozważa taką ewentualność do czasu pojawienia się wyników dochodzenia Departamentu.

Technologia eSIM pozwala konsumentom na przełączanie się między operatorami bez konieczności kupowania ani wkładania do telefonu nowej karty SIM. Skutkiem jej rozpowszechnienia byłoby m.in. zmniejszenie się liczby osób korzystających z usług największych operatorów takich jak AT&T czy Verizon, którzy obecnie kontrolują 70% rynku telefonii komórkowej. Klienci mieliby możliwość szybkiej i łatwiej zmiany operatora na takiego, który oferuje najbardziej korzystne warunki, a także mogliby uniknąć potencjalnych niechcianych opłat oraz niebotycznie wysokich kosztów związanych z roamingiem podczas międzynarodowych podróży. Eksperci z Departamentu Sprawiedliwości przekonują, że taka zmowa operatorów mogłaby naruszyć prawo antymonopolowe, ponieważ stanowiłaby aktywną próbę ograniczenia konkurencji na wolnym rynku. Szef amerykańskiego wydziału antymonopolowego Makan Delrahim stwierdził, że dochodzenie jest częścią większego problemu dotyczącego standardów w zakresie ochrony własności intelektualnej.

W przemówieniu z początku kwietnia Delrahim wyraźnie podkreślił konieczność zwalczania podobnych zmów między przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi. Powiedział również, że należy chronić interesy konsumentów oraz nie dopuścić do zahamowania rozwoju rynku: "W ramach prawa antymonopolowego oraz ochrony własności intelektualnej jesteśmy skłonni do przeprowadzenia śledztwa i interwencji, jeżeli znajdziemy dowody na dopuszczenie się działań o znamionach zmowy podjętych w celu ustalania cen lub wykluczenia z rynku konkretnego podmiotu bądź produktu. [Wcześniejsze sprawy] okazują się szczególnie użyteczne podczas wyjaśniania, z jakiego powodu boimy się sytuacji, w których za tworzenie standardów nie odpowiada zrównoważona grupa posiadaczy praw własności intelektualnej i implementorów, a dopuszczające się korupcji spółki konkurencyjne. Obawiamy się także takich przypadków, w których spółki zawierają porozumienia antykonkurencyjne poza legalnym procesem ustalania standardów, wywierając tym samym negatywny wpływ na konkurencję."

Departament Sprawiedliwości zajmuje się obecnie licznymi sprawami antymonopolowymi, w których główną rolę grają operatorzy telekomunikacyjni. Przykładu nie trzeba szukać daleko. Pod koniec 2017 roku władze USA złożyły inny pozew przeciwko AT&T, aby dopuścić do fuzji spółki z Time Warner. Podobnie jak w przypadku obecnego dochodzenia Departament Sprawiedliwości stwierdził, że fuzja mogłaby pociągnąć za sobą szkodliwe dla klientów skutki takie jak podniesienie opłat oraz ograniczenie dostępu do "nowych, innowacyjnych opcji", ponieważ AT&T przejęłoby kontrolę nad treściami należącymi do Tim Warner, a więc m.in. HBO, CNN, Warner Bros. czy Hulu.

Chociaż żadna z obu spraw nie została jeszcze zakończona, obie strony zdają się patrzeć w przyszłość z optymizmem. Zdania wśród analityków są podzielone - niektórzy są zdania, że praktyki organizacji ustalającej standardy były nieuczciwe, inni zaś twierdzą, że dochodzenie nie wykryje żadnej zmowy ani złych intencji w działaniu zamieszanych w sprawę podmiotów.