Fundusze ETF pojawiły się na rynku polskim dość niedawno. Pierwsze notowania ETF'ów w Polsce miały miejsce dopiero w 2010 r. W Stanach Zjednoczonych walory te notowane są od 1993 r., a w Europie pojawiły się nieco później, bo w 1999 r.

Obecnie na świecie działa ponad 2200 funduszy - największymi instytucjami zarządzającymi ETF'ami w Europie są Provider, iShares oraz Lyxor Asset Management. W Stanach Zjednoczonych są to: State Street Global Advisors (część State Street Corporations), Vanguard Group, BlackRock Inc.

Dziś najbardziej rozpoznawalne fundusze ETF na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie opierają się na WIG20. Na przykład portfel funduszu Lyxor ETF WIG20 (ETFW20L) zawierający akcje spółek tworzony jest w sposób proporcjonalny do występowania tych spółek w indeksie głównym WIG20.

Na Wall Street mamy cały rynek poświęcony ETF'om (NYSE Arca), na którym notowanych jest ponad 8000 walorów. ETFy można także znaleźć na innych parkietach m.in. na NASDAQ.

Najpopularniejszymi ETF'ami są fundusze tworzone w oparciu o indeks S&P500 (SPY) - jest to indeks skupiający wybrane spośród największych i najpopularniejszych spółek notowanych na NYSE i NASDAQ, które jednocześnie należą do najważniejszych sektorów amerykańskiej gospodarki.

Ponieważ powszechnie uważa się, że Indeks S&P500 odzwierciedla stan gospodarki amerykańskiej, fundusze ETF oparte na S&P500 świetnie sprawdzają się jako stabilne instrumenty inwestycyjne. Nawet po zdarzających się na Wall Street okresach spadków notowań, ETF'y oparte na indeksie S&P500 zawsze odzyskują swoje notowania, a często osiągają wyższe wyniki. Dla przykładu, od początku stycznia do 22 kwietnia br. indeks S&P500 wzrósł o 2,4%, zaś notowania SPY wzrosły o 2,9%.

Najpopularniejsze ETF oparte na S&P500 to SPDR S&P500 ETF (SPY), iShares Core S&P500 Index (IVV), czy Vanguard S&P500 ETF (VOO). Znajdziemy również ETF'y na bazie S&P500 z dźwignią - ProShares Ultra S&P500 (SSO), który odzwierciedla indeks S&P500 dwukrotnie. Największe jeśli chodzi o wartość aktywów to SPY - 176 717 mln USD wartości aktywów, IVV (Core S&P 500 ETF) - 70 004,3 mln USD, oraz EFA (iShares MSCI EAFE ETF) - 59 497,2 mln USD.

Analizując cechy odróżniające ETF'y od innych produktów inwestycyjnych warto zauważyć, że fundusze nie wypłacają swoim klientom dywidendy, jaką otrzymują ze spółek z indeksu. Dywidenda ta powiększa majątek funduszu. Zdarza się jednak, że jej część trafia do inwestora - na przykład posiadacze ETFW20L otrzymują pewną wartość, będącą odpowiednikiem dywidend spółek z indeksu WIG20.

Jeśli rynek akcji wydaje się zbyt wymagający, a ryzyko na nim zbyt duże, w ETF'ach mamy jeszcze do wyboru inne instrumenty bazowe - na przykład surowce i towary. Na giełdach znajdziemy szeroki wachlarz funduszy konstruowanych w oparciu o surowce naturalne (aluminium, cyna, uran, miedź i inne), paliwa (węgiel, ropa, gaz), metale szlachetne (złoto, srebro), jak również produkty rolne (soja, kukurydza, cukier, bawełna, kawa, kakao). W przypadku tego rodzaju instrumentów bazowych ETF'y bezpośrednio inwestują w dane dobro lub dokonują inwestycji w kontrakty terminowe lub spółki z sektora - np.Global X Uranium ETF(URA) notowany na NYSE Arca naśladuje zachowanie Solactive Global Uranium Index, który obejmuje największe na świecie przedsiębiorstwa wydobywające uran.

Biorąc pod uwagę dzisiejszą niestabilność rynków finansowych, Exchange Traded Funds stanowią interesującą alternatywę dla tradycyjnych instrumentów, tym bardziej, że ich różnorodność pozwala zrealizować nawet najtrudniejsze strategie inwestycyjne.