Aby zapewnić pracownikom ochronę przed rozprzestrzeniającym się koronawirusem, niektóre firmy z sektora sprzedaży detalicznej oferują jednorazowe premie pracownikom, którzy otrzymali szczepionkę. Dollar General (DG  ), Trader Joe's i Instacart to pierwsze duże firmy, które zapewniają takie premie.

Dollar General był pierwszym sprzedawcą detalicznym, który zaoferował pracownikom wynagrodzenie za otrzymanie szczepionki, oferując im kwotę o równowartości czterech godzin pracy. Jak podał Dollar General w komunikacie prasowym, firma chciała zapłacić pracownikom, aby ci mogli wziąć wolne i udać się na szczepienie.

"Nie chcemy, aby nasi pracownicy musieli wybierać między otrzymaniem szczepionki a przyjściem do pracy, dlatego pracujemy nad usunięciem przeszkód (np. czasu podróży i odległości do punktu szczepień, potrzeby zapewnienia opieki nad dziećmi itp.), wypłacając pracownikom godzinowym jednorazową płatność odpowiadającą kwocie za cztery godziny pracy po otrzymaniu pełnego szczepienia przeciwko COVID-19, a pracownikom etatowym zapewniając dodatkowe godziny pracy w sklepie, aby uwzględnić czas spędzony poza pracą"- powiedział Dollar General.

Instacart i Trader Joe's dołączyli do Dollar General w oferowaniu premii pracownikom. Trader Joe's oferuje pracownikom kwotę odpowiadającą dwóm godzinom pracy w zamian za otrzymanie szczepionki, podczas gdy Instacart oferuje swoim pracownikom jednorazową premię w wysokości 25 USD.

Wysiłki mające na celu zrekompensowanie pracownikom czasu potrzebnego na zaszczepienie się mają miejsce, gdy w Stanach Zjednoczonych trwają prace związane z dystrybucją szczepionki. Wysiłki te są nieco utrudnione przez brak konkretnej organizacji na szczeblu federalnym. Eksperci zrzucili winę na odchodzącą administrację Trumpa, którą wielu krytykowało jako "przede wszystkim nigdy nie mającą planu". Administracja Bidena planuje rozszerzyć wysiłki w zakresie szczepień, co może pomóc usprawnić obecnie trudny proces dystrybucji.

Obecne federalne wytyczne umieszczają pracowników pierwszej linii w sklepach takich jak Dollar General i Trader Joe's oraz wielu sieci, z którymi współpracuje Instacart, w drugiej grupie odbiorców po pracownikach służby zdrowia, mieszkańcach domów opieki, pacjentach ze chorobami (takimi jak astma) i obywatelach powyżej 65. roku życia. Jeśli administracja Bidena będzie przestrzegać tych wytycznych, wysiłki Dollar General, Trader Joe's i Instacart wydają się wprowadzone w odpowiednim momencie, aby przyspieszyć proces szczepienia pracowników pierwszej linii w nadchodzących miesiącach.