W lipcu odbyło się dwudniowe posiedzenie Federalnego Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC), na którym jego członkowie przyznali, że stan gospodarki nieco się poprawił w porównaniu do sytuacji sprzed kilku miesięcy, jednak nadal są zaniepokojeni jej kursem i perspektywami. Komitet podkreślił, że będzie nadal wspierał gospodarkę, a wielu uważa, że spotkanie i komentarz stanowią wstęp do dalszych działań, jakie zostaną podjęte we wrześniu. Po oświadczeniu FOMC i konferencji prasowej z udziałem przewodniczącego komitetu, Jerome'a Powella, kursy akcji, obligacji i złota wzrosły.

Rezerwa Federalna utrzyma obecne tempo zakupów aktywów oraz swoje programy kredytowe i płynnościowe, które wdrożyła w połowie marca. Ponadto zachowa linie swapowe, aby zapewnić zagranicznym bankom centralnym dolary amerykańskie w celu zapobiegania wszelkim problemom z płynnością za granicą.

W swoim oświadczeniu komitet stwierdził, że aktywność gospodarcza i zatrudnienie poprawiły się, ale utrzymują się na niskim poziomie w porównaniu z okresem sprzed pandemii koronawirusa. Stanowi to przyczynę osłabienia popytu, które prowadzi do pogorszenia prognoz dotyczących inflacji. Aby temu zaradzić, Fed ustanowił szereg środków mających na celu zapewnienie, że warunki finansowe pozostaną sprzyjające. Wspomniane środki obejmują utrzymanie stóp procentowych na tym samym poziomie, dopóki gospodarka nie powróci na ścieżkę prowadzącą do osiągnięcia swoich celów w zakresie maksymalnego zatrudnienia i stabilności cen. Fed dodał również, że jego przyszłe działania są w dużej mierze uzależnione od pandemii.

Tempo poprawy sytuacji gospodarczej nie było wystarczająco duże, aby Rezerwa Federalna mogła zrezygnować z tych nadzwyczajnych środków. A największym zagrożeniem dla gospodarki jest wysokie bezrobocie i deflacja spowodowana słabym popytem. W związku z rozczarowującym ożywieniem gospodarczym i stanowiskiem Fed rynki przewidują wprowadzenie ujemnych stóp jeszcze w tym roku.

Na konferencji prasowej Powell podkreślił, że wszystko jest zależne od koronawirusa, włączając w to gospodarkę i dalsze działania Rezerwy Federalnej. Zaznaczył również potrzebę większej liczby działań ze strony Kongresu i powiedział, że historia w pozytywnym świetle zapamięta ustawę CARES Act i Paycheck Protection Program, tj. program ochrony wynagrodzeń, który, jak powiedział, uratował wiele miejsc pracy i zapobiegł wpadnięciu gospodarki w spiralę spadku.

Powell powiedział również, że wysiłki mające na celu walkę z koronawirusem są korzystne dla wzrostu w perspektywie długoterminowej, ponieważ żadne ożywienie nie jest możliwe, dopóki wirus stale się rozprzestrzenia. Największym impulsem dla wzrostu i poprawy stanu gospodarki byłoby jego opanowanie.

Jednak najbardziej znaczącą rzeczą, jaką powiedział Powell, było to, że nawet nie myślą o myśleniu o podniesieniu stóp procentowych. Podobne oświadczenie padło z ust przewodniczącego podczas ostatniej konferencji prasowej. Ta wypowiedź spowodowała, że aktywa, takie jak akcje i złoto wzrosły, ponieważ zostało w ten sposób podkreślone, że stopy procentowe pozostaną na niskim poziomie przez długi czas. Z tego powodu Fed nie spodziewa się odbicia w kształcie litery V. Zamiast tego, Rezerwa prawdopodobnie podejmie bardziej agresywne działania na przyszłych spotkaniach, takie jak wprowadzenie "kontroli krzywej rentowności" lub ujemnych stóp w celu dalszego stymulowania gospodarki.