W sierpniu nie zabrakło rekordów na giełdach: S&P 500 pobił rekord wszechczasów zaledwie pięć miesięcy po wyprzedaży spowodowanej pandemią, a technologiczny gigant Apple (AAPL  ) został pierwszą amerykańską firmą o wartości rynkowej 2 bilionów dolarów. Ważna bariera została pokonana również w świecie funduszy: Vanguard Total Stock Market Index stał się pierwszą firmą, która ma ponad 1 bilion dolarów aktywów w swoich funduszach.

"Minęła dekada istnienia funduszy indeksowych" - mówi Jeff DeMaso, dyrektor ds. badań w Adviser Investments, niezależnej firmie doradczej posiadającej doświadczenie w zakresie funduszu Vanguard. "Fakt, że mamy fundusz indeksowy o wartości biliona dolarów, jest tego najlepszym przykładem". 1 bilion dolarów w Vanguard Total Stock Market Index stanowi około 17% z ponad 6 bilionów dolarów aktywów Vanguard razem wziętych. Fundusz Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX) posiada sześć klas akcji - w tym jeden fundusz giełdowy - z 975 miliardami dolarów w aktywach. Ponadto posiada 42 miliardy dolarów w oddzielnym funduszu instytucjonalnym, który skupia dwie klasy akcji i którego benchmarkiem jest ten sam indeks (każdy fundusz posiada ponad 3200 akcji), a także jest zarządzany przez ten sam zespół, pod kierownictwem tego samego menedżera, Gerry'ego O'Reilly.

W czwartek, 3 września, suma aktywów osiągnęła 1,016 biliona dolarów. Fundusz z coraz większą częstotliwością przechodzi serię wielkich kamieni milowych. Suma aktywów przekroczyła 800 miliardów dolarów w marcu 2019 roku, a w listopadzie 900 miliardów dolarów. Wyzwalana przez koronawirus zmienność zmniejszyła tę liczbę na początku tego roku, ale poprawa sytuacji nastąpiła niezwykle szybko. W samym środku kryzysu finansowego w 2008 roku, fundusz posiadał aktywa o wartości zaledwie 90 miliardów dolarów - co oznacza, że aktywa wzrosły ponad dziesięciokrotnie w ciągu zaledwie 12 lat.

Ogromny rozwój aktywów funduszu był napędzany zarówno przez hossę, która trwała przez dekadę, jak i duże zainteresowanie inwestorów funduszami indeksowymi w porównaniu z aktywnym zarządzaniem. W ciągu ostatnich 10 lat, Vanguard Total Stock Market dostarczył prawie 15% całkowitego zwrotu w ujęciu rocznym. Od momentu powstania w 1992 roku, fundusz co roku odnotowywał dodatnie przepływy netto. "Myślę, że inwestorzy po prostu chcą prostoty w ich zaangażowaniu w amerykańskie akcje" - mówi zarządzający portfelem Gerry O'Reilly. Fundusze docelowe Vanguard były również silnym źródłem przepływów pieniężnych dla funduszu Total Stock Market, mówi O'Reilly, ponieważ miliony Amerykanów prawie codziennie wpłacają część swoich wynagrodzeń do tych fundusz, które są w większości utrzymywane w planach 401(k). "Codziennie, około godziny trzeciej, jestem informowany o ilości dolarów wpływających do funduszu Total Stock Market z tych funduszy", mówi O'Reilly.

Jeśli jednak rok 2020 niczego nas nie nauczył, to znaczy, że następne 10 lat nie będzie wyglądało jak poprzednie. Po raz pierwszy od momentu powstania, fundusz Vanguard Total Stock Market odnotował odpływy netto w ciągu roku - 13 mld USD na dzień 31 sierpnia. Może to oznaczać błąd w zaokrągleniu w krótkim okresie, ale również wskazywać na zmianę trendów inwestycyjnych. "Inwestorzy mogą być zdenerwowani pandemią i nadchodzącymi wyborami", mówi DeMaso. "Może nie chcą kupować akcji w trudnym momencie, biorąc pod uwagę, gdzie jest gospodarka."

Kolejną przyczyną odpływów w 2020 roku są ponownie fundusze z datą docelową. Fundusze te są zobowiązane do utrzymania pewnej ekspozycji na różne klasy aktywów oraz do zrównoważenia bilansu w ciągu roku. W roku tak niestabilnym jak ten, obrót wynikający z tego zrównoważenia był szczególnie wyraźny. Dlatego też w lutym i marcu, kiedy to akcje spadły, Total Stock Market odnotował silne napływy, ale od tego czasu obserwuje odpływy. "W tym roku odnotowano dość znaczne przepływy tam i z powrotem", mówi O'Reilly. Większość z tych przepływów miała oczywiście miejsce pomiędzy Total Stock Market a innymi funduszami z grupy Vanguard.

Vanguard ogólnie ma się dobrze. Do końca lipca gigant zarządzający aktywami pozyskał 131 miliardów dolarów w nowych środkach, co dorównało lub nawet pobiło 264 miliardy dolarów, które pozyskał w ubiegłym roku i 229 miliardów dolarów w 2018 roku. "Pomimo wszystkiego, co wydarzyło się w marcu" mówi O'Reilly, "rok 2020 nadal ma być bardzo solidny pod względem przepływów pieniężnych."