Nastroje konsumentów i inwestorów wobec zrównoważonego rozwoju i opakowań z tworzyw sztucznych uległy dramatycznej zmianie, wpływając i stwarzając nowe możliwości dla przemysłu opakowaniowego. Wszechstronne, trwałe, higieniczne i tanie w produkcji - tworzywo sztuczne jest świetnym materiałem, który umożliwia współczesne życie. Problemem jest to, że ponad 90% wszystkich odpadów z tworzyw sztucznych nie zostało jeszcze poddanych recyklingowi. Zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi powoduje zaśmiecanie oceanów i dróg wodnych oraz stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa morskiego i dzikich zwierząt.

W raporcie JP Morgan Research zbadał, w jaki sposób przemysł opakowaniowy reaguje na walkę z zanieczyszczeniem plastikiem, ponieważ konsumenci, detaliści i organy regulacyjne naciskają na zmiany. Podczas gdy zrównoważony rozwój był zarówno przedmiotem debaty publicznej, jak i coraz ważniejszym czynnikiem dla inwestorów przez jakiś czas, nastąpił znaczny wzrost dyskursu publicznego na temat potrzeby ograniczenia zanieczyszczeń plastikowych w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Czynniki takie jak serial telewizyjny BBC "Blue Planet II", który ukazał się pod koniec 2017 r., pomogły podnieść świadomość, zwłaszcza w Europie, po tym, jak raport szacuje, że każdego roku aż 12 milionów ton plastikowych końcówek trafia do morza, a więcej ponad 80% śmieci morskich pochodzących z tworzyw sztucznych.

Dokument ten zwrócił większą uwagę na nadmierne użycie plastiku jako materiału opakowaniowego i potrzebę poprawy sposobu zarządzania tym materiałem po konsumpcji. Od tego czasu rządy na całym świecie odpowiedziały na nowe przepisy i wytyczne, aby zachęcić do recyklingu i adresowania problemu śmieci. UE zamierza zakazać produkcji 10 jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych, takich jak sztućce, słomki, talerze i patyczki bawełniane do 2021 r. Główne światowe korporacje, w tym Unilever (UN  ), Procter & Gamble (PG  ), Nestle (SWX: NESN) i PepsiCo (PEP  ), zaproponowały główne inicjatywy redukcji odpadów. Wielu sprzedawców na całym świecie, takich jak Ikea, zobowiązało się do całkowitego wycofania jednorazowych tworzyw sztucznych, a supermarkety w Wielkiej Brytanii i Holandii zaczęły wprowadzać przejścia "wolne od plastiku".

Preferencje konsumentów również uległy radykalnym zmianom, przy rosnącym popycie na wyroby z tworzyw sztucznych wielokrotnego użytku i bardziej zrównoważonych rozwiązaniach opakowaniowych. Nastroje konsumentów przeżyły to, co wydaje się być trwałą zmianą w podejściu do używania i usuwania opakowań. Szczególna koncentracja na tworzywach sztucznych, głownie plastikach jednorazowego użytku, spowoduje, że niektóre z tych produktów staną się prawie nieopłacalne. Alexander Mees, szef oddziału European Business Services and UK Small and Mid-Cap Research w JP Morgan, powiedział: "Nastroje konsumentów przeszły to, co wydaje się być stałą zmianą w swoim podejściu do używania i utylizacji opakowań Szczególny nacisk na plastik, zwłaszcza jednorazowy plastik, który jest wyrzucany wkrótce po zakupie, sprawi, że niektóre z tych produktów staną się prawie nieopłacalne".

Publiczna niechęć do jednorazowych tworzyw sztucznych i opakowań wydaje się zmieniać zachowanie firm i supermarketów szybkozbywalnych dóbr konsumpcyjnych (FMCG). Wiele z nich zobowiązało się do większego wykorzystania tworzyw z recyklingu i/lub, w niektórych przypadkach, do zastąpienia plastiku innymi formami materiałów opakowaniowych, takimi jak produkty pochodzenia organicznego. Niektórzy z największych producentów tworzyw sztucznych i chemikaliów na świecie, w tym Dow Chemical (NYSE: DD-B), podpisali również umowy z organizacjami zaangażowanymi w opracowywanie rozwiązań na dużą skalę w celu zwalczania odpadów plastikowych.

Ta zmiana nastrojów społecznych w stosunku do odpadów z tworzyw sztucznych nie pozostała niezauważona przez inwestorów. Zdaniem JP Morgan Research niektórzy inwestorzy oczekiwali i wycenili spadek popytu na opakowania plastikowe lub zwiększone koszty dostawy. "Nie widać tego jeszcze w liczbach, ale wiele firm zajmujących się pakowaniem podjęło działania wyprzedzające, aby zademonstrować, jak mogą sprostać nowej rzeczywistości. Obejmuje to zwiększone inwestycje w możliwości recyklingu i wykorzystanie biodegradowalnych tworzyw sztucznych" - powiedział Mees.

Tymczasem firmy produkujące opakowania z tworzyw sztucznych zintensyfikowały działania, aby zademonstrować możliwość, jaką może wywołać zmiana nastrojów społecznych. Jeden konkretny materiał, tektura falista, odnotuje znaczący wzrost sprzedaży w wyniku odejścia od jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych. Firmy wykorzystujące tekturę falistą opracowują nowe produkty, które mają pełnić rolę alternatyw dla opakowań z tworzyw sztucznych, z przykładami obejmującymi opakowania owoców i papierowe słomki. Londyńska firma opakowaniowa DS Smith oszacowała, że odejście od opakowań plastikowych spowoduje dodatkowe 700 milionów dolarów popytu na tekturę falistą w Europie i Stanach Zjednoczonych w latach 2018-2022, co równa się 0,4% rocznie przyrostowego przyrostu.

Alexander Mees powiedział również: "Ogólnym przesłaniem firm zajmujących się opakowaniami z tworzyw sztucznych jest to, że rynek się zmienia i choć może to zająć trochę czasu, prawdopodobne jest, że użycie plastiku spadnie, a inne materiały opakowaniowe wypełnią lukę, którą pozostanie po plastiku. Producenci tworzyw sztucznych spodziewają się, że w swoich produktach wykorzystają więcej plastiku poddanego recyklingowi i nadającego się do recyklingu, ale korzyści płynące z plastiku (elastyczność, waga, zdolność do utrzymywania płynów) będą w dalszym ciągu zwiększać popyt na ten produkt".

Poza debatą na temat zrównoważonego rozwoju, popyt na opakowania kartonowe stale się zmienia w ciągu ostatnich kilku lat, głównie dzięki e-commerce. Prawie wszystko, co sprzedaje się online, jest w pudełku, więc wzrost handlu elektronicznego jest ważną zmianą strukturalną leżącą u podstaw niedawnego wzrostu popytu na opakowania z tektury falistej. Wysoce konfigurowalna i wszechstronna, tektura falista jest idealnym materiałem dla dużych i małych sklepów internetowych. "Wykorzystanie tektury falistej jako materiału opakowaniowego prawdopodobnie będzie rosło szybciej niż inne materiały niezależnie od debaty na temat zrównoważonego rozwoju, ponieważ najlepiej nadaje się do handlu elektronicznego, który jest najszybciej rozwijającym się podsektorem handlu detalicznego. Tektura falista jest jednak łatwiejsza do recyklingu niż opakowania z tworzyw sztucznych, więc prawdopodobnie przyczyni się to również do zwiększenia wolumenu sprzedaży produktów bardziej przyjaznych dla środowiska "- powiedział Mees.

Ustawodawstwo rządowe zmusza przemysł opakowaniowy do zmiany i adaptacji. W ubiegłym roku Chiny ogłosiły, że nie będą już kupować zużytych tworzyw sztucznych na świecie. Do niedawna Chiny importowały 45% światowychodpadów z tworzyw sztucznych, co spowodowało poważne zakłócenia w branży recyklingu. Zwłaszcza firmy z branży opakowań z tworzyw sztucznych w Europie i USA mają ogromną szansę na zwiększenie i ulepszenie zarówno swoich zakładów recyklingu, jak i ilości materiałów pochodzących z recyklingu we własnych produktach. W Europie rząd Wielkiej Brytanii wskazał, że wyższe podatki będą miały zastosowanie do opakowań z tworzyw sztucznych, które nie wykorzystują co najmniej 30% materiału pochodzącego z recyklingu. Komisja Europejska zasugerowała, że może nawet wprowadzić przepisy "producent płaci", które sprawią, że od firm, które używają plastikowych opakowań, będzie się wymagało pomocy w pokryciu kosztów czyszczenia plaż i upowszechniania recyklingu. Oczekuje się, że podejmowane działania pozwolą uniknąć szkód w środowisku, które do 2030 r. będą kosztować równowartość 22 miliardów euro (24,8 miliarda dolarów) i zaoszczędzą konsumentom 6,5 miliardów euro.