Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Ta maksyma sprawdza się w życiu, biznesie, ale także na giełdzie. Wiedzą o tym zarządzający funduszami hedgingowymi, którzy wykorzystują różnorodne techniki inwestycyjne w celu pomnożenia majątku swoich klientów bez względu na trendy rynkowe. Oferty funduszy hedgingowych nie są skierowane do zwykłych inwestorów, a ich działalność i strategie inwestycyjne pozostają owiane tajemnicą.

Ojczyzną funduszy hedgingowych są Stany Zjednoczone - to tutaj w latach 20. ubiegłego wieku powstawały pierwsze zalążki funduszy, które oferowały bogatym Amerykanom wysokie zyski w krótkim czasie. Pierwszym funduszem hedgingowym była spółka Graham - Newman Partnership, która przetrwała okres Wielkiego Kryzysu lat 30. XX wieku. Benjamin Graham, współtwórca pierwszego funduszu hedgingowego to legenda inwestycji, autor biblii inwestorów "Inteligentny Inwestor" i mentor Warrena Buffetta, założyciela amerykańskiego holdingu Berkshire Hathaway.

Branża funduszy hedgingowych jest warta ponad 3 biliony dolarów, a w rankingu funduszy hedgingowych posiadających największy kapitał dominują Amerykanie. Pierwsza dziesiątka funduszy ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych, wyjątkiem jest fundusz Winton Capital Management (6 miejsce) i Man Group (9 miejsce).

Ray Dalio, założyciel funduszu hedgingowego Bridgewater Associates
Ray Dalio, założyciel funduszu hedgingowego Bridgewater Associates

Liderem rankingu jest Bridgewater Associates, który świadczy usługi inwestycyjne dla ponad 350 klientów instytucjonalnych i obecnie zarządza globalnymi inwestycjami o wartości blisko 160 miliardów dolarów, a według autorów wspomnianego już rankingu jego kapitał wynosi 104 miliardy dolarów. Fundusz został założony w 1975 roku przez Raya Dalio, który wkrótce planuje delegować część swoich funkcji i obecnie poszukuje godnego następcy. Przez lata firma wypracowała politykę korporacyjną, która jest zbliżona do kultu religijnego. W ostatnich latach fundusz spotkał się z problemem dużej rotacji kadry zarządzającej np. w 2010 roku Julian Mack (wcześniej firma doradcza McKinsey) i Tony Murphy (wcześniej HSBC (HSBC  ) opuścili pokład Bridgewatera. Blisko jedna trzecia pracowników tego funduszu opuszcza go w ciągu dwóch lat pracy z powodu polityki korporacyjnej (ponad 200 zasad) napisanej przez Dalio, który nazwał ją "Principles". Jeden z byłych pracowników twierdzi, że atmosfera w pracy jest napięta z powodu ciągłego nadzorowania i nagrywania wszystkich rozmów pracowników. Fundusz Bridgewater zatrudnił inżynierów, którzy tworzą specjalny algorytm w celu optymalizacji zarządzania czasem pracy pracowników, a także lepszego podejmowania decyzji strategicznych.

Drugi w rankingu jest J.P. Morgan Asset Management, który oferuje swoje usługi dla klientów instytucjonalnych z ponad 100 krajów. Fundusz funkcjonuje w ramach holdingu JPMorgan Chase & Co. (JPM  ), który jest największym bankiem w Stanach Zjednoczonych. Kapitał tego funduszu to 50 miliardów dolarów, a jego fundacja przynosi ponad 200 milionów dolarów rocznego zysku dla organizacji pozarządowych - pracownicy funduszu są zaangażowani w wolontariat w ramach programów pracowniczych.

Na ostatnim miejscu na podium jest AQR Capital Management z kapitałem w wysokości 47,2 miliardów dolarów. Skrót AQR pochodzi od Applied Quantitative Research, a siedziba funduszu znajduje się w Greenwich w stanie Connecticut. Jest to młody fundusz, ponieważ został założony w 1998 roku przez grupę znajomych, którzy byli na studiach doktoranckich na Uniwersytecie Chicago. Założyciele funduszu, Cliff Asness, Robert Krail i John Liew, po studiach trafili do Goldman Sachs, którego opuścili w celu założenia własnego funduszu. AQR był jednym z pierwszych funduszy hedgingowych, który został dobrowolnie zarejestrowany w Securities and Exchange Commission (amerykańska komisja papierów wartościowych i giełd). Istotną wartością funduszu są pracownicy - ponad połowa posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych. Ponadto fundusz AQR ściśle współpracuje z London Business School - od 2015 funkcjonuje AQR Asset Management Institute, który zajmuje się działalnością naukową oraz pozwala na rozwój przyszłych ekspertów w zakresie zarządzania majątkiem poprzez wykłady, debaty i możliwość rozwoju sieci networkingowej.

Och-Ziff Capital (OZM  ) to czwarty fundusz w zestawieniu, który posiada kapitał w wysokości 44,6 miliardów dolarów (dane za 2016 rok), a obecnie (stan na 1 marca bieżącego roku) zarządza 33.7 miliardami dolarów. Fundusz został założony w 1994 roku przez Daniela Ocha, który otrzymał wsparcie finansowe od rodziny Ziff, założycieli Ziff Davis Media, lidera w zakresie mediów cyfrowych w zakresie nowych technologii i rozrywki. Wcześniej założyciel funduszu pracował w Goldman Sachs przez 11 lat. Fundusz zatrudnia ponad 500 pracowników w biurach na całym świecie. W 2007 roku fundusz wszedł na nowojorską giełdę po cenie 32 dolarów za akcję - był to jeden z nielicznych funduszy hedgingowych, który zdecydował się na IPO. W zeszłym roku spółka zgodziła się na ugodę i wpłatę 412 milionów dolarów na konto Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych i amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd (SEC), jednak zarządzający spółką przywiązują istotną uwagę do przestrzegania zasad.

Daniel Och, założyciel funduszu hedgingowego Och-Ziff Capital
Daniel Och, założyciel funduszu hedgingowego Och-Ziff Capital

Na piątym miejscu uplasował się Millenium Management, którego kapitał wynosi 34 miliardy dolarów (stan na 1 lutego to 34,77 miliardów dolarów). Israel Englander, syn polskich imigrantów, postanowił opuścić Wall Street i założyć swój własny fundusz w 1989 r. posiadając i pożyczając od rodziny i przyjaciół łącznie blisko 35 milionów dolarów. Fundusz zatrudnia obecnie ponad 2 100 pracowników na całym świecie. Misją firmy jest zapewnienie wysokich zwrotów z inwestycji dla klientów instytucjonalnych przy zachowaniu ściśle określonych zasad etycznych i dyscypliny. Millenium Management jako pierwszy fundusz hedgingowy w 2010 roku utworzył radę doradczą, która skupia się nad rozwiązaniami prawnymi i zgodnością zmieniającego się prawa z polityką funduszu przy zachowaniu najlepszych praktyk z całej branży.

Branża funduszy hedgingowych jest specyficzna, ponieważ jest nastawiona na bardzo wysokie standardy - zarządzający promują wysoki poziom etyki w zakresie zarządzania majątkami swoich klientów. Na zmianę strategii miał wpływ ostatni kryzys finansowy, do którego pośrednio doprowadziły fundusze hedgingowe i ich strategie inwestycyjne, które uwzględniały inwestycje w instrumenty pochodne o bardzo wysokim ryzyku. Od kilku lat niezmiennym liderem rankingu i największym funduszem hedgingowym jest Bridgewater Associates, którego polityka korporacyjna uwzględnia utrzymywanie wysokich standardów oraz jakości pracy. Branża funduszy hedgingowych to specyficzny segment rynku kapitałowego, do którego trafiają doświadczeni eksperci w zakresie inwestycji.