Na początku marca 2018 roku inwestorzy złożyli dwa pozwy przeciwko Credit Suisse (CS  ) oraz powiązanemu ze spółką usługodawcy, Janus Index & Calculation Services LLC należącemu do Janus Henderson (LON: HHI), który był odpowiedzialny za oszacowanie wartości jednostek uczestnictwa w oferowanym przez bank funduszu typu ETN. Piątego lutego, w ciągu około godziny, jego wycena gwałtownie spadła, zmniejszając swą wartość z 72,59 USD do 4,22 USD. Inwestorzy twierdzą, że w tym okresie szacunki nie były uaktualniane z właściwą częstotliwością, czyli raz na 15 sekund. W związku z tym inwestorzy ubiegają się o rekompensaty związane z odszkodowaniami za spadek wartości jednostek uczestnictwa w ETN o nazwie VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term Exchange-Traded Note, która spadła o ponad 90% w godzinach poprzedzających wyprzedaż rynkową.

Odwrotny fundusz ETN indeksu VIX (XIVH) został zaprojektowany, aby wzrastać, gdy zmienność na giełdzie jest niska i spadać, gdy zmienność jest wysoka. W związku z tym, instrument ten jest odwrotnie proporcjonalny do indeksu zmienności CBOE. Indeks ten mierzy zmienność notowań spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500.

Instrument finansowy XIV stracił wiele ze swojej wartości piątego lutego, kiedy rynki zostały zamknięte po incydencie będącym obecnie przedmiotem dochodzenia. Akcje rynku amerykańskiego przeszły jeden z najszybszych 10% spadków w historii. Zwróciły tym samym uwagę na te obszary rynku, na których inwestorzy korzystają na zmienności, ponieważ same turbulencje rynkowe określono jako przynajmniej częściowo wywołane spadkiem wartości kilku produktów giełdowych powiązanych z indeksem zmienności CBOE. Tak zwany "VIX-mageddon" został przyspieszony przez działania hedgingowe. Traderzy starali się skorzystać na przewidywalności produktów powiązanych z VIX i na braku płynności na rynku derywatów VIX. Wraz ze wzrostem zmienności, kupcy nabyli transakcje terminowe na VIX i obserwowali implozję. Od tego czasu Credit Suisse usunął z rynku produkty oparte na VIX , a inne banki i podmioty zarządzające aktywami ograniczyły lub odcięły konkurencyjne produkty powiązane z indeksem zmienności CBOE.

Inwestorzy ubiegający się o odszkodowania twierdzili, że niezwykle wysokie szacunki rentowności instrumentu, w połączeniu z luką w szacowaniach zapewnionych przez Janus Henderson, zmusiły ich do zakupu jednostek uczestnictwa w ETN po zawyżonych cenach. Ponadto Credit Suisse nie powiadomił inwestorów o zakłóceniach na rynku. Inwestorzy twierdzą również, że Janus wprowadził ich w błąd co do wartości samego instrumentu. Credit Suisse nie zgadza się, twierdząc, że inwestorzy zostali poinformowani o ryzyku, a opóźnione szacunki mogły być spowodowane zakłóceniami w danych lub rynkach i nie miały na celu wprowadzać w błąd. Credit Suisse i Janus konkludują, że instrument finansowy VIX działał tak, jak powinien, i nie można stwierdzić żadnych nieprawidłowości.

W najnowszy pozwie stwierdzono, że Credit Suisse nie zawiadomił o zakłóceniach na rynku, a Janus podał błędne raporty o wartości funduszu opartego na XIV. Przedstawiciele obu instytucji zaprzeczyli jakoby miały miejsce jakiekolwiek nadużycia. Prezes Credit Suisse, Tidjane Thiam, zasugerował, że być może obowiązkiem organów regulacyjnych powinno być ograniczenie inwestycji inwestorów detalicznych w instrumenty, których w pełni nie rozumieją.