Z ogólnie pojętej infrastruktury korzystamy każdego dnia zupełnie nie zwracając na to większej uwagi. Infrastruktura dostarcza energię, gaz, wodę, łączność telefoniczną i internetową, transport. Bez dobrze utrzymanej infrastruktury żadna nowoczesna gospodarka nie będzie mogła funkcjonować.

Wyróżnia się dwa rodzaje infrastruktury - twarda - jak drogi, lotniska, sieci elektryczne, telekomunikacja oraz miękka, czyli wszelkie instytucje publiczne zarządzające gospodarką jak rządy, banki, szpitale itp. Ze względu na koszty budowy oraz obsługi, od dawna rządy są głównym inwestorem w szeroko pojętej branży infrastrukturalnej, jednak z uwagi na wysokie koszty utrzymania aktywów, mają tendencję do ich częściowego lub całościowego prywatyzowania. Zarządzaniem aktywami infrastrukturalnymi jak lotniska, kolej, autostrady, zajmują się duże spółki publiczne z udziałem skarbu państwa. Przykładowo - amerykański rząd federalny jest właścicielem spółki Amtrak, która świadczy usługi w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie całego kraju, podczas gdy linie towarowe są obsługiwane głównie przez spółki prywatne jak BNSF Railway (własność Berkshire Hathaway (NYSE:BRK-B)).

W przypadku portów morskich wyróżnia się obiekty operacyjne należące i zarządzane przez władze stanowe lub lokalne (porty w Houston, Charleston) oraz prywatne, czyli publiczne placówki wynajmowane/oddane przez agencje rządowe w zarządzanie częściowe lub całościowe prywatnym spółkom. Przykładami portów ego typu są te w Los Angeles i Oakland zarządzane przez Brookfield Infrastructure Partners (BIP  ).

W zakresie surowców energetycznych i gazu mamy pełne spektrum spółek giełdowych, które wydobywają te kluczowe aktywa lub koncentrują się na posiadaniu obiektów wytwarzających energię (zapory wodne, farmy wiatrowe). Przykładem infrastrukturalnej działalności w tym segmencie może być Dominion Energy (D  ). To jeden z największych dostawców energii elektrycznej i gazu w kraju, obsługujący blisko 7,5 mln klientów w 18 stanach. USA posiada największą sieć rurociągów energetycznych na świecie o łącznej długości 2,4 mln mil. Szeroko rozumiany przemysł energetyczny wymaga kilku innych kluczowych infrastruktur do transportu, przetwarzania i przechowywania ropy naftowej, gazu ziemnego i produktów rafinacji ropy naftowej. Kanadyjski Enbridge (ENB  ) jest największą firmą w branży infrastruktury energetycznej w Ameryce Północnej. Obsługuje najdłuższy na świecie system transportu ropy naftowej, a także jest północnoamerykańskim liderem w dziedzinie przesyłu, przetwarzania i magazynowania gazu ziemnego. Inne spółki z tego zakresu to TransCanada (TRP  ) czy Kinder Morgan (KMI  ).

Natomiast w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych największym przedsiębiorstwem w zakresie dystrybucji wody, ścieków czy innych usług do 14 mln odbiorców w 45 stanach jest American Water Works (AWK  ).

Most i barki na Ohio River w Cincinatti.
Most i barki na Ohio River w Cincinatti.

Innym ważnym ogniwem są stanowiące podstawową infrastrukturę Internetu centra danych, czyli obiekty mieszczące serwery. Podczas gdy wiele firm technologicznych posiada i zarządza własnymi centrami danych, kilka spółek koncentruje się na posiadaniu 'scentralizowanych centrów'. Equinix (EQIX  ) jest największym na świecie operatorem centrów danych, z 200 nieruchomościami w kluczowych lokalizacjach, takich jak np. Dolina Krzemowa. Natomiast w zakresie telekomunikacji jedną z największych firm obsługującą instalacje antenowe jest American Tower (AMT  ), która obsługuje ponad 170 000 masztów nadawczych na całym świecie.

Inną opcją dla inwestorów są notowane na giełdach infrastrukturalne ETF jak Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR  ) czy Invesco S&P Global Water ETF (CGW  ).

Podmioty rządowe odgrywają kluczową rolę w branży infrastruktury. Nie tylko mocno inwestują w sektor, ale także go nadzorują. Ten nadzór ogranicza konkurencję, co pozwala firmom infrastrukturalnym uzyskać zwrot z inwestycji w nowe projekty. Jednak uniemożliwia im to również pobieranie wyższych opłat rynkowych.