Operator produktów i usług związanych z wydawaniem kart kredytowych, Marqeta (MQ  ) z siedzibą w w Oakland w Kalifornii, odnotował udany debiut, a akcje spółki pierwszego dnia notowań zyskały 13%.

Wcześniej firma pozyskała 1,2 miliarda USD ze sprzedaży 45,45 miliona akcji po 27 USD, powyżej szacowanych widełek 20-24 USD. Po pierwszym dniu notowań kapitalizacja firmy wyniosła nieco ponad 17 miliardów USD, co oznacza blisko czterokrotność wyceny na rynku prywatnym sprzed roku, wynoszącą około 4,3 miliarda USD.

Jednak Marqueta to jedna z najgorętszych firm technologicznych o znacznym udziale w szeorko rozumianym handlu elektronicznym. Spółka założona w 2010 roku zapewnia firmom na całym świecie spersonalizowane usługi w zakresie wydawania kart kredytowych m.in. sprzedaje technologię obsługującą płatności, zaprojektowaną w celu wykrywania potencjalnych fraudów i prawidłowego transferu pieniędzy. Do podstawowej oferty firmy zaliczymy wydawanie kart fizycznych, wirtualnych lub tokenizowanych, przetwarzanie trasakcji czy aplikacje zapewniające narzędzia programistyczne, administracyjne, antyfraud itp. Z usług Marquety korzysta m.in. Square (70% przychodów w 2020 roku), Instacart, DoorDash czy Uber.

Według prospektu w 2020 roku firma pośreniczyła w przetworzeniu transakcji o wartości 60,1 miliarda USD, co stanowi wzrost o 177% względem roku poprzedniego (21,7 miliarda USD). W ciągu trzech miesięcy br., zakończonych 31 marca, firma przetworzyła transakcje o wartości 24 miliardy USD, tj. o 167% więcej niż rok temu w tym samym okresie. Niewątpliwie pandemia COVID-19 i wywołany tym wybuch segmentu e-commerce, a tym samym masowy wzrost płatności cyfrowych, pomogły Marquecie, co widać m.in. w wynikach finansowych firmy. Do 31 marca br. wydała około 320 milionów kart.

Większość przychodów Marquety pochodzi z opłat interchange, z którymi musi podzielić się z bankami i sieciami za korzystanie z ich usług. Jak podaje prospekt w pierwszym kwartale br., zakonczonym 31 marca, z 107,9 miliona USD przychodów, nieco ponad 87 miliona USD pochodziło z opłat interchange. Dodatkowo firma zarabia na innych usługach, jak abonament za dostęp do platformy i oferowanych aplikacji.

Ostatnie dane finansowe Marquety wskazują na gwałtownie rosnące przychody, rosnący zysk brutto i straty netto. Spółka wskazuje w prospekcie, że w pierwszym kwartale br. zwiększyła przychody o 123% do 108 milionów USD, podczas gdy strata netto zmniejszyła się do 12,8 miliona USD z 14,5 miliona USD rok wcześniej. W 2020 roku całkowite przychody wzrosły ponad dwukrotnie do 290,3 milionów USD.

Środki ze sprzedaży publicznej akcji firma zamierza wykorzystać na kapitał obrotowy i ogólne cele korporacyjne, w tym finansowanie strategii rozwoju i kontynuowanie inwestycji w działalność międzynarodową. W obecnej chwili spółka nie planuje żadnych przejęć.

Komentatorzy wskazują, że firma jest na dobrej drodze do osiągnięcia rentowności, z uwagi na imponujące dane finansowe, przemyślany biznesplan i uczestnictwo w rozwijającej się branży. Do podstawowych zagrożeń dla perspektyw spółki wskazuje się wysoką koncentrację klientów, z których największy odpowiada za niemal trzy czwarte przychodów za ubiegły rok.