PPD Inc. (PPD  ) - firma zajmująca się biotechnologią i badaniami nad lekami, pozyskała w środę 1,62 mld USD, więcej niż oferta Reynolds Consumer Products Inc. z ubiegłego tygodnia za 1,23 mld USD, co czyni ją największą ofertą publiczną w USA w 2020 roku.

PPD z siedzibą w Wilmington w Karolinie Północnej została założona w celu świadczenia szerokiego zakresu usług opracowywania leków dla przemysłu biofarmaceutycznego i "obsługuje wszystkie 50 największych firm biofarmaceutycznych na świecie". Firma świadczy usługi w zakresie badań kontraktowych - w ciągu ostatnich pięciu lat PPD przeprowadziło ponad 2100 badań klinicznych, a naukowcy z laboratorium ukończyli ponad 57 000 projektów rozwoju farmaceutycznego i pracowali z ponad 7600 preparatami - tak mówi prospekt. PPD zatrudnia ponad 23 000 pracowników, zlokalizowanych w 100 placówkach w 46 krajach.

Firma stara się wzmocnić swoją ofertę na istniejących i rozwijanych rynkach, jednocześnie prowadząc nowe prace badawczo-rozwojowe w 'obiecujących obszarach', takich jak immunoonkologia oraz terapia komórkowa i genowa, aby móc lepiej wykorzystać zmieniające się trendy w branży biofarmaceutycznej. Według analityków, rynek usług związanych z badaniami kontraktowymi miał wartość 34,5 mld USD w 2018 r., natomiast do 2024 r. ma wzrosnąć do 55,3 mld USD.

Główni konkurenci spółki notowani na parkiecie w Nowym Jorku to: IQVIA Holdings Inc. (IQV  ), PRA Health Sciences (PRAH  ) czy Syneos Health (SYNH  ).

Ostatnie wyniki finansowe PPD można podsumować następująco - rosnące przychody, ale w tempie spowalniającym, zwiększony zysk brutto, również spowalniający, zmienne marże. Według danych z z prospektu z dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2019 roku, PPD osiągnęło przychód w wysokości 2,98 mld USD (wzrost 7,7% r/r) oraz zysk netto w wysokości 34 mln USD. W 2018 roku spółka wygenerowała 3,74 mld USD przychodów i 96,3 mln USD dochodu.

Firma sprzedała w środę 60 milionów akcji po 27 USD (oczekiwano przedziału od 24 do 27 USD), co ustala kapitalizację spółki na 9,16 mld USD. Środki z emisji spółka przeznaczy głównie na spłatę zadłużenia i ogólne cele korporacyjne.

PPD jest typową firmą działającą na niepublicznym rynku kapitałowym, ponieważ ma duże obciążenie zadłużeniem w wysokości 8,2 mld USD na dzień 30 września 2019 r. Koszty odsetek od zadłużenia wynoszą obecnie 305 mln USD rocznie. Debiut akcji na Nasdaq w czwartek 6 lutego.