Sezon publikowania kwartalnych raportów finansowych może albo wywoływać radość albo prowadzić do miniataków serca. Wszystko zależy do przygotowania. To, czy odpowiednio przygotujesz się do sezonu ogłaszania wyników kwartalnych decyduje o tym, czy odniesiesz sukces czy poniesiesz porażkę.

Przygotowanie tradycyjnie oznacza poświęcanie czasu na research. Niestety "niedzielni" inwestorzy oraz osoby inwestujące hobbystycznie nie mogą w sezonie publikowania raportów giełdowych zrezygnować z pełnoetatowych posad, żeby przeszukiwać informacje o poprzednich raportach finansowych, fundamentach czy rynkowych trendach, starając się zdobyć przewagę nad innymi inwestorami.

Dobra wiadomość jest taka, że wcale nie musisz poświęcać na to czasu. Wystarczy, że zastosujesz się do kilku podstawowych wskazówek, a poradzisz sobie w sezonie publikowania raportów kwartalnych lepiej niż profesjonaliści:

1. Wynotuj daty przedstawiania wyników kwartalnych przez spółki, których akcje posiadasz. Na internetowych platformach obrotu daty nadchodzących publikacji raportów są wyświetlane w ten czy inny sposób. Przejrzyj swoje pozycje i zapisz sobie daty, kiedy dane spółki przedstawią swoje raporty kwartalne. Jeśli musisz sprawdzać daty dla poszczególnych spółek jedna po drugiej, upewnij się, że wszystkie zanotowałeś. Otwórz prosty plik tekstowy i zapisz go na pulpicie pod nazwą "Wyniki kwartalne". Zanotuj w nim kolejno dla każdej spółki jej symbol, datę publikacji raportu oraz informację, czy zostanie on przedstawiony rano czy po południu (np. przed otwarciem czy po zamknięciu notowań). Uszereguj spółki według daty publikacji raportu finansowego, od najwcześniejszej do najpóźniejszej, abyś mógł łatwiej je śledzić.

2. Zanotuj również daty przedstawiania raportów finansowych przez spółki, które są liderami w branżach, do których należą spółki wchodzące w skład Twojego portfela. Dodaj informacje o datach publikacji wyników kwartalnych przez wiodące spółki do swojego pliku tekstowego. Dlaczego? Ponieważ sposób, w jaki inwestorzy zareagują na wyniki kwartalne wiodących spółek, będzie miał najczęściej wpływ na notowania innych spółek z danej branży. Jeśli chodzi o wyszukiwanie tych spółek, polecam skorzystać z platformy obrotu ViewTrade, dzięki której możesz sortować spółki i szybko znaleźć te o najlepszych notowaniach w danym sektorze. To narzędzie, bazujące na notowaniach spółek, pozwala w łatwy sposób znaleźć liderów w każdej branży. Możesz nawet prześledzić różne okresy czasu, żeby uzyskać lepszy obraz spółek, których pozycja rynkowa stopniowo się umacnia.

3. Potraktuj każdą pozycję w ten sam sposób PRZED przedstawieniem przez spółki wyników kwartalnych. Jeśli dla każdej pozycji przestrzegasz wcześniej ustalonej zasady, pozbywasz się emocji i unikasz rozczarowań. Możesz na przykład ustalić następującą zasadę: "Sprzedam połowę mojej pozycji trzy dni przed ogłoszeniem przez spółkę wyników kwartalnych". W ten sposób, jeśli któraś ze spółek pozytywnie Cię zaskoczy i wynurzy się na powierzchnię, będziesz zadowolony ze swojego wyniku. Z drugiej strony, jeśli jednak prognozy wyników kwartalnych będą zupełnie nietrafione i okaże się, że spółka tonie, również będziesz zadowolony ze swojego wyniku. Sezon publikowania raportów kwartalnych staje się dzięki temu zwykłą grą liczbową i niczym więcej.

Ponadto, możesz ustalić zasadę uwzględniającą wyniki kwartalne spółek wiodących w danych sektorach, które będą przedstawić swoje raporty zanim zrobią to "Twoje" spółki. Możesz na przykład wybrać następującą zasadę: "Jeśli notowania lidera w danym sektorze spadną o co najmniej 5% po przedstawieniu przez niego wyników kwartalnych, sprzedam co najmniej 75% mojej pozycji w akcjach spółki należącej do tego sektora". Jeśli spółka wiodąca w danym sektorze notuje stratę oraz przedstawia wyniki kwartalne dalekie od prognoz, spółka z tego samego sektora, której akcje posiadasz, może podzielić jej los. Wiedząc, że szanse na sukces działają na Twoją niekorzyść, dlaczego miałbyś podejmować dodatkowe ryzyko?

4. Potraktuj każdą pozycję w ten sam sposób PO publikacji przez spółki raportów finansowych. Reakcje na wyniki kwartalne spółek, niezależnie od tego, czy są pozytywne czy nie, powinny być doświadczeniami pozbawionymi emocji. Tak, żadnych emocji. Jeśli do każdego raportu finansowego przygotujesz się w dokładnie ten sam sposób, ustalone przez Ciebie zasady pomogą Ci przetrwać wszystko, co przyniesie los. Dzięki temu będziesz mógł w odpowiedni sposób zareagować na wyniki finansowe spółek. Możesz na przykład ustalić następującą regułę na czas po przedstawieniu raportów kwartalnych: "Jeśli akcje spółki, które posiadam, zyskają na otwarciu co najmniej 5%, z powrotem wykupię całą moją pozycję". Albo taką: "Jeśli akcje spółki, które posiadam, stracą na otwarciu co najmniej 3%, sprzedam wszystkie pozostałe akcje".

5. Oceń swoje wyniki i postaraj się ulepszyć swoje zasady następnym razem. Po każdej transakcji powinieneś przeprowadzić analizę post-trade. Niezależnie od tego, jak wielki sukces przyniosła dana transakcja, powinieneś zanotować zarówno jej dobre, jak i złe strony, a także zapisać screen wykresu notowań spółki. Zasady sprawiają, że pozbywasz się emocji i utrzymujesz dyscyplinę, jednak ich rozwijanie jest niezwykle czasochłonne. Postaraj się ulepszyć swoje zasady i pewny siebie idź naprzód.