Wielu traderów wie, że strategie związane z wykorzystaniem opcji dają wiele możliwości i mogą czasem wręcz onieśmielać. Czy można jednak zastosować strategię tradingową opierającą się na wykorzystaniu opcji, która pozwoli nam się zabezpieczyć przed niedobrymi wiadomościami, czy to oczekiwanymi czy nie? Odpowiedź brzmi: i tak i nie. Dzisiaj podzielę się z Wami kilkoma wskazówkami na ten temat, które z pewnością wskażą drogę tym, który chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej o wykorzystaniu opcji do hedgingu.

Oczekiwane lub nieoczekiwane wydarzenia

Na rynkach, tak jak w życiu, często mamy do czynienia ze "znanymi niewiadomymi" oraz "nieznanymi niewiadomymi". Czasem wiemy, kiedy dane wydarzenie nastąpi, nie znamy tylko jego skutków. Przykładami tych "znanych niewiadomych" mogą być kwartalne raporty finansowe, raporty o tematyce gospodarczej, a nawet wyniki wyborów.

Czasami jednak, nie wiemy, co się wydarzy, kiedy się wydarzy, a nawet, czy się wydarzy. Te "nieznane niewiadome" nazywa się często "czarnymi łabędziami", ponieważ wśród nich można wskazać ogłoszenia dotyczące fuzji lub przejęć, ataki terrorystyczne czy katastrofy naturalne.

Kiedy możesz skorzystać z hedgingu?

Nie możemy skorzystać z hedgingu w przypadku "nieznanych niewiadomych", ponieważ utrzymywanie stałego poziomu zabezpieczeń na wypadek wszelkich niesprzyjających wydarzeń o nieznanych skutkach, które mogą wystąpić lub nie, nie byłoby z pewnością rozsądne z punktu widzenia kosztów.

Możemy skorzystać z hedgingu w przypadku "znanych niewiadomych" w sposób efektywny pod względem kosztów poprzez wybór odpowiedniej strategii oraz ustalenie daty wygaśnięcia opcji, która następuje po danym wydarzeniu. Skoncentrujmy się zatem na hedgingu w przypadku znanych niewiadomych.

Ustalanie strategii zabezpieczającej:

Krok 1:

Pierwszy krok do ustalenia strategii zabezpieczającej w przypadku znanych niewiadomych polega na wyznaczeniu daty wystąpienia danego zdarzenia. Daty wydarzeń, które wymieniłem powyżej (oraz wielu innych), można znaleźć na renomowanych stronach o tematyce finansowej oraz na internetowych platformach obrotu.

Krok 2:

Drugi krok do ustalenia strategii zabezpieczającej w przypadku znanych niewiadomych polega na podjęciu decyzji o tym, na jaką ewentualność próbujesz się zabezpieczyć. Zazwyczaj zabezpieczamy się przed gwałtownym spadkiem cen, zabezpieczenie może jednak równie dobrze dotyczyć gwałtownego ich wzrostu (jeśli zająłeś krótka pozycję w akcjach danej spółki), albo nawet gwałtownego wzrostu zmienności (jeśli zająłeś krótką pozycję w opcjach). Znane niewiadome zazwyczaj wpływają na ceny oraz zmienność w następujący sposób:

Raporty finansowe

- Wkrótce po opublikowaniu raportów finansowych często obserwujemy duże zmiany cen akcji albo w górę albo w dół.

- Zmienność zaczyna się zwiększać około tygodnia przed ogłoszeniem wyników finansowych, a najwyższy poziom osiąga na krótko przed ich publikacją. Jej wartość może być w tym czasie nawet od trzech do czterech razy wyższa niż w normalnych okolicznościach.

- Zmienność zazwyczaj zmniejsza się natychmiast po opublikowaniu raportów finansowych.

Raporty dotyczące gospodarki

- Jeśli dane podane w raporcie odbiegają od prognoz, może dojść do zmian cen akcji na szerokim rynku. Kierunek zmiany jest trudny do ustalenia i nie zawsze musi mieć sens.

- Zmienność zazwyczaj zmniejsza się na krótko przed ogłoszeniem najważniejszych danych.

- Zmienność może się umiarkowanie zwiększyć na krótko po publikacji raportu, jeśli podane w nim dane odbiegają od prognoz.

Wyniki wyborów

- Odpowiedzi rynku na wyniki wyborów są bardzo różne, w przeszłości nie były jednoznaczne, jeśli chodzi o szczegóły wyborów (np. partia polityczna, pierwsza lub druga tura wyborów, obecny prezydent czy nowy kandydat).

- Zmienność zazwyczaj umiarkowanie zmniejsza się przed ogłoszeniem wyników wyborów.

- Zmienność może się umiarkowanie zwiększyć po przedstawieniu wyników w związku z niepewnością co do przyszłości.

 Krok 3:

Jeśli już ustaliłeś, przed jakim wydarzeniem chciałbyś się zabezpieczyć, musisz wybrać najbardziej odpowiednią strategię opartą na opcjach. Oto kilka wskazówek, które powinieneś zapamiętać:

- Na rynku zmienność zazwyczaj zmniejsza się, kiedy ceny akcji rosną oraz wzrasta, kiedy ceny akcji spadają, zakładając, że pozostałe czynniki nie uległy zmianie.

- Zmienność znajduje swoje odzwierciedlenie w wartości czasowej (ang. time value) opcji. W związku z tym, że wartość wewnętrzna (ang. intristic value) opcji zależy wyłącznie od ceny instrumentu bazowego, tylko wartość czasowa zmienia się wtedy, kiedy zmienia się poziom zmienności rynkowej.

- ETFy, ETNy oraz opcje, które są wyraźnie powiązane ze zmiennością i/lub wskaźnikiem zmienności VIX mogą zapewnić odpowiednią ochronę tylko wtedy, kiedy poziom zmienności zwiększa się, osiągając ekstremalnie wysoki poziom.

- Spread, korytarz (ang. collar) oraz inne strategie, które zakładają zajęcie takiej samej liczby długich i krótkich pozycji w opcjach, zazwyczaj neutralizują wpływ zmian poziomu zmienności, a zatem skupiają się głównie na zmianach cen.

- Jeśli zmienność się zwiększa, długie pozycje w opcjach zazwyczaj działają na Twoją korzyść, a krótkie pozycje na Twoją niekorzyść.

- Strategie, które opierają się na długich pozycjach lub zakładają więcej długich niż krótkich pozycji w opcjach, zazwyczaj korzystają, gdy zmienność się zwiększa.

- Strategie, które opierają się na krótkich pozycjach lub zakładają więcej krótkich niż długich pozycji w opcjach, zazwyczaj korzystają, gdy zmienność się zmniejsza.