Nawet w sytuacji kiedy S&P 500 bił nowe rekordy, na rynku zdominowanym przez duże spółki technologiczne wiele akcji pozostało stosunkowo w atrakcyjnych cenach. Akcje spółek o średniej kapitalizacji, podobnie jak te o małej kapitalizacji, pozostały w tym roku w tyle za S&P 500, przy czym indeks S&P Mid Cap 400 spadł o 7% rok do roku, wobec 9% wzrostu indeksu S&P 500. Stwarza to możliwości dla firm średniej wielkości, zwłaszcza tych o niskich wycenach do ewentualnego odreagowania w przyszłośći.

W tym celu Barrons sprawdził Indeks S&P Mid Cap 400 z wykorzystaniem FactSet dla 10 firm o najniższym stosunku ceny do zysków na podstawie prognozowanych wyników na rok 2020. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku S&P 500 w czerwcu, kiedy sygnalizowano jako atrakcyjne akcje takich firm jak Prudential Financial (PRU  ), ViacomCBS (VIAC  ) i Walgreens Boots Alliance (WBA  ).

AtrakcyjneAtrakcyjne spółki mid-cap stanowi grupa akcji finansowych, w tym firm będących pożyczkodawcami dla studentów Navient (NAVI  ) i Sallie Mae (SLM  ), spółki inwestycyjnej Affiliated Managers Group (AMG  ), a także związaną z medycyną Tenet Healthcare (THC  ) oraz sieciami kablowymi AMC Networks (AMCX  ).

ADR-y spółek korzystających z drugiego poziomu emisji są notowane m.in. na NYSE.
ADR-y spółek korzystających z drugiego poziomu emisji są notowane m.in. na NYSE.

Akcje te są tanie, wyceniane od zaledwie trzykrotności do ośmiokrotności prognozowanych zysków w 2020 roku, a ich wartość rynkowa mieści się w przedziale od 1 do 3 miliardów dolarów. Nic dziwnego, że nad wieloma z nich znajdują się ciemne chmury, ale obawy inwestorów mogą być już zdyskontowane przy obniżonych cenach akcji. Wszystkie 10 spółek znajduje się w tym roku w trendzie spadkowym, a średni spadek od początku roku wynosi prawie 30%. Na giełdzie zorientowanej na wzrost, wielu inwestorów postrzega niski wskaźnik P/E jako oznakę potencjalnie słabego biznesu i pułapkę wartości. Jednak większość z tych firm posiada trwałe przedsiębiorstwa, które zostały tymczasowo dotknięte skutkami gospodarczymi pandemii.

Najtańsze akcje to Navient, spółka przygnębiona obawami o jakość portfela pożyczek studenckich, jednak jeden z analityków KBW, Sanjay Sakhrani napisał po solidnym raporcie o zarobkach spółki za drugi kwartał, że akcje te "były przedmiotem obrotu z dużym dyskontem do wartości spółki" z wieloma potencjalnymi katalizatorami.

Brighthouse Financial (BHF  ), spinoff z MetLife, również wygląda tanio. Przy cenie na poziomie 25 dolarów za akcję wskaźnik Forward P/E wynosi 2.71, a cena do wartości księgowej to zaledwie 0.12. Zyski spółki w drugim kwartale były słabe, co było spowodowane szkodliwościami związanymi z Covidem, ale pozycja kapitałowa jest silna. Większość zysków spółka czerpie z rent zmiennych.

AMC Networks jest w tym roku stłamszona łagodniejszymi przychodami z reklam i obawami o infrastrukturę kabli. Jednak akcje, których cena wynosi około 25 dolarów, dają nam wskaźnik Forward P/E na poziomie 3.4. A przy wartości rynkowej wynoszącej 1,3 mld USD mogą zostać sprzedane albo dominującej rodzinie Dolan, albo innemu nabywcy.

Affiliated Managers, który posiada udziały w grupie zarządzających aktywami, w tym specjalistycznej ilościowo AQR Capital Management, został dotknięty przez odpływy inwestorów od swoich menedżerów. Analityk KBW Robert Lee uważa, że akcje, obecnie około 70 dolarów, są niedrogie, pisząc po raporcie o wynikach spółki za drugi kwartał, że "podstawowe tendencje utrzymują się lepiej niż sugeruje optyka przepływów, a spółka ma znaczne możliwości kapitałowe, aby dodać do wzrostu przepływów pieniężnych poprzez wykupy i/lub inwestycje strategiczne".

Tegna (TGNA  ) jest jednym z największych operatorów stacji telewizyjnych w kraju. Tegna została w tym roku dotknięta przez Covid, ponieważ przychody z reklam spadły, ale powinna skorzystać z wydatków politycznych przed wyborami. Ze względu na znaczne zadłużenie Tegna jest w niebezpiecznej sytuacji, ale liczy na powrotu inwestorów do grupy telewizyjnej.

Inną zadłużoną firmą jest Tenet Healthcare, która, podobnie jak inne sieci szpitali, odczuwa w tym roku negatywne skutki zmniejszenia liczby rentownych pacjentów nie chorujących na koronawirusa.

Alliance Data Systems (ADS  ), dostawca finansowania dla prywatnych kart kredytowych dla takich detalistów jak Wayfair i Ulta Beauty, został w tym roku ukąszony wyższymi stratami w portfelu kart. Analityk Credit Suisse Moshe Orenbuch jest fanem Sallie Mae, dawniej SLM, głównego dostawcy prywatnych kredytów studenckich. Lubi wysokie zyski firmy, wzrost udziału w rynku i program wykupu. Jego celem cenowym jest 12 dolarów przy ostatniej cenie akcji wynoszącej około 7 dolarów.

Valley National (VLY  ) jest regionalnym bankiem z siedzibą w Nowym Jorku, posiadającym aktywa o wartości około 42 miliardów dolarów. Jego akcje zostały dotknięte wraz z akcjami innych banków regionalnych w tym roku. Przy obecnym kursie wskaźnik Forward P/E wynosi 9.04.

CNO Financial Group Inc (CNO  ) jest spółką holdingową dla grupy firm ubezpieczeniowych. Firma zarządza swoją działalnością poprzez segmenty Banker's life, Washington National, Colonial Penn i Long-term care. Spółka osiąga większość przychodów w segmencie ubezpieczeń na życie Bankers, który ubezpiecza, wprowadza na rynek i dystrybuuje ubezpieczenia uzupełniające Medicare, ubezpieczenia na życie wrażliwe na zmiany stóp procentowych, tradycyjne ubezpieczenia na życie, stałe renty dożywotnie i ubezpieczenia opieki długoterminowej na rynek średnio-zamożnych osób starszych poprzez wyspecjalizowaną grupę agentów zawodowych, doradców finansowych i inwestycyjnych oraz menedżerów sprzedaży wspieranych przez sieć lokalnych biur sprzedaży.