Fundusz Inwestycyjny Qatar Investment Authority kupił blisko 10% akcji Empire State Realty Trust (ESRT  ), właściciela m.in. Empire State Building. QIA stało się przez to nie tylko częściowym właścicielem jednego z najbardziej rozpoznawalnych budynków świata, ale też szeregu innych nieruchomości na Manhattanie oraz Nowym Jorku. W ostatnim czasie znacząco wzrasta wartość aktywów katarskich inwestorów w takich regionach jak Ameryka Północna oraz Azja.

Empire State Realty Trust jest funduszem REIT.
Empire State Realty Trust jest funduszem REIT.

Empire State Realty Trust jest funduszem REIT. Fundusze tego typu są najbardziej rozpowszechnione właśnie w USA. ESRT ma za zadanie alokację posiadanych środków na rynku nieruchomości. Dwie najpopularniejsze metody, z których korzystają fundusze tego rodzaju to zakup bezpośredni nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje lub zakup przedsiębiorstw posiadających w swoim majątku wartościowe budynki lub grunty. Fundusze typu REIT posiadają kilka szczególnych zalet. Uznaje się je za bardziej bezpieczne, ponieważ nie koncentrują posiadanych nieruchomości w jednym regionie, a starają się lokować kapitał w różnych lokalizacjach na świecie. Posiadają stosunkowo stabilne źródła przychodów, ponieważ składają się na nie głównie czynsze za wynajem oraz długoterminowe umowy. Kolejną zaletą z punktu widzenia inwestorów jest regularność wypłat dywidend, które wsparte są odpowiednimi rozwiązaniami prawnymi. W przypadku braku wypłaty znacznej części zysku akcjonariuszom, zwiększa się stopa opodatkowania takiego funduszu.

Qatar Investment Authority przejął pakiet nowo wyemitowanych przez Empire State Realty Trust akcji klasy A o wartości $21 każda, które łącznie przekładają się na 9,9% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Środki pochodzące z inwestycji Katarczyków zostaną zainwestowane przez trust w kolejne nieruchomości. Zastrzyk gotówki oznacza możliwość powiększenia portfela nieruchomości.

Główna siedziba LinkedIn znajduje się w Mountain View w Kalifornii, jednak spółka posiada również swoją siedzibę w Nowym Jorku - w Empire State Building.
Główna siedziba LinkedIn znajduje się w Mountain View w Kalifornii, jednak spółka posiada również swoją siedzibę w Nowym Jorku - w Empire State Building.

Fundusz ESRT jest notowany publicznie od 2013 roku. Początkowo wejście na giełdę nie było akceptowane przez część uczestników funduszu. Strategia firmy posiadającej na własność Empire State Building była przedmiotem wielu wewnętrznych sporów. Rodzina Malkinów nie była w stanie przez dłuższy czas przekonać innych uczestników funduszu do publicznej emisji akcji, dopiero pod koniec 2012 roku uzyskała poparcie blisko 80% akcjonariuszy. Pozyskanie funduszy z giełdy pomogło w rozwoju portfela nieruchomości: ESRT posiada obecnie około miliona metrów kwadratowych biur oraz powierzchni handlowych. Sam Empire State Building jest miejscem w których znajdują się takie firmy jak Linkedin (NYSE:  LNKD) oraz siedziby ważnych instytucji państwowych np. Federal Deposit Insurance Corporation.

Qatar Investment Authority od początku powstania w 2005 roku realizuje strategię przejęć oraz inwestycji związanych z rynkiem paliwowym, ale i nie tylko. W 2010 roku fundusz stał się głównym właścicielem Harrods Group oraz Sainsbury (LON: SBRY). Jednym z największych przedsięwzięć w ostatnim czasie są inwestycje w projekty petrochemiczne w Malezji, których łączna wartość przekracza 5 mld dolarów. W ubiegłym roku ten państwowy fundusz inwestycyjny zanotował znaczne straty związane z aferą Volkswagena, którego posiada 17% akcji. Niekorzystnie odbiły się na nim również wyniki sektora surowcowego, konkretnie firmy Glencore, która również wchodzi w skład portfela QIA. W ciągu zaledwie 10 dni wartość tylko tych dwóch spółek spadła o blisko 6 mld dolarów przy łącznej wartości fundusz na poziomie ok. 256 mld dolarów.

W 2010 roku fundusz Qatar Investment Authority stał się głównym właścicielem Sainsbury.
W 2010 roku fundusz Qatar Investment Authority stał się głównym właścicielem Sainsbury.

Na dzień dzisiejszy akcje Empire State Realty Trust wyceniane są na $21.60, co oznacza blisko 170% zysk od czasu debiutu w 2013 roku, przy stopie dywidendy na poziomie 1.97%. W przyszłości możemy spodziewać się zwiększenia aktywności inwestorów z Kataru na rynku amerykańskim. Wysoka ekspozycja na rynek europejski skłania zarządzających funduszem do szukania kolejnych możliwości inwestycyjnych w innych regionach świata. Warto również pamiętać o sztywnym powiązaniu katarskiego riala do dolara amerykańskiego, co może wymuszać zwiększenie zakupu aktywów denominowanych w dolarach amerykańskich.