Komisja Europejska wszczęła dochodzenie wyjaśniające w sprawie możliwej zmowy rynkowej pomiędzy niemieckimi koncernami BMW (ETR: BMW), Daimlerem (ETR: DAI) oraz VW (ETR: VOW3). Przedmiotem sprawy jest możliwe naruszenie unijnych przepisów antymonopolowych w związku z technologią ograniczająca emisję spalin.

Komisarz ds. polityki konkurencji Margrethe Vestager powiedział: "Komisja bada, czy BMW, Daimler i VW uzgodniły, że nie będą konkurować ze sobą w kwestii opracowania i wdrożenia systemów zmniejszenia szkodliwych emisji w samochodach osobowych zasilanych benzyną i olejem napędowym. Technologie te mają sprawić, że pojazdy te będą mniej szkodliwe dla środowiska. Jeśli okaże się to faktem, to zmowa mogła pozbawić konsumentów możliwości zakupu samochodów, które są mniej szkodliwe dla środowiska"

W październiku 2017 r. Komisja przeprowadziła kontrole w siedzibach BMW, Daimler, Volkswagen i Audi w Niemczech w ramach wstępnych dochodzeń dotyczących możliwej zmowy między producentami samochodów w sprawie rozwoju technologicznego samochodów osobowych.

Szczegółowe badanie Komisji koncentruje się na informacjach wskazujących, że BMW, Daimler, Volkswagen, Audi i Porsche, zwane także "kręgiem pięciu", uczestniczyło w spotkaniach podczas których omawiano między innymi opracowanie i wdrażanie technologii ograniczających szkodliwe emisje spalin z samochodów.

Volkswagen Passat podczas Targów Motoryzacyjnych w Detroit
Volkswagen Passat podczas Targów Motoryzacyjnych w Detroit

W szczególności Komisja bada, czy przedsiębiorstwa porozumiewały się w celu ograniczenia rozwoju i wdrożenia niektórych systemów kontroli emisji w odniesieniu do samochodów sprzedawanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym, a mianowicie:

  1. systemów selektywnej redukcji katalitycznej ("SCR") w celu zmniejszenia szkodliwych emisji tlenków azotu z samochodów osobowych z silnikami Diesla;
  2. filtrów cząstek stałych "Otto" ("OPF") w celu ograniczenia emisji szkodliwych cząstek stałych z samochodów osobowych wyposażonych w silniki benzynowe.
Szczegółowe dochodzenie ma na celu ustalenie, czy zachowanie BMW, Daimlera i VW mogło naruszyć unijne przepisy antymonopolowe, które zakazują karteli i restrykcyjnych praktyk biznesowych, w tym porozumienia ograniczające lub kontrolujące rozwój techniczny (art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).

Na tym etapie Komisja nie ma przesłanek, aby strony skoordynowały ze sobą korzystanie z urządzeń niezgodnych z prawem w celu oszukiwania testów regulacyjnych. Komisja przeprowadzi szczegółowe badanie w trybie pilnym. Wszczęcie formalnego postępowania wyjaśniającego nie przesądza o jego wyniku.

Formalne postępowanie wyjaśniające Komisji dotyczy wyłącznie wyżej wymienionych systemów kontroli emisji. Firmy omawiały wiele innych zagadnień technicznych, w tym wspólne wymagania jakościowe dotyczące części samochodowych, wspólne procedury testowania jakości lub wymiany dotyczące ich własnych modeli samochodów, które były już dostępne na rynku. W "kręgu pięciu" toczyły się również dyskusje na temat maksymalnej prędkości, z jaką dachy kabrioletów mogą się otwierać lub zamykać, i na którym będzie działać tempomat. Współpraca rozszerzyła się również na obszar testów zderzeniowych i manekinów, w których firmy samochodowe łączyły wiedzę techniczną i prace rozwojowe w celu ulepszenia procedur testowania bezpieczeństwa samochodów.

Na obecnym etapie Komisja nie ma wystarczających przesłanek, aby te dyskusje w "krągu pięciu" stanowiły zachowania antykonkurencyjne, które zasługiwałyby na dalsze dochodzenie. Unijne przepisy antymonopolowe zostawiają miejsce na współpracę techniczną zmierzającą do poprawy jakości produktu. Szczegółowe postępowanie wyjaśniające Komisji w tej sprawie dotyczy konkretnej współpracy, która prawdopodobnie miała na celu ograniczenie rozwoju technicznego lub uniemożliwienie wprowadzenia urządzeń technicznych.