Trzy spółki pozyskały w ubiegłym tygodniu 639 mln USD, okazał się on również najaktywniejszy w tym roku pod względem liczby debiutów giełdowych. Chociaż debiutujące spółki wypłacają dywidendy, a rynek nowych emisji nabiera właśnie rozpędu, wszystkie trzy spółki wkrótce po debiucie albo miały płaskie notowania albo notowały spadki, co sprawia, że odsetek firm, które w pierwszych dniach po wejściu na giełdę miały kiepskie notowania sięgnął 75% (12 z 16 firm). Życie i śmierć aktywnego rynku IPO zależy od tego, czy inwestorzy są skłonni podjąć ryzyko nowych emisji.

Operator kasyn w Las Vegas, Red Rock Resorts (RRR  ), pozyskał 531 mln USD w ramach drugiej największej pierwszej oferty publicznej w 2016 roku. Chiński dom maklerski oferujący usługi handlu papierami wartościowymi online, Yintech Investment (YIN  ), zdobył finansowanie w wysokości 101 mln USD. Przedsiębiorstwo wodociągów, Global Water Resources (GWRS  ) pozyskał zaledwie 7 mln USD. Warto zauważyć, że do sektorów aktywnych pod względem nowych emisji nie należy już tylko opieka medyczna, w tym roku mieliśmy już przecież pierwsze oferty publiczne spółek z sektora towarów i usług konsumpcyjnych, a także zakładów użyteczności publicznej. W tym tygodniu jednak, w centrum zainteresowania ponownie znajdą się spółki biotechnologiczne: do wzięcia są akcje czterech debiutujących spółek.

Debiuty w tym tygodniu:

Intellia Therapeutics (NTLA  ) planuje pozyskać 85 mln USD od partnerów, z którymi współpracuje - Regeneron Pharmaceuticals (REGN  ) i Novartis (NVTS  ) - w ramach emisji niepublicznej (ang. private placement). Intellia ma wprowadzić do obrotu giełdowego 5 mln akcji po cenie z przedziału od 16 USD do 18 USD. Jej największy konkurent, Editas Medicine (EDIT  ), przeprowadził swoją pierwszą ofertę publiczną na początku tego roku, a jego obecna wartość stanowi 107% wartości początkowej. Insiderzy sygnalizowali, że będą zainteresowani nabyciem 35% oferowanych akcji spółki. 

Oncobiologics (ONS  ) to spółka biotechnologiczna, która w 2016 roku planuje przeprowadzić badanie 3 fazy swoich leków biopodobnych (Humina i Avastin). Te leki wygenerowały w sumie przychody ze sprzedaży na poziomie 20 mld USD w 2014 roku, a ich sprzedaż powinna wzrosnąć do 22 mld USD w 2020 roku. Firma chciałaby pozyskać 60 mln poprzez sprzedaż 5 mln akcji po cenie z przedziału od 11 USD do 13 USD. Insiderzy zobowiązali się do nabycia 33% akcji. 

Cancer Prevention Pharmaceuticals (CPP  ) to spółka biotechnologiczna o niewielkiej kapitalizacji, która zgodnie z prospektem emisyjnym planuje pozyskać 25 mln USD w celu sfinansowania badania 3 fazy swojego wiodącego leku.  W warunkach emisji, które spółka złożyła jeszcze na początku lutego, określono, że do obrotu wejdzie 1.923.076 akcji po cenie z przedziału od 12 USD do 14 USD. Insiderzy są gotowi nabyć 20% oferowanych akcji. 

Spring Bank Pharmaceuticals (SBPH  ), która przełożyła swoją pierwszą ofertę publiczną z marca, miała początkowo pozyskać 40 mln USD. Spółka zmieniła w ostatnim czasie gwarantów emisji, zmniejszyła liczbę oferowanych akcji o ponad 60%, a także zwiększyła udział insiderów w nowej emisji z 25% do 53%. Firma ponownie próbuje wejść na giełdę, tym razem chciałabym jednak pozyskać 15 mln USD poprzez sprzedaż 1.154.000 akcji po cenie z przedziału od 12 USD do 14 USD. To najmniejsza oferta w nadchodzącym tygodniu.