Grupa Lego ogłosiła, że ​​zajmie się uprzedzeniami związanymi z płcią w swoich zabawkach w ramach inicjatywy "Ready for Girls" po tym, jak ogólnoświatowe badanie wykazało, że konsumenci postrzegają zabawki skierowane do konkretnych płci jako "nierówne i ograniczające".

"Korzyści z kreatywnej zabawy, takie jak budowanie pewności siebie, kreatywności i umiejętności komunikacyjnych, są odczuwalne przez wszystkie dzieci, a mimo to wciąż doświadczamy odwiecznych stereotypów, które określają zajęcia jako odpowiednie tylko dla jednej konkretnej płci. W Grupie LEGO wiemy, że mamy rolę do odegrania w naprawieniu tego problemu" - powiedziała Julia Goldin, dyrektor marketingu Lego w oświadczeniu firmy. "Wszystkie dzieci powinny być w stanie osiągnąć swój prawdziwy potencjał twórczy".

Lego poinformowało, że w przyszłości ma nadzieję zachęcić wszystkie dzieci do angażowania się w kreatywne zajęcia i zabawy, niezależnie od ich tożsamości płciowej. Firma zobowiązała się do "zapewnienia, że ​​marketing i produkty LEGO są dostępne dla wszystkich i wolne od uprzedzeń związanych z płcią i szkodliwych stereotypów".

Badanie zostało przeprowadzone przez Geena Davis Institute on Gender in Media i objęło ankietę wśród prawie 7000 uczestników z całego świata, w tym z Chin, Polski, Rosji, Japonii, Wielkiej Brytanii, Czech i USA. Wśród uczestników byli rodzice i ich dzieci w wieku od 6 do 14 lat.

Warto zauważyć, że w badaniu nie wzięły udziału dzieci o tożsamości niezgodnej z płcią biologiczną. Według Lego stało się tak, ponieważ "w żadnym z krajów objętych badaniem żadne dziecko nie określiło swojej płci jako inna niż ich biologiczna płeć".

Badanie wykazało, że dziewczynki "w mniejszym stopniu popierają" podział ról w zabawie ze względu na płeć - 74% chłopców twierdzi, że niektóre zajęcia są tylko dla chłopców, w porównaniu z 62% dziewczynek.

Z badania wynika również, że pomimo chęci dziewcząt do odkrywania nowych obszarów, społeczeństwo jest mniej skłonne do popierania ich wyborów: ankietowani rodzice sześciokrotnie częściej myśleli o sportowcach jak o mężczyznach, a osiem razy częściej o inżynierach jak o mężczyznach. Te uprzedzenia były również widoczne w odpowiedziach dzieci, ale dziewczęta znacznie częściej myślały o szerszym zakresie zawodów jako odpowiednich dla kobiet w porównaniu z chłopcami.

Te uprzedzenia znajdują odzwierciedlenie w zabawkach, do korzystania z których zachęca się dziewczęta. Ponad trzy czwarte ankietowanych rodziców stwierdziło, że zachęciłoby chłopca do zabawy klockami Lego, ale mniej niż jedna czwarta stwierdziła, że ​​zachęciłaby dziewczynkę do podobnej zabawy.

"Dziewczyny są gotowe zdobywać świat, ale społeczeństwo nie jest do końca gotowe wspierać ich rozwój poprzez zabawę" - pisze firma.

Ogłoszenie firmy, które ujrzało światło dzienne w Międzynarodowym Dniu Dziewczynki, zawierało również 10-etapowy przewodnik dla rodziców, który ma ich zachęcić do integracyjnej zabawy. Firma ogłosiła także plany wydania serii filmów krótkometrażowych "wysławiających inspirujące i przedsiębiorcze dziewczyny".

Według rzecznika firmy, inicjatywa "Ready for Girls" jest zgodna z trendem, którym Lego podąża od pewnego czasu. Firma wiele lat temu zrezygnowała z opcji wyszukiwania zabawek uwzględniających płeć na swojej stronie internetowej, umożliwiając kupującym wyszukiwanie według takich wartości, jak cena lub motyw.

Oświadczenie nie zawierało żadnych konkretnych informacji dotyczących tego, jakie zabawki mogą zostać zmienione.

Niedawno gubernator Kalifornii Gavin Newsom podpisał ustawę, która będzie wymagać od sprzedawców wprowadzenia "rozsądnego wyboru" zabawek neutralnych pod względem płci, które dostępne byłyby obok tradycyjnych sekcji dla chłopców i dziewcząt. Niezastosowanie się do tej ustawy może skutkować grzywną.