Licząc na wypłatę dywidendy zazwyczaj decydujemy się na inwestowanie w duże, znane spółki o wysokiej kapitalizacji rynkowej takie jak Coca Cola (KO  ), Procter & Gamble (PG  ) czy Johnson & Johnson (JNJ  ), które w przeszłości wielokrotnie podwyższały wypłacane akcjonariuszom dywidendy. Okazuje się jednak, że najlepszą historię dywidend na Wall Street ma zdecydowanie mniejsza spółka: Computer Services International (CSVI  ).Najmniejsza z wymienionych na wstępnie spółek, Coca Cola, ma kapitalizację w wysokości 184 mld USD. Dla porównania, kapitalizacja Computer Services wynosi zaledwie 537 mln USD. Spółka została założona w 1965 roku, dywidendy wypłacała natomiast przez ostatnie 44 lata. Świadczy ona usługi dla banków dotyczące obsługi dokumentów, płatności oraz zapewnienia zgodności ich działania z obowiązującymi przepisami.

Usługi świadczone przez Computer Services mogą wydawać się mało dochodowe, w ostatnich 12 latach spółka zdołała jednak wygenerować całkowity zysk na poziomie 16,8%. Długa historia dywidend wypłacanych akcjonariuszom oraz dobre wyniki finansowe świadczą o tym, że Computer Services zdołała zbudować silną przewagę konkurencyjną. Jej źródłem są reputacja oraz bogata oferta skierowana do banków. Spółka może wydawać się mała w grupie spółek wypłacających dywidendy, na rynku usług bankowych jest jednak dużym graczem.

Zysk na akcję Computer Services wzrastał w przeciągu ostatniej dekady średnio o 9,8% rocznie, dywidendy wzrastały w tym samym okresie jednak znacznie szybciej - o 15,4% rocznie. Spółka wykorzystuje stabilne przepływy finansowe to wypłaty wzrastających dywidend dla akcjonariuszy. Dywidenda wypłacana obecnie przez Computer Services stanowi 2,6% ceny jej akcji, która wynosi około 40 USD.