Maravai (MRVI  ) z sIedzibą w San Diego w stanie Kalifornia złoży największą ofertę IPO w tygodniu poprzedzającym Święto Dziękczynienia. Firma dostarcza paletę produktów i usług dla podmiotów biofarmaceutycznych na całym świecie.

Maravai została założona w 2014 roku w celu opracowywania i sprzedaży kwasów nukleinowych oraz świadczenia usług testowania bezpieczeństwa biologicznego i odczynników do wykrywania białek. Produkty firmy służą do zastosowań diagnostycznych i terapeutycznych, wykrywania zanieczyszczeń podczas wytwarzania produktów biofarmaceutycznych czy wykrywania ekspresji białek w tkankach różnych gatunków. Odbiorcami produktów spółki są liczni klienci z branży farmaceutycznej oraz inne organizacje badawcze czy uczelnie, łącznie ponad 5000 odbiorców, w tym 20 czołowych firm farmaceutycznych (stan na 30 września br.).

Maravai idzie na rynek publiczny, ponieważ obecny właściciel, fundusz private equity GTCR, sprzedaje piątą część udziałów. W ramach IPO spółka chce pozyskać blisko 1,3 miliarda USD brutto, oferując 50 milionów akcji po średniej cenie 25,50 USD za akcję. Gdyby tak się stało, wartość firmy w momencie IPO wyniosłaby około 6,8 miliarda USD.

Maravai ciągle się rozwija. Firma rośnie poprzez wzrost organiczny, jak również przez przejęcia, które mają stanowić podstawę dalszej strategii. Na ów wzrost składają się rosnąca sprzedaż oraz spadek kosztów ogólnych i administracyjnych względem przychodu. Niewątpliwie jednym z głównych czynników wzrostu i znacznej poprawy wyniku finansowego w bieżącym roku, jest zwiększenie nakładów inwestycyjnych w innowacje i nowe metody leczenia, które ma miejsce w ostatnim czasie. Komentatorzy oceniają, że możliwości rynkowe sprzedaży terapii genowej, komórkowej i RNA są wysokie i oczekują, że w kolejnych latach będą rosły w wysokim tempie.

Ostatnie wyniki finansowe wskazują silny wzrost przychodów, wzrost marży, zwiększenie zysku operacyjnego i uzyskanie rentowności, co wskazuje na znaczną poprawę efektywności sprzedaży mimo pandemii COVID-19. W 2019 roku spółka uzyskała przychody w wysokości 143,14 miliona USD (wzrost o 15% r/r), a tylko przez 9 miesięcy roku 2020 (do 30 września) już 185,74 miliona USD (wzrost o 73% r/r), wykazując w tym okresie dochód netto 63,7 miliona USD (wobec straty 4,5 miliona USD za rok 2019). MRVI również generuje znaczne wolne przepływy pieniężne, które wyniosły w ciągu 9 miesięcy br. 90,4 miliona USD. Co ważne, firma nie jest szczególnie zadłużona - na koniec września w bilansie widniało 125 milionów USD w gotówce i 702 miliona USD w zobowiązaniach. Nie jest to zbyt częsta praktyka, z reguły jest odwrotnie - private equity kapitałem publicznym nierzadko zasypują zadłużenie, często wygenerowane poprzez wysysanie ze spółki 'dywidend', ubierając inwestorów publicznych w drogie akcje o niskim potencjale wzrostu. Z punktu widzenia inwestorów publicznych Maravai, bilans może być korzystny z perspektywą dalszego wzrostu.

Debiut Maravai na Nasdaq zaplanowano na piątek.