W okresie letnim Microsoft (MSFT  ) w ramach programu "Work-Life Choice Challenge", przetestował formułę czterodniowego tygodnia pracy. Na razie tylko w Japonii. Wyniki zaskoczyły.

Gigant technologiczny dał swoim japońskim 2300 pracownikom dodatkowy dzień wolny, zamykając swoje biura w piątek. Skróciło to czas pracy o 20%, w pozostałe dni godziny pracy pozostały bez zmian. Wyniki eksperymentu są zachęcające - wydajność mierzona sprzedażą na pracownika, wzrosła o prawie 40% w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku. Jak wyglądał test czterodniowego tygodnia pracy? Ustalono pewne reguły - spotkania nie dłuższe niż 30 min, a tym samym zachęcano do korzystania z wewnętrznej aplikacji komunikacyjnej. Większość pracowników (90%) pomyślnie oceniła wyniki testu i wyraziła zadowolenie z krótszego tygodnia pracy. Ponadto obliczono, że jeden dzień wolny więcej przyczynił się do oszczędności energii elektrycznej o prawie 1/4, a także mniejszego zużycia materiałów eksploatacyjnych.

Wynik miesięcznego japońskiego eksperymentu wykazał, że wypoczęci pracownicy będą w ciągu 4 dni bardziej skoncentrowani, po to by móc pracować ciężej i bardziej wydajnie w założeniu, że ważniejszy jest końcowy efekt niż godziny spędzone przy biurku.

Microsoft wykazał, że czterodniowy tydzień pracy może przyczynić się do lepszego balansu pomiędzy pracą zawodową i życiem prywatnym pracowników. Wyniki wskazują, że czterodniowy tydzień pracy może być bardziej wydajny niż pięciodniowy tydzień pracy, co może wydawać się trudne do zaakceptowania, jednak odpowiedni system motywacyjny, a także dodatkowy dzień poza szklanymi murami korporacji, stanowi czynnik, który powinien skłonić ludzi do większej produktywności, gdy przebywają w biurze.

Jednakże konieczne będzie przeprowadzenie większej ilości testów, aby sprawdzić jak krótszy tydzień pracy wpłynie na inne działy w spółce. A niewątpliwie ewentualne wdrożenie nowych zasad w przyszłości, będzie stanowić wyzwanie, ponieważ takie działy jak wsparcie techniczne czy obsługa klienta, muszą być czynne nieprzerwanie.

Przemęczony i wypalony pracownik, to niewydajny pracownik. Widać, że koncerny to dostrzegają, co może w przyszłości stanowić mianownik pod fundamentalną zmianę w kulturze korporacyjnej. O ewentualnym wdrożeniu zasad z Japonii w polskim oddziale Microsoftu na razie nic nie wiadomo.

Od początku 2019 roku, akcje spółki podrożały na giełdzie w Nowym Jorku o 45%, a sama firma jest drugą co do wielkości pod względem kapitalizacji, spółką publiczną.