Każdy sezon wyników kwartalnych spółek inauguruje pula raportów od najwiekszych amerykańskich banków. Przyjrzyjmy się, jak duże banki poradziłī sobie w minionym kwartale.

Największy amerykański bank JP Morgan Chase (JPM  ) raportował jako jeden z pierwszych, a wyniki okazały się być lepsze niż ubiegłoroczne oraz prognozy analityków. Przychody 30,1 mld USD (wzrost o 8% r/r), zysk netto 9,08 mld USD, zysk na akcję 2,68 USD (oczekiwano średnio 2,45 USD), poszczególne segmenty działalności banku wykazały wzrosty obrotów, poza pionem komercyjnym z uwagi na obniżki stóp procentowych.

Przychody Citigroup (C  ) w raportowanym III kwartale wyniosły 18,6 mld USD (oczekiwano 18,5 mld USD), zysk netto był na poziomie 4,9 mld USD, co dało zysk na akcję 1,97 USD (oczekiwano 1,95 USD).

Przychody Goldman Sachs w III kwartale wyniosły 8,32 mld USD (oczekiwano 8,31 mld USD) (spadek o 6% r/r), zysk netto był na poziomie 1,88 mld USD (spadek o 1/4 r/r), co dało zysk na akcję 4,79 USD (oczekiwano 4,81 USD). Na nieco rozczarowujące wyniki miał wpływ dział bankowości inwestycyjnej (spadek przychodów o 15%), w tym nietrafione inwestycje na giełdzie oraz private equity. Nawet w Goldman Sachs zdarzają się wypadki przy pracy i nie można oczekiwać doskonałych wyników inwestycyjnych kwartał po kwartale. Pozytywnie radził sobie dział bankowości instytucjonalnej, który odnotował wzrost przychodów o 6% r/r.

Będący pod presją kontroli federalnej, czwarty co do wielkości bank, Wells Fargo (WFC  ), również pokazał inwestorom, że restrukturyzacja instytucji przynosi wymierne efekty. Przychody wyniosły 22,01 mld USD (oczekiwano średnio 21,2 mld USD), zysk netto 4,6 mld USD (spadek o 1/4 r/r), co dało zysk na akcję 1,07 USD (oczekiwano 1,15 USD). Dla przypomnienia - bank zmaga się ze skutkami afery związanej z zakładaniem fikcyjnych kont, a także roszadami w zarządzie. Zniesienie ograniczeń wielkości aktywów ma nastąpić z końcem bieżącego roku.

Bank Of America (BAC  ) wykazał przychody 22,96 mld USD (oczekiwano 22,79 mld USD), zysk netto 5,27 mld USD, co dało zysk na akcję 0,56 USD (oczekiwano 0,51 USD), a do całościowego dobrego wyniku znacznie przyłożyła się działalność w zakresie bankowości inwestycyjnej ze wzrostem o 27% r/r, znacznie więcej niż oczekiwano. Również dział tradingu giełdowego, który stanowi słabszy punkt całej branży, wyróżnia się na tle konkurencji.

Dotychczasowe raporty banków były mieszane. Nawet banki z ogólnie pozytywnymi raportami w nagłówkach (przychody, zysk na akcję), zawierały w środku pewne rozczarowujące elementy.