Traderzy ogólnie częściej kupują i sprzedają papiery wartościowe i utrzymują pozycje przez zdecydowanie krótsze okresy czasu niż inwestorzy. Tak częsty trading i krótki okres utrzymywania pozycji może prowadzić do popełniania błędów, które szybko pochłoną cały kapitał inwestycyjny nowego tradera. Oto lista najgorszych błędów popełnianych przez początkujących traderów:

Kumulacja strat

Jedną z kluczowych cech odnoszącego sukcesy tradera jest jego umiejętność do szybkiego ponoszenia drobnych strat, kiedy jego działalność nie przynosi zysków, a następnie przechodzenie do następnych pomysłów na aktywność. Z kolei mniej pomyślnych traderów niepowodzenie paraliżuje. Zamiast podjąć szybkie kroki, by zminimalizować stratę, trzymają się tracącej pozycji w nadziei, że ostatecznie ich los się odmieni. Taka bierność, oprócz przywiązywania kapitału giełdowego przez nieokreślony okres czasu do trącej pozycji, może powodować kumulację strat, a przez to poważnie zmniejszyć kapitał giełdowy.

Nieumiejętność wprowadzania zamówień stop-loss

Zamówienia typu stop-loss są kluczowe do odniesienia sukcesu, a nieumiejętność ich wprowadzenia jest jednym z najgorszych błędów, które popełniają początkujący traderzy. Ścisłe zamówienia stop-loss ogólnie zapewniają, by straty zostały odcięte zanim urosną do znacznych rozmiarów. Chociaż istnieje ryzyko, że zamówienie stop na długoterminowych pozycjach może zostać wprowadzone na poziomach znacznie poniżej tych sprecyzowanych na wypadek mniejszej luki bezpieczeństwa, większość weteranów tradingu zgodzi się, że zyski takich zamówień przewyższają wynikające z nich ryzyko.

W następstwie tego błędu trader anuluje zamówienie stop tracącego trade'u tuż przed tym nim zamówienie zostanie spełnione, ponieważ on lub ona uważa, że zapewni sobie bezpieczeństwo, gdy bieg zostanie zmieniony i pozwoli trade'owi wciąż przynosić zyski. Nie wpadnijcie w tę pułapkę.

Brak planu tradingowego lub uparte trwanie przy jednym

Doświadczeni traderzy zaczynają działać z dobrze określonym planem. Znają swoje dokładne punkty wejścia i wyjścia, sumę kapitału, którą mogą zainwestować i maksymalną stratę jaką mogą ponieść, itd. Początkujący traderzy zazwyczaj nie mają gotowego planu tradingowego zanim zaczną działać na giełdzie. Nawet jeśli mają taki plan, są bardziej skłonni z niego zrezygnować niż doświadczeni traderzy, gdy sprawy nie idą po ich myśli. Mogą też postępować kompletnie inaczej (na przykład, przechodząc na krótko-terminowość po zakupie papierów wartościowych, ponieważ spadła ich cena), tylko po to by skończyć z podwójną stratą.

Uśrednianie w dół (lub w górę), by "naprawić" tracącą pozycję

Uśrednianie w dół na długiej wartościowej pozycji może zadziałać dla inwestora, który ma w planie długotrwałą inwestycję, ale dla tradera, który obraca niestabilnymi i ryzykownymi papierami wartościowymi stanowi spore zagrożenie. Do niektórych największych strat giełdowych w historii doszło, gdy trader dodawał do tracącej pozycji, a w końcu był zmuszony odciąć się od całej pozycji, gdy skala straty sprawiła, że nie mógł już dłużej utrzymać danej pozycji (lub, inaczej, ponieważ jego szefowie odkryli prawdziwy rozmiar strat). Traderzy również częściej stawiają na krótko-terminowość niż konserwatywni inwestorzy. "Uśrednianie w górę", ponieważ papiery wartościowe zyskują na wartości zamiast tracić, jest to równie ryzykownym ruchem, który przez pomyłkę popełniają początkujący traderzy.

Zbyt częsty trading

Zbyt intensywny trading może zniszczyć zwroty i sprawić, że dobre zyski zmieniają się w znaczące straty. Doświadczeni traderzy nauczyli się już na własnych błędach, że zbyt częsty trading może być bardzo szkodliwy dla całościowych zwrotów i wydajności, nowi traderzy muszą się jeszcze tego nauczyć.