Firma inwestycyjna Engine No. 1 uruchomiła w środę swój najnowszy dodatek do rosnącej listy funduszy notowanych na giełdzie (ETF), Transform Supply Chain ETF (SUPP).

Będąc drugim aktywnie zarządzanym ETF firmy, SUPP inwestuje w firmy, które będą napędzać innowacje i odporność łańcucha dostaw oraz utrzymywać długoterminowe tworzenie wartości poprzez relokację produkcji, automatyzację i innowacje oraz zarządzanie transportem i logistyką.

"Budujemy portfolio, które wykorzystuje przejście od starych technologii do nowych, od krótkoterminowych korzyści do długoterminowego tworzenia wartości oraz odejście od myślenia o niskich kosztach za wszelką cenę z ostatnich 30 lat w kierunku bardziej odpornej i nowoczesnej gospodarki amerykańskiej, która jest liderem globalnej konkurencyjności i która tworzy dobrze płatne miejsca pracy u nas w kraju" - powiedziała w oświadczeniu Yasmin Dahya Bilger, szefowa działu ETF w Engine No. 1.

Innymi słowy, SUPP stara się inwestować w firmy, które pracują nad zminimalizowaniem ryzyka w łańcuchu dostaw, co jest tematem, który zyskuje na popularności w związku z ciągłymi zakłóceniami w łańcuchu dostaw i zwiększonymi kosztami logistyki spowodowanymi globalnym wpływem pandemii koronawirusa.

"Nigdy nie było tak ważne dla firm, aby ich łańcuchy dostaw były bardziej odporne, a jednocześnie przenosiły produkcję i miejsca pracy do Ameryki Północnej" - powiedział w oświadczeniu Eli Horton, który będzie wiodącym menedżerem portfela SUPP. "Będziemy inwestować w firmy, które będą napędzać i czerpać korzyści z trwającej transformacji łańcucha dostaw - tworząc długoterminową wartość ekonomiczną i znaczący wpływ społeczny i środowiskowy".

Engine No. 1 jest firmą najlepiej znaną z inwestowania i aktywizmu, która z powodzeniem zapewniła sobie trzy miejsca w zarządzie Exxon Mobil (XOM  ) i posiada 0,02% udziałów w gigancie naftowym. Od tego czasu firma uruchomiła Transform 500 ETF (VOTE), który obiecuje pomóc wywrzeć presję na firmy, w które inwestuje, pociągając je do odpowiedzialności w zakresie zrównoważonego rozwoju i innych czynników środowiskowych. Engine No. 1 stworzył również fundusz Transform Climate ETF (NETZ), który inwestuje w spółki czerpiące korzyści z rozwoju sektora energii odnawialnej.

Według informacji dostępnych na stronie internetowej SUPP obejmował we wtorek 28 firm przy wskaźniku wydatków na poziomie 0,75%. Do największych udziałów funduszu należą dostawca przenośnej przestrzeni biurowej i pamięci masowej Willscot Mobile Mini (WSC  ), producent materiałów budowlanych Martin Marietta Materials (MLM  ) oraz producent rur z tworzyw sztucznych Advanced Drainage Systems (WMS  ), odpowiadając za około odpowiednio 7%, 6,9% i 6% wartości funduszu. SUPP ma około 10 mln USD w aktywach netto.