Zdaniem wielu dzisiaj po południu Rezerwa Federalna USA po raz drugi od ponad dziesięciu lat podniesie stopy procentowe. Powszechnie uważa się, iż wzrost ten wyniesie ćwierć punktu procentowego, co jest minimalną wartością biorąc pod uwagę obecny poziom stóp procentowych. W centrum uwagi znajdzie się kwestia tego, czy FED skomentuje w jakiś sposób bądź wspomni o tempie, w jakim w przyszłości będzie podnosić stopy procentowe. Czy możemy się spodziewać, że od teraz stopy procentowe będą podnoszone o ćwierć punktu procentowe co posiedzenie? Czy członkowie Rezerwy Federalnej pozostawią je elastycznymi i będą jedynie wspominać o przyszłych wzrostach stóp procentowych? Kwestia ta pozostaje niepewna, jednak przyjrzyjmy się obszarom rynku, które odnotują zmienność bez względu na to, co zadecyduje FED.

Jednym z takich obszarów są oczywiście obligacje. Gracze giełdowi mają tendencję do wybierania funduszu ETF obligacji (TLT  ). Jest to zdecydowanie najpopularniejszy i najbardziej płynny produkt związany z obligacjami. W istocie wielu postawiło swoje zakłady na cenę obligacji długoterminowych. Od ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej cena jednostki uczestnictwa w TLT spadła o ponad 10%. Nie ma wątpliwości co do tego, że dzisiaj fundusz ten odnotuje jeszcze większą zmienność.

Kolejnym z obszarów rynku, na który z pewnością będzie miało wpływ spotkanie FED, jest złoto. Ponownie, gracze mogą zainteresować się najpopularniejszym funduszem ETF - (GLD  ) - jako sposobem na bezpośrednią inwestycję. GLD również odnotował od ostatniego posiedzenia FED spadek, bowiem inwestorzy przenieśli swoje środki do funduszu ETF sektora finansowego. Złoto zawsze odznacza się zmiennością w okolicach spotkania Rezerwy Federalnej i tym razem również gracze jednosesyjni, jak i inwestorzy krótko- oraz długoterminowi odnotują w tym obszarze znaczną zmienność.

Przyglądając się poszczególnym spółkom i sektorom, zawsze można liczyć na to, że obszary wrażliwe na zmiany stóp procentowych odnotują wzrost zmienności. Dla przykładu, na tego typu zmiany niezwykle wrażliwe są spółki z sektora zakładów użyteczności publicznej, jako że większość z nich posiada znaczne długi. Również przedsiębiorstwa nieruchomościowe będą odznaczały się dzisiaj podwyższoną zmiennością, aczkolwiek w ich przypadku jest to zazwyczaj mniejszy wzrost.

Jeśli należysz do tych, którzy chcą jako gracz jednosesyjny wziąć udział w rynku w dniu posiedzenia FED-u bądź poszukać możliwości długoterminowych, dzisiejszy dzień, jak i reszta 2017 roku z pewnością ci je zapewnią.