Od świtu internetu, jaki znamy, Exchange Traded Funds, czy jak częściej się je nazywa - ETFy, stały się podstawowymi produktami finansowymi, którymi obraca się na rynkach. Obecnie rynek funduszy ETF szybko się rozwija, ponieważ coraz więcej inwestorów zauważa zalety tego typu inwestycji. Niemniej jednak, przeciętny inwestor, nadal ma pewne obawy i pytania, a także daje wiarę błędnym przekonaniom związanym z tymi produktami.

Jako osoba spędzająca całe dnie na obracaniu funduszami ETF, a także pogłębianiu swojej wiedzy na ten temat, często dostaję kilka podobnych pytań od inwestorów zainteresowanych inwestowaniem w dłuższej perspektywie czasowej. W dzisiejszym artykule opiszę najczęściej zadawane pytania na ten temat, a także postaram się przedstawić odpowiedzi, które najczęściej na nie daję.

Czy ETFy nie są bardziej ryzykowne od innych rodzajów inwestycji?

To pytanie zazwyczaj pojawia się wtedy, gdy notowania na rynkach stają się nieco bardziej zmienne.  Tego typu obawy są w dużym stopniu związane z relatywnie niewielką wiedzą na temat funkcjonowania funduszy ETF. Zacznijmy od tego, czym tak naprawdę jest fundusz ETF: jest to fundusz, którego jednostkami uczestnictwa obraca się podobnie jak akcjami. Fundusze ETF odzwierciedlają zazwyczaj notowania danego indeksu, zapewniając inwestorom zdywersyfikowany dostęp do części rynku po niewielkim koszcie. 

Zmienność rynkowa zazwyczaj sprawia, że inwestorzy uważają rynek za ekscytujący. Niemniej jednak, występujące ostatnio niskie zwroty oraz wysoka zmienność sprawiają, że rynek staje się nieco bardziej nerwowym środowiskiem dla inwestorów. Szczególnie Brexit przypomniał im, jak szybko może się zmieniać sytuacja na rynkach. Oczywiście nie mówię tutaj, że inwestycja w fundusze ETF nie wiąże się z ryzykiem. ETFy są instrumentami rynkowymi i podobnie jak dzieje się to w przypadku akcji, na ceny ich jednostek uczestnictwa wpływ ma szereg czynników, od stóp procentowych przez geopolitykę do zmian kursów walutowych. Jeśli już o tym mówimy, warto pamiętać, że te produkty funkcjonują w dobrze działającym i dobrze sprawdzonym otoczeniu, które podlega odpowiedniemu nadzorowi regulacyjnemu.

Czy nie lepiej pozostać przy inwestycji w aktywne fundusze zamiast inwestować w fundusze ETF?

Nie musisz między nimi wybierać. W dobie niskich kosztów inwestowania i transakcji internetowych możesz inwestować zarówno w aktywne fundusze, jak i fundusze ETF. Poniżej znajdziesz jednak kilka powodów, dla których powinieneś się jednak zastanowić nad poszerzeniem swojego obecnego portfela inwestycyjnego o fundusze ETF:

- Większość funduszy ETF jest zbudowana w ten sposób, że zapewnia Ci ekspozycję na określony indeks. Oznacza to, że ich produkt bazowy nie będzie się zmieniał w czasie. Nie występuje zatem ryzyko zmiany stylu inwestowania (style drift). Zarządzający funduszami ETF starają się, żeby były one dokładnie takie, jak napisano na "etykiecie", dzięki czemu inwestorzy mają jasność co do inwestycji, kiedy starają się rozbudować swój portfel i poszukują możliwości jego dywersyfikacji.

- Koszty mają znaczenie, szczególnie w dłuższym okresie i w środowisku, gdzie każdy grosz się liczy. Fundusze ETF pozwalają Ci zatrzymać więcej z tego, co udało Ci się zarobić. Oszczędności płynące z inwestowania w fundusze ETF mogą być znaczące, ponieważ opłaty za zarządzanie związane z innymi funduszami zazwyczaj prowadzą do topnienia zysków z portfela inwestycyjnego w czasie. 

- ETFy są łatwo dostępne dla wszystkich typów inwestorów.

Czy ETFy nie służą raczej do inwestowania w określone produkty?

Chociaż na rynku występują fundusze ETF, które odzwierciedlają wyniki określonych sektorów lub towarów, większość z nich ma na celu odzwierciedlanie szerokich i płynnych rynków. Przykładowo mamy fundusze ETF inwestujące w amerykańskie akcje i obligacje, a także akcje spółek z rynków wschodzących.

Ale tak, fundusze ETF mogą również zapewniać ekspozycję na bardziej wyspecjalizowane rynki. Dwadzieścia lat temu mieliśmy do wyboru tylko fundusze ETF indeksu S&P oraz fundusze ETF spółek z poszczególnych krajów. Dzisiaj na rynku znajdziemy fundusze ETF z ekspozycją na obligacje, zmienność oraz fundusze zabezpieczone przed ryzykiem walutowym.