Napływ do "tematycznych" ETF-ów i funduszy wspólnego inwestowania jest rekordowy, ponieważ inwestorzy gonią za szerokimi tematami inwestycyjnymi, takimi jak bezpieczeństwo cybernetyczne, zielona energia i technologie ochrony zdrowia

Inwestorzy przeznaczyli rekordową kwotę do funduszy, które śledzą burzliwe tematy z nadzieją na zysk po okresie, w którym Covid-19 zmieni gospodarkę. Według danych Morningstar, fundusze "tematyczne", które śledzą trendy takie jak bezpieczeństwo cybernetyczne, zielona energia i technologie ochrony zdrowia, w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku zebrały rekordową sumę 42 miliardów dolarów w USA i Europie. To więcej niż w jakimkolwiek poprzednim pełnym roku kalendarzowym. Nie ma jednej definicji tego, co sprawia, że fundusz jest "tematyczny" (z ang. 'thematic' ETF), choć generalnie różnią się one od tradycyjnych indeksów ETF i funduszy inwestycyjnych poprzez inwestowanie w akcje, które obejmują różną geografię i sektory. Podążają za spółkami, które korzystają z szerokich zmian w społeczeństwie, takich jak cyfryzacja, przyjęcie czystej energii lub starzenie się społeczeństw. Do najbardziej popularnych należą fundusze, które koncentrują się na kwestiach, które dobrze poradziły sobie w czasie pandemii, w szczególności na biznesie cyfrowym.

Aktywnie zarządzany przez ARK Innovation ETF zebrał w tym roku ponad 5 mld dolarów, według danych FactSet wzrósł o około 95%. Fundusz inwestuje w przedsiębiorstwa, które jego zdaniem skorzystają na wzroście w dziedzinach takich jak genomika i usługi internetowe. Posiada udziały w firmie Invitae Corp (NVTA  ), platformie komunikacji w miejscu pracy Slack Inc. (WORK  ) oraz 2U Inc. (TWOU  ), firmie, która pomaga uniwersytetom oferować programy studiów online.

"Niektóre z tych długoterminowych zagadnień, które były powszechnie uznawane za przyszłościowe, zostały uruchomione już teraz ze względu na pandemię, ponieważ duży odsetek światowej populacji pracuje w domu i pozostaje w domu", powiedział Todd Rosenbluth, szef ETF i badań funduszu wspólnego inwestowania w firmie badawczej CFRA.

W Europie, fundusz Allianz Global Artificial Intelligence, wzrósł o około 50%, a do końca września wciągnął ponad 1,3 mld dolarów, pokazują dane Morningstar. Posiada udziały w firmach, które skorzystały z zamówień typu stay-at-home, takich jak Roku Inc. (ROKU  ), produkująca urządzenia do transmisji strumieniowej i telekomunikacji w chmurze, Twilio Inc (TWLO  ), która naśladuje zwroty niestandardowych indeksów. W Europie znacznie więcej pieniędzy znajduje się w aktywnie zarządzanych funduszach tematycznych.

Wpływy do funduszy tematycznych są niewielkie jeśli zestawimy je z bilionami zainwestowanymi w fundusze indeksów niskich kosztów. Aktywa zarządzane w funduszach tematycznych na koniec września osiągnęły rekordowy poziom 215 mld USD, w porównaniu do 145 mld USD na koniec 2019 roku, pokazują dane Morningstar. Jednak rosnąca nisza stanowi okazję dla zarządzających funduszami do pobierania wyższych opłat.

"Presja na opłaty zawsze będzie istnieć", powiedział Rahul Bhushan, lider strategii inwestycyjnych w Rize ETF, emitencie funduszy z siedzibą w Londynie. "Możesz wiarygodnie wprowadzać innowacje tylko w obszarze, w którym ludzie postrzegają cię jako specjalistę" - powiedział Rahul Bhushan.

Bierne fundusze tematyczne w Ameryce Północnej naliczają średnio około 0,59% w porównaniu z 0,44% w przypadku funduszy nie tematycznych. Vanguard's S&P 500 ETF, który handluje pod nazwą VOOO, pobiera opłatę w wysokości 0,03%. Zarządzający aktywami i analitycy branżowi kreują sukces funduszy tematycznych, przynajmniej częściowo, do tego, że oferują jasny sposób na inwestowanie w nadrzędną narrację. "Widzieliśmy większe zainteresowanie produktami, które mają intuicyjny sens, które robią to, co mówią na opakowaniu", powiedział Bhushan. Jego firma oferuje fundusze przeznaczone m.in. na zrównoważoną produkcję żywności i prywatność danych.

Wśród wielkich zwycięzców w tym roku są fundusze, które postawiły na energię odnawialną. Pandemia przyspieszyła odejście od paliw kopalnych dzięki wsparciu rządowemu, niskim stopom procentowym i spadającym kosztom związanym z energią słoneczną i wiatrową.

Globalny fundusz iShares Global Clean Energy ETF BlackRock, który inwestuje w firmy takie jak producenci paneli słonecznych i turbin wiatrowych w USA, Europie i Azji, urósł w tym roku o około 70%, wciągając w ten sposób ponad 1 miliard dolarów. Solar ETF Invesco wzrósł o 120% i zyskał ponad 630 milionów dolarów.

Pytaniem dla inwestorów jest, czy warto płacić wyższe opłaty. Badania Morningstar opublikowane w lutym pokazały, że około 32% funduszy tematycznych uruchomionych przed 2015 r. zostało zamkniętych. Spośród tych, które przetrwały, tylko 41% osiągnęło lepsze wyniki niż MSCI World Index, czyli szeroki benchmark akcji. Odsetek funduszy tematycznych, które zarówno przetrwały, jak i przekroczyły swoje benchmarki, jest "bardzo, bardzo niski", powiedział Kenneth Lamont, starszy analityk badawczy Morningstar. Aby czerpać zyski z inwestycji tematycznych, inwestorzy muszą nie tylko zidentyfikować obszar wzrostu, ale również wybrać fundusz, który zapewnia odpowiednią ekspozycję na spółki z tego sektora. Ponadto, muszą oni wybrać odpowiedni czas na wejście na rynek, powiedział.