Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych planuje kontynuację polityki podwyższania stóp procentowych w tym roku. Do pierwszej z trzech planowych podwyżek w tym roku doszło po spotkaniu Federalnego Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC) w dniach 20-21 marca. W swoim pierwszym wystąpieniu przed Kongresem nowy szef Rezerwy Federalnej, Jerome Powell, zapowiedział, że bank centralny planuje stopniowe podwyższanie stóp procentowych, które ma na celu wzmocnienie amerykańskiej gospodarki.

Podwyżka stóp procentowych przez amerykański bank centralny może pokrzyżować plany Arabii Saudyjskiej, która przeprowadza obecnie restrukturyzację swojej gospodarki przygotowując się na debiut giełdowy należącej do państwa spółki naftowej Saudi Aramco. W ramach programu zakładającego daleko idące zmiany o nazwie Vision 2030, saudyjski rząd zamierza zdywersyfikować gospodarkę kraju, która obecnie silnie opiera się na sektorze naftowym, a także planuje uczynić z Arabii Saudyjskiej ważne centrum wymiany handlowej i globalnych inwestycji oraz zwiększyć wykorzystanie surowców naturalnych innych niż ropa naftowa.

Program Vision 2030, którego realizację zapowiedział jako pierwszy książę Mohammed bin Salman w 2016 roku, ma być częściowo finansowy ze środków pochodzących z debiutu giełdowego Saudi Aramco, jednego z największych producentów ropy naftowej na świecie. Będąca własnością państwa spółka, do której należy największa na świecie sieć do transportu gazów węglowodorowych, prawdopodobnie zostanie wyceniona na miliard dolarów. Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych, Giełda Papierów Wartościowych w Hongkongu, a także London Stock Exchange, zabiegają o to, aby stać się miejscem debiutu spółki. Niemniej jednak, kwartalne podwyżki stóp procentowych zaplanowane przez Rezerwę Federalną mogą mieć negatywny wpływ na wartość saudyjskiego riala, którego kurs jest powiązany z kursem dolara amerykańskiego, a także realizację planów gospodarczych saudyjskiego rządu.

Książę Muhammed bin Salman i prezydent Donald Trump.
Książę Muhammed bin Salman i prezydent Donald Trump.

Wartość oraz stabilność riala saudyjski, którego kurs jest ustalony na poziomie 3,75 riala w stosunku do 1 dolara amerykańskiego zależą bezpośrednio od polityki monetarnej realizowanej przez Rezerwę Federalną. Jeśli dolar umocni się w reakcji na podwyżkę stóp procentowych przez Fed, rial, a także inne waluty o ustalonym kursie w stosunku do dolara, staną się wrażliwe na zmienność rynkową.

"Aby utrzymać stały kurs riala w stosunku do dolara amerykańskiego, władze Arabii Saudyjskiej muszą zmieniać stopy procentowe podobnie jak czyni to Rezerwa Federalna" - powiedział Marcus Chenevix, analityk specjalizujący się w krajach Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej dla TS Lobmard. Jeśli bank centralny Arabii Saudyjskiej (Saudi Arabian Monetary Authority, SAMA) nie podwyższy stóp procentowych wtedy, kiedy podwyżki dokona Fed, "zwrot z inwestycji w dolara będzie wyższy niż zwrot z inwestycji w riala, podczas gdy dalej będzie można go zamienić na riala po stałym kursie", co będzie prowadziło do tego, że rial będzie walutą mniej pożądaną niż dolar.

Seria podwyżek stóp procentowych zaplanowana przez Rezerwę Federalną może zmusić władze Arabii Saudyjskiej do podwyżki stóp procentowych w delikatnym okresie dla krajowej gospodarki. Arabia Saudyjska dopiero co wyszła ze spowolnienia gospodarczego, do którego doszło częściowo z powodu programu oszczędności realizowanego przez rząd pod koniec 2016 roku. Ostatnie działania oszczędnościowe rządu w styczniu spotkały się z ogólnym niezadowoleniem społeczeństwa, co zmusiło króla Salmana do ogłoszenia dodatkowego pakietu bodźców ekonomicznych o wartości 2% krajowego PKB.

Jeśli bank centralny Arabii Saudyjskiej zdecyduje się na wprowadzenie podwyżek stóp procentowych, aby nadążyć za Rezerwą Federalną, saudyjska gospodarka, której stan się ostatnio znacznie poprawił, może ucierpieć na ograniczeniu akcji kredytowej, a także na skutek spowolnienia wzrostu gospodarczego, co może zmusić rząd tego kraju do bezpośrednich inwestycji mających na celu stymulowanie aktywności gospodarczej. Tak zmienne warunki gospodarcze głównego udziałowca Saudi Aramco mogą prowadzić do niepewności w kontekście jej planowanego debiutu giełdowego. Choć pierwsza oferta publiczna Saudi Aramco miała się odbyć jeszcze przed końcem tego roku, the Financial Times podał informację, że saudyjskie władze powiadomiły rząd Wielkiej Brytanii o tym, że debiut spółki prawdopodobnie zostanie przełożony na 2019 rok.