Amerykańska Rezerwa Federalna podjęła decyzję odnośnie wysokości głównej stopy procentowej - pozostaje ona bez zmian w przedziale 1,25-1,50 proc. Decyzja została uzasadniona pozytywnym kierunkiem rozwoju amerykańskiej gospodarki - rynek pracy się umacnia, natomiast wydatki gospodarstw domowych oraz inwestycje w środki trwałe wyróżniały się na tle danych historycznych. To było ostatnie spotkanie Fed, któremu przewodniczyła prezes Janet Yellen.

Ostatnia decyzja o podwyżce stóp procentowych przed Fed została podjęta 13 grudnia zeszłego roku - przedział stopy procentowej funduszy federalnych wzrósł o 25 punktów bazowych do widełek 1,25-1,50 proc., co było zgodne z oczekiwaniami rynku. Widełki zostały utrzymane w styczniu na tym samym poziomie, ponieważ efektywna stopa procentowa Fed wyniosła 1,42, co także było zgodne z oczekiwaniami - Fed nie zaskoczył inwestorów. Jednak ekonomiści z Rezerwy Federalnej stwierdzili, że trzymają rękę na pulsie amerykańskiej gospodarki i spodziewają się przyspieszenia inflacji w USA przy zachowaniu stabilnego wzrostu gospodarczego i przyrostu miejsc pracy. Obecnie stopa bezrobocia w Stanach wynosi 4,1%, co jest najniższym wynikiem od 17 lat, a ponadto prognozuje się dalszy jej spadek.

Janet Yellen, szefowa Rezerwy Federalnej
Janet Yellen, szefowa Rezerwy Federalnej

PKB Stanów w czwartym kwartale minionego roku wzrósł o 2,6% w ujęciu rocznym, natomiast miara inflacji Fed, czyli deflator PCE w grudniu wyniósł 1,7%, jednak Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku prognozuje, że wkrótce nastąpi jego stabilizacja na poziomie 2%. Janet Yellen, dotychczasowa przewodnicząca Fed, zostawia amerykańską gospodarkę w dobrym stanie. Jej następcą zostaje Jerome Powell, obecny członek zarządu Fed, który objął stanowisko przewodniczącego 3 lutego. W składzie Fed następuje coroczna rotacja - obecnie prawo głosu w Federalnym Komitecie Otwartego Rynku mają John Williams z Fed San Francisco, Loretta Mester z Fed Cleveland, Raphael Bostic z Fed Atlanta oraz Thomas Barkin, prezes Fed Richmond.

Rezerwa prognozuje stopniowe trzy podwyżki stóp procentowych, które nastąpią w bieżącym i przyszłym roku. Jednak ścieżka wzrostu stóp zależy od gospodarki i danych makro, a obecnie dane napływające z amerykańskiej gospodarki są pozytywne, a krótkoterminowe ryzyka dla gospodarki wydają się być zbilansowane. W 2017 roku amerykańska gospodarka urosła o 2,3%, w porównaniu do 1,5% za 2016 rok, natomiast perspektywy na ten rok są obiecujące - prognozuje się, że wzrost gospodarczy może wahać się w okolicach 4%. Na obiecujące prognozy miała wpływ reforma podatkowa, która ma przyciągnąć potencjalnych inwestorów, dzięki którym powstaną nowe miejsca pracy oraz wzrosną wydatki. Jednak pojawiają się sceptyczne głosy ekonomistów, którzy twierdzą, że nie jest to realne z powodu starzejącego się społeczeństwa i powolnego wzrostu wydajności.