Rozpoczynający się tydzień podsumuje bieżący miesiąc ciekawą listą debiutów giełdowych. Największa pierwsza oferta publiczna pozwoli na pozyskanie ponad 1 mld USD (GLBL  ), najmniejsza natomiast tylko 14 mln USD (EYEG  ).Cała uwaga inwestorów będzie z pewnością skupiona na piątkowym debiucie giełdowym TerraForm Global (www.terraform.com) wycenianym na 1,1 mld USD. Spółka zajmująca się produkcją czystej energii (symbol GLBL) wprowadzi do obrotu ponad 56 mln akcji po cenie emisyjnej z przedziału 19-21 USD. Nawet jeśli akcje zostaną wycenione po cenie ze środka przedziału, kapitalizacja rynkowa spółki wyniesie 3,6 mld USD. Przyniesie to spółce dochód brutto w wysokości około 1,2 mld USD. Biorąc pod uwagę finanse TerraForm Global, w chwili wejścia na giełdę będzie ona wykazywać stratę operacyjną za ostatnie 12 miesięcy.

Grecka spółka zajmująca się transportowaniem kontenerów, Poseidon Containers Holdings Corp. (PCON  ), która w zeszłym tygodniu podtrzymała decyzję o przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej, będzie się starała pozyskać około 231 mln USD w celu pokrycia kosztów rozbudowy swojej floty. Poseidon Containers, spółka zarejestrowana na Wyspach Marshalla, zamierza zaoferować 15,38 mln akcji po cenie emisyjnej z przedziału od 14 USD do 16 USD, będzie notowana pod symbolem PCON. Jeśli chodzi o finanse spółki, PCON wykazała w swoim raporcie, że przychody za trzy pierwsze miesiące 2015 roku były mniejsze od przychodów za ten sam okres w poprzednim roku. Poseidon Containers wykazała również, w porównaniu z rokiem ubiegły, niewielką stratę, którą tłumaczy zwiększonymi wydatkami związanymi z ekspansją.

W tym tygodniu na giełdę wejdą również znane spółki takie jak NEP Group (NEPG  ), vTv Theraputics (VTVT  ), and Sirva (SRVA  ).

Jeśli chodzi o okres ograniczonej zbywalności akcji (ang. lock-up period) dla niedawnych debiutantów giełdowych, kończy się on w środę w przypadku Shake Shack (SHAK  ). Również dla Entellus Medical (ENTL  ) i Presbia (LENS  ) kończy się on w tym tygodniu - obie spółki mają obecnie notowania bliskie swojej najniższej wartości. Kolejnymi spółkami, których okres ograniczoność zbywalności akcji upływa w tygodniu rozpoczynającym się 27 lipca to Ascendis Pharma (ASND  ), Zosano Pharma (ZSAN  ), Flex Pharma (FLKS  ), Avinger (AVGR  ), InfraREIT (HIFR  ), Spark Therapeutics (ONCE  ) i TRACON Pharmaceuticals (TCON  ).