Za oceanem na giełdzie w Nowym Jorku wystartował zimowy sezon wyników kwartalnych. Jak zwykle w pierwszej kolejności raporty publikują amerykańskie banki. W jakiej kondycji znajduje się branża bankowa?

W ramach pierwszej puli raportował JPMorgan (JPM  ), którego wyniki z łatwością przekroczyły oczekiwania analityków. Całkowite przychody wyniosły 28,3 mld USD, co stanowi wzrost o 8,4% r/r i 610 mln USD więcej niż średnio szacowano. Na tle raportu błysnął segment bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, który osiągnął przychody w wysokości 9,5 mld USD, co stanowiło wzrost o 31% r/r, natomiast dział bankowości konsumenckiej wypracował 14 mld USD przychodów, co stanowi wzrost o 2,5% r/r. JPMorgan odnotował zysk na akcję w wysokości 2,57 USD, w porównaniu z 1,98 USD r/r i o 0,22 USD wyższy niż konsensus.

Również we wtorek raport złożył Wells Fargo (WFC  ), jednak nie była to publikacja, którą chcieli oglądać inwestorzy. Bank odnotował spadek przychodów r/r o ponad 5% do 19,9 mld USD, natomiast zysk spadł o ponad połowę do 0,60 USD na akcję, w skutek wysokich kosztów poniesionych na obsługę spraw sądowych. Był to pierwszy kwartał pod rządami nowego prezesa Charliego Scharfa - więcej o tym piszemy tutaj.

Bank Of America (BAC  ) wygenerował przychody 22,5 mld USD (oczekiwano około 22,35 mld USD) oraz zysk na akcję rzędu 0,74 USD (oczekiwano 0,68 USD). Zysk netto wzrósł o 6%, co jest o tyle poprawne, iż bank wypracował je przy spadku przychodów o 1% r/r, a także niesprzyjającej polityce stóp procentowych. W ciągu ostatniego roku Bank of America odkupił z rynku około 830 milionów akcji, czyli około 8,6% ogółu akcji pozostających w obrocie na koniec 2018 roku. W ocenie analityków bank odnotował solidny kwartał, ale z mieszanym efektem - mocny punk stanowią przychody ze sprzedaży produktów, ale spadające marże wpłynęły na rentowność.

Bank inwestycyjny Goldman Sachs (GS  ) wygenerował 9,96 mld USD, co stanowi wzrost o 23% r/r (oczekiwano średnio 8,51 mld USD). Jest to najwyższa wartoś przychodu banku w czwartym kwartale od czasu ostatniego kryzysu finansowego. Bank ostatecznie zarobił 7,64 USD na akcję, jednak w efekcie wysokich obciążeń (1,1 mld USD) związanych ze sprawami sądowymi, zysk netto spadł do 4,69 USD na akcję (oczekiwano średnio 5,6 USD na akcję). Na tak wysokie zarobki banku miał wpływ wzrost przychodów z handlu obligacjami (wzrost o 63%) i akcjami (wzrost o 12%) oraz zarządzania aktywami (wzrost o 52%). Goldman ogłosił niedawno, że reorganizuje swój bankowy biznes, wychodząc bardziej w kierunku bankowości konsumenckiej. Pierwszymi wiodącymi produktami skierowanymi dla masowego amerykańskiego klienta jest platforma oszczędnościowo pożyczkowa Marcus czy karta Apple Card.