Najnowszy raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) pokazuje korzyści, jakie przyniosłoby ograniczenie skali korupcji na świecie. Wśród gospodarek rozwiniętych kraje o najniższym poziomie korupcji gromadziły średnio o 5 procent PKB więcej dochodów podatkowych niż kraje o najwyższym poziomie korupcji.

Badanie przeprowadzone przez OECD w 2018 r. wykazało, że 42% przedsiębiorstw państwowych zgłosiło w ciągu ostatnich trzech lat styczność z działaniami korupcyjnymi lub innymi nieprawidłowymi praktykami w swojej firmie. W ostatnio opublikowanej analizie, w ramach raportu MFW z kwietnia 2019 r. w sprawie monitoringu fiskalnego naukowcy stwierdzili, że zmniejszenie korupcji we wszystkich krajach zwiększyłoby całkowite wpływy podatkowe o 1 bilion USD, czyli około 1,25% globalnego PKB. "Zyski byłyby większe, biorąc pod uwagę, że niższa korupcja zwiększyłaby wzrost gospodarczy, co jeszcze bardziej zwiększyłoby przychody" - wskazują twórcy raportu. Wśród gospodarek rozwiniętych kraje o najniższym poziomie korupcji gromadziły średnio o 5 procent PKB więcej dochodów podatkowych niż kraje o najwyższym poziomie korupcji, stwierdził MFW.

Spotkanie Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
Spotkanie Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Na przykład w kraju wielkości Wielkiej Brytanii działania ograniczające mogą przełożyć się na setki milionów dolarów dodatkowych dochodów rządowych rocznie. Międzynarodowy Fundusz Walutowy definiuje korupcję jako "nadużycie urzędu publicznego dla prywatnych korzyści", które może przebiegać na różne sposoby, np. łapówki, defraudacje, nepotyzm i konflikty interesów. W raporcie fundusz z siedzibą w Waszyngtonie nie zaliczył najbardziej skorumpowanych krajów, ale określił korupcję jako "globalny problem wymagający większej współpracy międzynarodowej, aby temu zaradzić". Pomiar ekonomicznych kosztów korupcji jest trudny, ponieważ może wystąpić na różnych szczeblach władzy, od poboru podatków do negocjacji umów między firmami prywatnymi a sektorem publicznym. MFW, wraz z innymi organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Bank Światowy i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), nadały priorytet badaniu globalnej korupcji i wydały zalecenia polityczne dotyczące ograniczenia zachowań, takich jak przekupstwo i pranie brudnych pieniędzy.

Badania pokazują, że zagrożenie korupcją jest wszechobecne i dotyka wielu przedsiębiorstw. W głośnych sprawach takich jak Petrobras (PBR  ) w Brazylii lub funduszu inwestycyjnym 1MDB w Malezji, gdzie zamieszany w oszustwa jest bank Goldman Sachs (GS  ) podkreślono powszechny charakter korupcji w ostatnich latach. Nowy raport MFW wykazał, że korupcja ma również wpływ na finanse publiczne krajów poza dochodami podatkowymi. Naukowcy twierdzą, że rządy bardziej skorumpowane wydają mniej pieniędzy na edukację i opiekę zdrowotną, zwłaszcza w gospodarkach o niskich dochodach i gospodarkach wschodzących. MFW wezwał rządy do przyjęcia "kompleksowego" podejścia do walki z korupcją, co wymaga silnej "woli politycznej". Kluczowe kroki obejmują jasne przepisy dotyczące poboru podatków, niezależnego nadzoru i audytów oraz surowe kary za czyny korupcyjne. Wolna prasa i inicjatywy rządowe zmierzające do digitalizacji danych publicznych również przyczyniają się do zmniejszenia korupcji.