Pod koniec grudnia grupa naukowców i traderów rozpoczęła pracę nad projektem mającym na celu połączenie metod ilościowych z kryptowalutami. Analitycy ilościowi (ang. quantitative analysts, potocznie quants) wykorzystują złożone modele komputerowe, aby wybrać papiery wartościowe do inwestowania mając nadzieję na ograniczenie ryzyka wystąpienie błędu ludzkiego w procesie podejmowani decyzji, w jakie papiery wartościowe zainwestować. Jak do tej pory quants przeprowadzili analizę zmian cen Bitcoina w celu znalezienia korelacji pomiędzy ceną kryptowaluty a wartościami innych aktywów, w jej wyniku udało się jednak zidentyfikować tylko kilka łatwych do przewidzenia formacji.

Obecnie eksperci pracują nad udoskonaleniem współczynników wykorzystywanych w różnych strategiach inwestycyjnych takich jak inwestowanie z rozpędu w celu lepszego zrozumienia oraz przewidywania cen Bitcoina. Koncepcja współczynników zrewolucjonizowała świat papierów wartościowych pozwalając ekspertom na interpretowanie zachowania różnych grup papierów wartościowych na podstawie ich cech takich jak mała wartość czy niska zmienność nie zaś tylko na podstawie zbierania i badania informacji na temat spółki i ogólnych rynkowych trendów. Zdaniem ekspertów błędy poznawcze, jakie popełniają inwestorzy, są powszechne we wszystkich ich grupach, dlatego też dokładnie takie same możliwości inwestycyjne występują na wszystkich rynkach. Ogromna zmienność notowań kryptowalut sprawia, że są atrakcyjnym przedmiotem badań dla naukowców zainteresowanych badaniem błędów poznawczych popełnianych przez inwestorów.

Dla niektórych inwestorów, takich jak menadżer funduszu ilościowego Doug Greenig, egzotyczne papiery wartościowe stanowią znacznie bardziej interesującą formę inwestowania ze względu na ich wysoką zmienność - szczególnie w porównaniu do tradycyjnych form inwestycji na rynkach w krajach wysoko rozwiniętych, których notowania podlegają znacznie mniejszym wahaniom i nie podlegają tak widocznym trendom. Greening uważa, że nieobliczalna natura kryptowalut oznacza, że ich notowania powinny wykazywać "niskie skorelowanie z notowaniami tradycyjnych aktywów, a także podlegać silnym trendom obserowanym w historii notowań". Biorąc pod uwagę, jak bardzo sentymenty inwestorów wpływają na notowania bitcoina, kluczowym współczynnikiem jest tutaj tempo wzrostu cen. Inwestorzy moga zyskać przy wysokim tempie wzrostu cen, jeśli zastosują strategię byka wtedy, kiedy wzrastają ceny kryptowalut.

W przypadku walut cyfrowych kluczowymi współczynnikami dla inwestorów są wartość, stopa zwrotu oraz tempo wzrostu cen. Do tych współczynników trzeba się następnie odpowiednio odnieść w kontekście kryptowalut. Określenie ich wartości stanowi znacznie trudniejsze zadanie w przypadku kryptowalut niż ma to miejsce w przypadku akcji, ponieważ w tej drugiej sytuacji można to zrobić po prostu korzystając ze współczynnika cena/zysk danej spółki. W przypadku kryptowalut, wartość jest ustalana jako stosunek rynkowej wartości danego tokena do wyrażonego w dolarach wolumenu transakcji obsługiwanych przy użyciu protokołu blockchain. Tempo wzrostu ceny jest definiowane w 4 -tygodniowym horyzoncie ze względu na niedostatek danych historycznych. Dla porównania, w przypadku akcji, standardowo stosuje się horyzont 12-miesięczny.