Paszport do Wall Street https://www.paszport.ws/ pl-PL Copyright 2021, Paszport do Wall Street 60 Prezydent Biden zezwala na uwolnienie strategicznych rezerw ropy naftowej, aby zbić ceny paliw https://www.paszport.ws/prezydent-biden-zezwala-na-uwolnienie-strategicznych-rezerw-ropy-naftowej-aby-zbić-ceny-paliw <p class='black-text'>Prezydent Joe Biden zezwolił na uwolnienie produktów naftowych z amerykańskich strategicznych rezerw ropy naftowej (SPR). Polecenie to zostało wydane tydzień po tym, jak prezydent zwrócił się do Federalnej Komisji Handlu (FTC) z prośbą o zbadanie <a href="https://www.pws.io/biden-calls-on-ftc-to-investigate-rising-gas-prices" target="_blank">potencjalnych nieprawidłowości</a> powodujących inflację cen.</p><p class='black-text'>"Dziś prezydent ogłasza, że Departament Energii umożliwi uwolnienie 50 milionów baryłek ropy ze strategicznej rezerwy ropy naftowej, aby obniżyć ceny dla Amerykanów i zająć się niedopasowaniem między popytem podczas wychodzenia z pandemii a podażą" - <a href="https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/11/23/president-biden-announces-release-from-the-strategic-petroleum-reserve-as-part-of-ongoing-efforts-to-lower-prices-and-address-lack-of-supply-around-the-world/" target="_blank">Biały Dom napisał w oświadczeniu</a>. "Na skutek decyzji prezydenta Bidena i naszych wysiłków dyplomatycznych to uwolnienie zostanie podjęte równolegle z innymi głównymi krajami konsumującymi energię, w tym Chinami, Indiami, Japonią, Koreą Południową i Wielką Brytanią".</p><p class='black-text'>Kontrakty terminowe na ropę West Texas Intermediate <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/USO"><span style="color:#333">(</span><span style=";">USO</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="USO" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="USO" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="USO" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> odrobiły straty z wcześniejszych sesji i wzrosły o 2% po komunikacie Białego Domu.</p><p class='black-text'>Sztuczny zastrzyk ropy na rynek krajowy ma zwiększyć dostępną podaż, co w teorii ma przełożyć się na spadek cen. Ostatnie i jedyne wykorzystanie SPR miało miejsce przez byłego prezydenta Baracka Obamę, którego zarządzenie z 2011 r. miało na celu powstrzymanie gwałtownie rosnących cen paliw. Prezydent Donald Trump, chcąc wesprzeć koncerny naftowe, nakazał wypełnić SPR do pełna.</p><p class='black-text'>Sekretarz ds. energii, Jennifer Granholm, po raz pierwszy <a href="https://www.pws.io/white-house-mulling-strategic-petroleum-reserve-release-and-export-ban-to-soothe-market" target="_blank">pomyślała o wykorzystaniu SPR</a> w sierpniu. Propozycja Granholm była odpowiedzią na odrzucenie przez doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego Jamesa Sullivana propozycji OPEC+, który nalegał na zwiększenie produkcji. Granholm przedstawiła również pomysł zakazu eksportu, ale na razie nie wiadomo, czy administracja nadal go rozważa.</p><p class='black-text'>Biorąc pod uwagę, że decyzja prezydenta Bidena jest efektem współpracy z największymi producentami energii, konsumenci mogą w najbliższych dniach zauważyć niewielki spadek cen. Trudno jednak przewidzieć, jak duże będą tego efekty. Biorąc pod uwagę ciągłe zakłócenia w dostawach, kwestią jest raczej to, jak szybko uda się przetransportować paliwo, a nie to, ile jest go obecnie w magazynach.</p> https://www.paszport.ws/prezydent-biden-zezwala-na-uwolnienie-strategicznych-rezerw-ropy-naftowej-aby-zbić-ceny-paliw Tue, 30 Nov 2021 11:38:33 -0500 Michael Mooney CEO Twittera rezygnuje ze stanowiska https://www.paszport.ws/ceo-twittera-rezygnuje-ze-stanowiska <p class='black-text'><b>Współzałożyciel Twittera <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/TWTR"><span style="color:#333">(</span><span style=";">TWTR</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="TWTR" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="TWTR" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="TWTR" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> Jack Dorsey zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego. Kluczowa zmiana weszła w życie 'od razu'. Handel akcjami Twittera w trakcie sesji był kilkukrotnie wstrzymywany.</b></p><p class='black-text'><i>"Zdecydowałem się opuścić Twittera, ponieważ wierzę, że firma jest gotowa funkcjonować bez swoich założycieli" </i>- oświadczył Dorsey w uwagach wraz z ogłoszeniem decyzji na Twitterze. Nowym dyrektorem generalnym został Parag Agrawal, który jest związany z Twitterem od ponad dekady i pełnił funkcję dyrektora ds. technologii od 2017 roku. Dorsey pozostanie członkiem zarządu do końca kadencji w 2022 roku.</p><p class='black-text'>Rezygnacja Dorsey'a ze stanowiska była w istocie oczekiwana i nie stanowiła niespodzianki. Dorsey to kontrowersyjna postać, ponieważ swój służbowy czas współdzieli pomiędzy Twittera, a funkcję dyrektora generalnego operatora płatności Square <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/SQ"><span style="color:#333">(</span><span style=";">SQ</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="SQ" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="SQ" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="SQ" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>. Akcjonariusze wielokrotnie wcześniej naciskali na Dorsey'a, aby zrezygnował ze stanowiska, ponieważ kwestionowali jego możliwości odpowiedniego pełnienia obydwu funkcji. W przeciwieństwie do Twittera, Square odnosi znacznie większe sukcesy, a jego kapitalizacja rynkowa wzrosła z 2,9 miliarda USD po IPO w 2015 roku do prawie 100 miliardów USD dzisiaj. Tymczasem na akcjach Twittera od lat obserwuje się stagnację, a po wczorajszej sesji akcje wróciły do punktu zamknięcia pierwszego dnia notowań po IPO z 2013 roku. Innymi słowy Twitter przez lata był po prostu źle zarządzany, nie zbudował dużej społeczności, zarabia mało i w zestawieniu do konkurencji prezentuje się co najmniej słabo.</p><div class="image-holder"><img id="490" alt="" src="//images5.paszport.ws/cached_images/1619788214-608c01b6719b1.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Anthony Correia / Shutterstock.com</div></div><p class='black-text'>Potwierdził to niejako ostatni raport kwartalny Twittera opublikowany 26 października, który wprawdzie był zgodny z oczekiwaniami w zakresie przychodów 1,28 miliarda USD (wzrost o 39% r/r), jednak zawiódł w zakresie zysków wykazując 0,54 USD straty na akcję, wobec oczekiwanych zysków 0,15 USD na akcję.</p><p class='black-text'>W najnowszym raporcie kwartalnym firma wskazała na liczbę 211 milionów dziennych użytkowników, co znacznie odbiega od 306 milionów codziennie korzystających z Snapchata <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/SNAP"><span style="color:#333">(</span><span style=";">SNAP</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="SNAP" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="SNAP" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="SNAP" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, nie mówiąc już o 1,93 miliarda codziennych użytkowników Facebooka <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/FB"><span style="color:#333">(</span><span style=";">FB</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="FB" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="FB" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="FB" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>.</p><p class='black-text'>Od tego czasu akcje Twittera spadły o jedną czwartą.</p><p class='black-text'>Po poniedziałkowym odejściu Dorseya wygląda na to, że jego krytycy w końcu dostali to, czego sobie życzyli. Akcje spółki po początkowym wzroście, przez resztę sesji znajdowały się pod presją sprzedających, tracąc ostatecznie niespełna 3%.</p> https://www.paszport.ws/ceo-twittera-rezygnuje-ze-stanowiska Tue, 30 Nov 2021 01:36:53 -0500 Patryk Chyla Turystyka na trudnej drodze do zrównoważonego rozwoju https://www.paszport.ws/turystyka-na-trudnej-drodze-do-zrównoważonego-rozwoju <p class='black-text'><b>Zmiany klimatyczne doprowadziły w ostatnich latach do gwałtownego wzrostu liczby ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak powodzie w Niemczech, cyklony w Indiach, pożary lasów w USA i Rosji. Sektor turystyczny, będący beneficjentem zasobów naturalnych, a także sprawcą zanieczyszczeń, znajduje się w krytycznym położeniu.</b></p><p class='black-text'>Według raportu Światowej Organizacji Turystyki ONZ (UNWTO), emisje związane z transportem w turystyce mają wzrosnąć do 5,3% wszystkich emisji spowodowanych przez człowieka do 2030 roku (z 5% w 2016 roku). Biorąc pod uwagę przewidywany wzrost turystyki w ciągu następnej dekady, emisje związane z transportem będą dalej rosły, biorąc pod uwagę obecne technologie paliwowe. Wpływ zmian klimatycznych będzie nierównomierny w różnych krajach i regionach, ale kraje rozwijające się zależne od turystyki będą bardziej narażone, ponieważ ekstremalne zjawiska pogodowe nie tylko zagrożą ich ekosystemom, ale także spowodują odpływ turystów. W szczególności obszary nisko położone będą w większym stopniu narażone na ekstremalne zjawiska pogodowe. ONZ sklasyfikowało 38 takich wrażliwych na zmiany klimatu krajów jako Małe Rozwijające się Państwa Wyspiarskie (SIDS), z których wiele znajduje się również na liście 25 krajów najbardziej zależnych od dochodów z turystyki.</p><p class='black-text'>Bahamy, jedno z SIDS, znalazły się wśród krajów najbardziej dotkniętych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi w 2019 roku, według indeksu ryzyka klimatycznego Germanwatch, który analizuje wpływ zmian klimatycznych na całym świecie. Filipiny i Tajlandia, które należą do krajów najbardziej zależnych od turystyki, również znalazły się na liście 10 krajów najbardziej dotkniętych zmianami klimatu w latach 2000-2019. Duży stopień pokrywania się krajów zagrożonych zmianami klimatu i tych zależnych od turystów stanowi największy problem: turyści są często największymi trucicielami. Dobrym przykładem są Malediwy, kraj archipelagowy, w którym ponad 80% wysp leży zaledwie 1 m nad poziomem morza. Podczas gdy turystyka przynosi 60% wpływów tego kraju z wymiany zagranicznej, turyści międzynarodowi przyczyniają się również do 95% emisji związanych z turystyką.</p><div class="image-holder"><img id="9419" alt="" src="//images.paszport.ws/cached_images/1601398877-5f73685da77cf.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Johnathan Leonardo/ Unsplash</div></div><p class='black-text'>Brak finansowania spowolni wysiłki na rzecz łagodzenia skutków zmian klimatu. W odpowiedzi na to, Malediwy stały się liderem ekologicznych inicjatyw, wycofując się z użycia chlorofluorowęglowodorów 10 lat przed terminem wyznaczonym przez Protokół Montrealski, a także są na dobrej drodze do zaprzestania używania jednorazowych plastików do 2023 roku i oleju napędowego do 2030 roku. Kraj ten opracował również plany wzmocnienia raf koralowych i budowy zrównoważonej infrastruktury. Jednak inicjatywy Malediwów i innych krajów napotykają na poważną przeszkodę - brak środków finansowych.</p><p class='black-text'>Oprócz wysiłków indywidualnych (jak w przypadku Malediwów), podjęto wspólne wysiłki w celu ustalenia wspólnych celów w zakresie ograniczenia emisji oraz przeznaczono środki na inwestycje w zrównoważone projekty. Podczas COP26 ponad 300 interesariuszy podpisało "Deklarację z Glasgow w sprawie działań na rzecz klimatu w turystyce", której celem jest zmniejszenie emisji o połowę do 2030 roku i osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 roku. Zwiększy to presję na rządy i przedsiębiorstwa, aby przyspieszyć działania, ale cele te będą trudne do osiągnięcia, szczególnie dla tych najbardziej narażonych na zmiany klimatyczne (takich jak SIDS). W większości przypadków te rozwijające się gospodarki zostały jeszcze bardziej osłabione przez pandemię Covid-19, a rządy będą nadal skoncentrowane na zwiększaniu dochodów z turystyki do poziomu sprzed pandemii. Będą one w dalszym ciągu uzależnione od zamożnych narodów i organizacji wielostronnych w zakresie finansowania ich wysiłków na rzecz łagodzenia zmian klimatu.</p><div class="image-holder"><img id="11199" alt="" src="//images2.paszport.ws/cached_images/1636406146-61899382b1a6d.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Kancelaria Premiera / Flickr.com</div></div><p class='black-text'>Finansowanie działań związanych z klimatem było jednym z najbardziej dyskutowanych tematów na konferencji w Glasgow. Choć w najbliższych latach będzie to nadal poważnym wyzwaniem, to jednak poczyniono pewne postępy - "zielone pożyczki" trafiają do sektora turystycznego, ponieważ coraz więcej krajów bada możliwości zrównoważonego rozwoju, starając się jednocześnie odzyskać turystów po pandemii. W 2021 roku Fundusz Inwestycji Publicznych Arabii Saudyjskiej pozyskał "zieloną pożyczkę" na realizację projektu zrównoważonego rozwoju turystyki nad Morzem Czerwonym, który obejmuje luksusowy projekt turystyczny Amaala.</p><div class="image-holder"><img id="2177" alt="" src="//images5.paszport.ws/cached_images/1618495821-6078494d83d47.jpg" /></div><p class='black-text'>W związku z tym, że cele zrównoważonego rozwoju zostały jeszcze bardziej priorytetowo potraktowane przez COP26, spodziewamy się, że sektor turystyczny otrzyma więcej zielonych pożyczek w perspektywie krótko- i średnioterminowej, zwłaszcza gdy odzyska siły po spowolnieniu spowodowanym pandemią. Większy nacisk zostanie również położony na politykę zachęcającą sektor prywatny do udziału w formie mechanizmów podziału ryzyka i instrumentów finansowych. Kraje, takie jak Tajlandia, będą dążyć do nakładania podatków turystycznych w celu wspierania zrównoważonych projektów i rozwiązywania problemów związanych z nadmierną turystyką.</p><div class="image-holder"><img id="11202" alt="" src="//images4.paszport.ws/cached_images/1636406150-6189938655d76.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Number 10 / Flickr.com</div></div><p class='black-text'>Z drugiej strony, sektory zanieczyszczające środowisko, takie jak linie lotnicze, znajdą się w 2022 r. i później pod zwiększoną presją ze strony organów regulacyjnych, konsumentów i inwestorów, aby ograniczyć emisje. Linie lotnicze będą musiały dostosować się do systemu kompensacji i redukcji emisji dwutlenku węgla dla międzynarodowych linii lotniczych (CORSIA), którego pierwszy trzyletni przegląd odbędzie się w listopadzie 2022 roku. Biorąc pod uwagę powolne ożywienie popytu na podróże lotnicze, linie lotnicze prawdopodobnie nie poniosą kosztów związanych z offsetem węglowym w 2022 r., ale zgodność z CORSIA nadal będzie zwiększać ich koszty operacyjne.</p><p class='black-text'>Turystyka na drodze do zrównoważonego rozwoju napotka kilka przeszkód. Poza brakiem finansowania, chwiejna odbudowa po załamaniu pandemii może zniweczyć koncentrację na działaniach na rzecz klimatu. Co więcej, regulacje w postaci podatków, ulg węglowych i kredytów węglowych spowodują wzrost kosztów, przez co podróże staną się droższe. Zwiększy to ryzyko, że wysiłki na rzecz łagodzenia skutków zmian klimatycznych będą nieproporcjonalne - skoncentrowane głównie na projektach premium i luksusowych destynacjach - podważając tym samym globalny cel zerowej emisji netto.</p> https://www.paszport.ws/turystyka-na-trudnej-drodze-do-zrównoważonego-rozwoju Tue, 30 Nov 2021 01:19:47 -0500 Czy metaverse to przyszła kopalnia złota dla firm? https://www.paszport.ws/czy-metaverse-to-przyszła-kopalnia-złota-dla-firm <p class='black-text'><b>Po tym wszystkim, jak gigant social-media Facebook <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/FB"><span style="color:#333">(</span><span style=";">FB</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="FB" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="FB" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="FB" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> zmienił nazwę na Meta w zeszłym miesiącu, aby odzwierciedlić swoje ambicje budowania metawersum, gdzie rozszerzona i wirtualna rzeczywistość pozwoli użytkownikom na interakcję w światach online, które obejmują gry i zakupy. Nvidia <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/NVDA"><span style="color:#333">(</span><span style=";">NVDA</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="NVDA" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="NVDA" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="NVDA" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, potęga w dziedzinie chipów komputerowych, zaprezentowała nowe oprogramowanie i narzędzia obliczeniowe, aby wzmocnić swoje własne konkurencyjne parcie na wirtualne światy, które nazywa Omniverse.</b></p><p class='black-text'>Jej innowacje obejmują platformę do generowania inteligentnych awatarów, a także silnik komputerowy, który pomoże trenować głębokie sieci neuronowe, które tworzą AI. Optymizm w stosunku do Nvidii i metaverse poprawił notowania firmy w ostatnich tygodniach, ponieważ cena akcji rosła również po dobrych wynikach finansowych, CEO Jensen Huang nie pominął okazji, aby porozmawiać o przyszłości firmy w wirtualnych światach, opisując jak <a href="https://www.barrons.com/articles/metaverse-opportunity-luxury-goods-51637166689">"Omniverse łączy doświadczenie Nvidii w AI, symulacji, grafice i infrastrukturze obliczeniowej".</a></p><p class='black-text'><a href="https://www.barrons.com/articles/metaverse-opportunity-luxury-goods-51637166689">"To jest wierzchołek góry lodowej tego, co ma nadejść</a>" - powiedział. Wirtualne światy nigdy nie były bardziej realne. I choć inwestorzy skłonni do wyprzedzenia trendu mogą od razu spoglądać na akcje high-tech napędzające przyszłość, możliwości są w rzeczywistości o wiele bardziej zróżnicowane.</p><div class="image-holder"><img id="11193" alt="" src="//images5.paszport.ws/cached_images/1636146942-61859efececbc.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Meta</div></div><p class='black-text'>Według nowych badań przeprowadzonych przez Morgan Stanley <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/MS"><span style="color:#333">(</span><span style=";">MS</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="MS" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="MS" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="MS" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, aktywa cyfrowe mogą stanowić 10% rynku dóbr luksusowych do 2030 r., dając możliwość uzyskania przychodów na poziomie 50 miliardów euro (57 miliardów dolarów) i zwiększając zyski branży nawet o 25%. <a href="https://www.barrons.com/articles/metaverse-opportunity-luxury-goods-51637166689">"Obecnie ludzie spędzają więcej czasu na interakcji ze swoimi przyjaciółmi w mediach społecznościowych i na platformach do gier niż w prawdziwym życiu w krajach rozwiniętych"</a>, powiedział zespół banku, kierowany przez Edwarda Stanleya, Edouarda Aubina i Elenę Mariani.<a href="https://www.barrons.com/articles/metaverse-opportunity-luxury-goods-51637166689"> "W miarę jak coraz więcej aspektów życia ludzi przenosi się do internetu, popyt na cyfrową modę i dobra luksusowe będzie w najbliższych latach dramatycznie rósł"</a> - dodali.</p><p class='black-text'>Istnieją zasadniczo dwie różne gałęzie możliwości metawersum dla firm luksusowych. Pierwsza z nich to gry - szczególnie te społecznościowe, w których duży nacisk kładzie się na wizerunek gracza. Według Morgan Stanley, coraz większą popularnością cieszą się gry, w których użytkownicy mogą płacić za dodanie luksusowych produktów do swojego internetowego awatara, również poprzez umowy z deweloperami o podziale przychodów. Oprócz gier są wydarzenia online, takie jak festiwale muzyczne, które mają potencjał dotarcia do ogromnej grupy młodych konsumentów. Obok marek luksusowych, beneficjentami tego trendu są takie firmy jak Universal Music Group (AMS: UMG).</p><div class="image-holder"><img id="9372" alt="" src="//images.paszport.ws/cached_images/1600696876-5f68b22cb6934.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Laineema/ Flickr </div></div><p class='black-text'>Drugą szansą dla metaverse są niezbywalne tokeny (NFT), które są tokenizowanymi wersjami mediów cyfrowych, przechowywanymi i wymienianymi na blockchainie - zdecentralizowanej technologii księgi głównej leżącej u podstaw kryptowalut takich jak Bitcoin i Ether. Firmy luksusowe mogą sprzedawać ekskluzywne wersje swoich produktów cyfrowych za wysoką cenę: Dolce & Gabbana sprzedał dziewięć NFT za 5,7 mln dolarów, jak wynika z badań banku. NFT tylko zyskują na popularności. Według Morgan Stanley, w przypadku hossy, każdy z adresowanych rynków powinien przynieść podobny wzrost sprzedaży w sektorze luksusowym, ale NFT będą prawdopodobnie bardziej dochodowe.</p><p class='black-text'><a href="https://www.barrons.com/articles/metaverse-opportunity-luxury-goods-51637166689">"Podczas gdy współpraca w zakresie gier jest, naszym zdaniem, bardziej zaawansowana pod względem zdolności do generowania przychodów i szerszego efektu halo dla branży, NFT stanowią bardziej materialną szansę na wzrost EBIT w pozostałej części dekady" </a>- powiedział zespół banku. Współpraca z grami może stanowić 40% przychodów z metaverse do 2030 roku, ale tylko 20% zysków. Podczas gdy przychody z mediów cyfrowych pozostają nieistotne dla marek luksusowych, możliwości tylko rosną, według Morgan Stanley. Podczas gdy rozwój metaverse zajmie lata i istnieje ryzyko dla jego długoterminowej przyszłości, gry społecznościowe i NFT są krótkoterminowe. Cały sektor luksusowy prawdopodobnie skorzysta z tych trendów, ale niektóre firmy mają lepszą pozycję niż inne. Mianowicie, marki "soft luxury", które produkują gotowe do noszenia produkty, takie jak wyroby skórzane i buty, są w lepszym położeniu niż grupy "hard luxury", specjalizujące się w biżuterii i zegarkach. A jeśli prawdą jest, że użytkownicy będą bardziej skłonni do noszenia skórzanych kurtek niż Rolexów w metawersum, zespół Morgan Stanley ma swój typ na wybór akcji: Kering (EPA: KER). Francuska grupa zajmująca się towarami luksusowymi jest właścicielem takich marek jak Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen i innych. Jest to najlepsza pozycja biorąc pod uwagę demografię marek, jak również przewagę firmy w innowacyjnej współpracy cyfrowej, według banku.</p><div class="image-holder"><img id="9744" alt="" src="//images4.paszport.ws/cached_images/1606500084-5fc13ef423cca.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Umberto/ Unsplash</div></div><p class='black-text'>Balenciaga, na przykład, ma nowe partnerstwo dla towarów w grze online Fortnite. Użytkownicy mogą kupić ubrania z prawdziwego świata i zobaczyć billboard w grze, który pojawił się jednocześnie w Nowym Jorku, Londynie, Tokio i Seulu. Gucci, ze swojej strony, podjął współpracę z platformą do tworzenia gier Roblox (RBLX) pozwalając graczom na zakup wirtualnych produktów. Jak podaje Morgan Stanley, było tak dużo szumu wokół zakupu wirtualnej torebki Gucci, że odsprzedawała się ona na rynku online za więcej pieniędzy niż jej odpowiednik w świecie rzeczywistym. Akcje Kering, które są również przedmiotem obrotu na amerykańskich rynkach pozagiełdowych, wzrosły w tym roku o ponad 25%.<a href="https://www.barrons.com/articles/metaverse-opportunity-luxury-goods-51637166689"> "Metaverse nie jest tylko jakimś futurystycznym pomysłem. Wczesne jego wersje już istnieją"</a>, powiedział zespół w Morgan Stanley. <a href="https://www.barrons.com/articles/metaverse-opportunity-luxury-goods-51637166689">"Oferuje on dużą szansę dla marek tylko cyfrowych. Ale marki luksusowe, z ich ogromną własnością intelektualną budowaną przez dziesięciolecia, będą jednymi z głównych beneficjentów"</a> - dodano.</p><div class="image-holder"><img id="7906" alt="" src="//images4.paszport.ws/cached_images/1579888864-5e2b30e08208c.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Jonathan Francisca/ Unsplash</div></div> https://www.paszport.ws/czy-metaverse-to-przyszła-kopalnia-złota-dla-firm Tue, 30 Nov 2021 01:08:43 -0500 Tomasz Ocap Adidas szuka nowych rozwiązań na poprawę wyników https://www.paszport.ws/adidas-szuka-nowych-rozwiązań-na-poprawę-wyników <p class='black-text'><b>W ciągu ostatnich dwóch lat branża butów mogła być postrzegana jako dobra metafora globalnej gospodarki w erze Covid - najpierw dotknięta restrykcjami, potem wspierana przez szczepienia, a teraz sparaliżowana przez zakłócenia w dostawach. Wiodący producenci odzieży sportowej nie byli jednakowo traktowani przez rynki finansowe.</b></p><p class='black-text'>Porównując akcje Nike <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/NKE"><span style="color:#333">(</span><span style=";">NKE</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="NKE" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="NKE" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="NKE" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, które wzrosły o 66% od stycznia 2020 roku (przed rozpoczęciem pandemii), z akcjami konkurencyjnego Adidasa (OTCMKTS: ADDYY), które w tym samym okresie spadły o ponad 2%. Przyznajmy, że amerykański rynek akcji, mierzony indeksem S&P 500, wzrósł w tym czasie o 45%, podczas gdy rynek niemiecki, na którym notowany jest Adidas, zyskał tylko 22%, co odzwierciedla różnice w sposobie, w jaki gospodarki europejska i amerykańska zostały dotknięte i ich różne ścieżki wychodzenia z kryzysu. Mimo to, rozbieżność pomiędzy cenami akcji producentów odzieży sportowej wydaje się wskazywać, że wspólne globalne problemy branży - głównie w postaci wąskich gardeł łańcucha dostaw - nie są jedynym problemem.</p><p class='black-text'>Adidas ujawnił skalę swoich kłopotów, spowodowanych zamknięciem fabryk w Wietnamie, skąd pochodzi prawie jedna trzecia jego produkcji, oraz 15% spadkiem sprzedaży na rynku chińskim. Dyrektor finansowy Harm Ohlmeyer wyjaśnił wtedy, że zamknięcie fabryk w Wietnamie - z powodu ponownych restrykcji związanych z koronawirusem - uniemożliwiło produkcję 100 milionów sztuk w drugiej połowie tego roku, co doprowadziło do utraty przychodów w wysokości ok. miliarda euro (1,1 miliarda dolarów). Sprzedaż w Chinach spadła z powodu ponownych ograniczeń w regionach i miastach tego kraju dotkniętych nawrotem pandemii. Do tego dochodzi bojkot przez chińskich klientów, do którego często zachęcają władze: Adidas jest jedną z firm, które zobowiązały się nie sprowadzać bawełny z prowincji Xinjiang po doniesieniach o łamaniu praw człowieka wobec muzułmanów ujgurskich, czemu Pekin stanowczo zaprzecza.</p><div class="image-holder"><img id="8520" alt="" src="//images4.paszport.ws/cached_images/1588190471-5ea9dd0781662.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Visitor7 / Wikimedia Commons</div></div><p class='black-text'>Inni producenci odzieży i butów sportowych, tacy jak Puma (OTCMKTS: PUMSY), również ostrzegli, że zakłócenia w dostawach utrudnią sprzedaż w 2022 roku. Zatłoczone porty i zamknięte fabryki pod koniec 2021 roku nie wyjaśniają, dlaczego sprzedaż Adidasa spadła o 14% w 2020 roku, podczas gdy sprzedaż Pumy prawie nie spadła. Po części to właśnie skłoniło Adidasa do przyjęcia w marcu pięcioletniego planu naprawczego, mającego na celu zwiększenie rentowności. Obejmował on zobowiązanie do sprzedaży Reeboka, co nastąpiło w sierpniu, gdy Authentic Brands przejął jednostkę w ramach transakcji o wartości 2,1 mld euro. Patrząc w przyszłość, łatwo byłoby rozróżnić problem, który jest poza zasięgiem Adidasa - Wietnam - i ten, którym może się zająć - Chiny. Firma stara się rozwiązać pierwszy problem, przenosząc produkcję do Indonezji i Chin, gdzie wydaje się, że na razie łatwiej jest produkować niż sprzedawać swoje towary.</p><p class='black-text'>Analityk Deutsche Bank Adam Cochrane zauważył, że problem chiński będzie trudniejszy do rozwiązania niż wietnamski, który uważa za przejściowy. Jak pisze, będzie to wymagało inwestycji, ponieważ marki takie jak Nike i chiński Li-Ning rozwijają się pod względem preferencji konsumentów. Adidas będzie musiał <a href="https://www.barrons.com/articles/dow-futures-plunge-oil-bond-yields-fall-covid-variant-fears-stock-market-51637917740">"zwiększyć inwestycje, aby odzyskać swoją wiodącą percepcję marki",</a> dodaje Cochrane. Ale pomysł, że wietnamskie fabryki zostaną wkrótce ponownie otwarte, powinien być również traktowany z ostrożnością, więc "przejściowe" może trwać przez jakiś czas. Analitycy Bank of America <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/BAC"><span style="color:#333">(</span><span style=";">BAC</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="BAC" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="BAC" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="BAC" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> uważają, że "oczekiwania na szybką normalizację mogą być zbyt optymistyczne", ze względu na skomplikowane zasady ponownego otwarcia, wciąż niskie wskaźniki szczepień w kraju i niedobory siły roboczej.</p><div class="image-holder"><img id="6628" alt="" src="//images.paszport.ws/cached_images/1540811042-5bd6e92233e1f.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Adidas</div></div><p class='black-text'>Cochrane wyznaczył cenę docelową dla Adidasa na poziomie 345€ - 350€, co oznacza wzrost o 20% w stosunku do obecnej ceny. W związku z tym, że krótka perspektywa jest trudna, spółka będzie musiała skupić się na najlepszych sposobach przywrócenia optymizmu w perspektywie średnio- i długoterminowej.</p> https://www.paszport.ws/adidas-szuka-nowych-rozwiązań-na-poprawę-wyników Tue, 30 Nov 2021 00:57:00 -0500 Tomasz Ocap Walmart jest dobrze przygotowany na święta https://www.paszport.ws/walmart-jest-dobrze-przygotowany-na-święta <p class='black-text'><b>Nawet w normalnych warunkach ekonomicznych prowadzenie biznesu, który generuje ponad 500 miliardów USD rocznej sprzedaży jest poważnym wyzwaniem. Tymczasem największy na świecie sprzedawca detaliczny, pomimo ogólnoświatowych trudności, pokazuje konkurencji jak 'rozegrać' kryzys w łańcuchach dostaw i jeszcze na tym zarobić.</b></p><p class='black-text'>Ogólnie rzecz biorąc Walmart był jednym z niewielu sklepów, które mogły być otwarte w trakcie lockdownów w 2020 roku, co pozwoliło firmie uzyskać największe tempo wzrostu od dekady. Niemniej jednak najnowsze dane potwierdzają, że firma utrzymuje dynamikę sprzedaży pomimo ponownego otwarcia gospodarki, a co za tym idzie większej ilości miejsc, gdzie Amerykanim może wydawać pieniądze. Najwyraźniej podczas pandemii Walmart pozyskał wielu nowych klientów, którzy widocznie byli zadowoleni z niskich cen i nieograniczonego wyboru na sklepowych półkach i pozostali w sklepie na dłużej.</p><div class="image-holder"><img id="1375" alt="" src="//images5.paszport.ws/cached_images/1628097072-610aca30070b6.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Mike Mozart / Flickr.com</div></div><p class='black-text'>Walmart <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/WMT"><span style="color:#333">(</span><span style=";">WMT</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="WMT" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="WMT" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="WMT" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, który niedawno opublikował wyniki kwartalne, z łatwością pokonał prognozy, przy okazji wprawiając rynek i konkurencję w osłupienie. Podczas gdy jesienny sezon publikacji kwartalnych upłynął pod wspólnym hasłem 'problemów w łańcuchach dostaw', czym chętnie zasłaniały się liczne firmy produkcyjne czy sprzedawcy detaliczni, tłumacząc np. niższe słupki sprzedaży, Walmart w trzecim kwartale podatkowym 2022 roju, zakończonym 31 października potrafił utrzymać dynamikę sprzedaży, którą uzyskał na początku pandemii. Innymi słowy Walmart odnotował w kwartale wzrost sprzedaży porównywalnej w sklepach o 9,2% r/r, co obejmuje placówki otwarte co najmniej 12 miesięcy. Sprzedaż w placówkach Sam's Club (sieć hurtowni na karty członkowskie) była jeszcze silniejsza, rzędu 13,9% r/r. Jeśli spojrzeć na to z perspektywy dwóch lat wzrost wyniósł odpowiednio 15,6% dla Walmart i 25% dla Sam's Club. Całkowite przychody wzrosły o 4,3% r/r do 140,5 miliarda USD (wobec prognoz 135,6 miliarda USD), natomiast zysk netto wyniósł 1,45 USD na akcję (wobec oczekiwań 1,4 USD na akcję).</p><p class='black-text'>Chociaż rynek w zasadzie nieco zlekceważył wyniki spółki, dane pokazały, że firma doskonale sobie radzi w czasie kryzysu transportowego, a nawet zdołała zmagazynować zapasy na sezon świąteczny. W biznesie Walmart opóźnienia w produkcji czy niedobory transportowe nie mają aż tak fundamentalnego znaczenia, jak w biznesach mniejszych sklepów i pojedynczych marek, ponieważ jeżeli na półce sklepowej zabraknie towaru jednej marki, sprzedawca detaliczny z łatwością znajduje inny produkt, który wypełni lukę. Miejsce na półce w Walmarcie jest niezwykle cenne i producenci doskonale o tym wiedzą, priorytetowo wysyłając dostawy do Walmartu. Dzięki temu właśnie Walmart był w stanie zapewnić sobie wzrost zapasów magazynowych o 12% rok do roku, co normalnie byłoby zinterpretowane jako minus, jednak biorąc pod uwagę bieżącą sytuację w zakresie dostaw i rozgrzaną do czerwoności konsumpcję detaliczną, inwestorzy uznali to jako dobrą zapowiedź bogatego sezonu świątecznego. Innymi słowy Walmart przygotował się na święta i będzie miał ogółem wspaniały rok.</p><div class="image-holder"><img id="566" alt="" src="//images.paszport.ws/cached_images/1542024020-5be96b54613c5.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Joseph Sohm / Shutterstock.com </div></div><p class='black-text'>Gigant detalu to wie i nie przypadkiem podniósł prognozy na cały rok, wskazując na porównywalny wzrost sprzedaży ogółem w USA o 6% r/r i finalnego zysku na akcję w wysokości 6,40 USD wobec wcześniejszych prognoz 6,20-6,35 USD. Zważywszy na to, że 90% klientów ze Stanów Zjednoczonych znajduje się w promieniu 10 mil od najbliższego Walmartu, logistyka firmy będzie miała pełne ręce roboty.</p> https://www.paszport.ws/walmart-jest-dobrze-przygotowany-na-święta Tue, 30 Nov 2021 00:44:27 -0500 Patryk Chyla Ceny ropy – nowy wariant wszystko zmienił https://www.paszport.ws/ceny-ropy-nowy-wariant-wszystko-zmienił <p class='black-text'>Ceny ropy na świecie zmierzały powoli do 100 dolarów za baryłkę... ale pojawił się nowy wariant Covid-19, który może wszystko zmienić.</p><p class='black-text'>Światowe ceny ropy spadły o ponad 10% w największym jednodniowym spadku od kwietnia zeszłego roku, po tym, jak nowy wariant Covid-19 wzbudził obawy na rynku o ponowne globalne ograniczenia w podróżowaniu, które mogą wykoleić ożywienie na rynku ropy. Widmo lockdownów również przeraża rynki.</p><p class='black-text'>Przez wielu uważany za najbardziej niepokojący nowy wariant Covid-19 spowodował, że cena ropy typu Brent spadły o 8,77 USD lub 10,7% do 73,45 USD za baryłkę w piątek po południu po tym, jak kraje w Europie i Azji wprowadziły natychmiastowe ograniczenia w podróżowaniu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wariantu B.1.1.529 zidentyfikowany w kilku krajach afrykańskich.</p><p class='black-text'>Cena ropy za baryłkę w USA spadła o ponad 9,12 USD lub 11,6%, do 69,27 USD w jednym z największych spadków od czasu zamknięcia gospodarek światowych i surowych ograniczeń w podróżowaniu w kwietniu 2020 r., które spowodowały, że ceny ropy po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych stały się ujemne.</p><p class='black-text'>Nowy wariant ma wiele mutacji które, jak obawiają się naukowcy, mogą umożliwić mu uniknięcie odpowiedzi immunologicznej wywołanej przez istniejące szczepionki.</p><p class='black-text'>Nowy wariant już wzbudził popłoch w niektórych krajach. Po identyfikacji na początku tego tygodnia, rząd Wielkiej Brytanii ogłosił w czwartek wieczorem, że umieszcza sześć krajów południowoafrykańskich z powrotem na angielskiej czerwonej liście podróży, a brytyjscy podróżnicy powracający z tych lokalizacji od 4 rano w niedzielę muszą poddać się kwarantannie. Tymczasem przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że UE również dąży do wstrzymania podróży lotniczych z regionu.</p><div class="image-holder"><img id="10655" alt="" src="//images4.paszport.ws/cached_images/1623701526-60c7b8163587f.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; DHT / https://www.dhtankers.com/about-dht/image-downloads/</div></div><p class='black-text'>B.1.1.529 grozi odwróceniem zysków na rynku ropy naftowej w ostatnich miesiącach, ponieważ podróże i działalność gospodarcza zaczęły odradzać się po serii blokad spowodowanych koronawirusem na całym świecie. Nagły spadek światowych cen ropy spowodował również utratę wartości największych brytyjskich spółek naftowych i gazowych. Gigant naftowy Royal Dutch Shell spadł o 5,5%, podczas gdy BP spadł o 6,7%. Russ Mould, dyrektor inwestycyjny w AJ Bell, powiedział: "Spadek ceny ropy to sposób, w jaki rynek wyraża obawy związane ze spadkiem aktywności gospodarczej. Rynki wyraźnie spekulują, że gwałtowne rozprzestrzenianie się bardziej brutalnego szczepu Covid może po raz kolejny wykoleić światową gospodarkę".</p><p class='black-text'>Spadek cen ropy naftowej nastąpił po próbach niektórych największych konsumentów energii na świecie mających na celu schłodzenie szybko rosnących cen na rynku na początku tego miesiąca, w obawie, że mogą one wywołać wzrost inflacji i kryzys przystępności cenowej dla gospodarstw domowych.</p><div class="image-holder"><img id="8750" alt="" src="//images4.paszport.ws/cached_images/1600128067-5f600443e6a24.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Cameron Venti/ Unsplash</div></div><p class='black-text'>Grupa krajów pod przewodnictwem USA, w tym Wielka Brytania, a także Chiny i Indie, zgodziła się uwolnić miliony baryłek ropy ze swoich rezerw strategicznych, aby złagodzić obawy o dostawy na rynku po wzroście popytu od czasu ponownego otwarcia gospodarek. Sam prezydent Joe Biden ogłaszał, że planuje wypuścić 50 milionów baryłek ropy. Pojawienie się nowego wariantu prawdopodobnie przyćmi również zaplanowane na 2 grudnia negocjacje między kartelem naftowym OPEC a jego sojusznikami, w ramach których planowano dyskutować, czy dostosować propozycję zwiększenia wydobycia o 400 tys. baryłek dziennie w styczniu i później.</p> https://www.paszport.ws/ceny-ropy-nowy-wariant-wszystko-zmienił Tue, 30 Nov 2021 00:39:26 -0500 Filip Madejski Wiadomości rynkowe – 22 listopada: Rynki kończą na minusie. Powell nominowany na drugą kadencję jako szef Fedu https://www.paszport.ws/wiadomości-rynkowe-22-listopada-rynki-kończą-na-minusie-powell-nominowany-na-drugą-kadencję-jako-sze <p class='black-text'>Poniedziałkowe popołudnie przyniosło spadki na amerykańskiej giełdzie. Były wystarczająco duże, by wymazać poranne zyski, które wypracowały rynki w reakcji na ogłoszenie prezydenta USA Joe Bidena, że chce zatrzymać Jerome'a Powella na stanowisku szefa Rezerwy Federalnej. Nasdaq stracił ponad 200 punktów, a S&P 500 skurczył się o 0,3%. Dow Jones Industrial Average zaliczył niewielki wzrost.</p><p class='black-text'>Na zamknięciu S&P 500 Index <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/SPY"><span style="color:#333">(</span><span style=";">SPY</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="SPY" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="SPY" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="SPY" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> poszedł w dół o 0,32% (o 15,01 pkt. do 4682,95 pkt.), Dow Jones Industrial Average <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/DIA"><span style="color:#333">(</span><span style=";">DIA</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="DIA" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="DIA" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="DIA" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> urósł o 0,05% (o 17,27 pkt. do 35619,25 pkt.), a Nasdaq Composite Index <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/QQQ"><span style="color:#333">(</span><span style=";">QQQ</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="QQQ" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="QQQ" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="QQQ" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> spadł o 1,26% (o 202,68 pkt. do 15854,76 pkt.).</p><p class='black-text'>Target <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/TGT"><span style="color:#333">(</span><span style=";">TGT</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="TGT" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="TGT" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="TGT" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> poinformował w poniedziałek, że nie otworzy sklepów w Święto Dziękczynienia, dając swoim pracownikom dzień wolny przed rozpoczęciem intensywnego sezonu bożonarodzeniowego.</p><p class='black-text'>"To, co zaczęło się jako tymczasowy środek na czas pandemii, jest teraz nowym standardem - takim, który uwzględnia naszą zdolność spełniania świątecznych życzeń gości w godzinach i poza godzinami otwarcia sklepów" - napisał w nocie do pracowników szef przedsiębiorstwa Brian Cornell, cytowany przez Associated Press.</p><p class='black-text'>Na wolne nie będą mogły liczyć jednak osoby pracujące w call center i ośrodkach dystrybucji.</p><p class='black-text'>Joe Biden zakomunikował w poniedziałek, że postanowił nominować obecnego szefa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella na drugą kadencję, a Lael Brainard na jego zastępcę.</p><p class='black-text'>"Tak jak mówiłem wcześniej, nie możemy powrócić do stanu sprzed pandemii, musimy odbudować gospodarkę i jestem pewien, że działania prezesa Powella i dr Brainard skupione wokół obniżenia inflacji, stabilizacji cen i poprawy na rynku zatrudnienia sprawią, że gospodarka będzie silniejsza niż kiedykolwiek" - oświadczył Biden.</p><p class='black-text'>Teraz nominacje muszą zostać zatwierdzone w Senacie.</p><p class='black-text'>Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA wzrosła w październiku do najwyższego poziomu od dziewięciu miesięcy. Ta niespodziewana zwyżka sygnalizuje, że popyt na domy znowu idzie w górę za sprawą poprawiających się warunków na rynku pracy.</p><p class='black-text'>Amerykanie kupili w październiku o 0,8% więcej domów, które miały już swoich właścicieli, niż we wrześniu. Jak wskazuje raport stowarzyszenia National Association of Realtors (NAR), w tym roku na rynku wtórnym sprzedano już 6,34 mln nieruchomości. Wskaźnik jest teraz na dobrej drodze, by jeszcze przed końcem roku dobić do 6 mln dolarów, co według NAR byłoby najlepszym wynikiem od 15 lat.</p><p class='black-text'>Na otwarciu S&P 500 Index rósł o 0,45% (o 21,2 pkt. do 4719,16 pkt.), Dow Jones Industrial Average - o 0,37% (o 131,53 pkt. do 35733,51 pkt.), a Nasdaq Composite Index - o 0,49% (o 72,5 pkt. do 16136,85 pkt.).</p> https://www.paszport.ws/wiadomości-rynkowe-22-listopada-rynki-kończą-na-minusie-powell-nominowany-na-drugą-kadencję-jako-sze Mon, 29 Nov 2021 10:30:27 -0500 Rachel Hemple Zamożni już szukają luk podatkowych w proponowanej ustawie o wydatkach socjalnych w USA https://www.paszport.ws/zamożni-już-szukają-luk-podatkowych-w-proponowanej-ustawie-o-wydatkach-socjalnych-w-usa <p class='black-text'>Demokraci od miesięcy spierają się między sobą w Kongresie o ustawę o wydatkach na sieć bezpieczeństwa socjalnego, która ma kosztować 1,75 bln USD, co stanowi największy wydatek socjalny kraju od lat 60-tych. Ten impas został w dużej mierze <a href="https://www.reuters.com/world/us/white-house-eyes-us-house-vote-spending-bill-next-week-deese-2021-11-08/" target="_blank">spowodowany przez umiarkowanych demokratów</a>. Ustawodawcy ci argumentowali, że między innymi podatek dla miliarderów, który początkowo znalazł się w projekcie ustawy, byłby niesprawiedliwie wymierzony w twórców miejsc pracy.</p><p class='black-text'>Teraz demokraci mają nadzieję, że zamiast podatku dla miliarderów, podatek wyrównawczy nakładany na osoby zarabiające ponad 10 mln USD rocznie wystarczy na pokrycie kosztów proponowanej ustawy. Eksperci donoszą jednak, że znalezienie luk w prawie będzie proste i że niektórzy z ultra-bogatych już <a href="https://www.reuters.com/world/us/us-congress-advances-democrats-tax-plans-americas-wealthy-eye-loopholes-2021-11-16/" target="_blank">planują uniknięcie podatku</a>.</p><p class='black-text'>Podatek wyrównawczy zostałby ustalony na poziomie 5% dla osób zarabiających 10 mln USD i 3% dla tych, którzy odnotowują ponad 25 mln USD dochodu rocznie.</p><p class='black-text'>Projekt ustawy miał być początkowo finansowany z odrzuconego już podatku dla miliarderów od niezrealizowanych zysków z akcji. Podatek ten wywołał gorącą debatę w całej sferze politycznej, pomimo faktu, że dotknąłby mniej niż 800 osób, tylko tych zarabiających ponad 100 mln USD rocznie przez trzy lata z rzędu. W szczytowym momencie debaty, Elon Musk sprzedał akcje Tesli Inc <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/TSLA"><span style="color:#333">(</span><span style=";">TSLA</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="TSLA" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="TSLA" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="TSLA" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> o wartości 6,9 mld USD w ramach przygotowań do uniknięcia podatku.</p><p class='black-text'>Według ekspertów finansowych, takich jak dyrektor ds. planowania majątkowego w Comerica Bank, Lisy Featherngill, podatek dla miliarderów "byłby bardzo trudny do uniknięcia". Aktywa lub dochody musiałyby zostać zmniejszone o połowę, aby najbogatsi mogli go uniknąć.</p><p class='black-text'>"Jeśli masz miliard w aktywach, zejście do 500 mln USD nie jest łatwe" - powiedziała Featherngill.</p><p class='black-text'>Eksperci twierdzą natomiast, że nowy podatek wyrównawczy powinien być łatwy do uniknięcia dla większości bogatych. Osoby zamożne, którym uda się uniknąć proponowanego podatku, będą mogły zmniejszyć swoje przewidywane obciążenie podatkowe z 31,8% do 23,8%.</p><p class='black-text'>"Celem jest uzyskanie zmodyfikowanego skorygowanego dochodu brutto poniżej progu i podatek nie ma wówczas zastosowania" - powiedziała agencji <i>Reuters </i>Alvina Lo, główny strateg ds. majątku w Wilmington Trust.</p><p class='black-text'>Niektóre zamożne osoby już planują zmniejszenie swoich dochodów osobistych poniżej progu 10 mln USD, wykorzystując struktury podatkowe typu pass-through (tzw. podatek estoński), korporacje typu C lub korporacje typu S. Każda z tych metod pozwoli osobom fizycznym obniżyć swój osobisty dochód, ale zarobki nadal będą podlegały opodatkowaniu jako dochód z działalności gospodarczej.</p><p class='black-text'>Biały Dom przewiduje, że nowo zaproponowany podatek może przynieść 230 mld USD, ale eksperci twierdzą, że szacunki te prawdopodobnie nie są dokładne, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo, że zamożni będą próbowali uniknąć płacenia.</p><p class='black-text'>Jak podaje <i>Reuters</i>, ustawodawcy ani nie potwierdzili, ani nie zaprzeczyli istnieniu potencjalnych luk prawnych. Choć dokładne szczegóły ustawy nie zostały jeszcze ustalone, eksperci przewidują, że nowy podatek w wysokości do 8% zostanie uwzględniony, ale podatek dla miliarderów nie.</p><p class='black-text'>Podatek prawdopodobnie nie znajdzie się w projekcie ustawy, ale niektórzy demokraci mają nadzieję, że zostanie on wprowadzony do innych aktów prawnych. Autor proponowanego podatku dla miliarderów, przewodniczący senackiej komisji finansów, Ron Wyden, powiedział dziennikarzom, że ma nadzieję, iż podatek ten zostanie wykorzystany do finansowania inicjatyw klimatycznych i sieci bezpieczeństwa socjalnego.</p><p class='black-text'>"Niektórzy eksperci ekonomiczni mówią, że aby mieć pewność, że wpływy zostaną zwiększone, należy wprowadzić podatek dla miliarderów," powiedział Wyden.</p><p class='black-text'>Niedawno Kongres <a href="https://www.reuters.com/world/us/bidens-sweeping-infrastructure-social-spending-bills-finally-get-vote-2021-11-05/" target="_blank">uchwalił</a> ustawę o wartości 1 bln USD, której celem jest sfinansowanie infrastruktury. Jednak w momencie uchwalania ustawy, <a href="https://www.commondreams.org/news/2021/11/17/285-billion-tax-cut-rich-now-2nd-most-expensive-piece-build-back-better" target="_blank">drugim najbardziej kosztownym jej elementem</a> była obniżka podatków dla 10% najlepiej zarabiających.</p> https://www.paszport.ws/zamożni-już-szukają-luk-podatkowych-w-proponowanej-ustawie-o-wydatkach-socjalnych-w-usa Mon, 29 Nov 2021 10:29:37 -0500 Autumn McLain Kontrakt w Bitcoinie. Nadchodzi nowa era w sporcie? https://www.paszport.ws/kontrakt-w-bitcoinie-nadchodzi-nowa-era-w-sporcie <p class='black-text'><b>Czy nadchodzi nowa era kontraktów sportowych? Kolejny zawodnik podpisał umowę, która gwarantuje mu wypłatę w Bitcoinie.</b></p><p class='black-text'>Ostatnim sportowcem, który dołączył do tego grona, jest znany futbolista amerykański, Odell Beckham Jr. Występuje on w lidze NFL od 2014 roku, kiedy to został wybrany w drafcie. Przez 4 sezony grał w New York Giants, a potem przez 2 w Cleveland Browns. Jest jednym z najbardziej popularnych futbolistów, co niedziwne, bo jego umiejętności są nieprzeciętnie. W 2016 roku został graczem, który najszybciej w historii NFL zaliczył 200 przyjęć, jak i 4000 jardów w karierze. Miał także piorunujące wejście do ligi - w pierwszych trzech sezonach zawsze był nominowany do prestiżowej nagrody Pro Bowl, a także dwukrotnie został wybrany do drugiej drużyny All-Pro.</p><p class='black-text'>Odell był również na ustach z powodu licznych kontraktów reklamowych. Jego deal z Nike z 2017 roku był ówczesnym rekordem, jeśli chodzi o wartość - 25 milionów dolarów w ciągu pięciu lat. Kontrakt zawiera także opcję przedłużenie do ośmiu lat, wtedy jego wartość wzrasta do 48 mln.</p><p class='black-text'>Teraz futbolista znów pokazuje, że podąża własnymi ścieżkami i nie boi się być inny. Niedawno podpisał on kontrakt z drużyną Los Angeles Rams. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie to, że otrzyma całą pensję w Bitcoinach.</p><p class='black-text'>"To NOWA ERA i aby ją rozpocząć, z radością ogłaszam, że biorę nową pensję w bitcoinach dzięki @CashApp" - napisał na Twitterze Beckham. "Do wszystkich moich fanów, bez względu na to, gdzie jesteście: Dziękuję! Oddaję również 1 milion dolarów w BTC. Podaj swój $cashtag w #OBJBTC i śledź @CashApp TERAZ."</p><div class="image-holder"><img id="11158" alt="" src="//images3.paszport.ws/cached_images/1634847263-6171ca1fa0d8b.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Michael Fortsch/ Unsplash </div></div><p class='black-text'>Kontrakt powstał ze współpracy z CashApp Square Inc, gigantem płatności mobilnych z USA. Co ciekawe, jest to usługa dostępna jedynie w Stanach Zjednoczonych. Deal zawiera, jak wspomniał sam Beckham, ,,konkurs", w którym futbolista rozda swoim fanom milion dolarów w Bitcoinach.</p><p class='black-text'>Jak jednak wyglądają same liczby na kontrakcie? Według mediów amerykańskich obejmuje on wynagrodzenie podstawowe w wysokości 750 tysięcy dolarów i 500 tysięcy za podpisanie umowy, a także 3 miliony dolarów USD dostępne w ramach zachęt zespołowych. Dzięki sinusoidalnej naturze Bitcoina, może to oznaczać różne ilości kryptowaluty teraz i na koniec sezonu.</p><p class='black-text'>Mimo iż jest to niecodzienna sytuacja, to Beckham nie jest pierwszym graczem NFL, który pobiera swoją pensję w krypto. W listopadzie rozgrywający Green Bay Packers, Aaron Rodgers, ogłosił, że połączył siły ze wspomnianym Cash App, aby zmienić część swojej pensji z kontraktu na Bitcoina. Sam zainteresowany skwitował to wtedy stwierdzeniem ,,wierzę w Bitcoina, a przyszłość jest jasna". Jak widać, Odell Beckham Jr podążył tym samym tropem, a nawet poszedł krok dalej.</p><div class="image-holder"><img id="10175" alt="" src="//images1.paszport.ws/cached_images/1614052894-60347e1e332e1.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Dave Adamson/ Unsplash</div></div> https://www.paszport.ws/kontrakt-w-bitcoinie-nadchodzi-nowa-era-w-sporcie Sun, 28 Nov 2021 09:31:05 -0500 Filip Madejski Sadzić, palić… dowozić. Uber wkracza w zielony biznes https://www.paszport.ws/sadzić-palić-dowozić-uber-wkracza-w-zielony-biznes <p class='black-text'><b>Uber <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/UBER"><span style="color:#333">(</span><span style=";">UBER</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="UBER" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="UBER" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="UBER" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> rozszerza działalność w Kanadzie. Będzie rozwoził... marihuanę.</b></p><p class='black-text'>Uber zadeklarował, że umożliwi swoim użytkownikom w Ontario w Kanadzie składanie zamówień na konopie indyjskie w aplikacji Uber Eats.</p><p class='black-text'>Po ponad trzech latach legalizacji rekreacyjnej marihuany w Kanadzie, kraj próbuje naprawić swój podupadły rynek konopi, na którym nielegalni producenci nadal kontrolują dużą część całkowitej rocznej sprzedaży. Przypomnijmy, że Kanadyjczycy zalegalizowali rekreacyjne użycie marihuany w ostatnim kwartale 2018 roku. Była to wtedy przełomowa decyzja - Kanada była pierwszym zachodnim krajem, który w całości zalegalizował susz z konopi. Nie wszystko jednak poszło po myśli władz.</p><p class='black-text'>Nowa usługa, jak mówi sam Uber, pomoże kanadyjskim dorosłym kupować bezpieczną, legalną marihuanę, pomagając w walce z nielegalnym rynkiem, który nadal stanowi ponad 40% całej sprzedaży marihuany niemedycznej w kraju. Jest to coś, co rząd kanadyjski próbuje zwalczyć. Uber chce na tym skorzystać.</p><p class='black-text'>Sprzedaż konopi indyjskich w Kanadzie wyniesie 4 miliardy dolarów w 2021 r. i przewiduje się, że w 2026 r. wzrośnie do 6,7 miliarda dolarów, zgodnie z danymi firmy badawczej BDS Analytics.</p><div class="image-holder"><img id="1414" alt="" src="//images4.paszport.ws/cached_images/1629832273-6125445199d55.jpg" /></div><p class='black-text'>Uber, który już dostarcza alkohol za pośrednictwem swojej jednostki Eats, już od jakiegoś czasu przygląda się rozwijającemu się rynku konopi. Jej dyrektor generalny Dara Khosrowshahi powiedział mediom w kwietniu, że firma rozważy dostarczanie marihuany, gdy w świetle prawa w Stanach Zjednoczonych stanie się to możliwe. Póki co jednak, nie ma tam takiej pewności.</p><p class='black-text'>"Będziemy nadal uważnie przyglądać się przepisom i możliwościom na poszczególnych rynkach. W miarę ewolucji przepisów lokalnych i federalnych będziemy badać możliwości u sprzedawców działających w innych regionach" - powiedział rzecznik Ubera w rozmowie z agencją Reuters.</p><p class='black-text'>Popyt na produkty z konopi znacznie wzrósł w zeszłym roku, ponieważ ludzie tkwili w domu podczas lockdownów. Zeszłoroczne ostrzejsze nakazy pobudziły popyt na produkty związane z marihuaną wśród klientów, którzy utknęli w domu z ograniczonymi możliwościami rozrywki. Uber i inne podobne aplikacji, dowożące produkty do domostw, przeżywały prawdziwy boom. Posunięcie ride-sharingowego giganta wydaje się więc logiczne, jednak wciąż do pokonania jest kilka przeszkód.</p><div class="image-holder"><img id="9259" alt="" src="//images5.paszport.ws/cached_images/1603177272-5f8e8b3891114.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Rick Proctor/ Unsplash</div></div><p class='black-text'>Ciekawe jest też to, jak zareaguje na to opinia społeczna. Poparcie dla legalnej marihuany w Kanadzie wciąż jest duże, jednak czym innym jest legalizacja, a czym innym taki gigant jak Uber zajmujący się jego dystrybucją. Problemy z ogólnym społecznym wydźwiękiem takiej usługi mogą pojawić się też w miarę ekspansji do USA. Jak wiadomo, Amerykanie, mimo coraz większej akceptacji suszu z konopi, wciąż mają w tej sprawie bardziej podzielony głos. Mniej chętnie na temat federalnej legalizacji wypowiada się konserwatywna część społeczeństwa, w tym dużo oficjeli z partii Republikańskiej.</p><p class='black-text'>Globalny monitor akcji konopi MJ ETF wzrósł o 2%, podczas gdy akcje Ubera wzrosły o 1,2%, do 44,78 USD, w obrocie przedrynkowym.</p> https://www.paszport.ws/sadzić-palić-dowozić-uber-wkracza-w-zielony-biznes Sun, 28 Nov 2021 09:25:08 -0500 Filip Madejski General Motors wskakuje na elektryczną falę https://www.paszport.ws/general-motors-wskakuje-na-elektryczną-falę <p class='black-text'><b>General Motors <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/GM"><span style="color:#333">(</span><span style=";">GM</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="GM" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="GM" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="GM" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> myśli strategicznie i do przodu - zdecydował się kupić udziały w firmie zajmującej się produkcją elektrycznych łódek.</b></p><p class='black-text'>General Motors przejął 25% udziałów w firmie Pure Watercraft z siedzibą w Seattle, zajmującej się łodziami elektrycznymi. Firma produkuje łodzie elektryczne już od 10 lat, więc zaznaczyła już swoje miejsce na tym rynku. Posunięcie GM odzwierciedla rosnące zainteresowanie wszystkimi pojazdami elektrycznymi, w tym łodziami, i jest częścią zobowiązania producenta do zainwestowania 35 miliardów dolarów w technologię elektryczną i autonomiczną do 2025 roku. Ponadto GM twierdzi, że przejście w całości na ,,elektryczną" produkcję może podwoić przychody do 2030 roku.</p><p class='black-text'>Pure Watercraft produkuje całkowicie elektryczne systemy silników zaburtowych, które nazywa Pure Outboard, które mogą być używane jako zamiennik dla łodzi, które używają silnika gazowego o mocy od 25 do 50 koni mechanicznych. Ceny owych pakietów wahają się od 17 do 38 tysięcy dolarów. Firma nawiązała również współpracę z największymi producentami łodzi w celu sprzedaży kompletnych łodzi elektrycznych, w tym barki pontonowej, łodzi rybackiej i dwóch sztywnych pontonów. Wszystko to jedynie za zwrotny depozyt o wysokości 500 dolarów.</p><p class='black-text'>Pure Watercraft chwali się, że ich systemy elektryczne nie wymagają konserwacji w porównaniu z silnikami gazowymi, a ponadto eliminują zanieczyszczenie paliwami kopalnymi. Asortyment prawdopodobnie będzie pasował również do dość szerokiego zakresu zastosowań konsumenckich - firma zauważa na swojej stronie internetowej, że Pure Outboard może obsłużyć prawie czterogodzinną, ponad 30-kilometrową wyprawę wędkarską z 15% dodatkowym obciążeniem.</p><div class="image-holder"><img id="11285" alt="" src="//images.paszport.ws/uploaded_images/1638130558-61a3e37e2b17a.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Yamaha Watercraft Group / Flickr.com</div></div><p class='black-text'>GM zapewni Pure Watercraft bezpośrednią pomoc w łańcuchu dostaw i produkcji oraz dostęp do swojego katalogu części i komponentów pojazdów elektrycznych - jako partner firmy w tworzeniu linii całkowicie elektrycznych produktów i zastosowań morskich. Konkretne oferty produktów ze współpracy GM z Pure Watercraft jeszcze nie zostały ujawnione, ale można się ich spodziewać w najbliższym czasie.</p><p class='black-text'>Transakcja pomiędzy GM i PW jest warta łącznie 150 milionów dolarów.</p><p class='black-text'>Deal jest częścią szerszej strategii General Motors. Firma chce wskoczyć na ,,elektryczną" falę i liderować na tym rynku. CEO firmy, Mary Barra, już w październiku sugerowała, że firma jest również zainteresowana elektrycznymi łodziami, kiedy to napisała w poście na blogu: ,,Dostarczamy platformy sprzętowe, które pomogą każdemu wsiąść do pojazdu elektrycznego - nawet poza naszymi własnymi pojazdami. Nasza platforma akumulatorów Ultium i platforma ogniw paliwowych HYDROTEC dają nam możliwość przekształcenia samolotów, pociągów, samochodów, a nawet łodzi w produkty o zerowej emisji." Jak widać, na efekty fascynacji elektrycznymi pojazdami wodnymi nie trzeba było długo czekać.</p><div class="image-holder"><img id="9739" alt="" src="//images4.paszport.ws/cached_images/1621350701-60a3d92dcd123.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Ennoti/ Flickr</div></div><p class='black-text'>Firma Pure Watercraft pozyskała około 37,5 mln dolarów w serii finansowania A do grudnia 2020 r. i ma wycenę około 600 mln USD.</p> https://www.paszport.ws/general-motors-wskakuje-na-elektryczną-falę Sun, 28 Nov 2021 09:18:51 -0500 Filip Madejski Przegląd wydarzeń tygodnia https://www.paszport.ws/przegląd-wydarzeń-tygodnia-1-2-3-4-5 <p class='black-text'><b>Nowojorskie parkiety doświadczyły w piątek niemiłych spadków, ponieważ inwestorzy wycofywali się z rynku w związku z obawami o wpływ niebezpiecznego nowego wariantu koronawirusa. A jak rozpocznie się grudzień?</b></p><p class='black-text'>Powrót w długiego weekendu będzie okazją, aby zweryfikować, czy aby piątkowa reakcja rynkowa w związku z nowym wariantem COVID-19 B.1.1.529 nie jest przesadzona, gdyż trudno w zasadzie wyjaśnić skąd się wziął tak duży strach. W programie tygodnia m.in. dane z rynku pracy za listopad oraz wyniki Kroger czy Li Auto.</p><p class='black-text'>Kalendarz ekonomiczny przewiduje m.in. we wtorek indeks Chicago PMI za listopad (15.45, prognoza 68,2) oraz indeks zaufania konsumentów Conference Board (16.00, prognoza 110,7), a w środę raport ADP za listopad (14.15, prognoza 480 tys.), raport ISM dla przemysłu (16.00, prognoza 61). W piątek najważniejsze <u>dane z rynku pracy za listopad (14.30)</u>, gdzie rynek prognozuje przyrost aż 560 tys. etatów w sektorach pozarolniczych, stopy bezrobocia rzędu 4,5% oraz wzrost płac o 5% r/r. Na koniec tygodnia raport ISM dla usług (16.00, prognoza 65,5). Dla chętnych wystąpienia członków Fed m.in. Johna Williamsa z Nowego Jorku czy prezesa Fed Jerome Powella w poniedziałek i wtorek.</p><p class='black-text'>Kalendarz publikacji raportów kwartalnych w tym tygodniu bez większej 'napinki'. Do najważniejszych odczytów zaliczymy m.in. Li Auto <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/LI"><span style="color:#333">(</span><span style=";">LI</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="LI" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="LI" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="LI" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> [poniedziałek] ; Salesforce.com <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/CRM"><span style="color:#333">(</span><span style=";">CRM</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="CRM" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="CRM" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="CRM" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, Box <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/BOX"><span style="color:#333">(</span><span style=";">BOX</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="BOX" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="BOX" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="BOX" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, Hewlett Packard Enterprises <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/HPE"><span style="color:#333">(</span><span style=";">HPE</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="HPE" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="HPE" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="HPE" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, Zscaler <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/ZS"><span style="color:#333">(</span><span style=";">ZS</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="ZS" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="ZS" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="ZS" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> [wtorek] ; Snowflake <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/SNOW"><span style="color:#333">(</span><span style=";">SNOW</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="SNOW" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="SNOW" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="SNOW" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, Crowdstrike <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/CRWD"><span style="color:#333">(</span><span style=";">CRWD</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="CRWD" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="CRWD" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="CRWD" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> i C3.ai <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/AI"><span style="color:#333">(</span><span style=";">AI</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="AI" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="AI" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="AI" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> [środa] ; Kroger <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/KR"><span style="color:#333">(</span><span style=";">KR</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="KR" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="KR" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="KR" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, Marvell Technologies <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/MRVL"><span style="color:#333">(</span><span style=";">MRVL</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="MRVL" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="MRVL" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="MRVL" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, Dollar General <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/DG"><span style="color:#333">(</span><span style=";">DG</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="DG" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="DG" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="DG" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, DocuSign <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/DOCU"><span style="color:#333">(</span><span style=";">DOCU</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="DOCU" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="DOCU" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="DOCU" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> [czwartek] ; Big Lots <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/BIG"><span style="color:#333">(</span><span style=";">BIG</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="BIG" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="BIG" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="BIG" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> [piątek].</p><p class='black-text'>Segment IPO nadal w strefie pausy.</p> https://www.paszport.ws/przegląd-wydarzeń-tygodnia-1-2-3-4-5 Sun, 28 Nov 2021 09:10:02 -0500 Patryk Chyla Black Friday (także) na Wall Street https://www.paszport.ws/black-friday-także-na-wall-street <p class='black-text'><b>Informacje na temat nowego wariantu koronawirusa zwiększyly obawy inwestorów, co wywołało silne spadki na nowojorskich parkietach. Black Friday zawitał także na Wall Street.</b></p><p class='black-text'>Z uwagi na Święto Dziękczynienia parkiety w Nowym Jorku w czwartek nie pracowały, natomiast w piątek handlowały krócej niż normalnie. Piątkowa fala wyprzedaży uderzyła przede wszystkim w akcje energetyczne, finansowe czy turystyczne. Ponadto niektóre spółki z branży sprzedaży detalicznej doświadczyły mocnej wyprzedaży w związku z publikacją raportów kwartalnych i ostrzeżeniami dotyczącymi zaburzonego łańcucha dostaw.</p><p class='black-text'>Najnowsze dane makro wskazują, że krajowa gospodarka i rynek pracy cieszą się wyraźnym wzrostem, na co mają wskazywać ostatnie dane o wnioskach po zasiłki dla bezrobotnych, które wskazały liczbę 199 tysięcy (wobec poprzedniego odczytu 270 tys., spadek o 26%), co stanowi najniższy poziom od 1969 roku. Ponadto wydatki konsumentów wzrosły w październiku o 1,3%, co stanowi największy wzrost od marca.</p><div class="image-holder"><img id="737" alt="" src="//images4.paszport.ws/cached_images/2341b769f707a91a1ce365b7be8b9414.jpg" /></div><p class='black-text'>W skali całego tygodnia ETF-y na główne amerykańskie indeksy zanotowały wyraźne przeceny, głównie poprzez piątkową wyprzedaż. ETF Dow Jones <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/DIA"><span style="color:#333">(</span><span style=";">DIA</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="DIA" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="DIA" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="DIA" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> spadł o 2,7%, ETF S&P500 <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/SPY"><span style="color:#333">(</span><span style=";">SPY</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="SPY" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="SPY" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="SPY" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> o 3%, natomiast ETF Nasdaq <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/QQQ"><span style="color:#333">(</span><span style=";">QQQ</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="QQQ" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="QQQ" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="QQQ" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> aż o 3,75%.</p><p class='black-text'>W minionych dniach nadal raportowała branża detaliczna. Sprzedawca elektroniki użytkowej Best Buy <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/BBY"><span style="color:#333">(</span><span style=";">BBY</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="BBY" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="BBY" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="BBY" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> wprawdzie opublikował lepsze od oczekiwań wyniki za trzeci kwartał, jednak podał ostrożne szacunki na sezon świąteczny, wskazując spadek sprzedaży o 1,7% r/r do 16,65 miliarda USD (Wall Street prognozuje 16,72 miliarda USD). Ponadto spółka wskazała na szereg czynników, które negatywne wpływają na marże brutto. Akcje w tygodniu spadły ponad 17%. Sieć dyskontowa Dollar Tree <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/DLTR"><span style="color:#333">(</span><span style=";">DLTR</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="DLTR" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="DLTR" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="DLTR" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> wskazała, że w nadchodzących miesiącach wprowadzi wyższe minimalne ceny w całym kraju (1,25 USD), ponieważ detaliści borykają się z licznymi przeszkodami i wyższymi kosztami. Dollar Tree podkreślił, że nowa polityka cenowa pozwoli mu wprowadzić nowe produkty oraz przywrócić te, których produkcja przestała się opłacać ze względu na ogranicenia cenowe 1 USD. Tymczasem sieci odzieżowe Gap <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/GPS"><span style="color:#333">(</span><span style=";">GPS</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="GPS" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="GPS" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="GPS" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> i Nordstrom <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/JWN"><span style="color:#333">(</span><span style=";">JWN</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="JWN" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="JWN" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="JWN" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> pogrążyły się w środę po publikacji wyników za trzeci kwartał i ostrzeżeniu o problemach z łańcuchem dostaw, notując w tygodniu spadek odpowiednio o 28 i 32%.</p><div class="image-holder"><img id="8214" alt="" src="//images2.paszport.ws/uploaded_images/1583962580-5e6959d4cb840.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Zdenek Machacek/ Unsplash</div></div><p class='black-text'>Zoom Video Communications <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/ZM"><span style="color:#333">(</span><span style=";">ZM</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="ZM" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="ZM" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="ZM" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> odnotował spadki po publikacji raportu kwartalnego, gdzie firma wprawdzie przewyższyła prognozy, ale wzrost klientów spowolnił. Zyski Zoom wzrosły o 12% r/r po skorygowaniu, ponieważ przychody wzrosły o 35% r/r do 1,051 miliarda USD. W piątek akcje odrobiły część strat.</p><p class='black-text'>Chiński producent aut elektrycznych Xpeng <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/XPEV"><span style="color:#333">(</span><span style=";">XPEV</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="XPEV" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="XPEV" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="XPEV" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> zmniejszył swoje kwartalne straty do 0,27 USD na akcję w porównaniu do 0,38 USD w tym samym okresie rok temu. Przychody wzrosły o 187% r/r do 887,7 milionów USD, wyraźnie przekraczając konsensus. W kwartale dostarczyła 25 666 pojazdów, prawie trzykrotnie więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku i o 47,5% więcej niż w poprzednim kwartale. Xpeng prognozuje dostawy w IV kwartale na poziomie 34,5-36,5 tys., czyli o 166%-181,5% więcej niż rok wcześniej.</p> https://www.paszport.ws/black-friday-także-na-wall-street Sun, 28 Nov 2021 09:07:34 -0500 Patryk Chyla Wiadomości rynkowe – 17 listopada: Spadki na rynkach z powodu nasilających się obaw dotyczących inflacji https://www.paszport.ws/wiadomości-rynkowe-17-listopada-spadki-na-rynkach-z-powodu-nasilających-się-obaw-dotyczących-inflacj <p class='black-text'>W środę amerykańska giełda tąpnęła w obliczu rosnących obaw związanych z inflacją. Sytuacji nie uratowały mocne wyniki kwartalne spółek. Wszystkie trzy główne indeksy giełdowe zaliczyły spadki, przy czym najgorzej poradził sobie Dow Jones Industrial Average, tracąc ponad 200 punktów.</p><p class='black-text'>Obecnie Dow utrzymuje się 1,7% poniżej swojego rekordowego poziomu. S&P 500 i Nasdaqowi brakuje mniej niż 1%. W ujęciu tygodniowym te dwa ostatnie indeksy znajdują się jeszcze na dodatnim terytorium, czego nie można powiedzieć o Dow Jonesie.</p><p class='black-text'>Na zamknięciu S&P 500 Index <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/SPY"><span style="color:#333">(</span><span style=";">SPY</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="SPY" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="SPY" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="SPY" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> poszedł w dół o 0,26% (o 12,23 pkt. do 4688,67 pkt.), Dow Jones Industrial Average <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/DIA"><span style="color:#333">(</span><span style=";">DIA</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="DIA" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="DIA" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="DIA" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> - o 0,58% (o 211,17 pkt. do 35931,05 pkt.), a Nasdaq Composite Index <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/QQQ"><span style="color:#333">(</span><span style=";">QQQ</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="QQQ" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="QQQ" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="QQQ" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> - o 0,33% (o 52,28 pkt. od 15921,57 pkt.).</p><p class='black-text'>Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wysłał w środę list do Federalnej Komisji Handlu (FTC) z poleceniem, by rządowa agencja zbadała "piętrzące się dowody na praktyki antykonkurencjne koncernów naftowych i gazowych".</p><p class='black-text'>"Ceny na stacjach w dalszym ciągu rosną, nawet kiedy koszty paliw rafinowanych idą w dół, a zyski branży w górę" - czytamy w liście. - "Nie zgadzam się na to, by ciężko pracujący Amerykanie płacili więcej za paliwo przez antykonkurencyjne lub inne nielegalne zachowania."</p><p class='black-text'>Biden wystosował list do FTC zaledwie kilka dni po tym, jak w związku z październikowym raportem o wysokiej inflacji wydał oświadczenie, że walka z rosnącymi cenami jest dla niego "najwyższym priorytetem".</p><p class='black-text'>Liczba rozpoczętych budów domów w USA spadła w październiku z powodu zwiększonych kosztów materiałów budowlanych i niedoborów siły roboczej. Z drugiej strony w górę poszła liczba pozwoleń na budowy domów, co dobrze rokuje na przyszłe okresy dla sektora budowlanego.</p><p class='black-text'>W październiku Amerykanie zaczęli budować o 0,7% mniej domów niż we wrześniu. W konsekwencji wskaźnik ten zmniejszył się do sezonowo korygowanej rocznej stopy 1,52 mln budynków - najmniejszego poziomu od lutego. Wrześniowy spadek liczby rozpoczętych budów został skorygowany w dół z 1,6 do 2,7%.</p><p class='black-text'>Pozwoleń na budowę domów było w październiku o 4% więcej niż we wrześniu. Ekonomiści spodziewali się wzrostu o zaledwie 2,8%.</p><p class='black-text'>Na otwarciu S&P 500 Index zniżkował o 0,11% (o 5,06 pkt. do 4695,84 pkt.), Dow Jones Industrial Average - o 0,19% (o 68,34 pkt. do 36073,88 pkt.), a Nasdaq Composite Index - o 0,11% (o 17,71 pkt. do 15956,14 pkt.).</p> https://www.paszport.ws/wiadomości-rynkowe-17-listopada-spadki-na-rynkach-z-powodu-nasilających-się-obaw-dotyczących-inflacj Fri, 26 Nov 2021 00:16:48 -0500 Rachel Hemple Wiadomości rynkowe – 19 listopada: Sektor technologiczny zwyżkuje. Inwestorzy kończą sesję w mieszanych nastrojach https://www.paszport.ws/wiadomości-rynkowe-19-listopada-sektor-technologiczny-zwyżkuje-inwestorzy-kończą-sesję-w-mieszanych- <p class='black-text'>Amerykańska giełda zakończyła piątkowy handel w mieszanych nastrojach. Indeks Nasdaq jako jedyny zaliczył wzrost, natomiast Dow Jones Industrial Average i S&P 500 zniżkowały w odpowiedzi na wprowadzenie kolejnego lockdownu w Austrii, co na nowo rozbudziło w inwestorach obawy związane z pandemią koronawirusa.</p><p class='black-text'>Od początku tygodnia Nasdaq zyskał 1,2%, S&P 500 zwyżkował o 0,3%, a Dow stracił 1,3%.</p><p class='black-text'>Na zamknięciu w piątek S&P 500 Index <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/SPY"><span style="color:#333">(</span><span style=";">SPY</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="SPY" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="SPY" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="SPY" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> poszedł w dół o 0,13% (o 6,01 pkt. do 4698,53 pkt.), Dow Jones Industrial Average <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/DIA"><span style="color:#333">(</span><span style=";">DIA</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="DIA" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="DIA" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="DIA" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> - o 0,74% (o 264,33 pkt. do 35606,62 pkt.), a Nasdaq Composite Index <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/QQQ"><span style="color:#333">(</span><span style=";">QQQ</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="QQQ" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="QQQ" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="QQQ" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> urósł o 0,4% (o 63,73 pkt. do 16057,44 pkt.).</p><p class='black-text'>Izba Reprezentantów USA przegłosowała w piątek największy od dziesięcioleci pakiet inwestycji w programy socjalne. Zaproponowana przez prezydenta Joe Bidena ustawa Build Back Better Act zagwarantuje dofinansowanie w wysokości 1,75 mld dolarów do systemów wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi, rozszerzeń Medicare, kredytów na działalność związaną z odnawialnymi źródłami energii oraz tanich mieszkań.</p><p class='black-text'>Build Back Better Act przegłosowano w stosunku 220 do 213, przy czym przeciwko zagłosował tylko jeden Demokrata.</p><p class='black-text'>Kolejnym etapem na drodze do wprowadzenia propozycji Bidena w życie będzie głosowanie w Senacie. Lider większości Senatu Chuck Schumer powiedział, że chce, aby izba przyjęła ustawę jeszcze przed końcem roku. W razie odrzucenia Izba Reprezentantów będzie musiała powtórzyć głosowanie.</p><p class='black-text'>Akcje Apple <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/AAPL"><span style="color:#333">(</span><span style=";">AAPL</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="AAPL" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="AAPL" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="AAPL" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> zdrożały w piątek w reakcji na doniesienia Bloomberga, że firma chce przyspieszyć proces wprowadzenia swoich samojeżdzących pojazdów i wprowadzić je na amerykańskie drogi do 2025 roku.</p><p class='black-text'>Wejście do branży elektrycznych samochodów, w której rywalizują ze sobą takie spółki jak Tesla <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/TSLA"><span style="color:#333">(</span><span style=";">TSLA</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="TSLA" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="TSLA" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="TSLA" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, Rivian <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/RIVN"><span style="color:#333">(</span><span style=";">RIVN</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="RIVN" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="RIVN" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="RIVN" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> i Lucid Motors <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/LCID"><span style="color:#333">(</span><span style=";">LCID</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="LCID" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="LCID" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="LCID" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, to bardzo niedawne posunięcie giganta, ale zdaniem analityczki Morgan Stanley, Katy Huberty, biorąc pod uwagę, jakie owoce zazwyczaj przynosi mu eksploracja nowych rynków, i tym razem możemy spodziewać się sukcesu.</p><p class='black-text'>"Jesteśmy w stanie przytoczyć liczne przykłady z ostatnich 20 lat, które udowodnią, że chociaż Apple nie zawsze jest pionierem na danym rynku, to jego innowacyjność, zróżnicowanie poprzez integrację pionową i doskonałość produkcyjna/operacyjna pozwala mu prześcigać spółki, które były tam pierwsze" - napisała Huberty, cytowana przez CNBC.</p><p class='black-text'>Na otwarciu S&P 500 Index zniżkował o 0,13% (o 6,33 pkt. do 4698,21 pkt.), Dow Jones Industrial Average - o 0,6% (o 214,78 pkt. do 35656,17 pkt.), a Nasdaq Composite Index rósl o 0,28% (o 39,95 pkt. do 16038,1 pkt.).</p> https://www.paszport.ws/wiadomości-rynkowe-19-listopada-sektor-technologiczny-zwyżkuje-inwestorzy-kończą-sesję-w-mieszanych- Fri, 26 Nov 2021 00:16:34 -0500 Rachel Hemple Wiadomości rynkowe – 16 listopada: Raport o sprzedaży detalicznej ciągnie rynki w górę https://www.paszport.ws/wiadomości-rynkowe-16-listopada-raport-o-sprzedaży-detalicznej-ciągnie-rynki-w-górę <p class='black-text'>Wtorkowy handel w USA zakończył się wzrostami głównych indeksów giełdowych. Rynki reagowały na raporty dotyczące sprzedaży detalicznej za październik oraz mocne wyniki finansowe dużych przedsiębiorstw, takich jak Home Depot <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/HD"><span style="color:#333">(</span><span style=";">HD</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="HD" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="HD" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="HD" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> czy Walmart <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/WMT"><span style="color:#333">(</span><span style=";">WMT</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="WMT" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="WMT" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="WMT" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>. Pozytywne dane ekonomiczne wzbudzają w inwestorach nadzieję na udany sezon świąteczny dla sprzedawców detalicznych mimo występujących presji inflacyjnych.</p><p class='black-text'>Na zamknięciu S&P 500 Index <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/SPY"><span style="color:#333">(</span><span style=";">SPY</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="SPY" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="SPY" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="SPY" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> poszedł w górę o 0,39% (o 18,1 pkt. 4700,9 pkt.), Dow Jones Industrial Average <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/DIA"><span style="color:#333">(</span><span style=";">DIA</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="DIA" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="DIA" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="DIA" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> - o 0,15% (o 54,77 pkt. do 36142,22 pkt.), a Nasdaq Composite Index <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/QQQ"><span style="color:#333">(</span><span style=";">QQQ</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="QQQ" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="QQQ" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="QQQ" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> - o 0,76% (o 120,01 pkt. do 15973,86 pkt.).</p><p class='black-text'>Strateg Goldman Sachs <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/GS"><span style="color:#333">(</span><span style=";">GS</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="GS" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="GS" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="GS" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> David Kostin opublikował we wtorek optymistyczną prognozę na nadchodzące sezony raportów finansowych przynajmniej do 2022 roku. Według przywidywań eksperta stały wzrost może wynieść S&P 500 do poziomu 5100 punktów jeszcze przed końcem przyszłego roku.</p><p class='black-text'>"Wzrost zysków odpowiadał za cały zwrot z inwestycji w S&P 500 w 2021 roku i będzie pobudzać zwyżki w 2022 roku" - napisał Kostin w nocie do swoich klientów, cytowany przez CNBC. - "Wskaźnik zysk na akcję S&P 500 urośnie o 8% do 226 dolarów w 2022 roku i o kolejne 4% do 236 dolarów w 2023 roku. Nasze prognozy dotyczące zysku na akcję są o 2% wyższe niż konsensus na 2022 rok. Przedsiębiorstwa konsekwentnie powiększają marże zysków mimo rosnących kosztów produkcji i zakłóceń w obszarze łańcuchów dostaw."</p><p class='black-text'>Koszty importu zwiększyły się w październiku bardziej niż oczekiwali analitycy, zaraportował we wtorek Departament</p><p class='black-text'>Handlu Stanów Zjednoczonych. Wynika z tego, że presje inflacyjne wciąż wpływają na proces naprawy amerykańskiej gospodarki.</p><p class='black-text'>Ceny importowanych do USA produktów poszły w górę w o 1,2% w ujęciu miesięcznym wobec spodziewanego 1%. We wrześniu urosły o 0,4%.</p><p class='black-text'>Sprzedaż detaliczna za październik była wyższa o 1,7% w stosunku do września, podczas gdy ekonomiści spodziewali się wzrostu o 1,4%. To już trzeci miesiąc z rzędu, kiedy ten wskaźnik rośnie.</p><p class='black-text'>Sprzedaż w sklepach internetowych poszła w górę o 0,4%, na stacjach paliw - o 3,9%, w sklepach elektronicznych - o 3,8%. Sprzedaż w restauracjach i barach pozostała bez zmian, a w sklepach odzieżowych spadła o 0,7%.</p><p class='black-text'>Na otwarciu S&P 500 Index rósł o 0% (o 0,17 pkt. do 4682,97 pkt.), Dow Jones Industrial Average - o 0,17% (o 62,2 pkt. do 36149,65 pkt.), a Nasdaq Composite Index stracił 0,15% (o 23,9 pkt. do 15829,95 pkt.).</p> https://www.paszport.ws/wiadomości-rynkowe-16-listopada-raport-o-sprzedaży-detalicznej-ciągnie-rynki-w-górę Thu, 25 Nov 2021 07:49:21 -0500 Rachel Hemple Apple zacznie sprzedawać części, aby klienci sami mogli naprawić swoje iPhone'y i Mac'i https://www.paszport.ws/apple-zacznie-sprzedawać-części-aby-klienci-sami-mogli-naprawić-swoje-iphoney-i-maci <p class='black-text'>Apple <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/AAPL"><span style="color:#333">(</span><span style=";">AAPL</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="AAPL" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="AAPL" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="AAPL" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> ogłosił niedawno, że stworzy nowy samoobsługowy program, który pozwoli konsumentom na zakup części, które umożliwią im samodzielną naprawę ich iPhone'ów i komputerów Mac. Początkowo firma będzie umożliwiała użytkownikom iPhone'ów wymianę ekranów, baterii czy aparatów fotograficznych. Następnie gigant zamierza udostępnić więcej części, które będzie można kupić w ramach programu.</p><p class='black-text'>Ten ruch to ogromna zmiana dla Apple, który w przeszłości był dość przeciwny takiemu postępowaniu i nie chciał, aby naprawy były dokonywane poza jego sklepami.</p><p class='black-text'>Program będzie określany jako "Self Service Repair," i zadebiutuje "na początku przyszłego roku" w Stanach Zjednoczonych, a następnie zostanie rozszerzony na inne części świata. Apple powiedział, że program jest przeznaczony tylko dla "osób z wiedzą i doświadczeniem w zakresie naprawy urządzeń elektronicznych" i że większość konsumentów nadal powinna konsultować się z profesjonalistami.</p><p class='black-text'>Jednakże firma nadal chciałaby zapewniać pomoc konsumentom, którzy nie czują się swobodnie z dokonywaniem napraw na własną rękę. Jak podaje <i>TechCrunch</i>, samodzielne naprawianie urządzeń nie wiąże się jednak z utratą gwarancji, ale jakiekolwiek uszkodzenie urządzenia podczas naprawy może tym skutkować.</p><p class='black-text'>W Stanach Zjednoczonych nowy program będzie dostępny dla użytkowników iPhone'a 12 i iPhone'a 13. W późniejszym czasie Apple będzie sprzedawać części do swoich komputerów Mac, które działają na chipie Apple M1. Administracja Bidena i Federalna Komisja Handlu orzekły również, że osoby fizyczne mają prawo do naprawy własnych urządzeń, co mogło mieć wpływ na podjęcie takiej decyzji przez giganta.</p><p class='black-text'>Dzięki nowemu programowi Apple proces napraw z pewnością będzie znacznie łatwiejszy dla klientów. Ogólnie rzecz biorąc, program Self-Service Repair zaoferuje klientom poczucie wygody, którego wcześniej firma nie oferowała.</p> https://www.paszport.ws/apple-zacznie-sprzedawać-części-aby-klienci-sami-mogli-naprawić-swoje-iphoney-i-maci Thu, 25 Nov 2021 07:49:04 -0500 Stephanie Williams Niezwykły powrót Macy's w 2021 roku https://www.paszport.ws/niezwykły-powrót-macys-w-2021-roku <p class='black-text'><b>Akcje Macy's <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/M"><span style="color:#333">(</span><span style=";">M</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="M" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="M" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="M" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> eksplodowały w ubiegły czwartek po tym, jak kultowa sieć domów towarowych opublikowała wyniki finansowe za trzeci kwartał, które wysoce zaskoczyły inwestorów.</b></p><p class='black-text'>Macy's został zniszczony przez pandemię, kiedy zamknął wszystkie sklepy, tymczasowo zwolnił pracowników i mało się przez COVID-19 nie 'przekręcił'. Paradoksalnie dla Macy's pandemiczny reset okazał się zbawieniem i jednocześnie katalizatorem do wdrożenia kluczowych ulepszeń w działalności, co pozwoliło dokonać firmie wielkiego powrotu do biznesu i dynamicznie zwiększyć przychody i zyski. Ponadto spółka przedstawiła pomysły na rozszerzenie działalności e-commerce, której wyniki wybuchły w ostatnich miesiącach. Innymi słowy wysiłki firmy w kierunku rozbudowy sprzedaży w pionie internetowym przyniosły nadspodziewanie dobre efekty, ale o tym za chwilę.</p><p class='black-text'>W trzecim kwartale przychody Macy's wzrosły o 36% r/r do 5,4 miliarda USD. Dzięki zwiększonemu ruchowi na ulicach miast i w sklepach, sprzedaż porównywalna w tych samych sklepach wzrosła o 35,6% (i o 8,9% w porównaniu z tym samym okresem w 2019 roku). Natomiast dzięki sprawnemu dostosowaniu się do nowych trendów w zakresie internetowych zakupów, sprzedaż e-commerce wzrosła o 19%. Co ciekawe, sprzedaż e-commerce stanowiła w raportowanym okresie 1/3 ogólnej sprzedaży całej sieci i była o 49% wyższa niż w tym samym okresie dwa lata temu. Co więcej, ogólny wzrost cen i mniej eksponowana polityka rabatowa oraz mniejsze koszty operacyjne, pozwoliło zwiększyć marże brutto do 41% (z 35,6% w trzecim kwartale rok temu), co znów doprowadziło do osiągnięcia solidnego zysku na akcję w wysokości 1,23 USD - czterokrotnie wyższego od średnich prognoz analityków w wysokości 0,31 USD i 0,07 USD uzyskanego dwa lata temu w tym samym okresie. To tylko pokazuje jak dużą pracę i jak długą drogę przeszła firma w ostatnich miesiącach.</p><div class="image-holder"><img id="839" alt="" src="//images.paszport.ws/cached_images/1566806408-5d6391887474d.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Stuart Monk / Shutterstock.com</div></div><p class='black-text'>Dzięki wypracowanym w ostatnich miesiącach zyskom, spółka spłaciła przed terminem wysokokosztowy dług w wysokości 1,6 miliarda USD, który obniży roczne koszty odsetek o ponad 100 milionów USD, a także wypłaciła dywidendę w wysokości 0,15 USD.</p><p class='black-text'>Chociaż rynek wysoce entuzjastycznie zareagował na wyniki finansowe firmy i osiągania licznych korzyści, jakie czerpie obecnie Macy's z korzystnego sentymentu wśród kupujących, zarząd spółki przyznał, że ostatni poziom rentowności firmy w dłuższym terminie jest nie do utrzymania. Niemniej jednak rozpędzony Macy's ponownie podniósł całoroczne prognozy i teraz oczekuje sprzedaży na poziomie około 24,2 miliarda USD, tj. o ponad 400 milionów USD więcej niż poprzednie szacunki, a także skorygowanych zysków w wysokości 4,57 do 4,76 USD na akcję, co stanowi wzrost o 30% w porównaniu z prognozą z sierpnia.</p><p class='black-text'>Należy pamiętać, że wyniku Macy's nie byłoby, gdyby nie sprzedaż internetowa, która tylko w trzecim kwartale dodała 4,4 miliona nowych klientów. Co więcej inwestycja w biznes internetowy przełożyła się na ruch także w stacjonanych sklepach Macy's, natomiast sprzedaż internetowa w regionach, gdzie zlokalizowane są sklepy stacjonarne była trzykrotnie wyższa, niż tam, gdzie ich nie ma. Biznes internetowy Macy's ma się ostatnio tak dobrze, że kierownictwo rozważa różne modele biznesowe na jego rozwój, a nawet wydzielenie całego pionu jako odrębny podmiot. Zarząd po prostu uznał, że skoro według prognoz na 2021 rok, e-commerce możę wygenerować nawet 10 miliardów USD sprzedaży, wydzielony do tego podmiot może uzyskać wyższą wartość.</p><div class="image-holder"><img id="300" alt="" src="//images2.paszport.ws/cached_images/1548136809-5c46b1698d9de.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com </div></div><p class='black-text'>Akcje Macy's od początku roku uzyskały około 200% stopy zwrotu.</p> https://www.paszport.ws/niezwykły-powrót-macys-w-2021-roku Thu, 25 Nov 2021 01:42:43 -0500 Patryk Chyla Producenci bez powodu podwyższyli o miliardy ceny leków w czasie pandemii https://www.paszport.ws/producenci-bez-powodu-podwyższyli-o-miliardy-ceny-leków-w-czasie-pandemii <p class='black-text'>Postanowienia proponowanego przez prezydenta Joe Bidena pakietu wydatków socjalnych o wartości 1,75 bln USD <a href="https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/what-is-new-biden-plan-reduce-us-drug-prices-2021-11-03/" target="_blank">ograniczyłyby możliwość kontrolowania cen przez producentów leków</a>, ale lobbyści big pharma <a href="https://www.cbsnews.com/news/big-pharma-lower-prescription-drug-prices/" target="_blank">zacięcie się temu sprzeciwiają</a>. Tymczasem jedna z amerykańskich agencji poinformowała, że <a href="https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/report-says-drugmakers-impose-unjustified-us-price-increases-spending-abbvie-2021-11-16/" target="_blank">nieuzasadnione podwyżki</a> cen leków na receptę w 2020 roku spowodowały dodatkowe wydatki konsumentów w wysokości 1,67 mld USD.</p><p class='black-text'>Według Institute for Clinical and Economic Review (ICER), agencji z siedzibą w Bostonie monitorującej wartość leków, ceny dziesięciu z najdroższych leków na receptę w kraju zostały bez powodu podwyższone.</p><p class='black-text'>Spośród tych podwyżek cen, 10% wzrost ceny popularnego leku na reumatoidalne zapalenie stawów Humira firmy AbbVie Inc <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/ABBV"><span style="color:#333">(</span><span style=";">ABBV</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="ABBV" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="ABBV" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="ABBV" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> odpowiada za zdecydowaną większość zwiększonych wydatków, kosztując amerykańskich pacjentów dodatkowe 1,4 mld USD w samym 2020 roku.</p><p class='black-text'>Novartis <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/NVS"><span style="color:#333">(</span><span style=";">NVS</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="NVS" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="NVS" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="NVS" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> wprowadził największą podwyżkę cen, podnosząc cenę Promacta, leku stosowanego w leczeniu anemii aplastycznej, o ponad 14%, co przekłada się na 100 mln USD łącznych wydatków.</p><p class='black-text'>Instytut podobno zbadał dane i informacje zebrane przez samych producentów leków i nie był w stanie znaleźć żadnych nowych korzyści produktów, które uzasadniałyby ich zwiększone ceny.</p><p class='black-text'>Rind powiedział, że nieuzasadnione podwyżki cen leków <a href="https://www.fiercepharma.com/pharma/abbvie-s-humira-leads-icer-s-list-unjustified-drug-price-increases-u-s" target="_blank">zmniejszyły się od czasu, gdy ICER zaczął</a> sporządzać raporty na ten temat, ale ceny najdroższych leków nadal rosną.</p><p class='black-text'>"Kilka z tych leków jest na rynku od wielu lat, a istnieje niewielka ilość dowodów na to, że są one bardziej skuteczne niż były kilka lat temu, kiedy kosztowały znacznie mniej" - powiedział w oświadczeniu David Rind, Chief Medical Officer w ICER.</p><p class='black-text'>"Najbardziej ekstremalnym przykładem jest Humira," kontynuował Rind, "którego cena ciągle rośnie w USA, a spada w każdym innym kraju, w którym dostępny jest konkurencyjny produkt".</p><p class='black-text'>W 2019 roku Amerykanie wydali około 350 mld USD na leki na receptę, czyli ponad dwa razy więcej na osobę niż w innych rozwiniętych krajach.</p><p class='black-text'>W swojej obronie firma AbbVie stwierdziła, że ICER nie przeprowadził wystarczającej oceny, częściowo dlatego, że rzekomo nie wziął pod uwagę danych z mniejszych populacji pacjentów. Novartis również stwierdził, że ICER nie wziął pod uwagę nowych danych zdrowotnych i ekonomicznych, które rzekomo uzasadniają podwyżkę cen przez firmę. Obie firmy stwierdziły, że raporty ICER nie były dokładne, ponieważ agencja nie przeprowadza oceny pełnej wartości.</p> https://www.paszport.ws/producenci-bez-powodu-podwyższyli-o-miliardy-ceny-leków-w-czasie-pandemii Thu, 25 Nov 2021 01:37:16 -0500 Autumn McLain Biały Dom „mocno zniechęca” Intela do zwiększenia produkcji chipów w Chinach https://www.paszport.ws/biały-dom-mocno-zniechęca-intela-do-zwiększenia-produkcji-chipów-w-chinach <p class='black-text'>Intel Corporation <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/INTL"><span style="color:#333">(</span><span style=";">INTL</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="INTL" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="INTL" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="INTL" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> jest "mocno zniechęcany" przez Biały Dom do realizacji planów inwestowania w produkcję półprzewodników w fabryce w Chinach.</p><p class='black-text'>Pierwotne plany Intela zakładały przebudowę istniejącej fabryki w Chengdu w Chinach, z nadzieją na uruchomienie produkcji do 2022 roku. Ponieważ ambicje Intela dotyczące zwiększenia produkcji są silnie uzależnione od finansowania federalnego, opinia administracji Bidena ma duże znaczenie. Według anonimowych źródeł, które rozmawiały z <i><a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-13/white-house-spurns-intel-plan-to-boost-chip-production-in-china" target="_blank">Bloombergiem</a></i>, Biały Dom nie jest zachwycony tym pomysłem.</p><p class='black-text'>Choć prezydent Joe Biden i były prezydent Donald Trump nie mogliby się bardziej różnić, wydają się podzielać pogląd, że Chiny stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. W ciągu pierwszego roku swojego urzędowania prezydent Biden rozszerzył politykę wprowadzoną po raz pierwszy przez prezydenta Trumpa, np. wprowadził dalsze ograniczenia w korzystaniu z chińskiej technologii telekomunikacyjnej przez rząd federalny. Administracja Bidena nadzorowała również rewizję wytycznych Federalnej Komisji Łączności (FCC) uniemożliwiających chińskim firmom uzyskanie licencji.</p><p class='black-text'>Miękka odmowa nie jest końcem drogi dla Intela, który ma nadzieję wykroić dla siebie <a href="https://www.pws.io/intel-reveals-plans-to-retake-the-chipmaking-crown-by-2025" target="_blank">bardziej znaczący kawałek rynku chipów</a>. Wysiłki prezydenta Bidena, aby przywrócić produkcję wafli krzemowych do Stanów Zjednoczonych, utknęły w martwym punkcie, podczas gdy ustawa CHIPS For America Act wisi w kongresowym zawieszeniu. W czerwcu Senat przyjął ustawę, która teraz wymaga zatwierdzenia przez Izbę Reprezentantów.</p><p class='black-text'>W ramach ustawy CHIPS, 52 mld USD z funduszy federalnych zostanie przeznaczone na badania, budowę fabryk i koszty uruchomienia produkcji, aby pobudzić amerykańską produkcję wafli. Prawdopodobnie przewidując ostateczne zwolnienie tych funduszy, Intel powiedział, że odwróci swoją uwagę z dala od Chin.</p><p class='black-text'>Nie wydaje się, aby inwestorzy Intela zareagowali na te informacje w sposób znaczący. W zeszły poniedziałek cena akcji tylko nieznacznie spadła, tracąc 0,38% do zamknięcia dnia, natomiast następnego dnia Intel zyskał do południa 0,95%.</p> https://www.paszport.ws/biały-dom-mocno-zniechęca-intela-do-zwiększenia-produkcji-chipów-w-chinach Wed, 24 Nov 2021 08:38:55 -0500 Michael Mooney Uber uruchamia nową usługę abonamentową: Uber One https://www.paszport.ws/uber-uruchamia-nową-usługę-abonamentową-uber-one <p class='black-text'>Uber <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/UBER"><span style="color:#333">(</span><span style=";">UBER</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="UBER" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="UBER" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="UBER" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> ogłosił niedawno, że uruchamia nową usługę subskrypcji, Uber One. Wpisuje się ona w stopniowe zmiany w firmie, która coraz bardziej interesuje się usługami dostawy żywności i artykułów spożywczych, szczególnie w czasie pandemii.</p><p class='black-text'>Usługa Uber One, która jest dostępna w cenie 9,99 USD za miesiąc i 49,99 USD za rok, pozwoli członkom otrzymać unikalne korzyści. Niektóre z nich obejmują gwarantowane ceny za dostawy, jak również zniżki na "kwalifikujące się" przejazdy oraz dostawy żywności i artykułów spożywczych.</p><p class='black-text'>Subskrybenci Uber One nie będą musieli wnosić opłat za dostawę jedzenia lub artykułów spożywczych. Uzyskają dostęp do najwyżej ocenianych kurierów i kierowców, a także otrzymają 5 USD zwrotu za każdą dostawę, która nie pojawi się u progu ich drzwi o czasie. Subskrybenci otrzymają również "ekskluzywne dodatki", takie jak wiele różnych rodzajów promocji lub "doświadczenia tylko na zaproszenie".</p><p class='black-text'>Usługa Uber One jest skierowana do najczęstszych klientów Ubera. Zasadniczo, jest ona nastawiona na klientów, którzy realizują wystarczająco dużo przejazdów lub dostaw, tak aby mogli oni zaoszczędzić, korzystając z Uber One.</p><p class='black-text'>W porównaniu z usługami świadczonymi przez takie firmy, jak DoorDash <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/DASH"><span style="color:#333">(</span><span style=";">DASH</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="DASH" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="DASH" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="DASH" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> czy Lyft <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/LYFT"><span style="color:#333">(</span><span style=";">LYFT</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="LYFT" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="LYFT" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="LYFT" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, Uber będzie wyprzedzał konkurencję, ponieważ obie te firmy skupiają się tylko na jednej kategorii usług.</p><p class='black-text'>"Chcemy, aby nasi klienci mogli na własnej skórze przekonać się, jak Uber może ułatwiać im każdy dzień" - powiedział w oświadczeniu prasowym Awaneesh Verma, piastujący w Uberze stanowisko Head of Membership. "Uber One oferuje rozszerzony dostęp do wszystkich usług Ubera: przejazdów, dostaw i zakupów spożywczych. Członkowie otrzymują specjalne ceny, wsparcie premium oraz niespodzianki, które mogą sprawić, że każdy dzień będzie przyjemniejszy".</p><p class='black-text'>Niektóre z innych funkcji Uber One obejmują: nieograniczone bezpłatne dostawy przy zamówieniach żywności powyżej 15 USD i 30 USD w przypadku produktów spożywczych; Uber One Promise (członkowie otrzymają 5 USD w postaci Uber Cash za kwalifikujące się dostawy, jeśli najpóźniejsza godzina szacowanego przyjazdu okaże się nieprawidłowa) itd.</p><p class='black-text'>Podsumowując, Uber One jest nową subskrypcją, która ma przyciągnąć klientów do rozszerzonego dostępu do wielu usług firmy, takich jak przejazdy, dostawy żywności i artykułów spożywczych.</p> https://www.paszport.ws/uber-uruchamia-nową-usługę-abonamentową-uber-one Wed, 24 Nov 2021 08:38:43 -0500 Stephanie Williams Amazon przestanie akceptować karty kredytowe Visa w Wielkiej Brytanii, powołując się na wysokie opłaty https://www.paszport.ws/amazon-przestanie-akceptować-karty-kredytowe-visa-w-wielkiej-brytanii-powołując-się-na-wysokie-opłat <p class='black-text'>Amazon <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/AMZN"><span style="color:#333">(</span><span style=";">AMZN</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="AMZN" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="AMZN" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="AMZN" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> ogłosił w środę, że od 19 stycznia 2022 r. nie będzie akceptował kart kredytowych Visa <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/V"><span style="color:#333">(</span><span style=";">V</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="V" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="V" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="V" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> wydanych w Wielkiej Brytanii. Jest to najnowsze posunięcie w trwającej dekady waśni między sprzedawcami a dostawcami kart kredytowych.</p><p class='black-text'>Gigant e-commerce podał wysokie opłaty transakcyjne jako powód zmiany, chociaż powiedział też, że nadal będzie akceptował karty debetowe wydawane przez Visę.</p><p class='black-text'>Sprzedawcy internetowi z trudem nadążają za rosnącymi opłatami transakcyjnymi - w samych Stanach Zjednoczonych płacą oni rocznie 100 mld USD z tego tytułu. Wiele sprowadza się do nienasyconego popytu konsumentów na karty premium, takie jak te, które przyznają mile lotnicze, które mogą obciążać właścicieli firm ponad 2% od każdej transakcji.</p><p class='black-text'>"Koszty przyjmowania płatności kartą nadal stanowią przeszkodę dla firm dążących do zapewnienia klientom najlepszych cen" - powiedział Amazon. "Koszty te powinny z czasem spadać wraz z postępem technologicznym, ale zamiast tego nadal utrzymują się na wysokim poziomie lub nawet rosną".</p><p class='black-text'>"Jesteśmy bardzo rozczarowani, że Amazon grozi ograniczeniem wyboru konsumentów w przyszłości. Kiedy wybór konsumenta jest ograniczony, nikt na tym nie zyskuje" - stwierdziła Visa w oświadczeniu. Dostawca sieci kart kredytowych powiedział, że ma "długotrwałe relacje z Amazonem" i współpracuje z nim w celu rozwiązania problemu.</p><p class='black-text'>Tymczasem Amazon już zachęca klientów do zmiany, oferując zniżki w wysokości 20 GBP na następne zakupy, jeśli ustawią kartę debetową lub kartę kredytową inną niż Visa jako domyślną metodę płatności.</p><p class='black-text'>Z najnowszych badań przeprowadzonych przez CMS Payments oraz British Retail Consortium wynika, że koszty przetwarzania płatności rosły co roku o 150 mln GBP, a niektórzy dostawcy kart płatniczych zwiększyli swoje opłaty ponad pięciokrotnie.</p><p class='black-text'>Wielu operatorów sieci kart korzysta ze zmieniającego się otoczenia regulacyjnego po Brexicie, znosząc limity opłat za transakcje między Wielką Brytanią a Unią Europejską.</p><p class='black-text'>"Ostatecznie, to konsumenci ucierpią z powodu wyższych cen, chyba że wzrost tych kosztów zostanie powstrzymany" - powiedział <i>Bloombergowi </i>Andrew Cregan, doradca ds. polityki płatniczej w British Retail Consortium. Cregan naciska na brytyjskiego regulatora systemu płatniczego (Payment System Regulator), aby wkroczył do akcji w celu naprawienia sytuacji.</p><p class='black-text'>Niemniej jednak, według Euromonitora, transakcje Amazona w Wielkiej Brytanii stanowią zaledwie 0,26% wolumenu płatności Visy, co oznacza, że jakikolwiek wpływ na wyniki Visy będzie prawdopodobnie "de minimis", powiedział George Mihalos, analityk Cohen.</p><p class='black-text'>Od września Amazon pobiera opłaty w wysokości 0,5% od wszystkich zakupów dokonywanych kartą kredytową Visa w Singapurze, a podobne ruchy e-sprzedawca wykonuje w Australii.</p><p class='black-text'>Amazon powiedział, że nie zamierza wykorzystywać tych opłat do zwiększenia przychodów, ale raczej do zachęcenia klientów do przejścia na tańszą metodę płatności.</p><p class='black-text'>Jednak według <i>Bloomberg Intelligence</i> liczy się to, czy Amazon przeniesie swój spór z Visą do Stanów Zjednoczonych, co jest mniej prawdopodobne ze względu na odradzające się użycie kart kredytowych.</p><p class='black-text'>Niemniej jednak Amazon i JPMorgan Chase <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/JPM"><span style="color:#333">(</span><span style=";">JPM</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="JPM" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="JPM" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="JPM" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> obecnie oferują w USA kartę nagród, która tak się składa, ​​działa w sieci Visa.</p><p class='black-text'>Według raportu Packaged Facts z lipca 2021 roku, karta Amazona była jedną z najczęściej używanych w swojej kategorii, z łatwością pokonując niektóre karty hoteli i linii lotniczych.</p><p class='black-text'><i>The Wall Street Journal</i>, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, donosi, że Amazon prowadzi obecnie rozmowy z Mastercard <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/MA"><span style="color:#333">(</span><span style=";">MA</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="MA" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="MA" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="MA" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> i American Express <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/AXP"><span style="color:#333">(</span><span style=";">AXP</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="AXP" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="AXP" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="AXP" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, aby zastąpić Visę jako dostawcę sieci dla swojej karty nagród.</p><p class='black-text'>W Wielkiej Brytanii Amazon również oferuje kartę kredytową, która działa w sieci Mastercard.</p> https://www.paszport.ws/amazon-przestanie-akceptować-karty-kredytowe-visa-w-wielkiej-brytanii-powołując-się-na-wysokie-opłat Tue, 23 Nov 2021 12:01:36 -0500 David Fladger TikTok testuje nową opcję zakupów z wybranymi sprzedawcami z Shopify https://www.paszport.ws/tiktok-testuje-nową-opcję-zakupów-z-wybranymi-sprzedawcami-z-shopify <p class='black-text'>TikTok, aplikacja społecznościowa należąca do chińskiej firmy internetowej ByteDance, ogłosiła niedawno, że nawiązała współpracę z amerykańską spółką Shopify <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/SHOP"><span style="color:#333">(</span><span style=";">SHOP</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="SHOP" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="SHOP" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="SHOP" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> w celu rozbudowania swojej platformy o pełniejsze doświadczenie związane z robieniem zakupów. Nowa funkcja TikTok Shopping umożliwi sprzedawcom ze Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Wielkiej Brytanii oferowanie swoich produktów wystawionych w sklepie Shopify bezpośrednio w popularnej aplikacji do oglądania i udostępniania krótkich filmików.</p><p class='black-text'>TikTok Shopping będzie jedną z zakładek w profilu użytkownika, w której znajdą się linki do konta sprzedawców w Shopify. Produkty będzie można podlinkować również bezpośrednio w publikowanych postach. Jednak żeby twórca mógł osiągać pełne korzyści ze sprzedaży w ramach nowej funkcji, konieczne będzie posiadanie konta TikTok Business, które raczej niewielu zakłada zaraz po rozpoczęciu przygody z aplikacją.</p><p class='black-text'>Zdaje się, że świeży projekt TikToka i Shopify jest bardziej przedłużeniem już istniejącej współpracy między spółkami nawiązanej w 2020 roku niż nową, długoterminową strategią mającą na celu powiększenie zysków. Kylie Jenner, jedna z pierwszych użytkowniczek znanej apki, zapowiedziała, że będzie korzystać z opcji Shopping do sprzedaży swoich kosmetyków marki Kylie Cosmetics.</p><p class='black-text'>"Twórcy kładą podwaliny pod nowy rodzaj przedsiębiorczości, w którym kluczowe są treści, społeczność i handel" - oznajmił prezes Shopify Harley Finkelstein. - "Wprowadzając w TikToku nowe doświadczenia w zakresie zakupów i wyszukiwania produktów, Shopify umacnia gospodarkę twórców na jednej z najszybciej rozwijających się platform społecznych i rozrywkowych na świecie. Cieszymy się, że pomagamy nowemu pokoleniu przedsiębiorców docierać do odbiorców na różne sposoby razem z TikTokiem, naszym wizjonerskim partnerem."</p><p class='black-text'>Kolaboracja tych dwóch firm może rzucić zupełnie nowe światło na handel internetowy. Z pewnością zachęci klientów do kupowania produktów, na które w innych okolicznościach zapewne by nie trafili.</p> https://www.paszport.ws/tiktok-testuje-nową-opcję-zakupów-z-wybranymi-sprzedawcami-z-shopify Mon, 22 Nov 2021 23:11:38 -0500 Stephanie Williams Wiadomości rynkowe – 15 listopada: Rynki bez zmian. Inwestorzy czekają na wyniki finansowe dużych detalistów https://www.paszport.ws/wiadomości-rynkowe-15-listopada-rynki-bez-zmian-inwestorzy-czekają-na-wyniki-finansowe-dużych-detali <p class='black-text'>Indeksy giełdowe w USA zakończyły poniedziałkową sesję praktycznie bez zmian. Dochodowość amerykańskich obligacji skarbowych poszła w górę - dziesięciolatków o ponad 1,6%, a trzydziestolatków o ponad 2%. Inwestorzy z niecierpliwością oczekiwali na wtorkową publikację raportów finansowych dużych detalistów, w tym składowych Dow Jonesa, takich jak Walmart <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/WMT"><span style="color:#333">(</span><span style=";">WMT</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="WMT" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="WMT" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="WMT" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> i Home Depot <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/HD"><span style="color:#333">(</span><span style=";">HD</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="HD" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="HD" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="HD" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>. W środę swoje sprawozdania okażą Target <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/TGT"><span style="color:#333">(</span><span style=";">TGT</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="TGT" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="TGT" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="TGT" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> i Lowe's <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/LOW"><span style="color:#333">(</span><span style=";">LOW</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="LOW" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="LOW" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="LOW" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>.</p><p class='black-text'>Na zamknięciu S&P 500 Index <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/SPY"><span style="color:#333">(</span><span style=";">SPY</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="SPY" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="SPY" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="SPY" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> spadł o 0% (o 0,05 pkt. do 4682,8 pkt.), Dow Jones Industrial Average <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/DIA"><span style="color:#333">(</span><span style=";">DIA</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="DIA" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="DIA" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="DIA" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> - o 0,04% (o 12,86 pkt. do 36087,45 pkt.), a Nasdaq Composite Index <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/QQQ"><span style="color:#333">(</span><span style=";">QQQ</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="QQQ" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="QQQ" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="QQQ" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> - o 0,04% (o 7,11 pkt. do 15853,65 pkt.).</p><p class='black-text'>Snap <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/SNAP"><span style="color:#333">(</span><span style=";">SNAP</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="SNAP" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="SNAP" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="SNAP" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> podpisał w poniedziałek kontrakt z Sony Music Entertainment <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/SONY"><span style="color:#333">(</span><span style=";">SONY</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="SONY" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="SONY" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="SONY" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, na mocy którego będzie mógł poszerzyć swoją bibliotekę Snapchat Sounds o utwory artystów należących do tej wytwórni. Firma społecznościowa dodaje również muzykę do filtrów AR, co ma zapewnić bardziej imersyjne doświadczenie.</p><p class='black-text'>Platforma wprowadza Sound Lenses - filtry, które powodują, że osoby znajdujące się na zdjęciach wyglądają jakby śpiewały, którym będą towarzyszyły wcześniej wybrane piosenki, a także filtry Cameo Sound Lenses, które umożliwią nakładanie różnych efektów wizualnych.</p><p class='black-text'>Firma macierzysta Burger Kinga, Restaurant Brands International <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/QSR"><span style="color:#333">(</span><span style=";">QSR</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="QSR" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="QSR" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="QSR" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, ogłosiła w poniedziałek, że nabyła sieć barów z kanapkami Firehouse Subs za 1 mld dolarów, tym samym rozszerzając swoje portfolio o kolejny, czwarty już biznes. Poza wspomnianymi spółkami do RBI należą także Popeyes Louisiana Kitchen i Tim Hortons.</p><p class='black-text'>"Dostrzegamy w Firehouse Subs ogromy potencjał do przyspieszenia wzrostu w USA i za granicą przy pomocy wiedzy ds. rozwoju, międzynarodowej sieci franczyz i cyfrowej technologii posiadanych przez RBI" - oświadczył szef Restaurant Brands Jose Cil.</p><p class='black-text'>Firehouse Subs zostało założone w 1994 roku przez braci i byłych strażaków Chrisa i Robina Sorensenów. Sieć posiada 1200 lokali w Stanach Zjednoczonych i w tym roku powinna osiągnąć sprzedaż na poziomie 1,1 mld dolarów.</p><p class='black-text'>Akcje WeWork <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/WE"><span style="color:#333">(</span><span style=";">WE</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="WE" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="WE" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="WE" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> potaniały w poniedziałek po tym, jak firma okazała swój raport finansowy za trzeci kwartał. Wynikało z niego, że łączy przychód wyniósł 661 mln dolarów i był o 11% wyższy w stosunku do poprzedniego kwartału, a strata na jedną akcję była równa 4,54 dolara.</p><p class='black-text'>WeWork weszło na amerykańską giełdę w październiku w drodze odwrotnego połączenia ze spółką SPAC, dwa lata po nieudanej próbie debiutu.</p><p class='black-text'>Na otwarciu S&P 500 Index rósł o 0,2% (o 9,59 pkt. do 4692,44 pkt.), Dow Jones Industrial Average - 0,08% (o 28,52 pkt. do 36128,83 pkt.), a Nasdaq Composite Index - o 0,2% (o 32,35 pkt. do 15891,14 pkt.).</p> https://www.paszport.ws/wiadomości-rynkowe-15-listopada-rynki-bez-zmian-inwestorzy-czekają-na-wyniki-finansowe-dużych-detali Mon, 22 Nov 2021 23:11:25 -0500 Rachel Hemple Inwestorzy-aktywiści wzywają do rezygnacji dyrektora generalnego Activision-Blizzard https://www.paszport.ws/inwestorzy-aktywiści-wzywają-do-rezygnacji-dyrektora-generalnego-activision-blizzard <p class='black-text'>Dyrektor generalny Activision-Blizzard Inc <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/ATVI"><span style="color:#333">(</span><span style=";">ATVI</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="ATVI" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="ATVI" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="ATVI" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, Bobby Kotick, stoi w obliczu narastającej presji ze strony inwestorów i pracowników, aby ustąpił ze stanowiska w związku z trwającym skandalem.</p><p class='black-text'>Pracownicy Blizzard zorganizowali strajk we wtorek po <a href="https://www.wsj.com/articles/activision-videogames-bobby-kotick-sexual-misconduct-allegations-11637075680" target="_blank">doniesieniach </a><i><a href="https://www.wsj.com/articles/activision-videogames-bobby-kotick-sexual-misconduct-allegations-11637075680" target="_blank">The Wall Street Journal</a></i> ujawniających wiedzę Koticka o incydencie z 2016 roku w należącym do ATIV Sledgehammer Games. Według doniesień, pracownica została nakłoniona do nadmiernego spożycia alkoholu, a następnie napastowana seksualnie. Firma później załatwiła tę sprawę poza sądem. Kotick nie zgłosił tego incydentu do zarządu.</p><p class='black-text'>We wtorek 150 pracowników firmy protestowało tuż przed biurami w Irvine w Kalifornii, wzywając Koticka do rezygnacji. W środę zarząd Activision-Blizzard <a href="https://static1.squarespace.com/static/5d374de8aae9940001c8ed59/t/61951ca2ae62940ca8c22c28/1637162146586/Activision_Blizzard_sign_on_FINAL+11-17-21.pdf" target="_blank">otrzymał list</a> podpisany wspólnie przez kilku dużych inwestorów wzywający do tego samego.</p><p class='black-text'>"Pomimo licznych dochodzeń rządowych, ugód i odejścia członków kadry kierowniczej, które negatywnie wpłynęły zarówno na reputację firmy, jak i na cenę jej akcji, zarząd prawie zupełnie milczy" - napisali inwestorzy. "Dlatego też wzywamy pana Koticka do rezygnacji ze stanowiska dyrektora generalnego firmy, a zarząd do wzięcia odpowiedzialności za to, że nie dostrzegł i nie zajął się tym, co Kalifornijski Departament Sprawiedliwego Zatrudnienia i Mieszkalnictwa (DFEH) opisał jako kulturę "kolesi ze studenckiego bractwa" w miejscu pracy.</p><p class='black-text'>Centralna rola Koticka w trwającym skandalu ATVI sprawia, że staje się on coraz większym obciążeniem dla firmy. Doniesienia WSJ ukazały się kilka miesięcy po tym, jak amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) <a href="https://www.pws.io/blizzards-sexual-assault-scandal-grows-with-sec-probe" target="_blank">rozpoczęła śledztwo</a> w sprawie Koticka i członków kadry kierowniczej ATIV w celu ustalenia, ile, jeśli w ogóle, wiedzieli o niepokojącej kulturze pracy w firmie. Biorąc pod uwagę wrześniowe wezwanie do sądu, SEC mogła już prawdopodobnie zapoznać się z mailami wspomnianymi w raporcie WSJ.</p><p class='black-text'>Od niedawnych zarzutów po <a href="https://www.pws.io/why-activision-blizzards-issues-only-begin-with-its-lawsuit" target="_blank">masowy exodus</a> graczy "World of Warcraft", notowaniom Activision-Blizzard nieźle się oberwało. Cena akcji spadła o 6,3% we wtorek, tracąc dodatkowe 2,9% w środę. W czwartek sytuacja wyglądała podobnie -firma straciła do południa kolejne 3,9%.</p> https://www.paszport.ws/inwestorzy-aktywiści-wzywają-do-rezygnacji-dyrektora-generalnego-activision-blizzard Mon, 22 Nov 2021 11:21:05 -0500 Michael Mooney Futurystyczny elektryczny sedan Lucid Air Dream Edition wjechał na salony https://www.paszport.ws/futurystyczny-elektryczny-sedan-lucid-air-dream-edition-wjechał-na-salony <p class='black-text'><b>Akcje producenta elektrycznych samochodów Lucid Group <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/LCID"><span style="color:#333">(</span><span style=";">LCID</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="LCID" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="LCID" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="LCID" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> w ostatnich tygodniach cieszą się nadzwyczajnym zainteresowaniem i nie schodzą z czołówek portali internetowych.</b></p><p class='black-text'>Lucid po raz pierwszy zwrócił uwagę szerokiego rynku pod koniec września, gdy ogłosił rozpoczęcie seryjnej produkcji swojego elektrycznego sedana Lucid Air Dream Edition, który - poza pięknym i futurystycznym wyglądem - ma wyróżniać się dłuższym o prawie 100 mil zasięgiem w stosunku do Modelu S Long Range od Tesla. Entuzjazm panujący na akcjach Lucid nie słabł przez cały październik i połowę listopada, głównie dzięki dobrym recenzjom, które zebrał Air Dream Edition. The Wall Street Journal nazwał Lucid Air "godnym przeciwnikiem Tesli", a Motor Trend zaznaczył, że jest to "najbardziej fascynujący amerykański luksusowy samochód w ostatnich czasach". Tylko w październiku akcje Lucid wzrosły o 45%, a w listopadzie o kolejne 43% (stan na 17.11).</p><div class="image-holder"><img id="3456" alt="" src="//images1.paszport.ws/cached_images/27dfbe3dc6adcab5921a4a8c2ceb7db9.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Lucid Motors</div></div><p class='black-text'>Auta od Lucida ledwo wjechały 'na salon', a już pojawiły się pierwsze entuzjastyczne porównania, iż motoryzacyjny beniaminek może w przyszłości zostać 'następną Teslą'. Jeśli jednak bliżej przyjrzeć się działalności Lucid, który ma prawdopodobnie znacznie lepszy model biznesowy, niż wielu innych producentów pojazdów elektrycznych we wczesnej fazie działalności, porównania do Tesli mogą być nie do końca trafne. Poza imponującą mocą, zasięgiem i szybkim czasiem ładowania, Lucid spełnił oczekiwania, czego nie można było powiedzieć o Tesli, która do niedawna słynęła z obiecnic bez pokrycia. Ponadto Lucid kieruje swoją ofertę do nieco wyższego segmentu klientów - pierwsza partia 520 pojazdów Air Dream kosztowała 169 tys. USD, natomiast wersja podstawowa samochodu ma kosztować od 77,4 tys. USD, a to blisko dwa razy więcej niż podstawowy Model 3. Futurystyczny Lucid prędzej będzie mierzył się z silniejszą konkurencją na rynku pojazdów elektrycznych z wyższej półki jak BMW, Mercedes-Benz Daimlera i Audi Volkswagena.</p><p class='black-text'>W ostatni poniedziałek Lucid podał do wiadomości raport kwartalny, gdzie firma potwierdziła plany produkcyjne na przyszły rok i który wywołał na rynku euforię. W raporcie spółka wskazała, iż poniosła straty 524,4 miliona USD, czyli 0,43 USD na akcję, przy przychodach 232 tys. USD. Dane te nie spełniły oczekiwań Wall Street, która raczej szacowała 0,25 USD strat i przychody w wysokości 1,25 miliona USD. Jednak inwestorzy nie przejęli się tą znaczną rozbieżnością w liczbach, świętując potwierdzenie przez firmę planów produkcyjnych około 20 tys. pojazdów na przyszły rok. Z zastrzeżeniem, iż zakłocenia globalnego łancucha dostaw mogą wpłynąć na plany produkcyjne spółki. Ponadto firma nie przedstawiła wytycznych finansowych na bieżący kwartał, a także poinformowała o rozpoczęciu rozbudowy zakładu montazowego w Arizonie, który do końca 2023 ma zwiększyć moce produkcyjne z obecnych 34 tys. do około 90 tys. pojazdów rocznie.</p><div class="image-holder"><img id="6445" alt="" src="//images4.paszport.ws/cached_images/1534957432-5b7d97785af19.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Lucid Motors</div></div><p class='black-text'>Z kapitalizacją rynkową przekraczającą 87 miliardów USD, Lucid póki co wygląda na absurdalnie przewartościowanego jak na firmę, która dopiero zaczęła produkować samochody. Z drugiej strony, start up motoryzacyjny Rivian <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/RIVN"><span style="color:#333">(</span><span style=";">RIVN</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="RIVN" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="RIVN" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="RIVN" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, który swoje pick upy produkuje od ledwo ponad miesiąca i <a href="https://www.paszport.ws//porywaj%C4%85cy-debiut-start-upu-motoryzacyjnego-rivian-automotive-najwi%C4%99ksze-ipo-2021-roku-sta%C5%82o-si%C4%99-fak" target="_blank">zadebiutował na giełdzie zaledwie tydzień temu</a>, już zdołał uzyskać kapitalizację rzędu 126 miliardów USD. Wyobraźnia spekulantów i inwestorów nie zna granic.</p><div class="image-holder"><img id="3486" alt="David Salguero" src="//images1.paszport.ws/cached_images/51e2b7899b01a208ff602a4b89b446e2.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Lucid Motors</div></div><div class="image-description">David Salguero</div><p class='black-text'>Lucid jest wspierany przez Arabię Saudyjską, z państwowym funduszem majątkowym, Public Investment Fund, posiadającym blisko 63% udziałów w firmie. Dyrektor generalny Peter Rawlinson (nawiasem to były szef inżynierii w Tesli) wskazał podczas imprezy pokazowej w Kalifornii pod koniec października, iż Arabia Saudyjska jest już drugim co do wielkości rynkiem Lucid pod względem zamówień przedpremierowych.</p><p class='black-text'>Chociaż Lucid zanotował w istocie dobry start i jak dotąd konsekwentnie spełnia obietnice, pierwsza weryfikacja jego działalności nastąpi w 2022 roku, kiedy rynek rozliczy producenta z dostarczenia 20 tys. samochodów.</p> https://www.paszport.ws/futurystyczny-elektryczny-sedan-lucid-air-dream-edition-wjechał-na-salony Mon, 22 Nov 2021 09:02:56 -0500 Patryk Chyla Gospodarka amerykańska konsumpcją stoi. Podsumowanie tygodnia https://www.paszport.ws/gospodarka-amerykańska-konsumpcją-stoi-podsumowanie-tygodnia <p class='black-text'><b>Ubiegłotygodniowy handel przy Wall Street odbywał się blisko historycznych szczytów. Szeroko raportowały spółki z branży sprzedaży detalicznej.</b></p><p class='black-text'>Indeks Nasdaq <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/QQQ"><span style="color:#333">(</span><span style=";">QQQ</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="QQQ" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="QQQ" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="QQQ" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, napędzany przez spółki technologiczne o największych kapitalizacjach, osiągnął nowe maksima zyskując w skali tygodnia 2,1%, natomiast szeroki rynek S&P500 <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/SPY"><span style="color:#333">(</span><span style=";">SPY</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="SPY" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="SPY" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="SPY" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> notował mieszane nastroje i ostatecznie zakończył tydzień 'na zero'.</p><p class='black-text'>Sprzedaż detaliczna w Stanach Zjednoczonych w październiku odnotowała wzrost o 1,7% m/m wobec oczekiwań na poziomie 1,4% m/m. Gospodarka konsumpcją stoi, a Amerykanie pomimo wysokiej inflacji nie oszczędzają swoich kart kredytowych. Jednak należy pamiętać, że za najwyższy w historii nominalny wynik odpowiadają m.in. rosnące ceny produktów. Produkcja przemysłowa w październiku odnotowała wzrost w wysokości 1,6% m/m (wobec oczekiwań 0,7% m/m), po spadku o 1,3% we wrześniu.</p><div class="image-holder"><img id="567" alt="" src="//images1.paszport.ws/cached_images/1590217206-5ec8c9f646dc1.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Niloo / Shutterstock.com</div></div><p class='black-text'>W osatnich dniach dominowały raporty ze spółek trudniących się sprzedażą detaliczną. Ponieważ wysoka inflacja skłoniła konsumentów do realizacji zakupów w dyskontach, miarą kondycji branży miały być właśnie wyniki dwóch największych dyskontowych sieci. Walmart <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/WMT"><span style="color:#333">(</span><span style=";">WMT</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="WMT" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="WMT" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="WMT" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> w trzecim kwartale zanotował zyski na akcję w wysokości 1,45 USD przy przychodach 140,5 miliarda USD, uzyskując wzrost porównywalnej sprzedaży w sklepach o 9,2%, co oznacza, iż firma utrzymuje dynamikę pomimo ponownego otwarcia gospodarki, kiedy ludzie mają większy wybór, gdzie i na co wydawać pieniądze. Konkurencyjny Target <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/TGT"><span style="color:#333">(</span><span style=";">TGT</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="TGT" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="TGT" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="TGT" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> odnotował wzrost zysków o 9% r/r do 3,03 USD na akcję (oczekiwano 2,83 USD), przy przychodach 25,65 miliarda USD (wzrost o 13% r/r) (oczekiwano 24,8 miliarda USD), uzyskując wzrost sprzedaży porównywalnej w sklepach o 12,7%. Akcje obydwu spółek spadły po publikacji wyników, najwyraźniej z powodu niepewnych perspektyw choćby z uwagi na wyzwania w zakresie łańcucha dostaw czy wzięcie na koszt firmy części rosnących kosztów, które mogą wpłynąć na wyniki finansowe w przyszłości.</p><p class='black-text'>Ponadto sklepy budowlane Home Depot <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/HD"><span style="color:#333">(</span><span style=";">HD</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="HD" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="HD" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="HD" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> i Lowe's <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/LOW"><span style="color:#333">(</span><span style=";">LOW</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="LOW" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="LOW" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="LOW" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> przewyższyły oczekiwania w zakresie zysków za trzeci kwartał w związku z trwającą gorączką w zakresie remontów i przebudowy. Zyski Home Depot wzrosły o 23% r/r, przy wzroście przychodów o 10% r/r do 36,82 miliarda USD i wzroście sprzedaży porównywalnej w tym samym sklepie o 5,5%. Tymczasem zyski Lowe's wzrosły o 38% r/r, przy wzroście przychodów o 2,7% r/r do 22,92 miliarda USD i wzroście sprzedaży porównywalnej w tym samym sklepie o 2,2%.</p><div class="image-holder"><img id="1640" alt="" src="//images3.paszport.ws/cached_images/1621494635-60a60b6b9915f.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; pisaphotography / Shutterstock.com</div></div><p class='black-text'>Dom towarowy Macy's <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/M"><span style="color:#333">(</span><span style=";">M</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="M" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="M" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="M" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> pobił prognozy wyników za trzeci kwartał, jednocześnie podając wysokie przychody i prognozy na cały rok w miarę zbliżania się świątecznych zakupów. Macy's zaksięgował zysk na akcję w wysokości 1,23 USD, który przekroczył czterokrotnie prognozy analityków wynoszące średnio 0,31 USD na akcję, wykazując łączne przychody 5,44 miliarda USD (konsensus 5,2 miliarda USD). Sprzedaż cyfrowa wzrosła o 19%. Kohl's miał EPS na poziomie 1,65 USD na akcję, podczas gdy sprzedaż wzrosła o 16% do 4,6 mld USD. Akcje Macy's, który dokonał niezwykłego powrotu w 2021 roku, poszybowały w górę zyskując do końca tygodnia 11,5%.</p> https://www.paszport.ws/gospodarka-amerykańska-konsumpcją-stoi-podsumowanie-tygodnia Sun, 21 Nov 2021 09:17:28 -0500 Patryk Chyla Tydzień Święta Dziękczynienia https://www.paszport.ws/tydzień-święta-dziękczynienia <p class='black-text'><b>Tydzień handlowy na Wall Street przyjmie formę urlopową i będzie skrócony z uwagi na amerykańskie święto, bez ważnych danych makro czy wyników kwartalnych.</b></p><p class='black-text'>Ze względu na długi weekend Święta Dziękczynienia, <u>w czwartek sesji giełdowej nie ma, natomiast w piątek handel będzie skrócony do 19 polskiego czasu</u>.</p><p class='black-text'>Analitycy policzyli, że przyjęcie na Święto Dziękczynienia będzie kosztować więcej niż zwykle o około 14% r/r. Dla przykładu klasyczny 16-funtowy indyk (około 7,2 kg) kosztuje około 23,99 USD, czyli około 1,50 USD za funt, co stanowi wzrost o 24% w porównaniu z ubiegłym rokiem.</p><p class='black-text'>Weekend zakupów Black Friday/Cybermonday otworzy tegoroczny sezon przedświątecznych zakupów. National Retail Federation prognozuje, że sprzedaż świąteczna w listopadzie i grudniu wzrośnie od 8,5% do 10,5% r/r, do poziomu od 843,4 do 859 miliardów USD.</p><p class='black-text'>Kalendarz makroekonomiczny przewiduje dane dot. sprzedaży domów na rynku wtórnym w październiku (poniedziałek 16.00), natomiast w środę aktualizację wyliczeń krajowego annualizowanego PKB za trzeci kwartał (14.30), wnioski o zasiłki dla bezrobotnych (14.30), sprzedaż nowych domów w październiku (16.00), a także publikacja 'minutes FOMC' (20.00) z ostatniego posiedzenia banku centralnego. Część inwestorów najpewniej przyjrzy się im z uwagą.</p><p class='black-text'>Kalendarz wyników finansowych także w tym tygodniu mocno 'rozrzedzony'. Do najważniejszych publikacji zaliczymy Zoom Video Communications <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/ZM"><span style="color:#333">(</span><span style=";">ZM</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="ZM" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="ZM" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="ZM" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, Niu Technologies <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/NIU"><span style="color:#333">(</span><span style=";">NIU</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="NIU" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="NIU" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="NIU" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, Urban Outfitters <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/URBN"><span style="color:#333">(</span><span style=";">URBN</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="URBN" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="URBN" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="URBN" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> [poniedziałek] ; Dick's Sporting Goods <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/DKS"><span style="color:#333">(</span><span style=";">DKS</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="DKS" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="DKS" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="DKS" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, Best Buy <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/BBY"><span style="color:#333">(</span><span style=";">BBY</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="BBY" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="BBY" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="BBY" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, Dollar Tree <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/DLTR"><span style="color:#333">(</span><span style=";">DLTR</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="DLTR" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="DLTR" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="DLTR" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, Burlington <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/BURL"><span style="color:#333">(</span><span style=";">BURL</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="BURL" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="BURL" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="BURL" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, The Gap <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/GPS"><span style="color:#333">(</span><span style=";">GPS</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="GPS" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="GPS" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="GPS" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, Xpeng <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/XPEV"><span style="color:#333">(</span><span style=";">XPEV</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="XPEV" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="XPEV" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="XPEV" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, HP <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/HPQ"><span style="color:#333">(</span><span style=";">HPQ</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="HPQ" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="HPQ" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="HPQ" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, Dell Technologies <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/DELL"><span style="color:#333">(</span><span style=";">DELL</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="DELL" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="DELL" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="DELL" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, Analog Devices <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/ADI"><span style="color:#333">(</span><span style=";">ADI</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="ADI" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="ADI" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="ADI" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, Vmware <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/VMW"><span style="color:#333">(</span><span style=";">VMW</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="VMW" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="VMW" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="VMW" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> [wtorek] ; Deere <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/DE"><span style="color:#333">(</span><span style=";">DE</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="DE" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="DE" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="DE" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> i Futu <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/FUTU"><span style="color:#333">(</span><span style=";">FUTU</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="FUTU" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="FUTU" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="FUTU" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> [środa].</p><p class='black-text'>W segmencie IPO przerwa.</p> https://www.paszport.ws/tydzień-święta-dziękczynienia Sun, 21 Nov 2021 09:13:05 -0500 Patryk Chyla Alibaba odnotował najwolniejszy wzrost sprzedaży w historii wyprzedaży z okazji Dnia Singla https://www.paszport.ws/alibaba-odnotował-najwolniejszy-wzrost-sprzedaży-w-historii-wyprzedaży-z-okazji-dnia-singla <p class='black-text'>Przynajmniej pod jednym względem Dzień Singla 2021 Alibaby <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/BABA"><span style="color:#333">(</span><span style=";">BABA</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="BABA" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="BABA" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="BABA" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> był sukcesem. Chińska wersja wyprzedaży Amazona <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/AMZN"><span style="color:#333">(</span><span style=";">AMZN</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="AMZN" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="AMZN" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="AMZN" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> przyniosła rekordową wartość 84,4 mld USD w ciągu 11-dniowego największego na świecie festiwalu zakupów. Jednak ten rekord został pobity przez inny, rekordowo niski wzrost sprzedaży.</p><p class='black-text'>Wpływy rosły w tym roku w tempie zaledwie 8,45%, co jest pierwszym rokiem jednocyfrowego wzrostu sprzedaży od początku istnienia tego święta handlu detalicznego.</p><p class='black-text'>Niektórzy analitycy jako przyczyny słabych wyników w tym roku podają presję ze strony łańcucha dostaw, rosnące koszty materiałów, przerwy w dostawach prądu oraz globalny niedobór półprzewodników.</p><p class='black-text'>"Nie sądzę, że realistyczne jest oczekiwanie, że Dzień Singla będzie rósł w tym samym tempie, co w przeszłości, a obecne środowisko gospodarcze z pewnością stworzyło dodatkowe utrudnienia" - powiedział Man Chung Cheung, analityk ds. badań w Insider Intelligence, w wywiadzie dla <i>South China Morning Post</i>.</p><p class='black-text'>Jak podaje S&P Global Ratings, inflacja w fabrykach, czyli koszt produkcji towarów w Chinach, wzrosła o 13,5% od początku roku. Agencja podała również, że ceny stali i miedzi również wzrosły o 40% w tym samym okresie, podnosząc koszty sprzętu gospodarstwa domowego.</p><p class='black-text'>Tymczasem światowy niedobór krzemu przesunął terminy dostaw telefonów Apple i Huawei aż o cztery tygodnie na konkurencyjnych stronach sprzedawców detalicznych, takich jak JD <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/JD"><span style="color:#333">(</span><span style=";">JD</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="JD" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="JD" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="JD" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> i Taobao.</p><p class='black-text'>Mając droższe towary i mniej towarów w magazynie, sprzedawcy internetowi mieli trudności z ustalaniem zniżek lub uzasadnianiem ich reklamowania.</p><p class='black-text'>W międzyczasie nadzór regulacyjny prawdopodobnie jeszcze bardziej ograniczył działania marketingowe. Na kilka tygodni przed Dniem Singla urzędnicy ostrzegali Alibabę, JD i innych detalistów internetowych przed pewnymi praktykami, takimi jak spamowanie klientów czy oferowanie zwodniczych rabatów.</p><p class='black-text'>Ponieważ siła chińskich przepisów nie tkwi w tym, co zostało powiedziane, ale co można powiedzieć, prawdopodobnie Alibaba obrała znacznie węższą ścieżkę podczas planowania tegorocznego Dnia Singla, a raczej tygodnia.</p><p class='black-text'>Jednak na tegoroczną sprzedaż mogły mieć wpływ również czynniki nieco bardziej abstrakcyjne.</p><p class='black-text'>Niewątpliwie wezwania do "wspólnego dobrobytu" ze strony prawdopodobnego dożywotniego prezydenta Chin Xi Jinpinga odegrały rolę w kształtowaniu tegorocznych obchodów święta.</p><p class='black-text'>Sam termin "wspólny dobrobyt" mocno kontrastuje ze swobodnym kapitalizmem państwowym, który kiedyś definiował Chiny.</p><p class='black-text'>Epoka, która wydawała się dobiec nagłego końca pod koniec zeszłego roku, wraz z publicznym upadkiem współzałożyciela Alibaby, miliardera Jacka Ma.</p><p class='black-text'>W tym roku nie było już gal z udziałem gwiazd i zapierających dech w piersiach odczytów wyników sprzedaży. Zastąpiły je bardziej stonowane wydarzenia, takie jak trzygodzinna transmisja na żywo, której celem było zebranie pieniędzy na rezerwat słoni.</p><p class='black-text'>Głośne wydarzenia w tym roku skupiały się w mniejszym stopniu na obwieszonych diamentami celebrytach, a w większym na przyjaznych środowisku inicjatywach Alibaby dotyczących opakowań lub wysiłkach firmy mających na celu pomoc osobom z niepełnosprawnościami w przymierzaniu ubrań.</p><p class='black-text'>"Wykorzystaliśmy moc 11.11 do wypełnienia naszej społecznej odpowiedzialności. Tegoroczny festiwal zakupowy był znaczącym kamieniem milowym w ramach naszego zaangażowania w budowanie zrównoważonej przyszłości" - powiedział w komunikacje prasowym Yang Guang, wiceprezes Alibaby.</p><p class='black-text'>Tematy odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju, choć istotne, stoją w bezpośredniej sprzeczności z etosem kapitalizmu konsumenckiego. I trzeba przyznać, że są po prostu o wiele mniej ekscytujące.</p><p class='black-text'>W miarę narastania frazesów o "wspólnym dobrobycie" Dzień Singla może stracić swoje miejsce w chińskiej kulturze popularnej, ponieważ Pekin stara się przekształcić tę kulturę zgodnie z poglądami prezydenta Xi.</p><p class='black-text'>A może po prostu chińscy konsumenci są znużeni przecenami. Na przykład konkurencyjny e-sprzedawca JD.com organizuje swój własny festiwal zakupów 618, który odbywa się 18 czerwca.</p><p class='black-text'>"W ciągu całego roku można robić zakupy po dość niskich kosztach, przeskakując z jednej platformy na drugą" - powiedział dziennikowi <i>Wall Street Journal</i> Fu Yandong, inżynier samochodowy z Wuhan.</p> https://www.paszport.ws/alibaba-odnotował-najwolniejszy-wzrost-sprzedaży-w-historii-wyprzedaży-z-okazji-dnia-singla Fri, 19 Nov 2021 10:40:42 -0500 David Fladger Michael Burry nie zgadza się z wyceną Tesli https://www.paszport.ws/michael-burry-nie-zgadza-się-z-wyceną-tesli <p class='black-text'><b>Scion Asset Management, który Burry założył i prowadzi, jako dyrektor generalny, na koniec września ograniczył się do zaledwie kilku pozycji - wynika z raportu. Wśród transakcji, które firma zamknęła w trzecim kwartale, znalazły się zakłady przeciwko flagowemu funduszowi ETF Cathie Wood ARK Innovation <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/ARKK"><span style="color:#333">(</span><span style=";">ARKK</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="ARKK" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="ARKK" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="ARKK" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, Tesla Inc. <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/TSLA"><span style="color:#333">(</span><span style=";">TSLA</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="TSLA" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="TSLA" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="TSLA" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> Elona Muska i największemu funduszowi ETF na obligacje skarbowe - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/TLT.US"><span style="color:#333">(</span><span style=";">TLT.US</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="TLT.US" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="TLT.US" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="TLT.US" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>.</b></p><p class='black-text'>Burry może nadal obstawiać przeciwko nim za pomocą opcji pozagiełdowych, które nie są wykazywane w takich dokumentach. Nie jest jasne, jak skuteczne były te zakłady, ponieważ pełne szczegóły dotyczące niedźwiedzich opcji put użytych przez firmę nigdy nie zostały ujawnione. Burry powiedział CNBC w zeszłym miesiącu, że zamknął swój zakład na Teslę i że pozycja była tylko transakcją. Burry zyskał sławę, gdy jego udane zakłady na papiery hipoteczne podczas kryzysu finansowego zostały przedstawione w filmie "The Big Short", filmowej wersji bestsellerowej książki Michaela Lewisa. W rolę Burry'ego wcielił się Christian Bale.</p><p class='black-text'>Pod koniec czerwca Scion miał niedźwiedzie zakłady na około 235.000 akcji głównego funduszu ETF Wooda, około 1,9 miliona akcji skarbowego funduszu ETF (TLT) i ponad 1 milion akcji Tesli - wynika z wrześniowych dokumentów. ARKK spadł o ponad 15% w trzecim kwartale, podczas gdy TLT niewiele się zmienił, a Tesla wzrosła o 14%. Po tym, jak jego zakłady przeciwko Cathie Wood ARK Innovation wyszły na jaw, fundusz odpowiedział, mówiąc, że nie sądzi, by rozumiał on podstawy stojące za jej inwestycjami. Cieszący się sławą Burry był ostatnio jeszcze bardziej niż zwykle głośny na Twitterze, wypowiadając się na temat sprzedaży akcji przez prezesa Tesli Muska i ostrzegając przed tym, co postrzega jako trwającą bańkę na rynkach finansowych. Wśród pozycji, o których poinformował Scion, największy był pakiet 200 tys. akcji CVS Health Corp <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/CVS"><span style="color:#333">(</span><span style=";">CVS</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="CVS" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="CVS" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="CVS" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>. Firma zadeklarowała również redukcję udziałów w CoreCivic Inc. <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/CXW"><span style="color:#333">(</span><span style=";">CXW</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="CXW" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="CXW" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="CXW" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, akcje Geo Group Inc. <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/GEO"><span style="color:#333">(</span><span style=";">GEO</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="GEO" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="GEO" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="GEO" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> oraz nowe pozycje w Lockheed Martin Corp. <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/LMT"><span style="color:#333">(</span><span style=";">LMT</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="LMT" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="LMT" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="LMT" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, Now Inc. <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/DNOW"><span style="color:#333">(</span><span style=";">DNOW</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="DNOW" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="DNOW" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="DNOW" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> i Scynexis Inc <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/SCYX"><span style="color:#333">(</span><span style=";">SCYX</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="SCYX" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="SCYX" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="SCYX" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>. Raport jest kwartalnym wymogiem dla funduszy hedgingowych posiadających ponad 100 mln USD w amerykańskich akcjach. Dużą burzę wywołał komentarz Burrego na Twitterze o tym, że Elon Musk nie sprzedaje akcji Tesli, dlatego, że brakuje mu gotówki; chce po prostu skorzystać z zapierającej dech w piersiach wyceny producenta samochodów.</p><div class="image-holder"><img id="9674" alt="" src="//images.paszport.ws/cached_images/1622679107-60b81e433ebb9.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Vlad Tchompalov/ Unsplash</div></div><p class='black-text'><a href="https://markets.businessinsider.com/news/stocks/big-short-michael-burry-elon-musk-tesla-stock-sales-crypto-2021-11">"Spójrzmy prawdzie w oczy. @elonmusk pożyczył 88,3 mln akcji, sprzedał wszystkie swoje posiadłości, przeprowadził się do Teksasu i pyta @BernieSanders, czy powinien sprzedać więcej akcji. On nie potrzebuje gotówki. Chce tylko sprzedać $TSLA" - napisał Burry.</a> <a href="'The%20Big%20Short'%20investor%20Michael%20Burry%20says%20Elon%20Musk%20is%20selling%20Tesla%20stock%20to%20profit%20from%20its%20surge%20-%20and%20predicts%20this%20is%20the%20biggest%20bubble%20of%20his%20career%20%7C%20Markets%20Insider%20(businessinsider.com)">"Burry to zepsuty zegar" - odpowiedział Mus</a>k na to twierdzenie na Twitterze. Inwestor znany z "The Big Short" powiedział w zeszłym tygodniu, że Musk zaciągnął osobiste pożyczki pod zastaw swoich akcji; zasugerował, że prezes Tesli może sprzedawać akcje, aby obsłużyć te długi. Musk zobowiązał się ostatnio do sprzedaży 10% swoich akcji Tesli w oparciu o wyniki ankiety na Twitterze i w zeszłym tygodniu spieniężył akcje o wartości prawie 7 miliardów dolarów.</p><div class="image-holder"><img id="11161" alt="" src="//images.paszport.ws/cached_images/1634930058-61730d8a0fa03.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; David von Diemar/ Unsplash</div></div><p class='black-text'>W tweecie Burry'ego podkreślono, że Musk obniżył swój rachunek podatkowy, przeprowadzając się w zeszłym roku z Kalifornii do Teksasu, sprzedał większość swojego portfela nieruchomości wartego 100 mln dolarów i powiedział w niedzielę senatorowi Berniemu Sandersowi, że sprzeda więcej akcji na prośbę ustawodawcy. Inwestorzy uważają, że Musk nie potrzebuje gotówki, ale chce czerpać zyski z prawie dwunastokrotnego wzrostu kursu akcji Tesli od początku ubiegłego roku.</p><p class='black-text'>W kolejnym tweecie w niedzielę Burry wskazał na wykres akcji Tesli i tweet Muska, że cena akcji jest "zbyt wysoka", gdy wycena firmy produkującej samochody elektryczne była mniejsza niż jedna piąta jej obecnego poziomu. <a href="https://markets.businessinsider.com/news/stocks/big-short-michael-burry-elon-musk-tesla-stock-sales-crypto-2021-11">"Po prostu pomyśl o tym" </a>- powiedział Burry. Warto zauważyć, że Burry zadeklarował w grudniu zeszłego roku, że jest negatywnie nastawiony do kursu Tesli i że Scion posiadał opcje put na akcje jeszcze 30 czerwca. Inwestor powiedział CNBC w zeszłym miesiącu, że nie obstawia już przeciwko firmie Muska, ale to mogło się zmienić, zwłaszcza, że 15% spadek cen akcji Tesli w zeszłym tygodniu został częściowo przypisany raportowi podkreślającemu teorię Burry'ego na temat sprzedaży akcji Muska. Burry wielokrotnie opisywał Teslę, jako symbol potężnej bańki na rynku aktywów. Nazwał cenę jej akcji "śmieszną" w grudniu 2020 r., przewidział na początku tego roku, że akcje załamią się jak rynek mieszkaniowy w połowie 2000 r., i zasugerował, że akcje mogą spaść o 90%, tak jak Amazon <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/AMZN"><span style="color:#333">(</span><span style=";">AMZN</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="AMZN" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="AMZN" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="AMZN" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> i inne wysoko wyceniane akcje technologiczne po pęknięciu bańki dot-com.</p><div class="image-holder"><img id="3301" alt="Elon Musk" src="//images3.paszport.ws/cached_images/8ad884bdd436fbeb6ca65d42cea18ed2.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; OnInnovation / Flickr.com</div></div><div class="image-description">Elon Musk</div> https://www.paszport.ws/michael-burry-nie-zgadza-się-z-wyceną-tesli Thu, 18 Nov 2021 00:32:38 -0500 Boeing 737 MAX wróci do latania również w Chinach https://www.paszport.ws/boeing-737-max-wróci-do-latania-również-w-chinach <p class='black-text'><b>Chiński regulator powiedział liniom lotniczym, że jest zadowolony ze zmian konstrukcyjnych wprowadzonych przez Boeinga <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/BA"><span style="color:#333">(</span><span style=";">BA</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="BA" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="BA" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="BA" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>. Zaproponowane modyfikacje dla samolotu 737 MAX mogą rozwiązać problemy bezpieczeństwa, co oznacza, że jest bliżej zniesienia ponad dwuletniego zakazu lotów na chińskim niebie dla tego modelu.</b></p><p class='black-text'>Chińska Administracja Lotnictwa Cywilnego (CAAC) zaprosiła linie lotnicze do wyrażenia opinii na temat proponowanej dyrektywy zdatności do lotu dla 737 MAX do 26 listopada, zgodnie z niedatowanym zawiadomieniem, na które powoduje się agencja Reutera. Dyrektywa nakreśla konkretne procedury dla pilotów do wykonania w przypadku problemów podobnych do tych, które pojawiły się w dwóch katastrofach przed uziemieniem samolotu w marcu 2019 roku. Wymienia również wszystkie systemy, które muszą być sprawne, aby samolot mógł zostać wysłany. Powrót na niebo w Chinach, największy na świecie rynek samolotów, byłby dużym dobrodziejstwem dla Boeinga. Broker Jefferies powiedział we wrześniu, że ogłoszenie tego faktu byłoby warte 5% wzrostu ceny akcji.</p><p class='black-text'>Stany Zjednoczone i Europa w zeszłym roku szukały opinii branży na temat podobnych proponowanych dyrektyw, zanim ostatecznie zatwierdziły powrót 737 MAX. Zawiadomienie CAAC ogłoszono po kompleksowym przeglądzie zmian zaproponowanych przez Boeinga, w tym do projektu oprogramowania kontroli lotniczej i systemu wyświetlania. Oceniono, że zmiany mogą usunąć niebezpieczne sytuacje, które doprowadziły do katastrof. Rzecznik Boeinga powiedział, że linia lotnicza kontynuuje współpracę z organami regulacyjnymi na całym świecie, aby przywrócić 737 MAX do służby. Lotniczy gigant powiedział, że 737 MAX wykonał udany lot testowy dla CAAC w sierpniu. Dyrektor generalny Boeinga David Calhoun poinformował w zeszłym miesiącu, że firma pracuje nad uzyskaniem chińskich zezwoleń do końca roku, aby 737 MAX mógł latać, a dostawy powinny zostać wznowione w pierwszym kwartale 2022 roku. Około jedna trzecia z około 370 niedostarczonych samolotów 737 MAX, które znajdują się w magazynach, jest przeznaczona dla chińskich klientów... Zanim 737 MAX został uziemiony, Boeing sprzedawał jedną czwartą samolotów, które budował rocznie chińskim nabywcom, swojemu największemu klientowi. Inne kraje Azji i Pacyfiku - w tym Singapur, Malezja, Indie, Japonia, Australia i Fidżi - już zgodziły się na powrót 737 MAX.</p><div class="image-holder"><img id="5332" alt="" src="//images.paszport.ws/cached_images/3812ff96647ef1616fc7eb3f18242212.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Tomás Del Coro / Flickr.com</div></div><p class='black-text'>Poza kwestiami bezpieczeństwa, sprzedaż Boeinga w Chinach jest utrudniona przez napięcia handlowe między USA a Chinami, gdzie Waszyngton oskarża Pekin o blokowanie zakupu samolotów Boeinga przez krajowe linie lotnicze. Sytuacja finansowa dalej pozostaje stosunkowo trudna. W okresie dziewięciu miesięcy obecnego roku przychody Boeinga wzrosły o 11% do 47,49 mld USD, a strata netto zmniejszyła się o 98% do 59 mln USD. Większość rekomendacji analityków zakłada dalszy wzrost kursu akcji firmy, który zapoczątkowany jest po dołku z marca 2020 roku. Jednak warto pamiętać, że duża część zamówień dla Boeinga została anulowana i przeniesiona do portfela Airbusa. Istotne pozostają również nierozwiązane spory z liniami lotniczymi, które straciły setki milionów dolarów z powodu uziemienia modelu 737 MAX.</p><div class="image-holder"><img id="469" alt="Ważnym klientem Boeinga są chińskie linie lotnicze" src="//images1.paszport.ws/cached_images/02a1d39e0bde728d0613c2fd033bb474.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Boeing</div></div><div class="image-description">Ważnym klientem Boeinga są chińskie linie lotnicze</div> https://www.paszport.ws/boeing-737-max-wróci-do-latania-również-w-chinach Thu, 18 Nov 2021 00:25:10 -0500 Czy Elon Musk może rozwiązać problem głodu na świecie? https://www.paszport.ws/czy-elon-musk-może-rozwiązać-problem-głodu-na-świecie <p class='black-text'>Od początku pandemii łączna wartość netto majątku amerykańskich miliarderów prawie się podwoiła. Dyrektor generalny Tesli <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/TSLA"><span style="color:#333">(</span><span style=";">TSLA</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="TSLA" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="TSLA" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="TSLA" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, Elon Musk, odnotował ogromne zyski, zwiększając wartość netto swojego majątku ponad wartość giganta naftowego Exxon Mobil <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/XOM"><span style="color:#333">(</span><span style=";">XOM</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="XOM" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="XOM" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="XOM" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>. Pod koniec października Musk stał się pierwszym człowiekiem, którego wartość netto majątku przekroczyła 300 mld USD.</p><p class='black-text'>Również <a href="https://www.cnbc.com/2021/11/01/elon-musk-tells-un-food-chief-hell-spend-6-billion-to-fight-hunger.html" target="_blank">pod koniec października</a> dyrektor wykonawczy Światowego Programu Żywnościowego ONZ (WFP) David Beasley wezwał Muska do przekazania części swojego ogromnego bogactwa na pomoc w rozwiązaniu problemu głodu na świecie.</p><p class='black-text'>"Sześć miliardów dolarów, aby pomóc 42 milionom ludzi, którzy dosłownie umrą, jeśli im nie pomożemy. To nie jest skomplikowane" - <a href="https://edition.cnn.com/2021/10/26/economy/musk-world-hunger-wfp-intl/index.html" target="_blank">powiedział Beasley w rozmowie z </a><i><a href="https://edition.cnn.com/2021/10/26/economy/musk-world-hunger-wfp-intl/index.html" target="_blank">CNN</a></i>, wskazując konkretnie na Muska i założyciela Amazona <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/AMZN"><span style="color:#333">(</span><span style=";">AMZN</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="AMZN" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="AMZN" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="AMZN" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, Jeffa Bezosa.</p><p class='black-text'><a href="https://twitter.com/WFPChief/status/1454885078497103873" target="_blank">Musk napisał w odpowiedzi</a> do urzędnika humanitarnego na Twitterze <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/TWTR"><span style="color:#333">(</span><span style=";">TWTR</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="TWTR" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="TWTR" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="TWTR" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, twierdząc, że z radością "sprzeda akcje Tesli już teraz i to zrobi", jeśli Beasley wyjaśni "dokładnie, w jaki sposób 6 mld USD rozwiąże problem głodu na świecie".</p><p class='black-text'>"6 mld USD nie rozwiąże problemu głodu na świecie", odpowiedział Beasley, "ale ZAPOBIEGNIE niestabilności geopolitycznej, masowej migracji i uratuje 42 miliony ludzi na krawędzi śmierci głodowej. Mamy do czynienia z bezprecedensowym kryzysem i nałożeniem się na siebie COVID-u/konfliktów/kryzysów klimatycznych".</p><p class='black-text'>Rzeczywiście, podczas gdy <i>CNN </i>fałszywie podało, że Beasley twierdził, że 6 mld USD może całkowicie rozwiązać problem głodu na świecie, tak naprawdę stwierdził on, że te pieniądze mogą "pomóc w rozwiązaniu" problemu głodu na świecie. Aktualne szacunki przewidują, że rozwiązanie problemu głodu na świecie do 2030 r. wymagałoby ponad 300 mld USD.</p><p class='black-text'>Beasley powiedział Muskowi, że "wsiądzie w następny dostępny samolot", aby porozmawiać z nim, jeśli miliarder zechce go wysłuchać, mówiąc, "Musk może mnie wyrzucić, jeśli nie spodoba mu się to, co usłyszy".</p><p class='black-text'>Musk zastrzegł później, że każda pomoc, której może udzielić, musi mieć "otwartą księgowość, aby opinia publiczna dokładnie widziała, jak wydawane są pieniądze". Wezwał również WFP do opublikowania szczegółów swoich obecnych i przyszłych wydatków. "Przejrzystość to wspaniała rzecz", dodał.</p><p class='black-text'>Musk następnie zaatakował również historię organizacji humanitarnej, powołując się na raport z 2015 r. dotyczący rzekomego wykorzystywania seksualnego dzieci z Republiki Środkowoafrykańskiej przez funkcjonariuszy ONZ. "Co tu się stało?", <a href="https://twitter.com/elonmusk/status/1454930023966773249" target="_blank">napisał na Twitterze</a>.</p><p class='black-text'>Chociaż Musk <a href="https://twitter.com/elonmusk/status/869037783805046784" target="_blank">twierdził</a>, że woli przekazywać darowizny anonimowo, spotkał się z krytyką działaczy humanitarnych, którzy mówili, że nie przekazuje wystarczająco dużo. W tym roku zobowiązał się przekazać 150 mln USD na konkursy związane z usuwaniem dwutlenku węgla z atmosfery, co stanowi pozornie największą publicznie zgłoszoną darowiznę Muska.</p><p class='black-text'>Darowizna w wysokości 6 mld USD, którą Musk zaoferował, jeśli zapewniona zostanie wystarczająca przejrzystość w zakresie wykorzystania tych środków, byłaby największą kwotą, jaką kiedykolwiek przekazał miliarder, 40 razy wyższą niż całkowity fundusz nagród w wyżej wspomnianym konkursie.</p><p class='black-text'>Darowizny na cele charytatywne, które mają pomóc głodującym ludziom, nie są postrzegane <a href="https://www.thehindu.com/business/Economy/explained-can-elon-musks-wealth-really-end-world-hunger/article37417536.ece" target="_blank">przez wszystkich ekonomistów</a> jako coś pozytywnego. Niektórzy z nich twierdzą, że ci, którzy są zbyt biedni, by pozwolić sobie na jedzenie, nie są biedni z powodu nieproporcjonalnej alokacji bogactwa w ręce najzamożniejszych, ale z powodu własnej niezdolności do zarabiania na życie. Inni twierdzą, że środki, które mogłyby zostać przeznaczone na zakup żywności dla 42 milionów ludzi, lepiej byłoby przeznaczyć na budowanie kapitału firm.</p><p class='black-text'>Nawet zwolennicy tego rodzaju pomocy twierdzą, że pojedyncza darowizna w wysokości 6 mld USD <a href="https://www.cbc.ca/news/world/elon-musk-world-hunger-1.6234126" target="_blank">nie jest wystarczająca</a>.</p><p class='black-text'>"Z pewnością 6 mld USD byłoby pomocne dla Światowego Programu Żywnościowego Organizacji Narodów Zjednoczonych, w jego misji dotarcia do najbardziej potrzebujących ludzi, którzy borykają się z poważnym brakiem bezpieczeństwa żywnościowego" - powiedziała <i>CBC </i>Jennifer Clapp, profesor i przewodnicząca Canada Research Chair w School of Environment, Resources and Sustainability na University of Waterloo. "Jednak głód to złożony problem, a same pieniądze nie wystarczą, aby rozwiązać jego przyczyny".</p><p class='black-text'>"Jakim błędem byłoby sugerowanie, że rozwiązałoby to problem głodu na świecie" - powiedział <i>CBC </i>Herbert Kronzucker, założyciel i dyrektor Canadian Centre for World Hunger Research na University of Toronto. "O mój Boże, ale bylibyśmy szczęściarzami".</p><p class='black-text'>"Nie da się rozwiązać problemu głodu na świecie w taki sposób, a już na pewno nie rzucając taką jednorazową kwotą na jedną organizację ONZ" - dodał.</p> https://www.paszport.ws/czy-elon-musk-może-rozwiązać-problem-głodu-na-świecie Wed, 17 Nov 2021 23:45:59 -0500 Autumn McLain Spółki turystyczne radzą sobie lepiej niż tego oczekiwano https://www.paszport.ws/spółki-turystyczne-radzą-sobie-lepiej-niż-tego-oczekiwano <p class='black-text'><b>W tym wpisie przyglądamy się spółkom turystycznym, które w tym miesiącu zyskują na lepszych wynikach od oczekiwań. </b></p><p class='black-text'>Expedia <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/EXPE"><span style="color:#333">(</span><span style=";">EXPE</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="EXPE" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="EXPE" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="EXPE" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> i Airbnb <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/ABNB"><span style="color:#333">(</span><span style=";">ABNB</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="ABNB" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="ABNB" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="ABNB" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> opublikowały dobre wyniki finansowe, przy czym Expedia pokazała skorygowany EPS za 3Q w wysokości 3,53 USD vs. oczekiwane 1,63 USD, przy wyższych niż się spodziewano przychodach, a Airbnb wykazał skorygowaną EBITDA na poziomie 1,1 mld USD wobec oczekiwanych 817 mln USD. Przychody okazały się o 10% wyższe od szacunków, wynosząc 2,24 mld USD, pomimo niższej wartości rezerwacji brutto niż szacowano, ale ogólnie wynik Airbnb w III kw. był znacznie lepszy niż się spodziewaliśmy, biorąc pod uwagę rosnącą liczbę przypadków Covid-19 w krajach rozwiniętych. Pomimo dobrego miesiąca, branża turystyczna jest nadal dotknięta pandemią i najdłużej będzie potrzebowała czasu, aby w pełni się z niej otrząsnąć.</p><p class='black-text'>Akcje linii lotniczych wraz z serwisami rezerwacji online, ride-hailingiem, spółkami rozrywkowymi i rekreacyjnymi, zyskały na wartości po ogłoszeniu wyników, lepszym od oczekiwań październikowym raporcie o zatrudnieniu i zachęcającym leku PFE firmy Pfizer do leczenia nowego wirusa. Airbnb ABNB i Expedia Group EXPE przedstawiły solidne wyniki za trzeci kwartał. W przypadku Airbnb, przychody wzrosły o 67% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i były o 36% wyższe niż dwa lata temu, przed wybuchem pandemii. Z drugiej strony, przychody Expedii wzrosły o 97% rok do roku, przy 117% wzroście liczby rezerwacji brutto. Akcje Airbnb skoczyły o 12,1%, a Expedii o 15,1% po ogłoszeniu wyników.</p><p class='black-text'>Po letnim spowolnieniu, w październiku nastąpił wzrost zatrudnienia. W gospodarce amerykańskiej przybyło 531 tys. nowych miejsc pracy w kilku kategoriach, takich jak produkcja, hotelarstwo, usługi profesjonalne i biznesowe, a bezrobocie spadło do 4,6%. Tymczasem Pfizer ogłosił, że jego lek na COVID-19, stosowany razem z lekiem na HIV, znacznie zmniejszył ryzyko hospitalizacji i zgonów, o 89%, co prawdopodobnie przyspieszy plany podróży. W związku z ponownym otwarciem krajowych i międzynarodowych granic dla podróżujących, solidny trend prawdopodobnie utrzyma się w sezonie wakacyjnym. Stany Zjednoczone planują znieść ograniczenia w podróżowaniu i ponownie otworzyć się na w pełni zaszczepionych podróżnych. Połączenie tych wiadomości zwiększyło entuzjazm dla ożywienia gospodarczego i wskazuje na wyraźne oznaki ożywienia w podróżach. Co więcej, linie lotnicze zasygnalizowały ostatnio solidny trend w podróżach. Delta Air Lines <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/DAL"><span style="color:#333">(</span><span style=";">DAL</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="DAL" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="DAL" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="DAL" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> ogłosiła, że jej rezerwacje wzrosły o 450% w ciągu sześciu tygodni od momentu, gdy Stany Zjednoczone ogłosiły ponowne otwarcie dla w pełni zaszczepionych podróżnych z zagranicy. Wiadomość ta pomogła napędzić 13% rajd akcji w zeszłym tygodniu, największy od listopada 2020 roku. American Airlines <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/AAL"><span style="color:#333">(</span><span style=";">AAL</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="AAL" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="AAL" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="AAL" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> skoczyło o 14%, a Southwest Airlines <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/LUV"><span style="color:#333">(</span><span style=";">LUV</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="LUV" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="LUV" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="LUV" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> zyskały ponad 10%.</p><div class="image-holder"><img id="243" alt="Biuro Airnbnb w Toronto. " src="//images3.paszport.ws/cached_images/f398a755f4039f480c2973ab53966c65.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Wikipedia</div></div><div class="image-description">Biuro Airnbnb w Toronto. </div><p class='black-text'>Wraz z początkiem pozytywnych sygnałów w czwartym kwartale i ogłoszeniem przez wiele krajów nowych możliwości dla międzynarodowych podróżnych, inwestorzy czują się coraz bardziej pewni kontynuacji ożywienia gospodarczego, co zwiększa popyt na podróże. Co więcej, linie lotnicze spodziewają się dużego popytu na podróże wakacyjne po ponad roku, w którym podróżni utknęli w domu. Pojawienie się szczepionek wspomagających COVID-19 również przyczynia się do wzrostu popytu w branży. Co więcej, ustawa infrastrukturalna o wartości 1,2 biliona dolarów, która została przyjęta przez Izbę Reprezentantów i czeka na podpis prezydenta Joe Bidena, również będzie stanowić paliwo dla branży turystycznej. Projekt ustawy przewiduje przeznaczenie 550 miliardów dolarów na projekty transportowe, sieci energetyczne i łącza szerokopasmowe. W tym $110 miliardów na drogi, mosty i inne duże projekty, a także $66 miliardów na kolej pasażerską i towarową oraz $39 miliardów na transport publiczny.</p><div class="image-holder"><img id="1929" alt="" src="//images3.paszport.ws/cached_images/83f415b359614a6c003b513dec9447be.jpg" /></div> https://www.paszport.ws/spółki-turystyczne-radzą-sobie-lepiej-niż-tego-oczekiwano Wed, 17 Nov 2021 01:02:45 -0500 Jak wykorzystać ryzyko pojawienia się stagflacji? https://www.paszport.ws/jak-wykorzystać-ryzyko-pojawienia-się-stagflacji <p class='black-text'><b>Po letnim wzroście, rynki są zaniepokojone rosnącymi cenami, utrudnieniami w rozwoju i szeregiem innych zagrożeń.</b> <b>Obowiązek szczepień wydaje się działać, a koronawirus wydaje się być w odwrocie. Ale te pełne nadziei znaki zwiastują nową, niepożądaną fazę ożywienia gospodarczego kraju - a to sprawia, że Wall Street jest bardziej nerwowa niż w ostatnich miesiącach.</b></p><p class='black-text'>Rezerwa Federalna zasygnalizowała, że już w przyszłym miesiącu może rozpocząć ograniczanie programów, które pomagały wspierać rynki przez ostatnie 18 miesięcy, podczas gdy karkołomne tempo wzrostu gospodarczego wydaje się zwalniać, co zostało podkreślone przez rozczarowujący wrześniowy raport o zatrudnieniu. A wzrost cen, który wynikał z przestojów związanych z pandemią i zakłóceń w łańcuchu dostaw, jest uporczywie trwały. Kluczowy wskaźnik inflacji (Consumer Price Index), wzrósł o 6,2 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym - więcej niż oczekiwano w ankiecie Bloomberga. <a href="https://www.nytimes.com/2021/10/13/business/stocks-inflation-stagflation.html">"Rynek ma wiele do przetrawienia w tym samym momencie i wiele niewiadomych, z którymi inwestorzy się zmagają" </a>- powiedział Matt Fruhan, który zarządza funduszem Large Cap Stock Fund o wartości prawie 3 miliardów dolarów, a także innymi funduszami Fidelity.</p><p class='black-text'>Ta niepewność zatrzymała impet, który popchnął akcje do serii rekordowych szczytów w lecie. W zeszłym miesiącu S&P 500 doświadczył najgłębszego spadku - 4,8 procent - od początku pandemii. W październiku inwestorzy nieco odzyskali grunt pod nogami, ale rynek nie był w stanie wykrzesać z siebie żadnego prawdziwego impetu. Po środowym raporcie o inflacji, S&P 500 na początku notowań znów się osunął, po czym odskoczył o 0,3 procent, przerywając serię trzech spadków z rzędu. Według wszelkich obiektywnych miar, był to dobry rok dla akcji - S&P 500 wzrósł o około 16 procent. Ale ostatnie tąpnięcie odzwierciedla rosnącą niepewność, co do następnego rozdziału rajdu napędzanego ożywieniem, przy czym ceny akcji wahają się bardziej z dnia na dzień - a nawet z godziny na godzinę - niż w ciągu ostatnich miesięcy.</p><div class="image-holder"><img id="8583" alt="" src="//images2.paszport.ws/cached_images/1603638068-5f9593348ad33.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Finn Hackshaw/ Unsplash</div></div><p class='black-text'>Piątkowe dane o amerykańskim rynku pracy niemal idealnie opisały zagmatwane tło gospodarcze, z którym borykają się inwestorzy: liczba nowych miejsc pracy okazała się znacznie niższa od oczekiwań, ale wzrost płac poszybował w górę. <a href="https://www.nytimes.com/2021/10/13/business/stocks-inflation-stagflation.html">"Tempo wzrostu jest umiarkowane, a jednocześnie rośnie inflacja"</a> - powiedział Paul Meggyesi, analityk walutowy JPMorgan w Londynie. Wielu spogląda w stronę historii, aby spróbować nadać temu sens, dlatego Wall Street ciągle mówi o szansach na powrót ekonomicznego widma z lat 70-tych: toksycznej mieszanki powolnego wzrostu gospodarczego i wysokiej inflacji, która stała się znana jako stagflacja. Porównanie nie jest idealne. W tamtych czasach inflacja była dwucyfrowa, a bezrobocie wynosiło prawie 9 procent. Obecnie ani inflacja, ani bezrobocie nie są tak wysokie. Ale na Wall Street, poziom uwagi poświęcanej stagflacji gwałtownie wzrasta. W zeszłym tygodniu ilość artykułów, w których pojawia się termin "stagflacja", opublikowanych przez serwis informacyjny Bloomberg, osiągnęła rekord.</p><p class='black-text'>Pan Meggyesi, który opisał obecną sytuację jako "stagflację lajtową" w ostatniej nocie dla klientów, jest częścią tej fali analityków ponownie rozważających, jakie może ona stanowić ryzyko dla rynków. Najbardziej oczywistym echem jest zaskakujący i trwały wzrost cen. Gdy wiosną tego roku wzrosły koszty takich towarów jak tarcica, mikrochipy i stal, urzędnicy Rezerwy Federalnej starali się powiedzieć, że wzrost ten będzie "przejściowy". Gdy firmy wrócą do normalnego funkcjonowania, produkcja wzrośnie, linie zaopatrzenia i zapasy zostaną uzupełnione, a ceny spadną.</p><div class="image-holder"><img id="9117" alt="" src="//images2.paszport.ws/cached_images/1612342877-601a665d2158c.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Aleks Marinkovic/ Unsplash</div></div><p class='black-text'>Jednak po ponownej rundzie zakłóceń gospodarczych spowodowanych wariantem Delta koronawirusa - w tym wielu w kluczowych azjatyckich centrach produkcyjnych, takich jak Wietnam - niewiele wskazuje na to, że presja na wzrost cen zniknie w najbliższym czasie.</p><p class='black-text'>Wzrost cen niepokoi inwestorów z kilku powodów. Po pierwsze, rosnące koszty mogą zmniejszyć zyski firm, co jest kluczowym czynnikiem napędzającym ceny akcji. Inwestorzy martwią się również, że jeśli inflacja będzie rosła zbyt szybko, Fed może podnieść stopy procentowe, aby spróbować ją kontrolować. W przeszłości zdarzało się, że podwyżki stóp przez Fed doprowadzały rynek do szału. Wyższe stopy sprawiają, że posiadanie akcji staje się mniej atrakcyjne w porównaniu z posiadaniem obligacji, co skłania niektórych inwestorów do porzucania akcji.</p><p class='black-text'><a href="https://www.nytimes.com/2021/10/13/business/stocks-inflation-stagflation.html">"Myślę, że powodem większej zmienności jest to, że rynek zaczyna się przekonywać, że inflacja nie jest tak przejściowa, jak wmawia nam szef Rezerwy Federalnej"</a> - powiedział John Bailer, zarządzający portfelem w Newton Investment Management, gdzie nadzoruje fundusze inwestycyjne o wartości ponad 4 miliardów dolarów w aktywach klientów.</p><div class="image-holder"><img id="10296" alt="" src="//images5.paszport.ws/cached_images/1616025692-6052985c138a7.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Sabrinna Ringquist/ Unsplash</div></div><p class='black-text'>Jeśli w ogóle, to presja na wzrost cen wydaje się być coraz większa. Innym echem lat 70-tych - kiedy to dynamika stagflacji została wywołana przez arabskie embargo na ropę naftową w 1973 roku - jest fakt, że Rosja w ostatnich miesiącach opierała się przed zwiększeniem dostaw gazu ziemnego do Europy, pomimo rosnącego popytu. To spowodowało gwałtowny wzrost cen, wstrzymując niektóre działania przemysłowe i powodując bolesne rachunki za energię w Europie kontynentalnej i Wielkiej Brytanii. Ceny ropy wzrosły w ostatnich tygodniach do najwyższego poziomu od siedmiu lat, po tym jak Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową postanowiła jedynie stopniowo zwiększać produkcję. W Wielkiej Brytanii - gdzie, jak się powszechnie uważa, powstał termin "stagflacja" - niedobór paliwa w zeszłym miesiącu, który wynikał z braku kierowców ciężarówek, spowodował paniczne zakupy i długie kolejki na stacjach benzynowych, kolejne dziwne echo nieuporządkowanych lat 70.</p><p class='black-text'><a href="https://www.nytimes.com/2021/10/13/business/stocks-inflation-stagflation.html">"Historycznie rzecz biorąc, stagflacji często towarzyszyły szoki naftowe"</a> - powiedziała Jill Carey Hall, analityk rynku akcji w BofA Securities. <a href="https://www.nytimes.com/2021/10/13/business/stocks-inflation-stagflation.html">"Zdecydowanie rosną obawy, że możemy znaleźć się w tego typu środowisku".</a> Skutki wzrostu cen ropy były mniej tragiczne w Stanach Zjednoczonych, ale ceny wzrosły również w przypadku wielu głównych towarów. Indeks S&P GSCI Commodity Index, który śledzi 24 towary będące przedmiotem obrotu - takie jak aluminium, miedź i soja - wzrósł w ostatnich dniach do najwyższego poziomu od końca 2014 roku. To sugeruje, że presja inflacyjna będzie się utrzymywać jeszcze przez jakiś czas.</p><div class="image-holder"><img id="2945" alt="" src="//images1.paszport.ws/cached_images/1606622423-5fc31cd704be4.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Number1411 / Shutterstock.com</div></div><p class='black-text'>Warto pamiętać, że złoto błyszczało podczas stagflacyjnych lat 70-tych. Cena żółtego metalu zaczęła rosnąć pod koniec 1976 r., wzrastając z poziomu nieco powyżej 100 dolarów do około 650 dolarów w 1980 r., kiedy to roczny wskaźnik CPI osiągnął najwyższy poziom 14 procent. Na nieszczęście dla złota, w 1979 roku przewodniczącym Fed został Paul Volcker, który szybko spowolnił gwałtowny wzrost podaży pieniądza i pozwolił na wzrost stóp procentowych. W wyniku jego zdecydowanych działań inflacja spadła, a złoto osiągnęło szczyt i weszło w rynek niedźwiedzia. Jeśli jednak stagflacja się powtórzy, złoto powinno zyskać.</p> https://www.paszport.ws/jak-wykorzystać-ryzyko-pojawienia-się-stagflacji Wed, 17 Nov 2021 00:54:32 -0500 Departament Sprawiedliwości USA pozywa Ubera za dyskryminację pasażerów z niepełnosprawnościami https://www.paszport.ws/departament-sprawiedliwości-usa-pozywa-ubera-za-dyskryminację-pasażerów-z-niepełnosprawnościami <p class='black-text'>Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych pozywa Uber Technologies <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/UBER"><span style="color:#333">(</span><span style=";">UBER</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="UBER" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="UBER" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="UBER" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, zarzucając firmie dyskryminację pasażerów z niepełnosprawnościami poprzez pobieranie opłat za "czas oczekiwania" podczas wsiadania do pojazdu.</p><p class='black-text'>W przypadku usług Ubera w dużych miastach opłaty za "czas oczekiwania" dotyczą każdego, kto każe kierowcy czekać dłużej niż kilka minut. Zgodnie z <a href="https://www.justice.gov/usao-ndca/press-release/file/1447651/download" target="_blank">dokumentami przedłożonymi przez Departament Sprawiedliwości</a>, Uber dyskryminuje pasażerów, którzy "z powodu niepełnosprawności potrzebują więcej czasu niż wyznaczony przez Ubera na wejście do pojazdu", pobierając od nich opłatę za ten czas. Departament Sprawiedliwości twierdzi, że Uber naruszył ustawę Americans with Disabilities Act (ADA).</p><p class='black-text'>Uchwalona w 1990 roku ADA próbuje ograniczyć dyskryminację obywateli z niepełnosprawnościami poprzez różne regulacje, w tym przepisy dotyczące transportu. ADA jest powodem, dla którego transport publiczny jest jednolicie wyposażony, aby ułatwić korzystanie z niego pasażerom z niepełnosprawnościami i dlaczego firmy taksówkarskie zatrudniają specjalne taksówki do przewozu takich pasażerów. Pomimo posiadania floty składającej się głównie z pojazdów prywatnych, te same wymagania dotyczą Ubera, jak twierdzi Departament Sprawiedliwości.</p><p class='black-text'>"Ponieważ Uber i inni podobni usługodawcy zyskali znaczną popularność w porównaniu z tradycyjnymi taksówkami i wybierani są częściej jako podstawowa opcja transportu na żądanie, Uber odgrywa ważną rolę w zapewnianiu niezależności niezliczonym osobom z niepełnosprawnościami, które decydują się - lub po prostu muszą - polegać na jego usługach" - powiedział Departament Sprawiedliwości.</p><p class='black-text'>Pozew Departamentu Sprawiedliwości wydaje się być zgodny z surowszym stanowiskiem administracji Bidena wobec branży technologicznej. Naciski prezydenta są częścią większych ponadpartyjnego wysiłków, aby powstrzymać duże firmy technologiczne - od postawienia na czele działu antymonopolowego DOJ znanego prawnika antymonopolowego <a href="https://www.pws.io/biden-to-pick-prominent-big-tech-critic-for-doj-antitrust-seat" target="_blank">Jonathana Kantera</a> po inne toczące się procesy sądowe.</p><p class='black-text'>Cena akcji Ubera spadła na wieść o pozwie, zsuwając się o 3,4% w środę w zeszłym tygodniu. Wydaje się jednak, że inwestorzy uspokoili się, ponieważ spadek spowolnił w czwartek do 0,18%, a w piątek firma odzyskała 4,2%.</p> https://www.paszport.ws/departament-sprawiedliwości-usa-pozywa-ubera-za-dyskryminację-pasażerów-z-niepełnosprawnościami Wed, 17 Nov 2021 00:35:24 -0500 Michael Mooney Co dalej po tym, jak Shiba Inu zostawia Dogecoina daleko w tyle? https://www.paszport.ws/co-dalej-po-tym-jak-shiba-inu-zostawia-dogecoina-daleko-w-tyle <p class='black-text'>Podczas gdy niektórzy zbili fortuny na kryptowalutach, budując i rozumiejąc skomplikowane technologie, które umożliwiają tworzenie blockchainów i walut cyfrowych, inni zarobili prawdopodobnie jeszcze więcej, po prostu kupując każdą monetę związaną z psem.</p><p class='black-text'>W rzeczywistości niektóre z tych kryptowalut-memów przyniosły znacznie lepsze zwroty niż waluty o największych kapitalizacjach rynkowych, które zaczynają być przedmiotem obrotu i akumulacji przez główne instytucje. Oczywiście najbardziej znanym przykładem jest dogecoin.</p><p class='black-text'><i>Dogecoin</i></p><p class='black-text'>Dogecoin został stworzony przez inżynierów oprogramowania, Billy'ego Markusa i Jacksona Palmera, jako "żart", aby wykpić szalone spekulacje, które miały miejsce na kryptowalutach w 2013 roku. Dogecoin był początkowo notowany na poziomie kilku tysięcznych grosza, choć w okresach szału na rynkach kryptowalutowych wykazywał tendencję wzrostową wraz z innymi altcoinami.</p><p class='black-text'>W pewnym momencie powstał mem przewidujący, że dogecoin osiągnie wartość 1 USD, co sugerowało kapitalizację na poziomie ponad 100 mld USD. Nie kto inny jak Elon Musk i Mark Cuban stali się zwolennikami dogecoina, wskazując na jego brak stałej podaży jako cechę i wyróżnik w stosunku do bitcoina i ethereum.</p><p class='black-text'>Moneta osiągnęła wysoki poziom 0,71 USD, kiedy Elon Musk gościł w programie SNL, ale potem gwałtownie spadła. Obecnie jej wartość oscyluje wokół 0,27 USD, a łączna kapitalizacja rynkowa wynosi 35 mld USD.</p><p class='black-text'><i>Shiba Inu</i></p><p class='black-text'>Shiba Inu to kolejna waluta mem, która przedstawia rasę psa używaną jako maskotka dogecoina. Wiele osób oskarżyło tę walutę o bycie częścią schematu "pump and dump", ponieważ duże ilości tej waluty są w posiadaniu zaledwie kilku portfeli.</p><p class='black-text'>Nie przeszkodziło mu to jednak w byciu jedną z najlepiej radzących sobie walut w historii w tak krótkim czasie. Nawet na chwilę przyćmił dogecoina pod względem całkowitej kapitalizacji rynkowej, co jest absurdalnym zdaniem do napisania.</p><p class='black-text'>Zaczęło się od jednej miliardowej części grosza, a teraz jest on na poziomie 50 000 części grosza, co stanowi 3,5 miliona procent zysku. I to po prawie 40-procentowym spadku jego ceny.</p><p class='black-text'><i>FlokiCoin</i></p><p class='black-text'>Kolejną memową walutą jest Floki Inu, której nazwa pochodzi od psa Elona Muska. Ta waluta wzrosła o 7,335% od swojego debiutu w lipcu tego roku. Jak dotąd nie osiągnęła ona sukcesu w stosunku do Shiba Inu, ale zobaczymy, czy uda jej się dogonić swoich braci z psiej rodziny.</p> https://www.paszport.ws/co-dalej-po-tym-jak-shiba-inu-zostawia-dogecoina-daleko-w-tyle Tue, 16 Nov 2021 11:47:39 -0500 Jaimini Desai Square uruchomi aplikację do płatności mobilnych dla nastolatków https://www.paszport.ws/square-uruchomi-aplikację-do-płatności-mobilnych-dla-nastolatków <p class='black-text'>Firma zajmująca się płatnościami mobilnymi Square <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/SQ"><span style="color:#333">(</span><span style=";">SQ</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="SQ" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="SQ" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="SQ" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> ogłosiła niedawno, że umożliwia teraz nastolatkom w wieku 13 lat lub starszym korzystanie z aplikacji Cash App do wpłacania gotówki lub przesyłania jej znajomym.</p><p class='black-text'>Przed podjęciem tej decyzji z aplikacji mogły korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat. Dzięki tej nowej zasadzie wprowadzonej przez Square młodsi nastolatkowie będą musieli uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, aby móc korzystać z głównych funkcji aplikacji.</p><p class='black-text'>Square nie pozwala jednak nastolatkom korzystać z aplikacji Cash App w dowolny sposób. Na przykład nie będą mieli dostępu do Bitcoina lub mieć możliwości deponowania czeków. Niektóre funkcje, z których aplikacja pozwoli korzystać najmłodszym użytkownikom, to transakcje peer-to-peer, a także karty debetowe.</p><p class='black-text'>Chociaż Cash App nie należy do pierwszych aplikacji zapewniających bankowość internetową dla nastolatków, niemniej jednak oferuje ważne aspekty bankowości internetowej, takie jak opcja rodzinna, która idzie w parze z Apple Pay <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/AAPL"><span style="color:#333">(</span><span style=";">AAPL</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="AAPL" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="AAPL" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="AAPL" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>. Istnieje również wiele banków internetowych, które udostępniają nastolatkom konta czekowe, o ile mogą być one monitorowane przez rodziców lub opiekunów. Podobnie jak w przypadku innych systemów bankowych, z których mogą korzystać nastolatkowie, istnieją ograniczenia co do miejsc, w których można korzystać z kart Cash Cards.</p><p class='black-text'>Nastolatkowie nie będą mogli korzystać z kart w barach, klubach, sklepach monopolowych, sklepach z cygarami, hotelach, ani do kupowania losów na loterie, w kasynach, do grania w gry hazardowe, do wpłacania kaucji lub przy wynajmie samochodów.</p><p class='black-text'>Aplikacja Cash App jest przekonana, że ta zmiana systemu przyciągnie jeszcze więcej użytkowników, ponieważ grupa odbiorców powiększyła się o nastolatków. W Stanach Zjednoczonych jest obecnie 20 milionów nastolatków, a Cash App pozostaje jedną z najbardziej popularnych i dynamicznie rozwijających się aplikacji do płatności cyfrowych w USA, z około 70 milionami użytkowników.</p><p class='black-text'>Square, wprowadzając bankowość dla nastolatków, z pewnością otworzy nowe drzwi i aspekt swojej działalności, z których wcześniej nie korzystał. Chociaż zmiana ta jest zależna od zgody rodziców lub opiekunów i jest dostępna tylko w wybranych lokalizacjach, nastolatkowie prawdopodobnie nadal docenią możliwość korzystania z aplikacji.</p> https://www.paszport.ws/square-uruchomi-aplikację-do-płatności-mobilnych-dla-nastolatków Mon, 15 Nov 2021 10:18:37 -0500 Stephanie Williams Przegląd wydarzeń tygodnia. Sprzedaż detaliczna w centrum uwagi https://www.paszport.ws/przegląd-wydarzeń-tygodnia-sprzedaż-detaliczna-w-centrum-uwagi <p class='black-text'><b>W nowym tygodniu handlowym w centrum uwagi sprzedaż detaliczna. Wyniki kwartalne opublikuje m.in. Walmart i Target.</b></p><p class='black-text'>W kalendarzu makroekonomicznym główną pozycją tygodnia będzie <u>wtorek o 14.30 i dane o sprzedaży detalicznej w październiku</u>. Rynek spodziewa się wzrostu ogółem o 1,1% m/m (wobec 0,7% we wrześniu). Ponadto we wtorek o 15.15 pojawi się produkcja przemysłowa (prognozy 0,7% m/m), w środę o 14.30 dane z rynku nieruchomości - pozwolenia na budowę domów i rozpoczęte budowy domów w październiku, w czwartek o 14.30 wnioski o zasiłki dla bezrobotnych. Dla chętnych szereg wystąpień członków Fed-u (wtorek, środa, czwartek), którzy na pewno będą mieli dużo do powiedzenia na temat najwyższej od 30 lat inflacji zanotowanej w październiku.</p><div class="image-holder"><img id="566" alt="" src="//images5.paszport.ws/cached_images/1542024020-5be96b54613c5.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Joseph Sohm / Shutterstock.com </div></div><p class='black-text'>Sezon wyników kwartalnych nieco spowolni, ale w najbliższych dniach na topie będą publikacje kwartalne spółek z branży sprzedaży detalicznej. Najważniejsze publikacje kwartalne w tym tygodniu to Tyson Foods <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/TSN"><span style="color:#333">(</span><span style=";">TSN</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="TSN" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="TSN" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="TSN" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, Warner Music Group <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/WMG"><span style="color:#333">(</span><span style=";">WMG</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="WMG" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="WMG" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="WMG" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, Oatly <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/OTLY"><span style="color:#333">(</span><span style=";">OTLY</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="OTLY" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="OTLY" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="OTLY" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, Lucid <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/LCID"><span style="color:#333">(</span><span style=";">LCID</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="LCID" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="LCID" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="LCID" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> [poniedziałek] ; Walmart <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/WMT"><span style="color:#333">(</span><span style=";">WMT</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="WMT" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="WMT" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="WMT" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, Home Depot <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/HD"><span style="color:#333">(</span><span style=";">HD</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="HD" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="HD" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="HD" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> [wtorek] ; Target <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/TGT"><span style="color:#333">(</span><span style=";">TGT</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="TGT" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="TGT" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="TGT" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, Lowe's <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/LOW"><span style="color:#333">(</span><span style=";">LOW</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="LOW" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="LOW" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="LOW" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, TJX Companies <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/TJX"><span style="color:#333">(</span><span style=";">TJX</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="TJX" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="TJX" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="TJX" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, Baidu <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/BIDU"><span style="color:#333">(</span><span style=";">BIDU</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="BIDU" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="BIDU" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="BIDU" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, Nvidia <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/NVDA"><span style="color:#333">(</span><span style=";">NVDA</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="NVDA" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="NVDA" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="NVDA" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, Cisco <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/CSCO"><span style="color:#333">(</span><span style=";">CSCO</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="CSCO" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="CSCO" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="CSCO" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> [środa] ; JD.com <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/JD"><span style="color:#333">(</span><span style=";">JD</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="JD" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="JD" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="JD" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, Alibaba <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/BABA"><span style="color:#333">(</span><span style=";">BABA</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="BABA" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="BABA" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="BABA" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, Macy's <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/M"><span style="color:#333">(</span><span style=";">M</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="M" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="M" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="M" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, Kohl's <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/KSS"><span style="color:#333">(</span><span style=";">KSS</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="KSS" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="KSS" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="KSS" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, BJ's Wholesale <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/BJ"><span style="color:#333">(</span><span style=";">BJ</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="BJ" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="BJ" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="BJ" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, Workday <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/WDAY"><span style="color:#333">(</span><span style=";">WDAY</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="WDAY" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="WDAY" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="WDAY" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, Ross Stores <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/ROST"><span style="color:#333">(</span><span style=";">ROST</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="ROST" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="ROST" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="ROST" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, Applied Materials <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/AMAT"><span style="color:#333">(</span><span style=";">AMAT</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="AMAT" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="AMAT" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="AMAT" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> [czwartek] ; Foot Locker <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/FL"><span style="color:#333">(</span><span style=";">FL</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="FL" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="FL" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="FL" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> [piątek].</p><p class='black-text'>Segment IPO zaciąga ręczny przed tygodniem Święta Dziękczynienia. W bieżącym tygodniu zaplanowano siedem ofert publicznych o szacowanej wartości 1,9 miliarda USD. Największą z nich o wartości 0,5 miliarda USD złoży KinderCare Learning Companies <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/KLC"><span style="color:#333">(</span><span style=";">KLC</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="KLC" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="KLC" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="KLC" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, który jest liderem na rynku wczesnej edukacji obsługujący dzieci w wieku od 6 tygodnii do 12 lat w 1480 ośrodkach edukacji wczesnoszkolnej oraz 650 placówkach przedszkolnych i pozaszkolnych w 40 stanach USA. Ponadto operator internetowej platformy do marketingu - Braze <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/BRZE"><span style="color:#333">(</span><span style=";">BRZE</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="BRZE" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="BRZE" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="BRZE" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> - planuje pozyskać 460 milionów USD, natomiast właściciel sieci barów sałatkowych Sweetgreen <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/SG"><span style="color:#333">(</span><span style=";">SG</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="SG" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="SG" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="SG" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> planuje ofertę na 300 milionów USD. Sweetgreen na koniec września obsługiwał 140 restauracji w 13 stanach i nie osiągnął jeszcze rentowności.</p> https://www.paszport.ws/przegląd-wydarzeń-tygodnia-sprzedaż-detaliczna-w-centrum-uwagi Mon, 15 Nov 2021 01:08:52 -0500 Patryk Chyla Ankieta na Twitterze i duża sprzedaż akcji. Aktywny czas Muska i Tesli https://www.paszport.ws/ankieta-na-twitterze-i-duża-sprzedaż-akcji-aktywny-czas-muska-i-tesli <p class='black-text'>Elon Musk ogłaszał ostatnio na Twitterze, że sprzeda trochę akcji Tesli <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/TSLA"><span style="color:#333">(</span><span style=";">TSLA</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="TSLA" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="TSLA" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="TSLA" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>. Rynki najpierw zareagowały spadkiem wartości akcji, a teraz okazuje się... że Musk rzeczywiście sporo akcji sprzedaje.</p><p class='black-text'>6 listopada na swoim Twitterze Musk wystartował z ankietą. Pytanie brzmiało: "W ostatnim czasie wiele mòwi się o niezrealizowanych zyskach będących sposobem na uniknięcie podatków, więc proponuję sprzedać 10% moich akcji Tesli. Czy to popierasz?" Wcześniej Musk sygnalizował, że prawdopodobnie sprzeda "ogromny blok" swoich opcji w czwartym kwartale. Podczas wystąpienia na konferencji Code we wrześniu Musk powiedział, że kiedy jego opcje na akcje wygasną w Tesli, jego krańcowa stawka podatkowa wyniesie ponad 50%. Wiadome okazało się więc, że chodzi o to, żeby uniknąć płacenia gigantycznych podatków.</p><p class='black-text'>Wracając do ankiety, miliarder dał ludziom możliwość głosowania "tak" lub "nie" i zobowiązał się do przestrzegania wyników sondażu, niezależnie od tego, jakie będą. Odpowiedzi udzieliło około 3 519 252 osób, a 57,9% z nich zagłosowało na "Tak".</p><div class="image-holder"><img id="9955" alt="" src="//images3.paszport.ws/cached_images/1637093748-6194117459dba.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Daniel Oberhaus (2018)/Flickr </div></div><p class='black-text'>Można było zakładać, że to kolejny ,,trolling" szefa Tesli, który znany jest przecież z tego typu wybryków na Twitterze, by wspomnieć chociażby o słynnym tweecie ,,akcje Tesli mają za wysoką cenę, moim zdaniem". Teraz okazuje się jednak, że tym razem Musk nie żartował.</p><p class='black-text'>Zgodnie z zeznaniami finansowymi opublikowanymi w piątek wieczorem fundusz powierniczy Elona Muska, dyrektora generalnego Tesli, sprzedał akcje Tesli o wartości około 1,2 miliarda dolarów. Miliarder wciąż posiada jednak ponad 166 mln akcji firmy. Akcje Tesli spadły w ciągu tygodnia o 15,4%, co oznacza najgorszy tygodniowy wynik firmy od 20 miesięcy. Musk sprzedał w ciągu tygodnia akcje firmy o wartości około 6,9 miliarda dolarów. Część akcji została sprzedana w celu zaspokojenia zobowiązań podatkowych związanych z wykonaniem opcji na akcje.</p><p class='black-text'>Sprzedaż ta wpłynęła na cenę akcji spółki. Akcje Tesli spadły w ciągu tygodnia o 15,4%, co oznacza najgorszy tygodniowy wynik firmy od 20 miesięcy. Był to również najgorszy tydzień dla akcji Tesli w historii, z wyjątkiem spadków w lutym i marcu 2020 r., gdy pandemia koronawirusa spowodowała załamanie rynków. Akcje Tesli wciąż rosną o około 46% od początku roku, po rekordowej cenie zamknięcia 1,229,91 USD w dniu 4 listopada 2021 r.</p><div class="image-holder"><img id="7752" alt="" src="//images3.paszport.ws/cached_images/1576879264-5dfd44a0dad48.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Marvin Meyer/ Unsplash</div></div><p class='black-text'>Według Bloomberg Billionaires Index, Musk jest obecnie najbogatszą osobą na świecie, wyprzedzając założyciela Amazona Jeffa Bezosa i francuskiego potentata handlu detalicznego Bernarda Arnaulta. Indeks wskazuje, że wartość netto Muska wynosi 338 miliardów dolarów.</p><p class='black-text'>Ze swoich znacznych udziałów w Tesli Musk ma opcje na 22 862 050 akcji po 6,24 USD, które wygasają 13 sierpnia 2022 r. Opcje te zostały mu przyznane w 2012 r.</p> https://www.paszport.ws/ankieta-na-twitterze-i-duża-sprzedaż-akcji-aktywny-czas-muska-i-tesli Mon, 15 Nov 2021 01:04:35 -0500 Filip Madejski Tragedia, pozwy i pytania o odpowiedzialność. Echa katastroficznego festiwalu https://www.paszport.ws/tragedia-pozwy-i-pytania-o-odpowiedzialność-echa-katastroficznego-festiwalu <p class='black-text'>Nie milkną echa tragicznego w skutkach koncertu Travisa Scotta podczas jego festiwalu Astroworld. W tle pozwy, kolejna ofiara i pytania o bezpieczeństwo masowych imprez.</p><p class='black-text'>Warto jednak przypomnieć, co zdarzyło się podczas niesławnego i koszmarnego festiwalu. 5 listopada 2021 roku podczas pierwszego wieczoru Astroworld Festival, muzycznego wydarzenia założonego przez amerykańskiego rapera Travisa Scotta, doszło do zmiażdżenia tłumu. Wydarzenie odbyło się w NRG Park w Houston w Teksasie. Zginęło dziewięć osób, w tym osiem w noc koncertu. Dziewiąty ciężko ranny uczestnik wydarzenia zmarł 10 listopada. Przyczyny śmierci są w trakcie dochodzenia. Według stanu na dzień 11 listopada 2021 r. z pozostałych 24 hospitalizowanych widzów, dwóch znajdowało się w stanie krytycznym. W szpitalu polowym festiwalowym leczono ponad 300 osób z powodu urazów. Wielu koncertowiczów udokumentowało incydent, zamieszczając filmy i opowiadając o swoich doświadczeniach w mediach społecznościowych.</p><p class='black-text'>To właśnie mocne wideo i zdjęcia z wydarzenia umieszczane w social mediach tak bardzo wstrząsały opinią publiczną. Użytkownicy udostępniali materiały, na których można było zobaczyć, jak festiwalowicze proszą ochroniarzy czy operatorów kamer o pomoc, podczas gdy tłum tratował kolejne osoby. Ci jednak zazwyczaj nie reagowali. Wstrząsające były też inne filmiki, gdzie niektórzy z uczestników festiwalu obskakiwali pojazdy ratownicze jadące na pomoc zmiażdżonym. Gdzieniegdzie pojawiały się świadectwa obecnych na Astroworld, którzy mówili, że wydarzenie było nieprzygotowane na taką liczbę osób, a sam tłum i skutki jego rozmiarów mroziły krew w żyłach.</p><p class='black-text'>Kontrowersje dotyczą także samego rapera, na którego również posypała się krytyka. Przez prawie 40 minut po tym, jak policja i strażacy z Houston zareagowali na masowe ofiary na piątkowym festiwalu muzycznym Travisa Scotta Astroworld, supergwiazda nadal występowała. Scott ostatecznie zakończył swój występ około 15 do 20 minut przed planowanym czasem. Pozostają jednak pytania, dlaczego nie skończyło się to wcześniej. Scott, jedno z największych nazwisk w muzyce rapowej, zainicjował wydarzenie z promotorami koncertów Live Nation w 2018 roku. Jakiś czas po tragicznym koncercie powiedział w filmie na Instagramie, że nie zdawał sobie sprawy, jak zła była sytuacja w tłumie, podczas gdy on sam występował. Na nagraniu z koncertu widać, jak przerywa swój występ, by poprosić o pomoc dla mdlejącego fana. Jednak w innym filmie można usłyszeć, jak podczas kolejnej przerwy mówi: "Kto kazał przestać? Wszyscy wiecie, po co przyszliście".</p><div class="image-holder"><img id="9371" alt="" src="//images4.paszport.ws/cached_images/1600516875-5f65f30b057ad.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; The Come Up Show / Wikimedia Commons</div></div><p class='black-text'>Teraz policja i służby pracują nad sprawą, prowadząc dochodzenie. Tymczasem zarówno Travis Scott, jak i organizatorzy, czyli Live Nation, zasypywani są pozwami. Póki co jest ich 35, jak donosi Complex News. Wśród tych pozwów uczestnik festiwalu Kristian Paredes domaga się 1 miliona dolarów od Scotta, Live Nation i Drake'a, którzy pojawili się na pokazie. Patrick Stennis pozywa Live Nation, Scotta, Cactusa Jacka i Harris County Sports & Convention Corporation, a kilka innych przedstawia swoje zarzuty.</p><p class='black-text'>Jak informuje TMZ za pośrednictwem uzyskanego Certyfikatu Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, NRG Park, czyli miejsce wydarzenia, ma polisę ubezpieczeniową obejmującą 26 milionów dolarów, składającą się z 1 miliona w ramach podstawowego ubezpieczenia i 25 milionów dolarów ubezpieczenia z dodatkowym pokryciem.</p><div class="image-holder"><img id="9370" alt="" src="//images.paszport.ws/cached_images/1600516874-5f65f30a96d00.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Frank Schwichtenberg / Wikimedia Commons</div></div><p class='black-text'>Dokument nie zawiera żadnych dodatkowych zasad, ale możliwe, że obiekt jest objęty większą liczbą. Nie jest jasne, jakie polisy mają Scott i Live Nation, ale TMZ twierdzi, że jest mało prawdopodobne, aby były w stanie pokryć setki milionów, o które wnioskowano łącznie poprzez samo ubezpieczenie.</p><p class='black-text'>Sprawa wciąż jest świeża i póki co nie wiadomo, na kogo zostanie zrzucona odpowiedzialność, jednak już teraz wiadomo, że jest to jedna z największych tragedii w historii koncertów i festiwali.</p> https://www.paszport.ws/tragedia-pozwy-i-pytania-o-odpowiedzialność-echa-katastroficznego-festiwalu Mon, 15 Nov 2021 00:56:12 -0500 Filip Madejski Inflacja najwyższa od 30 lat. Debiut Rivian. Podsumowanie tygodnia https://www.paszport.ws/inflacja-najwyższa-od-30-lat-debiut-rivian-podsumowanie-tygodnia <p class='black-text'><b>Najwyższa od 30 lat inflacja nieco wyhamowała zakupy inwestorów przy Wall Street. Rivian Automotive odnotował mocny debiut po największej ofercie publicznej od czasów Alibaba.</b></p><p class='black-text'>Po kilku tygodniach wzrostów na nowojorskich parkietach zapanowała konsternacja, co znalazło odzwierciedlenie w notowaniach głównych indeksów giełdowych, które nie miały siły, aby podtrzymać wartości sprzed tygodnia. W skali tygodnia straty są symboliczne - ETF na S&P500 <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/SPY"><span style="color:#333">(</span><span style=";">SPY</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="SPY" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="SPY" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="SPY" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> spadł o 0,5%, ETF Nasdaq <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/QQQ"><span style="color:#333">(</span><span style=";">QQQ</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="QQQ" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="QQQ" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="QQQ" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> o 0,9%, a ETF Dow Jones <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/DIA"><span style="color:#333">(</span><span style=";">DIA</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="DIA" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="DIA" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="DIA" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> o 1,1%.</p><p class='black-text'>Na słabszy sentyment kupujących wpłynęły wyższe od oczekiwanych odczyty w raporcie o inflacji w październiku. Wskaźnik cen konsumpcyjnych i usług CPI wzrósł o niepokojące 6,2% r/r, co stanowi najwyższy wynik od listopada 1991 roku. W ujęciu miesięcznym CPI zanotował wzrost o 0,9%. Natomiast inflacja bazowa, która nie obejmuje wzrostu cen energii czy żywności, wzrosła o 0,6% w porównaniu do września oraz 4,6% r/r. Komentatorzy wskazują, że spirala inflacyjna wcale się nie skończyła i może nie mieć stanu 'przejściowego', na co wskazuje przekaz płynący z Fed-u, ponieważ rosnące koszty życia skłaniają pracowników do żądania wyższych płac, co prędzej czy później doprowadzi do dalszego wzrostu cen towarów i usług.</p><div class="image-holder"><img id="7418" alt="" src="//images3.paszport.ws/cached_images/1571421659-5da9fddb8fcc6.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Ryan Quintal/ Unsplash</div></div><p class='black-text'>Start up motoryzacyjny Rivian <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/RIVN"><span style="color:#333">(</span><span style=";">RIVN</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="RIVN" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="RIVN" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="RIVN" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> <a href="https://www.paszport.ws//porywaj%C4%85cy-debiut-start-upu-motoryzacyjnego-rivian-automotive-najwi%C4%99ksze-ipo-2021-roku-sta%C5%82o-si%C4%99-fak" target="_blank">odnotował wzrost o 29% podczas środowego debiutu</a>, a następnie kontynuował wzrosty w czwartek i piątek, co dało mu w rezultacie większą kapitalizację rynkową niż General Motors <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/GM"><span style="color:#333">(</span><span style=";">GM</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="GM" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="GM" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="GM" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> czy Ford <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/F"><span style="color:#333">(</span><span style=";">F</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="F" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="F" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="F" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>. Ostatecznie w IPO Rivian sprzedał 153 miliony akcji po 78 USD, dzięki czemu uzyskał wpływy brutto rzędu 11,9 miliarda USD, co stanowi największą ofertę publiczną od czasu Alibaba <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/BABA"><span style="color:#333">(</span><span style=";">BABA</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="BABA" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="BABA" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="BABA" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> z 2014 roku. Rivian dopiero we wrześniu rozpoczął seryjną produkcję swojego elektrycznego pickupa R1T, natomiast w grudniu z taśmy mają zjechać pierwsze SUV-y R1S. Ponadto producent ma wyprodukować 100 000 elektrycznych samochodów dostawczych dla Amazona <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/AMZN"><span style="color:#333">(</span><span style=";">AMZN</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="AMZN" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="AMZN" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="AMZN" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, który posiada w Rivian 20% udziałów. Ford posiada 12% udziałów.</p><div class="image-holder"><img id="11229" alt="" src="//images1.paszport.ws/cached_images/1636661787-618d7a1b24e54.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Rivian </div></div><p class='black-text'>Akcje Tesla <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/TSLA"><span style="color:#333">(</span><span style=";">TSLA</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="TSLA" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="TSLA" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="TSLA" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> spadły w tygodniu o prawie 10%, kończąc tym samym passę wzrostów przez 11 tygodni z rzędu, po tym jak dyrektor generalny Elon Musk upłynnił 10% swoich udziałów o wartości około 5 miliardów USD. Musk posiada ogółem około 21% akcji Tesli.</p><p class='black-text'>Johnson & Johnson <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/JNJ"><span style="color:#333">(</span><span style=";">JNJ</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="JNJ" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="JNJ" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="JNJ" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> poinformował o przyszłym podziale i przekształceniu w dwie niezależne firmy. Jedna z nich będzie zajmowała się farmacją i wyrobami medycznymi, natomiast druga skupi się na produktach konsumenckich. Podobne plany zgłosił General Electric <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/GE"><span style="color:#333">(</span><span style=";">GE</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="GE" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="GE" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="GE" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, który ma w przyszłości podzielić się na trzy spółki publiczne. GE planuje wydzielić działalność związaną z opieką zdrowotną (w 2023 roku) oraz w zakresie energii (w 2024 roku). Ostatecznie właściwe GE ma być podmiotem działającym w branży lotniczej.</p><p class='black-text'>Coinbase <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/COIN"><span style="color:#333">(</span><span style=";">COIN</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="COIN" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="COIN" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="COIN" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> zanotował w środę mocny 8% spadek po publikacji danych za trzeci kwartał, które nie spełniły oczekiwań rynku. Przychody operatora giełdy kryptowalut spadły o 41% w ciągu kwartału do 1,3 miliarda USD (Wall Street szacowało 1,6 miliarda USD), podobnie jak liczba użytkowników dokonujących transakcji do 7,4 miliona z 8,8 miliona w drugim kwartale. Z kolei wolumen obrotu spadł o 29% do 327 miliardów USD. Wyniki Coinbase w dużej mierze zależą od ciągłego sukcesu Bitcoin i Ethereum, dwóch najpopularniejszych kryptowalut. W trzecim kwartale Bitcoin stanowił 19% wolumenu obrotu Coinbase, podczas gdy Ethereum 22%.</p> https://www.paszport.ws/inflacja-najwyższa-od-30-lat-debiut-rivian-podsumowanie-tygodnia Mon, 15 Nov 2021 00:48:25 -0500 Patryk Chyla Wskaźnik CPI w USA urósł w październiku o 6,2% https://www.paszport.ws/wskaźnik-cpi-w-usa-urósł-w-październiku-o-62 <p class='black-text'>Indeks cen konsumpcyjnych (CPI) w USA zwiększył się w październiku o 6,2% w stosunku do ubiegłego roku. Jest to największy wzrost tego wskaźnika od ponad 30 lat. Ekonomiści spodziewali się zwyżki o 5,9%. Z miesiąca na miesiąc CPI poszedł w górę o 0,9% wobec oczekiwanych 0,6%.</p><p class='black-text'>Raporty o drożejących dobrach usługach konsumpcyjnych nie powinny być szczególnie zaskakujące dla tych Amerykanów, którzy w ostatnim czasie tankowali paliwo lub robili zakupy spożywcze. Eksperci starają się teraz ustalić, czy obecne przyspieszenie tempa inflacji jest jedynie krótkotrwałym zrywem czy może przerodzi się w znacznie dłuższy proces.</p><p class='black-text'>Dla inwestorów ma to duże znaczenie, ponieważ muszą być w stanie przewidzieć dalsze ruchy cen aktywów. W tej chwili szczególnie niepokojąca zdaje się być stagflacja, a istnieją przesłanki ku temu, by twierdzić, że amerykańska gospodarka zmierza właśnie w tym kierunku. Wzrost inflacji zniweczył korzyści płynące ze wzrostu wynagrodzeń. Wielu inwestorów obawia się, że ze względu na rosnące koszty i ograniczone wydatki konsumenckie gospodarka w przyszłym roku może</p><p class='black-text'>zacząć się kurczyć.</p><p class='black-text'>Niepokoje zostały potwierdzone w październikowym raporcie o inflacji, z którego wynikało, że bazowy wskaźnik CPI urósł o 4,6%, czyli najwięcej od sierpnia 1991 roku.</p><p class='black-text'>Jedną z największych zwyżek cen zaliczyło paliwo, które zdrożało 12,3% z miesiąca na miesiąc i 59,1% w stosunku do poprzedniego roku. Używane samochody kosztują więcej o 2,5% w stosunku do zeszłego miesiąca i 26,4% więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem. Ceny nowych samochodów poszły w górę o odpowiednio 1,8% i 9,8%. W portfele Amerykanów uderzyły również rosnące koszty mieszkań. Na skutek tych wzrostów płace realne obniżyły się o 0,5%.</p><p class='black-text'>Najnowsze dane o inflacji zaprzeczają wypowiedziom polityków, takich jak przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell oraz sekretarka skarbu USA Janet Yellen, którzy konsekwentnie twierdzą, że zwyżka inflacji jest tymczasowa. Jeśli inflacja nie spadnie samoistnie, zwiększy się prawdopodobieństwo, że podejście Fedu stanie się bardziej "jastrzębie" i jednocześnie zmniejszy się prawdopodobieństwo, że prezydent Joe Biden wprowadzi tzw. proces pojednania budżetowego.</p><p class='black-text'>Reakcją giełdy na publikację raportu o CPI były spadki głównych indeksów.</p> https://www.paszport.ws/wskaźnik-cpi-w-usa-urósł-w-październiku-o-62 Mon, 15 Nov 2021 00:43:39 -0500 Jaimini Desai Wiadomości rynkowe – 9 listopada: S&P 500 zniżkuje po ostrożnym handlu na amerykańskim parkiecie https://www.paszport.ws/wiadomości-rynkowe-9-listopada-sp-500-zniżkuje-po-ostrożnym-handlu-na-amerykańskim-parkiecie <p class='black-text'>We wtorek pierwszy raz od dziewięciu sesji S&P 500 wylądował pod kreską. Inwestorzy podejmowali ostrożne decyzje w oczekiwaniu na środową publikację raportu o inflacji w USA. Wszystkie trzy główne indeksy giełdowe spadły z rekordowych poziomów. Dow Jones Industrial Average stracił ponad 100 punktów, a Nasdaq skurczył się o 0,6%.</p><p class='black-text'>Na zamknięciu S&P 500 Index <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/SPY"><span style="color:#333">(</span><span style=";">SPY</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="SPY" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="SPY" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="SPY" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> poszedł w dół o 0,35% (o 16,44 pkt. do 4685,26 pkt.), Dow Jones Industrial Average <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/DIA"><span style="color:#333">(</span><span style=";">DIA</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="DIA" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="DIA" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="DIA" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> - o 0,31% (o 112,18 pkt. do 36320,04 pkt.), a Nasdaq Composite Index <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/QQQ"><span style="color:#333">(</span><span style=";">QQQ</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="QQQ" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="QQQ" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="QQQ" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> - 0,6% (o 95,81 pkt. do 15886,54 pkt.).</p><p class='black-text'>General Electric <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/GE"><span style="color:#333">(</span><span style=";">GE</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="GE" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="GE" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="GE" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> ogłosiło we wtorek, że planuje rozdzielić się na trzy osobne spółki publiczne działające odpowiednio w branży lotniczej, energetycznej i opieki zdrowotnej.</p><p class='black-text'>Do 2023 roku firma chce wydzielić podmiot świadczący usługi medyczne, a do 2024 roku złączyć w jedno trzy mniejsze przedsiębiorstwa: GE Renewable Energy, GE Power i GE Digital. Ostatnia spółka, obecnie znana pod nazwą GE, położy nacisk na sektor lotniczy. Larry Culp pozostanie jej dyrektorem generalnym.</p><p class='black-text'>"Tworząc trzy notowane na światowych giełdach, wiodące firmy, kierowaliśmy się tym, by każda z nich mogła czerpać korzyści płynące ze zwiększonej uwagi, dostosowanego do nich przydziału kapitału oraz strategicznej elastyczności, które przełożą się na długoterminowy wzrost i stworzenie wartości dla klientów, inwestorów i pracowników" - stwierdził w oświadczeniu Lawrence Culp. - "Naszym wkładem w te spółki jest wiedza technologiczna, umiejętności przywódcze i globalny zasięg, pozwalający skuteczniej obsługiwać klientów."</p><p class='black-text'>Ceny producentów w USA wzrosły w październiku za sprawą drożejącego paliwa i pojazdów samochodowych. Dla inwestorów jest to ostrzeżenie przed długoterminowymi presjami inflacyjnymi, biorąc pod uwagę, że w obliczu zbliżającego się okresu świątecznego globalne łańcuchy dostaw są nadal zakłócane.</p><p class='black-text'>Wskaźnik cen producentów (PPI) zwiększył się w październiku o 0,6% po 0,5-procentowej zwyżce we wrześniu, zaraportował we wtorek Departament Pracy Stanów Zjednoczonych. Za 60% tego wzrostu odpowiada 1,2-procentowa zwyżka cen dóbr oraz 6,7-procentowa zwyżka cen paliwa.</p><p class='black-text'>Na otwarciu S&P 500 Index rósł o 0,13% (o 6,19 pkt. do 4707,89 pkt.), Dow Jones Industrial Average spadał o 0,12% (o 44,72 pkt. do 36387,5 pkt.), a Nasdaq Composite Index zwiększył się o 0,15% (o 24,73 pkt. do 16007,08 pkt.).</p> https://www.paszport.ws/wiadomości-rynkowe-9-listopada-sp-500-zniżkuje-po-ostrożnym-handlu-na-amerykańskim-parkiecie Sun, 14 Nov 2021 08:23:00 -0500 Rachel Hemple Wiadomości rynkowe – 10 listopada: Rynki na minusie w reakcji na raport o cenach konsumpcyjnych https://www.paszport.ws/wiadomości-rynkowe-10-listopada-rynki-na-minusie-w-reakcji-na-raport-o-cenach-konsumpcyjnych <p class='black-text'>Giełda w USA rozpoczęła środową sesję spadkami i tak samo ją zakończyła. Październikowy wskaźnik cen konsumpcyjnych zaliczył największy roczny wzrost od ponad 30 lat. Wszystkie indeksy giełdowe znalazły się na ujemnym terytorium. Dow Jones Industrial Average i Nasdaq straciły po ponad 240 punktów.</p><p class='black-text'>Traderzy skupili się teraz na pierwszej, zbliżającej się coraz większymi krokami podwyżce stóp procentowych przez amerykańską Rezerwę Federalną. Analitycy przewidują z większym prawdopodobieństwem, że bank centralny Stanów Zjednoczonych zwiększy stopy w lipcu 2022 roku, podaje CNBC.</p><p class='black-text'>Na zamknięciu S&P 500 Index <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/SPY"><span style="color:#333">(</span><span style=";">SPY</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="SPY" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="SPY" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="SPY" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> poszedł w dół o 0,82% (o 38,55 pkt. do 4646,7 pkt.), Dow Jones Industrial Average <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/DIA"><span style="color:#333">(</span><span style=";">DIA</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="DIA" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="DIA" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="DIA" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> - o 0,66% (o 240,04 pkt. do 36079,94 pkt.), a Nasdaq Composite Index <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/QQQ"><span style="color:#333">(</span><span style=";">QQQ</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="QQQ" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="QQQ" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="QQQ" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> - o 1,66% (o 263,84 pkt. do 15622,71 pkt.).</p><p class='black-text'>Publikowany przez Biuro Statystyki Pracy USA (BLS) indeks cen konsumpcyjnych (CPI) urósł w październiku o większą wartość niż w poprzednim miesiącu i w ubiegłym roku. Przyczyną są presje inflacyjne, które w dalszym ciągu zważają na amerykańskiej gospodarce, która naprawia szkody finansowe wyrządzone przez pandemię koronawirusa.</p><p class='black-text'>Ze środowego raportu BLS wynika, że CPI urósł w październiku o 0,9% w stosunku do poprzedniego miesiąca oraz o 6,2% w stosunku do ubiegłego roku. To także największa zwyżka od 1990 roku.</p><p class='black-text'>Największy wpływ na wzrost tego wskaźnika miały rosnące ceny energii i paliwa, które z miesiąca na miesiąc poszły w górę o odpowiednio 4,8% i 12,3%. Amerykanie zapłacą o 1% więcej za zakupy spożywcze, a także o 2,5% więcej za używane samochody i ciężarówki.</p><p class='black-text'>Wyłączając zmienne ceny żywności i energii, bazowy indeks CPI powiększył się w październiku o 0,6% - o trzy razy bardziej niż we wrześniu. W stosunku do zeszłego roku urósł o 4,6% - najwięcej od 1991 roku.</p><p class='black-text'>Prezydent USA Joe Biden zakomunikował w środę, że jego administracja podejmuje odpowiednie działania zapobiegające wzrostowi cen dóbr.</p><p class='black-text'>"Inflacja uszczupla portfele Amerykanów, a odwrócenie tego trendu jest dla mnie najwyższym priorytetem" - powiedział Biden w oświadczeniu po publikacji raportu o CPI. - "Największy wpływ na wzrost cen są rosnące koszty energii, a w kilka dni po tym, jak zebrano dane do tego raportu, cena gazu ziemnego poszła w dół. Poinstruowałem moją Krajową Radę Ekonomiczną, by powzięła środki mające na celu dalszą redukcję tych kosztów. Poprosiłem także Federalną Komisję Handlu o udaremnianie prób manipulacji rynkiem i sztucznego podwyższania cen w tym sektorze."</p><p class='black-text'>Na otwarciu S&P 500 Index spadał o 0,34% (o 15,96 pkt. do 4669,29 pkt.), Dow Jones Industrial Average - o 0,04% (o 14,77 pkt. do 36305,21 pkt.), a Nasdaq Composite Index - o 1,05% (o 166,25 pkt. do 15720,3 pkt.).</p> https://www.paszport.ws/wiadomości-rynkowe-10-listopada-rynki-na-minusie-w-reakcji-na-raport-o-cenach-konsumpcyjnych Sun, 14 Nov 2021 08:22:36 -0500 Rachel Hemple Wiadomości rynkowe – 12 listopada: Rynki kończą piątek na plusie, a tracą w skali całego tygodnia https://www.paszport.ws/wiadomości-rynkowe-12-listopada-rynki-kończą-piątek-na-plusie-a-tracą-w-skali-całego-tygodnia <p class='black-text'>Amerykańskie indeksy giełdowe rozpoczęły piątkowy handel od wzrostów, które zdołały utrzymać do końca sesji. Dow Jones Industrial Average zyskał ponad 179 punktów, Nasdaq - ponad 1%, a S&P 500 - około 0,7%. Mimo to indeksy zaliczyły swój pierwszy spadkowy tydzień od półtora miesiąca na tle nasilających się obaw przed inflacją.</p><p class='black-text'>W stosunku do początku tygodnia Nasdaq stracił około 0,7%, Dow - 0,6%, a S&P 500 - 0,3%.</p><p class='black-text'>Na zamknięciu S&P 500 Index <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/SPY"><span style="color:#333">(</span><span style=";">SPY</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="SPY" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="SPY" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="SPY" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> poszedł w górę o 0,72% (o 33,57 pkt. do 4682,84 pkt.), Dow Jones Industrial Average <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/DIA"><span style="color:#333">(</span><span style=";">DIA</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="DIA" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="DIA" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="DIA" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> - o 0,5% (o 179,08 pkt. do 36100,31 pkt.), a Nasdaq Composite Index <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/QQQ"><span style="color:#333">(</span><span style=";">QQQ</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="QQQ" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="QQQ" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="QQQ" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> - o 1% (o 156,68 pkt. do 15860,96 pkt.).</p><p class='black-text'>Johnson & Johnson <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/JNJ"><span style="color:#333">(</span><span style=";">JNJ</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="JNJ" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="JNJ" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="JNJ" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> ogłosił w piątek, że planuje rozdzielić produkcję dóbr konsumenckich oraz leków i sprzętu medycznego na dwie osobne spółki publiczne.</p><p class='black-text'>Gigant wyraził nadzieję, że zdoła zakończyć tę operację w 24 miesiące. Podmiot zajmujący się wytwarzaniem leków i sprzętu medycznego zatrzyma nazwę Johnson & Johnson, a jego dyrektorem generalnym zostanie Joaquin Duato.</p><p class='black-text'>"Opierając się na kompleksowym przeglądzie, zespół kierowniczy i managerski stwierdza, że planowana separacja biznesów to najlepszy sposób na wzmocnienie obsługi pacjentów, klientów i medyków, stworzenie nowych możliwości dla naszego utalentowanego globalnego zespołu, pobudzenie wzrostu dochodowości i co najważniejsze, poprawę zdrowia ludzi z całego świata" - powiedział w komunikacie prasowym obecny szef J&J Alex Gorsky.</p><p class='black-text'>Nastroje konsumenckie w USA uległy na początku listopada niespodziewanemu pogorszeniu, za co odpowiadają nasilające się obawy dotyczące rosnących cen i ogólnych presji inflacyjnych.</p><p class='black-text'>Publikowany przez Uniwersytet Michigan wstępny wskaźnik nastrojów konsumenckich spadł z 71,1 pkt. w październiku do 66,8 pkt. w listopadzie. Analitycy spodziewali się zwyżki do 72,5 pkt.</p><p class='black-text'>"Nastroje konsumenckie popsuły się na początku listopada, spadając do najniższego poziomu od dekady z powodu rosnącej inflacji i coraz powszechniejszego przekonania wśród konsumentów, że ma żadnej skutecznej ustawy, która złagodziłaby szkody wyrządzone przez wzrost cen" - powiedział Richard Curtin, główny ekonomista Survey of Consumers.</p><p class='black-text'>Liczba wolnych etatów w Stanach Zjednoczonych we wrześniu zmniejszyła się, wynika z raportu JOLTS opublikowanego w piątek przez amerykański Departament Pracy. Mimo to dostępnych miejsc pracy jest więcej niż przed pandemią koronawirusa, a pracodawcy mają spore trudności z obsadzeniem wszystkich stanowisk.</p><p class='black-text'>W ostatnim dniu września liczba wolnych miejsc pracy spadła do 10,4 mln, podczas gdy ekonomiści przewidywali, że pójdzie w dół do 10,3 mln, podaje Agencja Reutera. Wskaźnik odejść z pracy zaliczył zniżkę o 164 tys. do 4,4 mln.</p><p class='black-text'>Na otwarciu S&P 500 Index poszedł w górę o 0,09% (o 4,38 pkt. do 4653,65 pkt.), Dow Jones Industrial Average - o 0,15% (o 53,74 pkt. do 35974,97 pkt.), a Nasdaq Composite Index - o 0,15% (o 23,62 pkt. do 15727,9 pkt.).</p> https://www.paszport.ws/wiadomości-rynkowe-12-listopada-rynki-kończą-piątek-na-plusie-a-tracą-w-skali-całego-tygodnia Sun, 14 Nov 2021 08:22:21 -0500 Rachel Hemple Microsoft też chce zbudować swój metaverse dzięki platformie Mesh dla Teams https://www.paszport.ws/microsoft-też-chce-zbudować-swój-metaverse-dzięki-platformie-mesh-dla-teams <p class='black-text'>Twoje włosy źle się ułożyły i nie chcesz włączać kamery podczas spotkania online? Microsoft <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/MSFT"><span style="color:#333">(</span><span style=";">MSFT</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="MSFT" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="MSFT" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="MSFT" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> ma na to sposób.</p><p class='black-text'>Na corocznej konferencji Ignite firma Microsoft zaprezentowała Mesh dla Teams, aktualizację swojego produktu Teams, która pozwoli Ci brać udział w wirtualnych spotkaniach w postaci animowanego awatara.</p><p class='black-text'>Co więcej, dzięki Mesh już niedługo będziesz mógł organizować spotkania w spersonalizowanych rzeczywistościach wirtualnych, z wirtualnymi tablicami zawierającymi prezentacje PowerPoint.</p><p class='black-text'>Tak, nawet w tym nowym metawersum nadal będziemy męczyć się podczas nudnych prezentacji w PowerPoint'cie. Czy przyszłość nie jest niesamowita?</p><p class='black-text'>Nawiasem mówiąc, metaverse to po prostu termin określający przyszłość, w której wirtualna, rozszerzona i cyfrowa rzeczywistość przenikają się wzajemnie. W metaverse będziesz mógł wstać z łóżka, założyć zestaw słuchawkowy VR i znaleźć się w swoim wirtualnym miejscu pracy. Albo będziesz w stanie zamienić swój stół obiadowy w arkusz kalkulacyjny Excel dzięki potędze rozszerzonej rzeczywistości.</p><p class='black-text'>Metaverse to nie wszystko, ale Microsoft na razie mocno stawia na produktywność. Firma niewątpliwie chce zarobić na tym, że coraz więcej miejsc pracy przestawia się na pracę z domu lub model hybrydowy.</p><p class='black-text'>"Ta pandemia sprawiła, że komercyjne przypadki użycia stały się bardziej popularne, nawet jeśli czasami konsumenci czują się jak w science fiction" - powiedział prezes Microsoftu Satya Nadella <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-02/microsoft-s-own-metaverse-is-coming-and-it-will-have-powerpoint" target="_blank">w wywiadzie telewizyjnym dla </a><i><a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-02/microsoft-s-own-metaverse-is-coming-and-it-will-have-powerpoint" target="_blank">Bloomberga</a></i>.</p><p class='black-text'>Nadella użył już technologii Microsoft Mesh, aby odwiedzić oddział COVID po drugiej stronie oceanu, fabrykę Toyoty <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/TM"><span style="color:#333">(</span><span style=";">TM</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="TM" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="TM" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="TM" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, a nawet Międzynarodową Stację Kosmiczną.</p><p class='black-text'>Mesh odnosi się do modelu, który umożliwia użytkownikom tworzenie i odkrywanie mnóstwa wirtualnych rzeczywistości na różnych zestawach słuchawkowych VR, w tym HoloLens firmy Microsoft.</p><p class='black-text'>A jeśli nie posiadasz zestawu słuchawkowego VR, Mesh dla Teams będzie działać również w 2D.</p><p class='black-text'>Podczas Ignite Nadella przedstawił koncepcję metawersum jako całkowicie nowej platformy odpowiadającej komputerowi stacjonarnemu lub smartfonowi.</p><p class='black-text'>Powiedział, że technologia stojąca za metaverse pozwoli ludziom "wbudować informatykę w realny świat, a świat realny w informatykę - wprowadzając realną obecność do dowolnej przestrzeni cyfrowej".</p><p class='black-text'>Dzięki Mesh Microsoft już wyrobił sobie niszę w tej jeszcze hipotetycznej przyszłości. Według wiceprezesa Microsoftu, Jareda Sparto, firma konsultingowa Accenture <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/ACN"><span style="color:#333">(</span><span style=";">ACN</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="ACN" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="ACN" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="ACN" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> wykorzystała Mesh do stworzenia cyfrowej kopii swojej siedziby, umożliwiając sobie hostowanie 100 wirtualnych szkoleń dla 10 000 pracowników podczas pandemii.</p><p class='black-text'>I choć koncepcja pojawienia się w pracy jako animowany awatar może wydawać się urocza na początku, Microsoft ma nadzieję, że aktualizacja ograniczy stres związany z koniecznością spędzenia całego dnia na wirtualnych spotkaniach.</p><p class='black-text'>"Uderzyło nas zmęczenie spotkaniami w wirtualnym świecie", powiedziała Nicole Herskowitz, menedżerka dla Microsoft Teams, w rozmowie z The Verge. "Po maksymalnie 30 lub 40 minutach spotkania, bardzo trudno było pozostać zaangażowanym i skupionym".</p><p class='black-text'>Kiedy aktualizacja Teams zostanie wprowadzona w 2022 r., będziesz mógł podnieść rękę i wykonywać podobne gesty za pomocą naciśnięć określonych klawiszy, a sztuczna inteligencja będzie animować awatara, gdy będziesz mówić.</p><p class='black-text'>"Jesteśmy w stanie interpretować twoje wskazówki głosowe, aby animować awatara, więc sprawia on wrażenie, że naprawdę jest się obecny na spotkaniu", powiedziała <i>The Verge</i> Katie Kelly, główny menedżer produktu dla Microsoft Mesh. "Ważne będą poczucie obecności, rozmowa z kimś, nawiązanie kontaktu wzrokowego i reakcje" - dodała.</p><p class='black-text'>Obecność to coś, na co Microsoft zamierza położyć duży nacisk w miarę rozwoju usługi Teams. Spersonalizowane środowiska, bardziej płynne animacje, a nawet możliwość stworzenia prototypu w VR to tylko niektóre z rzeczy, które firma zaprezentowała na konferencji.</p><p class='black-text'>Firma nie zapomina również o grach. "Możecie zdecydowanie oczekiwać, że będziemy działać w przestrzeni gier" - powiedział Nadella na konferencji. Nazwał Halo, Minecraft i Flight Simulator, trzy klejnoty w koronie działu gier Microsoftu, metawersami samymi w sobie.</p><p class='black-text'>"W pewnym sensie są one dzisiaj 2D, ale pytanie brzmi, czy można teraz przenieść je do pełnego świata 3D. Z pewnością planujemy to zrobić" - powiedział.</p> https://www.paszport.ws/microsoft-też-chce-zbudować-swój-metaverse-dzięki-platformie-mesh-dla-teams Fri, 12 Nov 2021 11:51:48 -0500 David Fladger Wizjoner ze sztuczną i prawdziwą inteligencją. Andrew Ng i jego Landing AI zebrali miliony https://www.paszport.ws/wizjoner-ze-sztuczną-i-prawdziwą-inteligencją-andrew-ng-i-jego-landing-ai-zebrali-miliony <p class='black-text'>Były pracownik Google'a <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/GOOGL"><span style="color:#333">(</span><span style=";">GOOGL</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="GOOGL" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="GOOGL" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="GOOGL" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> zebrał spore pieniądze na swój start-up. Teraz planuje podbić rynek sztucznej inteligencji dzięki pionierskim technologiom.</p><p class='black-text'>Mowa o Andrew Ng, którego śmiało można nazwać pionierem w branży AI. Jego historia i CV są bogate i pełne innowacji. Jego pełne imię to Andrew Yan-Tak Ng i jest amerykańskim naukowcem i biznesmenem urodzonym w Wielkiej Brytanii. Obaj jego rodzice wyemigrowali tam z Hong Kongu, gdzie Andrew ma swoje korzenie. Jest on jednym z założycieli laboratorium badawczego Google Brain, by także głównym naukowcem chińskiego giganta technologicznego Baidu.</p><p class='black-text'>Od 2017 jest jednak ,,na swoim". Założył wtedy w Palo Alto Landing AI, start-up zajmujący się sztuczną inteligencją, a szczególnie koncentrujący się na wprowadzaniu AI do firm produkcyjnych. Firma rozrasta się szybko, a Landing AI swój sufit widzi bardzo wysoko. Start-up kierowany jest przez McRock Capital.</p><p class='black-text'>Teraz Andrew Ng zebrał na swój start-up pokaźną sumę. W ramach finansowania serii A na Landing AI inwestorzy ,,włożyli" 57 milionów dolarów.</p><p class='black-text'>"Jestem zachwycony, że LANDING AI sfinalizowała serię A o wartości 57 milionów dolarów za naszą zorientowaną na dane platformę do widzenia komputerowego. Przemysłowa sztuczna inteligencja potrzebuje innego przepisu niż firmy internetowe. Nadszedł czas, aby najnowocześniejsza sztuczna inteligencja była szybka i łatwa w użyciu dla każdego" - napisał w poście Ng.</p><p class='black-text'>Ponadto, globalne firmy private equity i venture capital z siedzibą w Nowym Jorku wzięły udział w pierwszej rundzie finansowania: Insight Partners, Taiwania Capital, Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), Intel Capital, Samsung Catalyst Fund, Far Eastern Group's DRIVE Catalyst, Walsin Lihwa i AI Fund.</p><p class='black-text'>Inwestycja ma pomóc w jeszcze szybszym rozwoju start-upu. Nowe pieniądze mają zostać wykorzystane do przyspieszenia innowacji produktów, a także do rozwoju zespołów inżynieryjnych i operacyjnych w Landing AI, w tym inżynierii, produktu, sprzedaży i marketingu.</p><div class="image-holder"><img id="9920" alt="" src="//images2.paszport.ws/cached_images/1609873291-5ff4b78ba726b.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Mika Baumeister/ Unsplash</div></div><p class='black-text'>Dotychczas jednym z najważniejszych dzieł firmy jest narzędzie komputerowej wizji, które producenci mogą wykorzystywać do tworzenia własnego oprogramowania do inspekcji wizualnej. Oprogramowanie do widzenia komputerowego umożliwia komputerom uzyskiwanie znaczących informacji z cyfrowych obrazów i filmów. Może być używane, na przykład, aby pomóc autonomicznym samochodom zrozumieć ich otoczenie, może być również wykorzystywany do identyfikacji defektu płytki półprzewodnikowej, rysy na ekranie smartfona lub wgniecenia w części samochodowej. System ten nazywa się LandingLens i według branżowych głosów, jest pionierskim rozwiązaniem.</p><p class='black-text'>Andrew Ng wciąż widzi sporo potencjału w użyciu sztucznej inteligencji w produkcji. Sam wspomina, że chodząc po zakładach produkcyjnych, nie widzi, by AI było tak szeroko stosowane. Jego start-up planuje to zmienić i widzi tutaj swoją wielką szansę na biznes. "Nie zawsze potrzebujesz dużych zbiorów danych, aby wygrywać ze sztuczną inteligencją. Potrzebujesz dobrych danych, które uczą sztuczną inteligencję tego, czego chcesz, aby się nauczyła" - powiedział Ng. "Sztuczna inteligencja zbudowana na 50 milionów punktów danych nie działa, gdy masz tylko 50 punktów danych. Dzięki udostępnieniu uczenia maszynowego wszystkim, niezależnie od rozmiaru ich zestawu danych, następna era sztucznej inteligencji będzie miała rzeczywisty wpływ na wszystkie branże".</p><div class="image-holder"><img id="9521" alt="" src="//images3.paszport.ws/cached_images/1602781283-5f888063cc421.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Markus Spiske/ Unsplash</div></div><p class='black-text'>Ng dzięki swojemu zorientowaniu na dane sprawia, że wspomniany wcześniej LendingLens jest szeroko komentowany. Program ma być szybki i łatwy w użyciu, a dodatkowe 57 milionów dolarów na pewno pomoże w jego usprawnieniu.</p><p class='black-text'>Andrew Ng udowadnia, że zebrane w dużych firmach doświadczenie procentuje w otworzeniu swojego biznesu. Wydaje się, że jego nazwisko jeszcze nieraz będzie słyszane, gdy będzie mówić się o branży AI.</p> https://www.paszport.ws/wizjoner-ze-sztuczną-i-prawdziwą-inteligencją-andrew-ng-i-jego-landing-ai-zebrali-miliony Fri, 12 Nov 2021 00:45:32 -0500 Filip Madejski Porywający debiut start up'u motoryzacyjnego Rivian Automotive. Największe IPO 2021 roku stało się faktem https://www.paszport.ws/porywający-debiut-start-upu-motoryzacyjnego-rivian-automotive-największe-ipo-2021-roku-stało-się-fak <p class='black-text'><b>Producent aut elektrycznych Rivian Automotive przeprowadził największe IPO w tym roku i jedno z największych w ogóle. Akcje zadebiutowały na Nasdaq w środę.</b></p><p class='black-text'>Założony w 2009 roku przez dyrektora generalnego RJ Scaringe, Rivian wkroczył z pompą do giełdowego mainstreamu oraz na silnie rozwijający się i coraz bardziej konkurencyjny rynek pojazdów elektrycznych. Akcje z hukiem zadebiutowały na nowojorskim parkiecie, rozpoczynając handel po cenie 106,75 USD i osiągając cenę 100,73 USD, tj. 29% wzrostu na koniec pierwszego dnia notowań.</p><p class='black-text'>Rivian <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/RIVN"><span style="color:#333">(</span><span style=";">RIVN</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="RIVN" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="RIVN" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="RIVN" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> w ramach oferty publicznej ostatecznie sprzedał akcje po 78 USD za sztukę, co pozwoliło firmie pozyskać aż 11,9 miliarda USD, co jest szóstym najwyższym wynikiem IPO w historii amerykańskich parkietów. Sytuacja w ostatnich dniach zmieniała się dynamicznie, ponieważ w skutek wysokiego zainteresowania spółka zwiększyła rozmiary IPO z wcześniej planowanej puli 135 milionów akcji po 57-62 USD do 153 milionów po 72-74 USD.</p><div class="image-holder"><img id="7018" alt="" src="//images3.paszport.ws/uploaded_images/1556472679-5cc5e36722fdf.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Rivian / media.rivian.com</div></div><p class='black-text'>Kapitalizacja Rivian po pierwszym dniu notowań sięgnęła 86 miliardów USD. To całkiem dużo jak na producenta, który zaledwie dwa miesiące temu wprowadził na rynek swój pierwszy pojazd - całkowicie elektrycznego pickupa R1T, a do końca roku ma wprowadzić jeszcze SUV-a R1S. Oba pojazdy uzyskały autoryzację organów regulacyjnych, dopuszczającą je do ruchu we wszystkich 50 stanach USA. Dla porównania, na dzień 10 listopada General Motors <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/GM"><span style="color:#333">(</span><span style=";">GM</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="GM" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="GM" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="GM" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> miał 86 miliardów USD kapitalizacji rynkowej, a Ford <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/F"><span style="color:#333">(</span><span style=";">F</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="F" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="F" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="F" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr>, który jest znacznym udziałowcem Rivian'a, ma 77 miliardów USD.</p><p class='black-text'>Rivian produkuje swoje pojazdy w fabryce w Normal w stanie Illinois. Zakład ma osiągnąć zdolność produkcyjną 150 tys. sztuk rocznie, co jest obecnie trudne do zweryfikowania. Firma jeszcze nie produkuje swoich pojazdów elektrycznych w bardzo dużych ilościach i nie jest jasne, jak szybko może zwiększać produkcję, zwłaszcza w obliczu globalnego niedoboru chipów i ograniczeń w łańcuchach dostaw, które nękają producentów samochodów w tym roku. W zeszłym miesiącu firma otworzyła pierwszy salon sprzedaży w w Wenecji w stanie Kalifornia. Chociaż w ostatnich miesiącach na nagłówki portali trafił pickup R1T, tak naprawdę jego produkcja obecnie ma charakter symboliczny, ponieważ firma priorytetowo w najbliższych miesiącach i latach będzie produkować elektryczne furgonetki w ramach realizacji gigantycznego, obejmującego 100 tys. sztuk, zamówienia od Amazona (który ma około 20% udziałów w Rivian) z terminem realizacji do 2030 roku.</p><p class='black-text'>Ponadto w planach spółka ma także budowę własnej sieci ładowarek, która do 2023 roku ma obejmować 10 tys. lokalizacji.</p><div class="image-holder"><img id="11068" alt="" src="//images3.paszport.ws/cached_images/1633374906-615b52ba14b54.jpg" /><div class="copyright-holder">&copy; Rivian / rivian.com/newsroom/media</div></div><p class='black-text'>Finanse. Rivian wciąż jest motoryzacyjnym nowicjuszem i nie zaczął generować prawdziwych przychodów. Jako motoryzacyjny start up, póki firma nie stworzy skali będzie przynosić straty netto, które w 2019 i 2020 roku wyniosły odpowiednio 426 milionów 1 miliard USD. Ponadto Rivian odnotował stratę w wysokości prawie 1 miliarda USD w pierwszej połowie bieżącego roku, natomiast w trzecim kwartale według wstępnych prognoz ma zaksięgować nawet 1,28 miliarda USD strat, przy przychodach od zera do 1 miliona USD. Rivian podkreśla, że nie osiągnie rentowności w dającej się przewidzieć przyszłości.</p><p class='black-text'>Firma zamierza wykorzystać wpływy netto z IPO na kapitał obrotowy, finansowanie wzrostu i inne ogólne cele korporacyjne.</p><p class='black-text'>Spółka w zgłoszeniu do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd poinformowała, że na 30 września miała 48 390 przedsprzedażowych zamówień na pickupa R1T i SUV-a R1S, które ma dostarczyć klientom do końca 2023 roku. Do końca roku firma chce wyprodukować około 20 tys. pojazdów i dwa razy tyle w przyszłym.</p> https://www.paszport.ws/porywający-debiut-start-upu-motoryzacyjnego-rivian-automotive-największe-ipo-2021-roku-stało-się-fak Fri, 12 Nov 2021 00:38:08 -0500 Patryk Chyla General Electric podzieli się na trzy oddzielne firmy https://www.paszport.ws/general-electric-podzieli-się-na-trzy-oddzielne-firmy <p class='black-text'>General Electric Company <nobr><span style="white-space: nowrap; display:inline-block"><a href="https://www.paszport.ws/akcje/GE"><span style="color:#333">(</span><span style=";">GE</span>&nbsp;<span class="updatable-ticker text alert" data-symbol="GE" data-type="direction_class" data-up="success" data-down="alert"><i data-symbol="GE" data-type="direction_class" data-up="fa-arrow-up" data-down="fa-arrow-down" class="updatable-ticker fa"></i>&nbsp;<span class="updatable-ticker" data-symbol="GE" data-type="changePercent"></span></span><span style="color:#333">)</span></a></span></nobr> ma się podzielić na trzy oddzielne firmy, co będzie stanowić punkt kulminacyjny wieloletnich wysiłków firmy na rzecz redukcji.</p><p class='black-text'>W opublikowanym we wtorek <a href="https://www.ge.com/sites/default/files/GE%20Press%20Release_11092021.pdf" target="_blank">komunikacie prasowym</a> GE przedstawia przyszłość firmy, która zostanie rozdzielona na początku 2023 r., począwszy od zbycia aktywów związanych z opieką zdrowotną. Proces zakończy się w 2024 r., po czym nastąpi podział skonsolidowanej działalności firmy w zakresie energii odnawialnej, energetycznej i cyfrowej. Pozostały dział lotniczy stanie się rdzeniem nowego GE, który, jak twierdzi firma, "[kształtuje] przyszłość lotów".</p><p class='black-text'>"W GE zawsze byliśmy niezmiernie dumni z tego, że naszym celem jest budowanie świata, który działa. Świat wymaga - i zasługuje na to - abyśmy dawali z siebie wszystko w zakresie rozwiązywania największych wyzwań w dziedzinie lotnictwa, opieki zdrowotnej i energetyki", powiedział Larry Culp, prezes i dyrektor generalny GE. "Tworząc trzy wiodące w branży, globalne spółki publiczne, każda z nich może skorzystać z większej koncentracji, dostosowanej alokacji kapitału i strategicznej elastyczności, aby napędzać długoterminowy wzrost i wartość dla klientów, inwestorów i pracowników. Wykorzystujemy naszą wiedzę technologiczną, przywództwo i globalny zasięg, aby lepiej służyć naszym klientom".</p><p class='black-text'>Powolne odchudzanie tytanicznego konglomeratu odzwierciedla gwałtowne zmiany, które nieodwracalnie zmieniły świat korporacji w ciągu ostatnich kilku dekad. Rozmiar i zasięg GE, które w pewnym momencie, za czasów <a href="https://www.pws.io/ceo-profile-jack-welch" target="_blank">prezesa Jacka Welcha</a>, zapewniały mu niezwykle lukratywne marże zysku, stały się jedynie obciążeniem. Rosnąca konkurencja, skutki kryzysu finansowego dla kapitału GE oraz wątpliwe decyzje kierownictwa nie tylko obniżyły marże zysku firmy, ale także pogłębiły jej zadłużenie.</p><p class='black-text'>Kiedy Larry Culp został dyrektorem generalnym w 2018 roku, wysiłki związane z downsizingiem stały się głównym celem firmy. W ramach trwającego od lat procesu do tej pory pozbyto się wiele, od NBC Universal po <a href="https://www.pws.io/ge-offloads-century-old-lightbulb-business" target="_blank">historyczny dział żarówek</a>.</p><p class='black-text'>Inwestorzy GE wydają się podekscytowani redukcją firmy, a wtorkowy handel rozpoczął się dość entuzjastycznie. Po skromnym 3,5% wzroście w poniedziałek, cena akcji GE wzrosła o 5,3% przed rozpoczęciem sesji we wtorek. Entuzjazm osłabł w ciągu dnia, a do południa notowania spadły o 1,4%.</p> https://www.paszport.ws/general-electric-podzieli-się-na-trzy-oddzielne-firmy Thu, 11 Nov 2021 11:39:22 -0500 Michael Mooney