Ze względu na obchody Dnia Prezydenta w USA poniedziałkowa sesja na giełdzie nie odbędzie się. Jak zawsze w przypadku skróconego tygodnia na rynkach IPO nie dzieje się praktycznie nic. Wiele spółek przygotowuje się do wejście na giełdę, co oznacza kończenie sporządzania sprawozdań finansowych za czwarty kwartał lub szukanie banków, które mogłyby pomóc w przeprowadzeniu IPO. Znaczące wiadomości, jeśli jakiekolwiek się pojawią, będą najprawdopodobniej dotyczyć nowych debiutów bądź postępów w zakresie już zapowiedzianych.

W tym tygodniu pierwszą ofertę publiczną złoży jedno przedsiębiorstwo - Acamar Partners Acquisitions (ACAMU  ). Będzie to tzw. "debiut in blanco". Spółka zajmuje się przejmowaniem podmiotów o wysokiej stopie wzrostu działających w sektorze handlu detalicznego i dóbr konsumenckich. W celu zebrania 300 mln dolarów zaoferuje ona 30 mln akcji w cenie jednostkowej 10 dolarów.

Inwestorzy spodziewają się, że w marcu wzrost aktywności na rynkach IPO pójdzie w górę.