Sąd Unii Europejskiej zdecydował niedawno o unieważnieniu orzeczenia Komisji Europejskiej w sprawie Amazona (AMZN  ), które wymagałoby od firmy zapłacenia 303 mln USD zaległych podatków na rzecz Luksemburga.

Wstępny zarzut przeciwko Amazonowi został wniesiony przez Unię Europejską w ramach dążenia do ograniczenia uchylania się od płacenia podatków przez osoby prawne. W przypadku Amazona Komisja Europejska skupiła się na specjalnym traktowaniu pod względem podatkowym dwóch spółek Amazona - Amazon EU oraz Amazon Europe Holding Technologies - przez rząd luksemburski.

Komisja Europejska argumentowała na podstawie dochodzenia wszczętego w 2003 r., że specjalne warunki niskiego opodatkowania między firmami Amazona a rządem Luksemburga stanowią "nielegalną pomoc państwa". Według Margrethe Vestager, urzędniczki UE odpowiedzialnej za kwestie antymonopolowe, warunki te pozwoliły Amazonowi uniknąć płacenia podatków od prawie trzech czwartych zysków giganta wygenerowanych w krajach UE.

"Innymi słowy, Amazon mógł płacić cztery razy niższe podatki niż inne lokalne firmy podlegające tym samym krajowym przepisom podatkowym" - powiedziała Vestager w oświadczeniu w 2017 roku.

Siedziba główna Amazon EU znajduje się w Luksemburgu, podobnie jak Sąd UE.

Zarówno rząd Luksemburga, jak i Amazon wniosły do ​​Sądu skargę przeciwko pierwotnemu orzeczeniu Komisji Europejskiej.

Sąd Unii Europejskiej stwierdził w swoim unieważnieniu, że Komisja Europejska nie udowodniła "w sposób wystarczający pod względem prawnym, że nastąpiło nieuzasadnione zmniejszenie obciążenia podatkowego europejskiej spółki zależnej grupy Amazon".

Amazon powiedział w oświadczeniu, że orzeczenie sądu poparło jego "długotrwałe stanowisko, zgodnie z którym przestrzegaliśmy wszystkich obowiązujących przepisów i że Amazon nie był specjalnie traktowany".

"Cieszymy się, że Sąd jasno to wyjaśnił i możemy nadal skupiać się na realizacji dostaw dla naszych klientów w całej Europie" - dodał gigant w oświadczeniu.

Vestager napisała w oświadczeniu w odpowiedzi na orzeczenie, że Komisja Europejska "dokładnie przestudiuje wyrok i rozważy możliwe dalsze kroki".

Wysiłki UE w zakresie ochrony konkurencji koncentrują się na specjalnych stosunkach podatkowych między ogromnymi przedsiębiorstwami a krajami Unii. Specjalne oferty podatkowe są wykorzystywane, aby zachęcić te firmy do budowy swojej siedziby w UE w kraju, który zaoferuje im najlepsze warunki.

To nie pierwszy raz, kiedy Sąd UE został wezwany do wydania wyroku w sprawie orzeczeń Komisji Europejskiej w zakresie ochrony konkurencji. Chociaż w wielu sprawach sąd opowiedział się po stronie komisji, niedawno orzekł nieważność wyroków wydanych przeciwko Starbucksowi (SBUX  ) w Holandii i Apple (AAPL  ) w Irlandii. W przypadku Apple sąd unieważnił orzeczenie komisji nakazujące firmie zapłacenie 13 mld EUR zaległych podatków.

Jest jeszcze jeden sąd, który mógłby wydać wyrok o uchyleniu unieważnienia orzeczenia Komisji Europejskiej. Apelację można wnieść do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

To także nie pierwszy raz, kiedy Unia Europejska zajmuje się kwestiami antymonopolowymi dotyczącymi Amazona lub Luksemburga.

W zeszłym roku organy regulacyjne UE rozpoczęły dochodzenie antymonopolowe w sprawie Amazona w związku z zarzutami, że firma ma nieuczciwą przewagę nad firmami, które sprzedają produkty na platformie, ponieważ Amazon ma dostęp do ich danych sprzedażowych.

W tym samym dniu, w którym opublikowano niedawne orzeczenie w sprawie Amazona, Sąd wydał wyrok na korzyść Komisji Europejskiej w innej sprawie, w której rząd Luksemburga przyznał nieuczciwe korzyści podatkowe. W ubiegłym roku Fiat Chrysler Automobiles (STLA  ) otrzymał od Komisji Europejskiej nakaz zapłaty 30 mln EUR zaległych podatków na rzecz Luksemburga, chociaż orzeczenie to również jest kwestionowane.

Rząd Luksemburga oświadczy, że podtrzymuje "zobowiązanie do przejrzystości w kwestiach podatkowych i walki z praktykami uchylania się od płacenia podatków".